gaz áram rezsicsökkentés
Gazdaság

Váratlanul új rezsirendeletek jelentek meg péntek este

Portfolio
Új számlaképet kapnak a rezsiszámlák, ám emellett két másik rendelet is megjelent a péntek esti Magyar Közlönyben, amelyek szintén a rezsicsökkentéssel függnek össze. A kormány egyrészt bevezeti a rezsivédelmi szolgáltatás kifejezést, valamint módosította a nagycsaládosoknak járó kedvezményről szóló rendeletet annak érdekében, hogy az összhangban legyen a július 21-i rezsiemelési rendeletekkel. Úgy tűnik tehát, hogy a péntek délutánra összehívott kormányülésen a rezsicsökkentés ügye volt a fő téma.

Péntek este beszámoltunk arról, hogy megjelentek a mintaszámlák, hogy a jövőben hogyan is fognak kinézni az új villany- és gázszámlák. A péntek esti közlönyben "az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról" címmel megjelent rendelet szabályozza részletesen ezt a kérdést.

A rezsivédelmi szolgáltatás

Ezen kívül azonban megjelent még két rendelet.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

 • A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról, valamint
 • A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Az előbbi létrehozza a rezsivédelmi szolgáltatás kifejezést. Első paragrafusa kimondja, hogy

a kormány az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára.

E rendelet értelmében a rezsivédelmi szolgáltatás a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott mértékig méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében a villamos energia és földgázellátás biztosítása egyetemes szolgáltatás útján az energia piaci körülmények megváltozása esetén is. A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat".

Azt is megtudhatjuk ebből a kormánydöntésből, hogy a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra

 • a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),
 • a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területétegyüttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)

jelöli ki.

Ezt követően a rendelet lényegében azt szabályozza, hogy az állam milyen módon látja el a rezsivédelmi szolgáltatást és hogy ennek érdekében milyen szerződéseket köt az érintett szolgáltatókkal.

"A kormány 2024. január 1-jén a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a kijelölés időpontjában villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltatás nyújtására hatályos engedéllyel rendelkező valamennyi engedélyes figyelembevételével, az egyenlő bánásmód és a legkisebb költség elvének alkalmazása mellett két év időtartamra villamos energia és földgáz szolgáltatót jelöl ki" - részletezi a rendelet.

A rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására a miniszter a villamos energia szolgáltatóval és a földgáz szolgáltatóval legkésőbb 2022. augusztus 11-ig szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely szerződést tájékoztatás céljából 2022. augusztus 12-ig a villamos energia szolgáltató, valamint a földgáz szolgáltató megküld a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A szerződés tartalmazza

 • a) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség részletes tartalmát, területi és időbeli hatályát,
 • b) a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés összege megállapításának részletes szabályait és
 • c) az ellentételezés kifizetésének részletes szabályait

A rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért a villamos energia szolgáltató és a földgáz szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben meghatározott mértékig ellentételezésre jogosult, amit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak - mondja ki a rendelet. Az összegeket így határozta meg a kormány:

 • A földgáz szolgáltató részére járó ellentételezés összege megegyezik azzal az összeggel, amellyel a tárgyévre vonatkozóan meg kell szüntetni a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti negatív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke és a pozitív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke közötti különbözetet (egyenleget).
 • A villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés a villamos energia egyetemes szolgáltatás bevétellel nem fedezett, a tevékenység ellátásához szükséges nettó ráfordítással azonos összeg. Az ellentételezés kiszámításának módszertanát miniszteri rendelet határozza meg.

A villamos energia és földgáz szolgáltató a 2022. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés megállapítása és kifizetése iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) 2022. augusztus 12-ig, a 2023. évben teljesített rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó ellentételezés iránti kérelmét 2022. november 15-ig nyújtja be a miniszternek és egyidejűleg a Hivatal részére.

A 2022. év tekintetében a megállapított ellentételezés legfeljebb 30 százalékának legkésőbb 2022. szeptember 15-éig, fennmaradó részének legkésőbb 2022. december 15-éig kerül sor a (6) bekezdés szerinti kifizetésére. A 2023. év tekintetében a megállapított ellentételezés (6) bekezdés szerinti kifizetésére legkésőbb 2023. december 20-ig kerül sor. A megállapított ellentételezés igényléséről a miniszter a kifizetés felmerülését megelőzően legalább hét nappal korábban tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet szombaton hatályba is lép.

A nagycsaládosok gázfogyasztási kedvezménye

A pénteki közlönyben "a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról" címmel jelent meg egy másik kormánydöntés. Ez arról szól, hogy a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: KR) 2022. december 31. napjáig az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az eredeti szabályokról részletesen írtunk itt:

A rendelet két ponton módosítja a nagycsaládos kedvezményt, bár ezt inkább nevezhetnénk jogszabály-szintetizálásnak:

 1. A KR 3. § (4) bekezdésétől eltérően 2022. augusztus 1-jétől a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a jogosult három gyermek esetén az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felül további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ kedvezményes mennyiségre jogosult felhasználási helyenként és naptári évenként.
 2. A KR 3. § (1) bekezdés b) pontjának és 1. mellékletének előírásaitól eltérően fogyasztói közösség esetében a jogosultat az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott, (1) bekezdés szerinti kedvezmény illeti meg. A KR 9. § (1) bekezdésétől eltérően a fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé. A KR 5. § b) pontja nem alkalmazható.

Az első pont lényegében egyértelművé teszi, ami az eredetileg eddig is létező szabályból következett: a 3 gyermekesek esetében plusz 600 köbméternyi többletfogyasztás jár. Ez azt jelenti tehát, hogy három gyermek esetén plusz 600 köbméterrel 2329 köbméterre emelkedik az a plafon, ameddig még jár a rezsicsökkentett gázár. Emellett az új szabályozás szintén egyértelművé teszi, hogy a három gyerek után gyerekenként további 300 köbméter kedvezményes árú gázmennyiség fogyasztható. Ezzel a rendeletmódosítással tehát a kormány összevezeti a rezsicsökkentett gázmennyiség és a nagycsaládos kedvezményes gázmennyiség szabályait. Az eredeti, július 21-én megjelent rezsidrágításról szóló rendelet ugyanis ezt még nem tartalmazta, viszont a kormány egyértelműen kommunikálta, hogy a nagycsaládos kedvezmény hozzáadódik a kedvezményes áron fogyasztható éves gázmennyiségi kerethez.

A fenti módosítás 2. pontja pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy a fogyasztói közösségek is ugyanúgy hozzájutnak a nagycsaládos gázfogyasztási árkedvezményekhez, mint azok, akik nem fogyasztói közösségekben élnek.

Eddig a nagycsaládos kedvezményre a fogyasztói közösségek a 2017-es rendelet mellékletében található táblázat alapján voltak jogosultak, és itt forintban meghatározott összegek szerepeltek gyermekenként, és az egyes szolgáltatóknál eltérő összegeket láthattunk. Mutatjuk itt lentebb a 2017-es rendelet egyik mellékletét, aminek a helyébe lép az egységes szabályozás, miszerint gyermekenként 300 köbméter plusz kedvezményes gázmennyiség jár, és a 3 gyerek után plusz 600 köbméter.

nagycsaládos kedvezmenyes gazmennyiseg

De kik is azok a fogyasztói közösségek? Ez kiderül az eredeti, 2017-es rendeletből: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. A gyakorlatban ezek a fogyasztók a társasházak.

Érdemes megemlíteni, hogy az MVM rezsitájékoztató aloldala fogyasztói közösségnek a gyakorlatban a többgenerációs családi házakat nevezi. Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy az itt élők csak akkor kaphatnak többletkedvezményt, ha a többgenerációs családi ház társasháznak, vagy lakásszövetkezetnek minősül.

A nagycsaládosok kedvezményét érintő fenti két módosítás is szombaton lép hatályba.

Címlapkép forrása: Getty Images

tőzsdeapp brókerapp részvénykereskedelem
bét
Urmas Reinsalu
gránit bank fiók
Farkas_Gábor_SolServices1
Tematikus PR cikk
Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Díjmentes online előadás
Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni?
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Model Validation Quantitative Analyst

Model Validation Quantitative Analyst
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. október 4.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
benzin