Adókalkulátor


Hány négyzetméteres a lakóingatlan?
m2

Milyen házban található?
Lakás egylakásos lakóépületben
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben

Budapesten, vagy vidéken található az ingatlan?
Épület életkora alapján:
10 év alatti ingatlan
10-30 év közötti
31-80 év közötti
80 év fölötti

Felújítás alapján:
10 éven belül felújított
10 éven túl, de 20 éven belül felújított
Nem volt felújítás

Az épület teherhordó falazatának anyaga alapján:
tégla, kő, monolit beton, vasbeton
házgyári panel, egyéb nem hagyományos építőanyagból készült, illetve könnyű szerkezetű
fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos építőanyag

Lakószobák száma szerint (félszobát is beleértve):
3-nál több
3
3-nál kevesebb

Komfort fokozat szerint
duplakomfortos (egyedi központi vagy etage fűtéssel)
duplakomfortos (központi fűtéssel vagy távfűtéssel és egyedi hőmennyiségszabályozóval), összkomfortos (egyedi központi vagy etage fűtéssel vagy távfűtéssel és egyedi hőmennyiség-szabályozás lehetőségével
összekomfortos (központi fűtéssel vagy távfűtéssel egyedi hőmennyiség-szabályozás lehetősége nélkül), komfortos
félkomfortos
komfort nélküli

Közművesítettség
teljes közművesített
részlegesen közművesített
hiányos közművesítettségű
közművesítetlen

Az épülethez tartozó telek határa előtti út
bármely telekhatár előtti szilárd burkolatú
valamennyi telekhatár előtti út földút

A lakáshoz tartozó gépjármű tároló nagysága szerint
16 nm-nél nagyobb
16 nm-nél kisebb
Nincs

A lakásban vagy a lakáshoz tartozó telken 20 köbmétert meghaladó űrtartalmú úszómedence űrtartalma
40 köbméternél nagyobb
20 és 40 köbméter közötti
Nincs

Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás lakószobáinak tájolása
egyik szoba ablaka sem nyílik épülettel, vagy épületszerkezeti elemekkel körbezárt udvarra vagy északi irányba
minden egyéb megoldás
a lakás lakószobáinak legalább felében az ablakok épülettel, épületszerkezeti elemekkel körbezárt udvarra vagy északi irányba nyílnak

Többszintes és többlakásos épületben a lakás megközelíthetősége
a lakás az épület második vagy ennél magasabb emeletén helyezkedik el, és az épület felvonóval rendelkezik
minden más esetben
A második vagy feljebb lévő emeleti lakás, és nincs lift
Alagsori lakás
Tudnivalók
A korrekciós tényezők értékének megállapítása során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

Az épület korát az épület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, ennek hiányában a tényleges használatbavételt követő év első napjától az adóév első napjáig eltelt évek száma alapján kell meghatározni. Az épületben utóbb kialakított lakás esetében az épület kora az irányadó.

A teljes felújítás: az épület egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki állapotát, illetőleg növeli az épület eredeti használhatóságát;

Ha az értékelt épülethez a falazata alapján a korrekciós tényezők értékei közül több is rendelhető, akkor az alacsonyabb értéket kell alkalmazni.

Közművesítés:

a.) Teljesen közművesített a telek, ha:
  • a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),
  • a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
  • a közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá
  • a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított.
b.) Részlegesen közművesített a telek, ha
  • a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),
  • a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
  • az egyedi közművel történő szennyvízelvezetés és tisztítás, továbbá
  • a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított.

Hiányos közművesítettségű a telek, ha a b.) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

d) Közművesítetlen a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül.

Duplakomfortos lakás az az összkomfortos lakás, melyben legalább két fürdőszoba van;

A tájolási korrekciós tényező figyelembevételénél északi irány alatt a földrajzi északi iránytól legfeljebb 45 °-kal való eltérést is érteni kell.
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hírPrémium