Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


Működési cash-flow/árbevétel Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált nettó árbevételével.
Működő szervezet: Az a vállalkozás, amely a tárgyévben, illetve az előző év során adóbevallást (társasági adó, áfa stb.) nyújtott be, illetve a tárgyév során alakult, és a regisztrált költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint MRP-szervezet.
M0 (Monetáris bázis) Készpénz plusz hitelintézeti jegybanki tartalék.
M1 Bankrendszeren kívüli készpénz plusz látra szóló forintbetétek.
M2 M1 plusz látra szóló devizabetétek plusz lekötött forint- és devizabetétek.
M3 M2 plusz a kereskedelmi bankok által kibocsátott banki értékpapírok.
Magyarországra érkezõ külföldi: A magyar határt átlépő külföldi állampolgár.
Magyarországra érkezõ turista: Az a magyar határt átlépő külföldi állampolgár, aki 24 órát meghaladó ideig tartózkodik Magyarországon.
Marge A vételi és az eladási ár különbözete, ez az árfolyamjegyző haszna.
MAX composite: A MAX Composite index a MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga. A MAX Composit index tartalmazza az elsõdleges forgalmazói rendszerben szereplõ államkötvényeket és Diszkont Kincstárjegyeket, így az állampapír-piac egészét jellemzõ mutató.
MAX index idősoros adatai: Ezek az adatok a naponta kiszámított MAX index értékeket jelentik. A MAX index értékek tehát visszamenőlegesen is, bármely napra (1996.12.31-ig visszamenően) visszakereshetőek.
MAX: A MAX index értékindex, amelynek "kosarában" az egy év feletti hátralévõ futamidejû, fix kamatozású Magyar Államkötvények találhatók. Az index a kosarában található egy évnél hosszabb futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait mutatja meg. Az egyes kötvények az aukciókon értékesített mennyiségük arányában vesznek részt az indexképzésben.
Medián nagyság szerint a statisztikai sor közepén helyezkedik el, azaz ugyanannyi kisebb és nagyobb érték található nála
Megadott időpontig érvényes ajánlat Ajánlatkor meghatározott, de legfeljebb 30 napig érvényes ajánlat, az automatikus kereskedési rendszerben.
Megtakarítás: A nemzeti számlák rendszerében számított adat, a háztartások rendelkezésre álló jövedeleméből a fogyasztás finanszírozása után fennmaradó összeg. Ez fejezi ki azt a jövedelmet, amelyet a háztartás felhalmozásra (állóeszköz, készlet) és pénzügyi eszközök (bankbetét, értékpapír stb.) beszerzésére fordíthat.
Mérleg A mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat javait összetétel és eredet szerint. Egyik oldalt az eszközök, másikon a források, ezek értéke megegyezik.
Mérleg szerinti eredmény Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott időszakot érintő tételt figyelembe vesznek. Az adózás előtti eredményt csökkentik az adófizetési kötelezettséggel, valamint a fizetendő osztalékkal.
Mérlegfőösszeg A mérlegben szereplő összes eszköz, vagy forrás összege.
Mezõgazdasági termékek termelése: Földterülettel rendelkező és állatot tartó gazdasági szervezetek növénytermelési és állattenyésztési tevékenységének bruttó termelési értéke.
Mezõgazdasági termékek termelési indexe: A mezőgazdasági termékek fix árbázisú bruttó termelési értékéből számított volumenindex. 1995-ig az 1991.év, 1996-tól az 1995. év képezi a fix árbázist.
Mezõgazdasági termelõi-felvásárlási árindex: 168 mezőgazdasági termékre kiterjedő megfigyelés alapján számított mutató. A havi adatok Laspeyres-féle bázisidőszaki súlyozású indexek. Az éves index Fisher-féle, az átlagárak tárgyévi és előző évi mennyiségekkel súlyozott indexeinek mértani átlaga.
Mezzanine A mezzanine a vállalat számára juttatott nem amortizálódó, alárendelt kölcsöntőke, amely a rendelkezésre álló, széles körű instrumentumok tárházát sokoldalúan és rugalmasan ötvözi. Szűkebb értelemben a saját és idegen tőke között átmenetet képező hibrid instrumentum, amely többnyire a hitelezői jogviszonyhoz kapcsolódó törlesztőrészletek mellett tulajdonviszonyt megtestesítő opciós komponenst is tartalmaz.
MIND ajánlat Csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthető (azaz nem lehet részekben eladni/megvenni).
Minimális mennyiségű ajánlat Csak az állampapír szekcióban fordul elő, és csak az állampapír árjegyző tehet ilyen ajánlatot. Nevéből adódóan meghatározott minimális mennyiségenként vehető/adható el, akár több részletben.
MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
MMTS A BÉT számítógépes kereskedési rendszere, melynek hatására a tőzsdeterem kiürült, a brókerek kizárólag irodájukból kötnek üzleteket.
MNB Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankja.
Monetáris politika A gazdaság pénzügyi szabályozása, főszerepben a jegybankkal. Monetáris politika főbb területei a pénz és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb, és az árfolyam-szabályozás. Eszközei jellemzően: a nyíltpiaci műveletek (valuta, vagy állampapír vásárlás), jegybanki alapkamat és a kötelező banki tartalékráta megváltoztatása.
MOST ajánlat Mindössze a beadás pillanatában élő ajánlat az automatikus kereskedési rendszerben(ha nem teljesül: törlődik a számítógépből).
Működési cash-flow/beruházás Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált működési cash-flow-ja, osztva az azonos időszak kumulált beruházásával.
Munkanap: Az a nap, amelyen a magyarországi bankok ügyfélfogadás céljából nyitva tartanak, a KELER Rt. elszámolási napot tart, továbbá az MNB ügyfélforgalmat bonyolít le.
Munkanélküli: Az a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni, illetve már talált munkát ahol 30 napon belül dolgozni kezd. (ILO definíció.)
Munkanélküliségi ráta: A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium