Szigorúbb előírások a könyvvizsgálóknak

Dr. Hengl Ágnes, MNB
2018. január 3. 17:01    
nyomtatás
 
A minősített könyvvizsgálók kiemelten fontos és fokozott felelősséggel járó, speciális szaktudást igénylő ellenőrzési feladatokat látnak el a pénzügyi intézményeknél. A pénzügyi beszámolási folyamatokban sajátos bizalmi és védelmi szerepük van, melynek további erősítését szolgálja a tevékenységüket érintő új szabályozási háttér is. A szigorodó jogi elvárások célja többek közt a pénzügyi szervezetekbe vetett társadalmi bizalom erősítése és a jegybanki intézmény-felügyelés támogatása is.


A minősített könyvvizsgálóknak a pénzügyi intézmény "létrejöttének" pillanatától komoly feladatai vannak, hiszen már az engedélyezési eljárás során nyilatkoznia kell arról, hogy az intézmény ellenőrzési, nyilvántartási, könyvvezetési rendszerei alkalmasak-e a megbízható tevékenységhez. Ezt követően a működés során folyamatosan ellenőrzi, hogy megfelelő-e az intézmény számviteli tevékenysége, vagyoni elemeinek kezelése, körültekintően méri-e fel kockázatait, és azok fedezetére képez-e tartalékot. E feladatokat a pénzügyi intézmény belső ellenőrzési területe is köteles elvégezni, de felette már a minősített könyvvizsgáló gyakorol kontrollt.

Vállvetve a felügyelőkkel


A pénzügyi intézmények Magyar Nemzeti Bank (MNB) általi felügyelése két párhuzamos rendszerben folyik. A helyszíni (on-site) felügyelés keretében törvényileg meghatározott időközönként átfogó vizsgálatokat tart, ahol részletesen felméri a pénzügyi intézmények működését. Emellett konkrét témakörre vagy tevékenységre koncentráló témavizsgálatokat és célvizsgálatokat is folytat. A folyamatos (off-site) felügyelés során az MNB a kötelező intézményi adatszolgáltatásból származó információkat vizsgálja. Ahhoz viszont, hogy a fennálló és várható folyamatokról a lehető legpontosabb eredményt kapja, elengedhetetlen, hogy a beérkező adatok valósak legyenek és a könyvvizsgáló által ellenőrzött hiteles nyilvántartásokon alapuljanak.

Ennek biztosításában a folyamatos könyvvizsgálatnak kiemelt szerepe van: a minősített könyvvizsgáló végzi ugyanis a pénzügyi intézmény éves beszámolójának pénzügyi auditálását, összegzi az ellenőrzési tapasztalatokat (kiegészítő jelentés) és az év közbeni működését is figyelemmel kíséri. Emellett bejelentési kötelezettsége van az MNB felé, ha felmerül annak veszélye, hogy az intézmény nem tud eleget tenni a jogszabályi vagy szerződéses (pl. fizetési) kötelezettségeinek, illetve, ha olyan esemény történik, mely a tevékenységi engedély visszavonását indokolhatja.

Miért a szigorítás?


Az MNB az elmúlt években több vizsgálatában is megállapított olyan, főleg számviteli, gazdálkodási, eszközkezelési, tartalékképzési hibákat, hiányosságokat, amelyek az ügyfelek érdekeit súlyosan veszélyeztették, továbbá az intézmények működésében nehezen helyrehozható, vagy kiküszöbölhetetlen problémákat okoztak. Ennek eredményeként 2014-ben a Körmend és Vidéke, az Orgovány, az Alba, a Tisza, a Széchenyi Takarékszövetkezet és a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt., 2015-ben pedig a Buda-Cash Befektetési Zrt., a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. és a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét is visszavonta.

A vizsgálati tapasztalatok egyértelművé tették, hogy az intézmények egyik legfontosabb kontrollfunkcióját betöltő könyvvizsgálók szabályozása felülvizsgálatot igényel. A szigorodó előírások célja - többek között - hogy a pénzügyi beszámolási folyamatban kulcsszerepet betöltő könyvvizsgálók szakmai munkájára a jegybank felügyeleti tevékenysége során minél szélesebb körben támaszkodhasson, s a pénzügyi intézményekbe vetett társadalmi bizalom is tovább erősödjön.

Ennek megfelelően - jegybanki kezdeményezésre - az MNB a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Közfelügyeleti Hatóságával (KH) egyeztetve kidolgozta a minősített könyvvizsgálókra vonatkozó szabályozás több ponton történő módosítását. A bevezetett új többletkövetelmények célja, hogy a minősített könyvvizsgálók megfelelően ismerjék és tevékenységük végzése során maradéktalanul alkalmazzák a pénzügyi ágazati jogszabályokat.

Speciális szaktudás kell


A szigorított jogszabályok alapján annak a könyvvizsgálónak és a könyvvizsgáló cégnek, amely az MNB felügyelése alá tartozó pénzügyi intézménynél minősített auditor szeretne lenni, meg kell szereznie az adott pénzügyi ágazathoz tartozó ágazati - pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, pénztári vagy kibocsátói - minősítést.

Ahol például biztosítási és pénztári szolgáltatást együttesen nyújt az intézmény, ott a könyvvizsgálónak - ahogy eddig is - mindkét jellegű minősítésre szüksége van. A banki könyvvizsgálóknak viszont 2015. július 1. előtt elegendő volt csupán a pénzügyi intézményi minősítést megszerezni, még akkor is ha az intézmény a pénzügyi szolgáltatások mellett befektetési szolgáltatást is nyújtott, vagy kibocsátói tevékenységet is végzett. A szigorításnak köszönhetően immár e hitelintézetek könyvvizsgálóinak is minden területre vonatkozóan külön minősítéssel kell rendelkezniük.

A Közfelügyeleti Hatóság dönt a minősítésekről


2015. szeptember 1. óta a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítéséről (annak odaítéléséről, felfüggesztéséről és visszavonásáról is) az NGM keretein belül a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszert működtető KH dönt. A rendszer célja, hogy a kötelező könyvvizsgálói tevékenység gyakorlása átlátható, ellenőrizhető, számon kérhető legyen. A KH határoz a minősítési kérelmekről, de a pozitív elbíráláshoz az MNB egyetértése is szükséges.

Amennyiben a jegybank tudomására jut, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelően (pl. minősítés nélkül, tájékoztatási kötelezettségét megszegve, valamint a súlyos hibák feltárását elmulasztva) végzi a tevékenységét, a Könyvvizsgálói Kamaránál, illetve a KH-nál fegyelmi, rendkívüli minőségellenőrzési eljárást kezdeményezhet, a minősítés felfüggesztését, visszavonását is javasolhatja, továbbá a könyvvizsgálati szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzetre utaló kockázati jelzést is tehet.

További jogi változás, hogy a könyvvizsgálói minősítés megszerzéséhez több szigorú gyakorlati és szakismereti kritériumnak kell együttesen megfelelni, valamint vizsgát is kell tenni. A 2015. évi módosítások előtti minősítéssel rendelkezőknek 2017. év végéig kellett az új minősítő vizsgát teljesíteniük.

Minősített könyvvizsgálók

A pénzügyi intézményeknél jogszabály alapján kötelezően működő könyvvizsgálókat, könyvvizsgáló cégeket hivatalosan minősített könyvvizsgálóknak nevezzük, mivel a pénzügyi szervezetek auditjához az adott intézményre vonatkozó speciális minősítést kell szerezniük. A könyvvizsgálók a pénzügyi intézményeknél alapvető védelmi funkciót töltenek be, ugyanis a számviteli beszámolók vizsgálata és a folyamatos audit feladatok lehetővé teszik számukra a működési hiányosságok korai azonosítását. Tevékenységük felett átfogó kontrollt az NGM, mint Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság (KH), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az MNB egymással együttműködve valósítja meg.


Kulcsszerepben a könyvvizsgálói különjelentés


A könyvvizsgálói különjelentés az éves beszámoló mellékletét képező, az intézmény működésének legfontosabb területeit értékelő, minősített könyvvizsgálói dokumentum. Készítését a pénzügyi szervezetekre vonatkozó szakágazati törvények írják elő. Az MNB számára a különjelentés kiemelten fontos, mivel a vizsgálatok és a folyamatos felügyelés során is jól hasznosítható - a számokból sokszor ki nem olvasható - többletinformációkat tartalmaz.

A különjelentés kiemelt szerepére tekintettel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara - a vonatkozó Európai uniós jogszabályok és az európai bankhatóság iránymutatása alapján - arra vállalkozott, hogy a könyvvizsgálói különjelentés részletes tartalmi elemeit magyar nemzeti könyvvizsgálói standardba foglalja. Kidolgozását a Kamara az MNB közreműködésével 2016-ban kezdte meg, s alig egy évvel később, tavaly a KH jóváhagyásával november 18-án hatályba is lépett azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évek könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

A standard alapvető célja, hogy a minősített könyvvizsgáló visszaellenőrizhető módon legyen képes az adott pénzügyi szervezet működését ellenőrizni, és a kapcsolódó következtetéseket levonni. A standard elvárásokat fogalmaz meg és iránymutatással szolgál a minősített könyvvizsgáló számára a hitelintézeti, biztosítói, befektetési vállalkozási szakterületen tevékenykedő könyvvizsgálók különjelentéseinek összeállításához. A standardot a következő gazdálkodói körben kell alkalmazni: hitelintézet, jelzálog-hitelintézet, lakás-takarékpénztár, befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató, biztosító, kisbiztosító, valamint a viszontbiztosító. A standardban foglaltak betartását az MNB is figyelemmel kíséri.

A jegybank emellett jelenleg is dolgozik egy - az Európai Bankhatóság iránymutatásain alapuló - olyan belső kommunikációs eljárásrend kialakításán, amely a hatékony együttműködés érdekében a minősített könyvvizsgálók és a közte fennálló folyamatos kapcsolattartását szabályozza.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank jogi tanácsadó munkatársa.

Előző cikk  Előző cikk Következő cikk  Következő cikk


F?rum
 
 
×
×
Jogi nyilatkozat
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
Bővebben...Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírhirdetés
Állásajánlatok
Elemző
Szerkesztő - újságíró
 
Rovatnavigátor
EZT OLVASTA MÁR?
11
22
33
44
55
0
Prémium