gyed-emeles-2022-gyermekgondozasi-dij-anya-gyermek
Gazdaság

Óriásit nőhet a gyed 2022-ben: minden, amit tudni kell az emelésről és a gyermekgondozási díjról

Portfolio
A minimálbér 2022-es emelésével nőne a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is – jelentette ki szeptemberben Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Mutatjuk, mit jelentene ez az emelés, és mit kell tudni a gyed-ről.

A minimálbér 2022-es emelésével nőne a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is.

Ha ez megvalósul, a gyed maximális összege eléri majd a bruttó 280 ezer forintot, a hallgatói gyed alapképzés esetén bruttó 140 ezer forintra emelkedik, a gyod pedig nettó 180 ezer forint lesz.

Ki jogosult a gyed-re, mik a gyed feltételei?

 • A gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
 • Az anya, a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és egyedülálló férfi, aki csecsemőgondozási díjban részesült és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, a gyermeket pedig saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Gyermekgondozási díjra jogosult a szülő nő, vagy a vér szerinti apa, ha magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, szakképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, ha a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása, vagy annak szüneteltetését vagy megszűnését követő 1 éven belül született, és az igénylő magyar vagy más EGT állampolgár.

Mi az a gyed extra 2021, mi tartozik bele?

 • A nevelőszülői és nagyszülői gyed: 2020-óta a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére.
 • A diplomás gyed: olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányit 1 éven belül fejezte be.
 • A bővített gyed ikrek esetén: a GYED időtartalma ikergyermekek esetén 1 évvel automatikusan meghosszabbodik.
 • A gyed melletti munkavégzés: a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.
 • Több családtámogatási ellátás egyszerre való folyósítása: két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED.

Mire jó az apa gyed?

Az apa gyed lehetőségét elsősorban akkor használják a családok, ha az anya csak gyes-re lenne jogosult, vagy bár jogosult lenne csed-re illetve gyed-re is, annak alacsonyabb lenne az összege. 

Mennyi a gyed időtartama, mikortól jár a gyed?

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a szülőnek.

A gyed számítása

A gyermekgondozási díj összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. Ebben az esetben a gyed 2021-ben 234.360 forintot jelent. Ennyi tehát a gyed maximuma 2021-ben. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelését követő 15 napon belül hivatalból felülvizsgálják, a megemelt összeghatár figyelembevételével a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen pedig újra megállapítják.

A gyermekgondozási díj bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. A szülő érvényesítheti belőle a családi kedvezményt.

Befolyásolja-e a gyed összegét, ha utólag módosítás történik az adóhatóság felé bevallott jövedelemadatokban?

Ha az ellátás összegének megállapításakor figyelembe vett időszakra vonatkozóan –  a jogosultság kezdő napjától számított egy éven belül – az állami adóhatóságnál módosításra kerülnek a jövedelemadatok, akkor ezen módosított jövedelemadatok alapján a gyed összegét újra el kell bírálni. Az ismételt elbírálás során az ellátást megállapító szerv a korábbi döntését – legfeljebb az ellátásra való jogosultság lejártát követő naptól számított 18 hónapon belül – módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Gyed mellett táppénz?

A táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, és a gyermekgondozást segítő ellátás (korábban gyermekgondozási segély) összegéből társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni, így ezen ellátások összegét a gyermekgondozási díj összegének megállapítása során nem lehet figyelembe venni.

Lehet dolgozni a gyed mellett?

A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát. Az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni. Ha a szülő szeretne visszamenni dolgozni, vagy akár más foglalkoztatónál dolgozni a gyermekgondozási díj folyósítása mellett, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni a gyermekgondozási díjat megállapító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett gyermekgondozási díjban részesül. A gyed folyósításában a munkába állás nem okoz változást.

Hogyan igényelhető a gyed?

Kihez kell benyújtani a gyed kérelmet?

 • Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.
 • Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros  és Pest megye esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez”  elnevezésű elektronikus nyomtatványon. 
 • A vér szerinti apa, valamint a szülés napján nem biztosított szülő nő a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be. 

 • Ha a szülő nő a gyermek születésének napján biztosított, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtani.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a gyed igényléséhez?

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

 • A felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt.

 • Amennyiben az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát.

 • Amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Mennyi idő alatt bírálják el a gyed igényt?

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárás kapcsán illetékes szervhez (kormányhivatal, társadalombiztosítási kifizetőhely) történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlásra van szükség) legfeljebb 60 nap.

Igényelhető-e visszamenőlegesen a gyed?

A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani, és folyósítani, amennyiben a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Nevelőszülői gyed iránti kérelem benyújtása

A nevelőszülő a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A nevelőszülő a gyermekgondozási díj iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja be.

Nagyszülői gyed iránti kérelem benyújtása

Az igénylő nagyszülő a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmét az egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A nagyszülő a gyermekgondozási díj iránti kérelmét a foglalkoztatójához nyújthatja be.

Mit kell tennie a foglalkoztatónak a gyed kérelemmel?

A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, a gyermekgondozási díj iránti kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás” elnevezésű nyomtatványt állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt, öt napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, a foglalkoztató a gyermekgondozási díj iránti kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a társadalombiztosítási kifizetőhely részére megküldi.

A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

Címlapkép forrása: Getty Images

mezőgazdaság traktor
török líra
forint készpénz bankjegy
bear_1
digitális euró érme
Tényleg gyengélkedik a forint
szegény nyugdíjas

Holdblog Fejlődő országok

Az amerikai részvénypiac meneteléséről naponta értesülhet az olvasó, ha máshogy nem is, de egyedi részvénysztorik...

Tematikus PR cikk
2021. december 9.
Agrárszektor Konferencia 2021
2021. december 2.
Waberer's - Első kézből a jövő stratégiája
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Back-office munkatárs

Back-office munkatárs
Online előadás
Telepítés, testreszabás, megbízások, beállítások.
Online előadás
Hosszú távú befektetési módszerek, portfólióépítés.
mezőgazdaság traktor