Egy jegyre jutó nettó eszközérték (egy jegy értéke).