Portfolio.hu szótár


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z


Rating Egy médium adott célcsoportba tartozó közönségének száma (fő) / a célcsoport mérete (fő).
RAX A BÉT-en dolgozó befektetési alapok indexe. A külön indexet az indokolja, hogy a befektetési alapok nem tarthatnak egy részvénybõl 5 százaléknál többet.
Reáljövedelem: A termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott időszaki jövedelmükbőől - az adott árszínvonal mellett - megszerezhetnek. Számszerűen a háztartások összes jövedelmének egy meghatározott év árain kifejezett értéke, ún. reálértéke.
Reálkeresetindex: A nettó átlagkereset index és a fogyasztói árindex hányadosa.
Recesszió A GDP két egymást követő negyedévi csökkenése.
Referencia államkötvények: Az adott idõpontban kibocsátás alatt álló, fix kamatozású államkötvény sorozatok. Az államkötvény addig minõsül referencia államkötvénynek, amíg az államkötvény eredeti futamidejével megegyezõ futamidejû államkötvény sorozat kibocsátására sor nem kerül. A fordulónap az új államkötvény sorozat kibocsátását megelõzõ második munkanap (T+2).
Regisztrált szervezet: Az adminisztratív nyilvántartásban szereplő, jogilag létező, adószámmal rendelkező egység.
Relatív árfolyam változás a BUX-hoz képest Azt mutatja meg, hogy az adott részvény hány százalékkal teljesítette túl / múlta alul a BUX adott időszaki változását.
Rendszerirányító A villamosenergia szervezett kereskedelmében a fizikai teljesítés felügyeletét minden esetben az adott ország rendszerirányításáért felelős ás az átviteli hálózatot is üzemeltető vállalat látja el. Aukciós kereskedési mód esetén a rendszerirányító addig módosítja a beadott ajánlatok alapján a kínálati és keresleti görbét, míg olyan ajánlatok teljesülnek, melyek nem fognak túlterhelést okozni a villamos hálózaton. Ez a módszer nem csak a teljesülő tranzakciók mennyiségét, hanem árát is megváltoztatja, sőt a szabályozási területen belül működő összes tranzakció árát befolyásolja.
Reprivatizáció A privatizációnak az a formája, amikor az államosított értékeket (ingatlan, gyár stb) közvetlenül a volt tulajdonosnak adják vissza.
Restriktív Megszorító. A gazadságpolitikai viselkedés azon formája, melynek célja a gazdaságban levő likviditás illetve a növekedés mérséklése. Eszközei a fiskális politika részéről elsősorban a költségvetési kiadások visszafogása illetve az elvonás fokozása, míg a monetáris politika részéről a szűkebb pénzkínálat illetve a magasabb kamatszint.
RÉSZ ajánlat Az ajánlatban rögzített feltételek mellett az ügylet részletekben is teljesülhet.
Részvény Tagsági jogot megtestesítõ értékpapír. Osztalékra, közgyûlésen való részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre, stb. jogosít. Lehet névre, és bemutatóra szóló. Speciális fajták: elsõbbségi (osztalék, szavazati, stb.), dolgozói, kamatozó.
Részvénykönyv Egy Rt. névre szóló részvényeinek tulajdonosairól vezetett könyv.
RMAX: Ez az index a rövid futamidejû állampapírok árfolyamváltozásait jelzi, kosarában a MAX index kosarából kikerülõ három hónap és egy év közötti hátralévõ futamidejû államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók.
ROA (Return on Assets, eszközarányos nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos eszközállományával. A vállalat eredményességét méri.
ROE (Return on Equity, saját tőke-arányos nyereség) Adott negyedévvel záródó 12 hó kumulált adózott eredménye, egyszeri és rendkívüli tételekkel korrigálva, osztva az időszak átlagos saját tőkéjével. A saját tőke (alaptőke és tartalékok) hozamát mutatja meg.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium