Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


C2C (consumer-to-consumer) Fogyasztó és fogyasztó közötti elektronikus üzleti kapcsolat, pl. apróhirdetés, cserebere.
Cash flow Pénzáramlás, egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását.
Céltartalék Előre látható veszteségekre elkülönített pénzösszeg.
CESI Central European Stock Index (Közép-európai részvényindex). A BÉT által 1996 óta számított nemzetközi részvényindex. A következő tőzsdék papírjait tartalmazza: Budapest, Prága, Pozsony, Varsó, Ljubljana.
CFPS Működési tevékenységből származó cash-flow osztva az időszak átlagos részvényszámával.
Coase-tétel Ronald Coase híres tanulmánya arra világított rá, hogy egy adott problémánál nincs szükség állami beavatkozásra, mert a piac magától is eléri a társadalmi optimumot, ha a tulajdonjogok (esetleg a rendelkezési jogok) meghatározottak. Ha nincsenek (vagy kellõen alacsonyak) a tranzakciós költségek, a vitában levõ felek az eredeti jogok megoszlásától függetlenül hatékony megoldásra jutnak racionális alkuban.
CPP (Cost Per Rating Point) A kampány teljes költsége / rating. A mutató tehát azt méri, hogy mennyibe kerül a célcsoport 1%-ának elérése.
Családi pótlék: A gyermek eltartására adott fixösszegű ellátás. 1996. március 31-ig magyar állampolgár, bevándorolt, vérszerinti, örökbefogadó és nevelőszülő vehette igénybe, 1996 április 1-től az egy, illetve kettő gyermeket nevelő családok jövedelemszinttől függően, a három és több gyermeket nevelő családok továbbra is jövedelemtől függetlenül kapják a családi pótlékot.
Csecsemõhalálozás: Az élveszületést követően, az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszülött és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott.
Cserearány-mutató: A kiviteli és a behozatali árindex hányadosa.
Csúszó leértékelés A valuta rendszeres, előre bejelentett mértékű leértékelése más valutákhoz, vagy valutakosárhoz képest.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium