Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


G7 (Group of 7) A hét gazdaságilag legfejlettebb országot tömörítő elitklub. Tagok: USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kanada.
G8 (Group of 8) A hét gazdaságilag legfejlettebb országot tömörítő elitklub Oroszországgal kiegészítve.
Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma.
GDP Valamely országban megtermelt javak és szolgáltatások összessége (más néven az össz- vagy aggregált kereslet), függetlenül attól, hogy a javak előállítója egyébként mely ország illetőségébe tartozik.
Generikus gyógyszergyártó Olyan gyógyszergyártó, mely a szabadalmi védettség lejárta után az eredeti termékkel biológiailag egyenértékű termékek gyártásából realizál bevételt.
GNEI Global New E-Economy Index, Globális Új E-Gazdaság Index. Nemzetgazdaságokat, az információs versenyre való felkészültségük alapján rangsoroló index. Főbb vizsgált paraméterek: tudásalapú munkakörök aránya, beiskolázási mutatók, technológiai innovációs kapacitás, gazdasági dinamizmus, globalizációban való részvétel, digitális gazdaság elterjedtsége. Hibájaként felróják, hogy a harmadik világ java nem szerepel benne. A rangsor eleje: USA, Japán, Németország, Franciaország, Finnország(Magyarország a 22. helyen áll).
Good-will Egy társaság piaci ára és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet.
Greenshoe opció Olyan részvénytartalék, melyet arra az esetre tartogatnak, ha a kibocsátáskor nagy az érdeklődés (árstabilitás érdekében).
GRP (Gross Rating Point) Rating * közzétételek száma. A mutató mértékegysége százalék, az átfedést azonban nem szűri ki, így 100% fölé is emelkedhet az elért célcsoport aránya. (Értelemszerűen egy célszemély több médiumban is találkozhat egy hirdetéssel.)
Gyermekgondozási díj (gyed): Az 1996. április 15-ig született gyermek után a gyermek hároméves koráig járó, az igénybe vevő szülő keresetéhez igazodó táppénzszerű ellátás.
Gyermekgondozási segély (gyes): A gyermek hároméves koráig járó fixösszegű ellátás. 1996. április 14-ig társadalombiztosítási jogon járt, 1996. április 15-től jövedelmeszinttől függően vehető igénybe. (Tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után tízéves koráig jövedelemtől függetlenül jár a gyes.) Az ellátás összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium