gaz áram rezsicsökkentés
Gazdaság

Váratlanul új rezsirendeletek jelentek meg péntek este

Portfolio
Új számlaképet kapnak a rezsiszámlák, ám emellett két másik rendelet is megjelent a péntek esti Magyar Közlönyben, amelyek szintén a rezsicsökkentéssel függnek össze. A kormány egyrészt bevezeti a rezsivédelmi szolgáltatás kifejezést, valamint módosította a nagycsaládosoknak járó kedvezményről szóló rendeletet annak érdekében, hogy az összhangban legyen a július 21-i rezsiemelési rendeletekkel. Úgy tűnik tehát, hogy a péntek délutánra összehívott kormányülésen a rezsicsökkentés ügye volt a fő téma.

Péntek este beszámoltunk arról, hogy megjelentek a mintaszámlák, hogy a jövőben hogyan is fognak kinézni az új villany- és gázszámlák. A péntek esti közlönyben "az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról" címmel megjelent rendelet szabályozza részletesen ezt a kérdést.

A rezsivédelmi szolgáltatás

Ezen kívül azonban megjelent még két rendelet.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

 • A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról, valamint
 • A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Az előbbi létrehozza a rezsivédelmi szolgáltatás kifejezést. Első paragrafusa kimondja, hogy

a kormány az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára.

E rendelet értelmében a rezsivédelmi szolgáltatás a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott mértékig méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében a villamos energia és földgázellátás biztosítása egyetemes szolgáltatás útján az energia piaci körülmények megváltozása esetén is. A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat".

Azt is megtudhatjuk ebből a kormánydöntésből, hogy a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra

 • a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),
 • a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területétegyüttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)

jelöli ki.

Ezt követően a rendelet lényegében azt szabályozza, hogy az állam milyen módon látja el a rezsivédelmi szolgáltatást és hogy ennek érdekében milyen szerződéseket köt az érintett szolgáltatókkal.

"A kormány 2024. január 1-jén a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a kijelölés időpontjában villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására hatályos engedéllyel rendelkező valamennyi engedélyes figyelembevételével, az egyenlő bánásmód és a legkisebb költség elvének alkalmazása mellett két év időtartamra villamos energia és földgáz szolgáltatót jelöl ki" - részletezi a rendelet.

A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a miniszter a villamos energia szolgáltatóval és a földgáz szolgáltatóval legkésőbb 2022. augusztus 11-ig szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely szerződést tájékoztatás céljából 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküld a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A szerződés tartalmazza

 • a) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát, területi és időbeli hatályát,
 • b) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés összege megállapításának részletes szabályait és
 • c) az ellentételezés kifizetésének részletes szabályait

A rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért a villamos energia szolgáltató és a földgáz szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre jogosult, amit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak - mondja ki a rendelet. Az összegeket így határozta meg a kormány:

 • A földgáz szolgáltató részére járó ellentételezés összege megegyezik azzal az összeggel, amellyel a tárgyévre vonatkozóan meg kell szüntetni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti negatív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke és a pozitív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke közötti különbözetet (egyenleget).
 • A villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés a villamos energia egyetemes szolgáltatás bevétellel nem fedezett, a tevékenység ellátásához szükséges nettó ráfordítással azonos összeg. Az ellentételezés kiszámításának módszertanát miniszteri rendelet határozza meg.

A villamos energia és földgáz szolgáltató a 2022. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés megállapítása és kifizetése iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) 2022. augusztus 12-ig, a 2023. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét 2022. november 15-ig nyújtja be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatal részére.

A 2022. év tekintetében a megállapított ellentételezés legfeljebb 30 százalékának legkésőbb 2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részének legkésőbb 2022. december 15-éig kerül sor a (6) bekezdés szerinti kifizetésére. A 2023. év tekintetében a megállapított ellentételezés (6) bekezdés szerinti kifizetésére legkésőbb 2023. december 20-ig kerül sor. A megállapított ellentételezés igényléséről a miniszter a kifizetés felmerülését megelőzően legalább hét nappal korábban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet szombaton hatályba is lép.

A nagycsaládosok gázfogyasztási kedvezménye

A pénteki közlönyben "a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról" címmel jelent meg egy másik kormánydöntés. Ez arról szól, hogy a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR) 2022. december 31. napjáig az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az eredeti szabályokról részletesen írtunk itt:

A rendelet két ponton módosítja a nagycsaládos kedvezményt, bár ezt inkább nevezhetnénk jogszabály-szintetizálásnak:

 1. A KR 3. § (4) bekezdésétől eltérően 2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a jogosult három gyermek esetén az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felül további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ kedvezményes mennyiségre jogosult felhasználási helyenként és naptári évenként.
 2. A KR 3. § (1) bekezdés b) pontjának és 1. mellékletének előírásaitól eltérően fogyasztói közösség esetében a jogosultat az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott, (1) bekezdés szerinti kedvezmény illeti meg. A KR 9. § (1) bekezdésétől eltérően a fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé. A KR 5. § b) pontja nem alkalmazható.

Az első pont lényegében egyértelművé teszi, ami az eredetileg eddig is létező szabályból következett: a 3 gyermekesek esetében plusz 600 köbméternyi többletfogyasztás jár. Ez azt jelenti tehát, hogy három gyermek esetén plusz 600 köbméterrel 2329 köbméterre emelkedik az a plafon, ameddig még jár a rezsicsökkentett gázár. Emellett az új szabályozás szintén egyértelművé teszi, hogy a három gyerek után gyerekenként további 300 köbméter kedvezményes árú gázmennyiség fogyasztható. Ezzel a rendeletmódosítással tehát a kormány összevezeti a rezsicsökkentett gázmennyiség és a nagycsaládos kedvezményes gázmennyiség szabályait. Az eredeti, július 21-én megjelent rezsidrágításról szóló rendelet ugyanis ezt még nem tartalmazta, viszont a kormány egyértelműen kommunikálta, hogy a nagycsaládos kedvezmény hozzáadódik a kedvezményes áron fogyasztható éves gázmennyiségi kerethez.

A fenti módosítás 2. pontja pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy a fogyasztói közösségek is ugyanúgy hozzájutnak a nagycsaládos gázfogyasztási árkedvezményekhez, mint azok, akik nem fogyasztói közösségekben élnek.

Eddig a nagycsaládos kedvezményre a fogyasztói közösségek a 2017-es rendelet mellékletében található táblázat alapján voltak jogosultak, és itt forintban meghatározott összegek szerepeltek gyermekenként, és az egyes szolgáltatóknál eltérő összegeket láthattunk. Mutatjuk itt lentebb a 2017-es rendelet egyik mellékletét, aminek a helyébe lép az egységes szabályozás, miszerint gyermekenként 300 köbméter plusz kedvezményes gázmennyiség jár, és a 3 gyerek után plusz 600 köbméter.

nagycsaládos kedvezmenyes gazmennyiseg

De kik is azok a fogyasztói közösségek? Ez kiderül az eredeti, 2017-es rendeletből: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. A gyakorlatban ezek a fogyasztók a társasházak.

Érdemes megemlíteni, hogy az MVM rezsitájékoztató aloldala fogyasztói közösségnek a gyakorlatban a többgenerációs családi házakat nevezi. Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az itt élők csak akkor kaphatnak többletkedvezményt, ha a többgenerációs családi ház társasháznak, vagy lakásszövetkezetnek minősül.

A nagycsaládosok kedvezményét érintő fenti két módosítás is szombaton lép hatályba.

Címlapkép forrása: Getty Images

tiktok-telefon
javelin-amerikai-egyesult-allamok
nuklearis-radioaktiv-figyelmeztetes-ukrajna
3 millió dollárért lehet megebédelni Warren Buffettel
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. október 4.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Online előadás
Meddig esik az OTP? Mi lesz az amerikai kamatemeléssel, mekkora galibát okozhat a részvénypiacnak?
Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
parlamentvihar