Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. ( a megyék, régiók népességének meghatározásához használt fogalom).
Lépcsős kamatozású konstrukció: Az ilyen kamatozású értékpapír konstrukciók esetében a futamidõ több idõszakra van felosztva. Az egyes idõszakokra a futamidõ elõrehaladtával általában növekvõ mértékû kamatszint van meghatározva, ami a teljes eltelt futamidõre vonatkozik és amit a befektetõ akkor kaphat meg, ha papírját az adott idõszakban váltja vissza. Így a befektetõ attól függõen, hogy a futamidõ kezdetétõl mennyi ideig tartja meg papírját, kap azután kamatot. Lépcsõsen emelkedõ kamatozás esetén a befektetõ papírja minél hosszabb ideig (azaz lejáratig) történõ megtartásában érdekelt (Kincstári Takarékjegy I-II, Kincstári Takarékkötvény).
Leverage (Tõkeáttétel) Vállalati szinten, egy cég idegen tőke - saját tőke aránya. A határidős ügyleteknél, ahol nem kell kifizetni az ügylet értékét, csak annak egy részét, a margint a kifizetett pénz és az ügylet értéke közti arányt is nevezzük tőkeáttétnek (minél nagyobb, annál nagyobb a kockázat).
LIBOR London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegû (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +30 bázispont) kínálati kamatláb.
Likviditás Annál likvidebb egy piac, minél rövidebb idő alatt végrehajthatók az ügyletek (mindig van vevő és eladó), minél folytonosabb az áralakulás (nincsenek szélsőséges elmozdulások), és végül minél kisebbek a tranzakciós költségek. Részvényekre bontva is hasonlót kapnánk a likvidítás definíciójára. Budapest egyik leglikvidebb papírja általában a Matáv. Nem likvid pl. a Rizikofactory, Primagáz stb.
Likviditási mutató Forgóeszközök, osztva a rövid lejáratú kötelezettségekkel.
Limitajánlat Limitáron, vagy annál kedvezőbb feltételek mellett teljesülő ajánlat.
Limitáras megbízás Tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy feletti eladása a bróker részéről.
London Stock Exchange (LSE) London tőzsdéje, Európában a legnagyobb. Többen szeretnék felvásárolni vagy egyesülni vele (svédek, németek, olaszok). Legfontosabb indexe: FTSE 100.
Longolás Árfolyam-emelkedésre spekulálás.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium