Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


Hálózat A villamos energiát az elõállítás helyérõl a fogyasztókhoz eljuttató vezetékek és berendezések összessége. Az energiarendszer különböző feszültségszintű hálózatokból épül fel: az alaphálózaton (400, 220 kV) szállítják az áramot nagy távolságra, a fõelosztó hálózat (120 kV) az alaphálózati alállomásoktól az egyes áramszolgáltatói körzetekbe szállítja az áramot. Az elosztóhálózatra (20, 10, 0,4 kV) csatlakoznak a fogyasztók. A különbözõ feszültségszinteket transzformátorok kapcsolják össze. A hálózati veszteség az elosztó hálózatba betáplált és az elosztott villamos energia mennyiségének különbsége, amelynek legfontosabb összetevõje a villamos energia szállításakor, valamint a különbözõ feszültségszintek közötti transzformálásakor keletkezõ mûszaki jellegû veszteség.
Határidős piac Ezen a piacon valamilyen jövõbeli szállítási határidõre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetõk. A határidõ általában meghatározott a tõzsdei határidõs ügyleteknél (futures), míg a tõzsdén kívüliek (forward) estében nem.
Hatásfok Az energiaátalakítási folyamatba bevitt és a kinyert energiamennyiség aránya. Az átalakítás sohasem 100%-os, a bevitt energia egy része (az energetikában általában hő formájában) veszteség. A villamos-energia előállítás folyamatának hatásfokát az alkalmazott technológia és az azzal összefüggő termodinamikai törvények határozzák meg.
Háztartások felhalmozása (bruttó): A nemzeti számlák rendszerében számított adat, amely a háztartások nem pénzügyi eszközök formájában megvalósuló (beruházás, készlet) felhalmozását mutatja be.
Háztartások fogyasztása: A nemzeti számlák rendszerében számított adat, amely a háztartások hazai (Magyarország területén történő) fogyasztási kiadásának a természetbeni juttatásokkal növelt értéke.(Tartalmazza a külföldiek belföldi vásárlásait is, de nem tartalmazza a belföldiek külföldi, illetve a külföldről történő fogyasztását.)
Háztartások hitelnyújtása (nettó): A nemzeti számlák rendszerében az az összeg, amit a háztartási szektor pénzügyi eszközök formájában halmoz fel, ezáltal finanszírozva a többi szektor vagy a külföld fogyasztását.
Háztartások összes jövedelme: A nemzeti számlák rendszerében a munkajövedelmek (munkavállalásból, vállalkozásból, kisgazdaságból) a pénzbeni és a természetbeni társadalmi juttatások és az egyéb jövedelmek (tulajdon hasznosításból, külföldről ) összege.
Hitelminősítés A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.
Hossz (Hausse) Az árfolyamok növekedése a tőzsdén (szűkebben, az árfolyamok és a forgalom együttes emelkedése)
Hosszú pozíció (long) Annak a pozíciója, aki valamilyen terméket vett, s célja a késõbbi eladás.
Hozamgörbe Az azonos kockázatú, de különböző lejáratú hitelpapírok hozamát (belső megtérülési rátáit) mutató görbe.
Hozammarzs: Az adott értékpapírra jegyzett vételi és eladási hozam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a Diszkont Kincstárjegyek és a fix kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 0.5 százalékpontos hozammarzsot alkalmazhatnak.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium