Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


DAX Németország (Frankfurt) legjelentõsebb tõzsdeindexe, 1988-ban 1000 pontról indult.
Day trade (DT) Az adott tőzsdenapon nyitott és zárt pozíció.
Day trader A napon belüli árfolyammozgásokból hasznot remélő spekuláns.
Deficit Hiány, szűkebb értelemben költségvetési hiány.
Defláció Gyakorlatilag negatív infláció, amikor az árak tartósan csökkennek. Idilli állapotnak tűnik, de legtöbbszőr valami rendellenesre utal a gazdaságban (pl. Japánban az utóbbi évek válságai idején).
Dematerializáció Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tõle a befektetõk.
Dematerializált értékpapír Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létezõ értékpapír.
Dematerializált formában előállított állampapír: Az értékpapír fizikai formában nem kerül kinyomtatásra, hanem elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyílvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatként létezik. A Magyar Államkötvény és a Diszkont Kincstárjegy dematerializált kibocsátása esetén a KELER a forgalmazók tulajdonában lévõ értékpapírokat "A" típusú központi értékpapírszámlán, a forgalmazók ügyfeleinek értékpapírjait "B" típusú központi értékpapírszámlán tartja nyilván. Az ügyfél értékpapírja, mint elektronikus jel egyrészt a KELER központi értékpapírszámláján, másrészt az ügyfél által megbízott számlavezetonél lévõ értékpapírszámláján található meg, mely számlák egyenlegének meg kell egyeznie egymással.
Derivatív termék Származtatott (határidõs, opciós) termék.
Deutsche Börse Európa talán legdinamikusabban fejlõdõ tõzsdéje, Frankfurti székhellyel. International Exchange (iX) néven tervezték egyesülését, a nagyobb Londonnal. Legfontosabb indexe: DAX.
Devalváció (leértékelés) A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest.
Devizakülföldiek: Az 1995. évi XCV. törvény alapján devizakülföldinek minősül: a) az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolványa, illetőleg azzal jogszabály értelmében nem köteles rendelkezni, b) olyan vállalkozás és olyan szervezet - jogi formájától függetlenül -, amelynek székhelye külföldön van, c) devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, telepe, ide nem értve a külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében külföldön létrehozott telephelyét, d) devizakülföldinek a belföldön levő képviselete, továbbá képviselője e minőségében tett jogügyletei, cselekményei tekintetében akkor is, ha egyébként devizabelföldi, e) a vámszabadterületi társaság - a 85/A §-ban említett társaságok kivételével -, a 85. § hatálya alá tartozó társaságok és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabadterületen létesítették, illetve ott működik.
Dezintermediáció Az a folyamat, amelynek során a gazdaság szereplői elfordulnak a hagyományos bankoktól, és az értékpapírpiacon keresnek (és találnak) forrásokat.
Diszázsió Az ázsió ellentéte.
Diszkont kincstárjegy (DKJ) Az államadósság fedezésére kibocsátott kincstárjegy-fajta, Magyarországon a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelõ Központja bocsátja ki a Magyar Állam nevében. Éves illetve éven belüli (nálunk 3 és 6 hónapos) kupon nélküli kötvények.
Diverzifikáció A befektetések elosztása a kockázat csökkentése céljából. A diverzifikáció megvalósítható egy befektetési kategórián belül pl. részvény, vagy különbözõ befektetési kategóriák kombinálásával; részvény, állampapír, ingatlan stb.
DJIA (Dow Jones Industrial Average) New York tőzsdéjének mozgását követni hivatott index, 1884-óta jegyzik. Jelenleg az USA harminc legfontosabb részvényének, egyszerű árral súlyozott átlaga.
Dolgozói részvény A munkavállalóknak ingyen, vagy kedvezményesen juttatott részvények, melyeket kizárólag dolgozók, vagy volt dolgozók birtokolhatnak. Max. a jegyzett tőke 15 százalékáig bocsátható ki.
DPS Dividend per Share: Egy részvényre jutó osztalék
Due diligence A befektetési folyamat azon szakasza, amikor a tőkét juttató fél a célvállalat vezetői által szolgáltatott információkat részletesebb elemzés alá vonja. Mindez magába foglalhatja a célvállalat meghatározó vevőivel, szállítóival, sőt néha még a legfontosabb versenytársaival való puhatolódzó elbeszélgetést, esetleg a potenciális vevőkkel vagy stratégiai partnerekkel folytatott egyeztetéseket.
Duration Kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. A durationt, mint az egyes kötvények kamatlábérzékenységét kifejező mutatót használják.
DWIX Magyar kincstárjegy-hozamindex, a rövid lejáratú állampapírok hozamának mérésére. 3, 6, és 12 hónapos diszkont-kincstárjegyek aukción kialakult átlaghozamait súlyozza, mégpedig időarányosan (közelebbi aukciók nagyobb súllyal).


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium