Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


FDI: Foreign Direct Investment : Közvetlen külföldről beáramló tőkebefektetés, melynek nem része a portfolióbefektetés.
FED (Federal Reserve System) Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltõ intézmény.
Fedezeti mutató A bruttó fedezeti összeg, osztva a nettó árbevétellel.
Fedezeti ügylet (hedge) Olyan ügylet, mely egy másik ügylet kockázatát hivatott ellensúlyozni, vagy kiküszöbölni. Célja a meglévő nyitott pozóció kockázata ellen történő védekezés, egy ellentétes irányú - de nem feltétlenül ugyanarra a határidőre szóló - pozíció nyitásával.
Fedezeti összeg Nettó árbevétel, mínusz közvetlen költségek.
Felfüggesztés Túl nagy árfolyam elmozdulás esetén, megelőzve a krachot és lehiggasztva a brókereket, automatikusan szünetel az adott részvény kereskedelme a BÉT-en. Ideiglenes, maximum 15 perces szünet akkor lép életbe, ha egy részvény legalább 10, legfeljebb 20 százalékkal (a BUX indexkosárban lévő részvényekre: legalább 8, legfeljebb 15 százalék) mozdul el a bázisártól. Egész napos szünetet akkor rendelnek el, ha legalább 20 százalékkal (BUX kosárban legalább 15 százalék) megy fel-le egy részvény ára a bázisárhoz képest.
Férőhely-kilométer (ASK) A teljesített útvonalhossznak és az egymást követő járművek összes férőhelyének szorzata.
Fiskális politika Költségvetési politika. Az állam, az adók, a kiadások (elsősorban beruházások) révén, és a deficit alakításával befolyásolhatja a gazdaságot.
Fix ajánlat A bróker közvetlenül küld ajánlatot kollegájának, amit csak a meghívott lát, és csak neki áll jogában elfogadni azt. Fix ajánlatot kizárólag a szabad szakaszban lehet kötni, és ha létrejön az ügylet, nem vehet részt a záróár meghatározásában. Minimális mennyiség hazánkban: "A" kategóriában 100 millió Ft, egyébként 25 MFt.
Fix kamatozás Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.
Fix költség Olyan költségeket foglal magába, melyek függetlenek a termelési mennyiségektől.
Foglalkoztatott: Az, a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki a megfigyelt héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától átmenetileg (betegség, szabadság, gyes, gyed, sorkatonai szolgálat stb. miatt) volt távol.(ILO definició.)
Fogyasztói árindex: Az infláció mérőszáma. Az árreprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga, amit a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően számítunk. A reprezentatív megfigyelés kb. 8000 gazdasági egységre (üzlet, szervíz, piac stb.), kb. 1800 termékre, szolgáltatásra (ú.n. reprezentánsra) terjed ki. Havonta reprezentánsonként 30-150, összesen pedig százezernél több árat gyűjtünk. Az árindex számításhoz a reprezentánsról az országos mintában összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlagát és az ebből számított egyedi árindexet - a reprezentáns tárgyidőszaki és bázisidőszaki árának hányadosát - használjuk. A fogyasztói árindex a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga. A súlyok a két évvel korábbi háztartási költségvetési megfigyelésből származnak (így pl. 1996-ban az 1994. évi súlyokat használtuk).
Folyó fizetési mérleg: A reálgazdasági és a pénzügyi tranzakciókat foglalja magában. Főbb jogcímek: az áruforgalom (külkereskedelmi áruforgalom, árutőzsdei forgalom, áruforgalomhoz kapcsolódó bevételek és kiadások); a szolgáltatások forgalma (mint pl. bérmunkadíj, javítási díj, szállítás, idegenforgalom, távközlés, posta, építés-szerelés, biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatások, kormányzati szolgáltatások stb.); a jövedelem átutalások (mint pl. egy évnél rövidebb ideig dolgozó külföldi munkavállalók keresete, a közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, a tulajdont megtestesítő értékpapír befektetések osztalékai, éven túli kötvények kamatai stb.); a viszonzatlan (egyoldalú) folyó átutalások (mint pl. hosszabb ideig külföldön dolgozók illetmény-átutalásai, nem-rezidensek által fizetett jövedelemadó, örökösödési- és egyéb adó, stb.).
Forgalomsúlyozású index Olyan index, melyben a papírok forgalmuk arányában szerepelnek, tehát a nagyobb forgalmú részvények súlya nagyobb.
Forgóeszköz Azok az eszközök, melyek előre láthatólag egy évnél kevesebb ideig szolgálják a vállalkozás céljait.
Források (Passzívák) A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.
Free float (Közkézhányad) Egy cég részvényeinek nem stratégiai befektetők kezén lévő szelete. Gyakran az öt százaléknál kisebb pakettek összessége.
FTSE 100 Financial Times Stock Exchange, London részvényindexe.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium