Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


P/BV Negyedév záróárfolyama, osztva a BVPS-sel.
P/CE Negyedév záróárfolyama, osztva az értékcsökkenéssel növelt EPS-sel.
P/CF Negyedév záróárfolyama, osztva a CFPS-sel.
P/CFS (Price/Cash Flow per Share): Árfolyam/cash flow arány.
P/E Árfolyam/nyereség arány. Részvényárfolyam, osztva az egy részvényre jutó (várható) nyereséggel (EPS). Egyszerre ad képet a vállalat növekedési lehetőségeiről, tevékenységi kockázatáról és növekedési lehetőségeiről.
Parkett A tőzsdeteremnek azon - a látogatótértől elkülönített- része, ahol a kereskedelem folyik.
Passzívák (Források) A vállalati vagyon eredet szerint felsorolva a mérlegben. Összértékük megegyezik az aktívákkal. Főbb forráscsoportok: saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások.
Pénzbeni társadalmi juttatás: A biztosítási alapon működő társadalom- és egészségbiztosítási alapból fedezett juttatás (saját jogú nyugdíj, hozzátartozói ellátások, rokkantsági és baleseti ellátás, táppénz, munkanélküli ellátás, gyermekekkel kapcsolatos juttatások), a munkaadó által dolgozóinak fizetett társadalombiztosítási juttatás (korengedményes nyugdíj, munkaadói táppénz) és a központi költségvetés vagy az önkormányzat által a társadalombiztosításéhoz hasonló események bekövetkeztekor finanszírozott azon juttatások, amelyekre a társadalombiztosítás nem terjed ki (családi pótlék, egyéb pótlékok, nevelési és szociális segélyek, ösztöndíj stb).
Pénzhányad(cash ratio) Pénzeszközök+likvid értékpapírok, osztva a folyó kötelezettségekkkel.
Pénzügyi lízing Olyan konstrukció, amelyben a lízingcég megvásárolja a szállítótól az ügyfél által igényelt lízingtárgyat, amit díjfizetés (lízingdíj) ellenében az ügyfél használatába ad. A futamidő alatt az eszköz tulajdonjoga a lízingbe adónál marad, de minden más tulajdonjoghoz kapcsolódó jogot (garanciajog, használati jog) a lízingbe vevő gyakorol.
Pénzügyi műveletek A vállalkozásnak azok a pénzügyi műveletei, melyek nem a folyamatos tevékenység végzéséből fakadnak.
Piaci ajánlat Az ajánlati könyvben a bevitel pillanatában lévő áron teljesülő ajánlat. A nem teljesülő része érvényét veszti.
Piaci érték/könyv szerinti érték arány Részvény árfolyama, osztva az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel. Ez a mutató a részvény árfolyamát a nettó eszközértékre vetíti.
Piaci likviditás: Az adott piacra bevezetett értékpapír gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét jelenti. Ennek feltétele egyrészt, hogy folyamatos legyen az áralakulás, amit kiemelt piaci szereplők folyamatos árjegyzése biztosíthat (az állampapír-piacon az elsődleges forgalmazók), másrészt, hogy egy-egy tétel értékesítése ne befolyásolja jelentősen az áralakulást, azaz a piac rendelkezzen jelentős kapitalizációjú (árfolyamértékű és volumenű) értékpapírokkal és minél több szereplővel.
Portfólió: Egyfajta \\\"kosár\\\", ami az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú, stb.) értékpapírokból és más befektetési eszközökből áll össze.
Privatizáció Állami vagyon magántulajdonba adása.
Privatizációs bevételek: Az állami vagyon értékesítéséből származó bevételek azon része, amelyeket a Magyar Köztársaság éves költségvetési bevételei tartalmaznak.
Profit taking Nagy emelkedés után a befektetők realizálják a profitot (kiveszik a pénzt a részvényből vagy a tőzsdéről). Ha sokan csinálják nagy tételben akkor némi áreséssel jár együtt.
Profit warning A piac előzetes informálása egy cég profitjának kedvezőtlen (a befektetők várakozásainál kedvezőtlenebb )alakulásáról.
Prompt ügylet Azonnali ügylet
PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a hazai értékpapír-és tõkepiac felügyeletét is ellátó országos hatáskörû közigazgatási szerv. Bõvebben: www.pszaf.hu


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium