Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


IAS International Accounting Standards. Nemzetközi számviteli elvek és standardok.
Idegenforgalmi bevételek és kiadások egyenlege: Az idegenforgalommal kapcsolatos külföldi és belföldi valutabeváltások egyenlege. (A folyó fizetési mérleg adata.)
Idegenforgalom: A magyar határon áthaladó személyforgalom.
IMF Nemzetközi Valutaalap.
Immobilizáció Fél dematerializáció, vagyis az értékpapír kinyomtatásra kerül, de csak egy darabban, s utána a központi értéktárban tatják, nem kerül a befektető kezébe.
Immobilizált értékpapírok: Olyan értékpapírok, amelyek csak összevont címletben kerülnek kinyomtatásra. Ezen kinyomtatott összevont címletek fizikailag (tehát papír formában) nem kerülnek a befektetők birtokába.
Import Áruk, és szolgáltatások behozatala (megvétele külföldről).
Index (Tõzsdeindex) Egy piac alapvetõ mozgásáról folyamatosan tájékoztató mutató. Részvényeknél általában árfolyamindexet, kötvényeknél hozamindexet használnak.
Infláció Pénzromlás, az árak tartós növekedése. Az inflációt több termékcsoportra értelmezhetjük. Leggyakoribb inflációs mutatók a termelői és fogyasztói árindexek. A fogyasztói árindexből a volatilisebb energia és élelmiszerárak elhagyásával származtatják az ún. maginflációs mutatót.
Ingadozási sáv (intervenciós sáv) Az a csatorna, melyen belül egy deviza árfolyama mozoghat, a két szélén a jegybank interveniál; devizát ad el, vagy vásárol az árfolyam sávon belül tartása érdekében.
Intervenció Általában a jegybank nyíltpiaci műveletét értjük rajta, amikor devizát vesz vagy ad el, a saját deviza értékének védelmében. Intervencióról beszélünk akkor is, ha a részvénykibocsátó, vagy forgalmazó vesz vagy ad el részvényt, a részvényárfolyam karbantartása érdekében.
Ipari értékesítés indexe: Az ipari tevékenységből származó nettó árbevétel tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlítható áras adataiból számított mutató. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti; a megyei, régiós adatok a 20 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari exportértékesítés: A külföldre, illetve külföldön értékesített ipari tevékenységből származó terméknek szolgáltatásnak forintban kifejezett nettó árbevétele. Az ipar export-értékesítése tartalmazza a Magyar Köztársaság területén lévő vámszabad területi társaságok adatait is. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti; a megyei, régiós adatok a 20 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari termelõi árindex: Számításához havonta mintegy 1000 az iparba (bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, hő- és vízellátás gazdasági ágak) sorolt vállalkozásra és közel 6000 termékre gyűjtünk adatot. A megfigyelt ár belföldi értékesítés esetén a forgalmi adó nélküli, árbevételbe beszámító árkiegészítéssel együttes alapár, külkereskedelmi értékesítés esetén a határparitásos, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett, teljesítéskor érvényes árfolyamon forintra átszámított ár. Az index a belföldi és az exportárindexek súlyozott átlaga, az értékesítés irányonkénti összetétel-változását nem mutatja.
Ipari termelés indexe: Az ipari tevékenység termelési értékének tárgyidőszaki árszinten kifejezett összehasonlítható áras adataiból számított volumenindexe. (Az országos összesen adatok teljeskörűsítettek. Az ágazati, szakágazati bontású adatok a 10 fő feletti, a megyei, régiós adatok az 50 fő feletti vállalkozásokra vonatkoznak.)
Ipari termelés: Az ipari tevékenység termelési értéke, azaz az értékesítés nettó árbevétele korrigálva a saját termelésű ipari készletek állományváltozásával.
Iparűzési adó A helyi önkormányzatnak fizetendő adó, melynek alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és közvetített szolgáltatások értékével , valamint az anyagköltséggel. Mértékét az önkormányzatok állapítják meg, de maximum 2%-os lehet.
IPO Initial Public Offering, elsődleges nyilvános forgalomba hozatal.
ISIN kód (International Securities Identification Number): A kibocsátott értékpapírok egyértelmû azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer.
IT (Information Technology) Az IT szektorba sorolják az internetes és számítógépes cégeket, gyakran tágabban is értelmezik, beleértve a csúcstechnológiai és komminikációs, távközlési, stb vállalatokat is.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium