Vállalkozások, figyelem: újabb nagy EU-s gyakornoki pályázat jön!

2019.07.15 15:58

Októbertől nyílhat meg a lehetőség.

Idén október 15-én nyílhat meg az a 10 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázat, amely új gyakornokok és kapcsolattartóik, illetve megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatására ad bér- és járuléktámogatást hat hónapra és várhatóan 450-2400 cég nyer majd el forrásokat. A pályázat társadalmi egyeztetése még egy hétig tart, igaz tíz nap alatt még senki nem szólt hozzá a nyilvánosan elérhető tervezethez. Egy másik, a mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatására szolgáló pályázat is várható ősztől.

Még egy hétig tart annak az újabb nagy EU-s pályázatnak ("Új gyakornoki program", GINOP-5.2-4-19) a társadalmi egyeztetése, amely gyakornokok felvételéhez nyújt majd támogatást és azt ígéri, hogy beépíti a korábbi uniós gyakornoki pályázat tapasztalatait. Ezek bőségesek lehetnek, hiszen a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című elődkonstrukcióban összesen 2719 darab támogatói okiratot bocsátottak ki 20 milliárd forint értékben.

Az új felhívás a korábbi konstrukció tapasztalataira épülve,
a támogatás felhasználásával összefüggő adminisztratív terhek csökkentését célozva biztosítja a jövőben a szakképzésből kilépő fiatalok munkatapasztalathoz jutását és a támogatás aktív és hatékony felhasználását

- áll a felhívás tervezetében. "Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk" - rögzíti a felhívás.

A felvezető szerint "a GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkozatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei egyszerűsített költségelszámolás keretében a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-os mértékéig kerülnek elszámolásra."

További fontos részletek a felhívás tervezetének jelenlegi állapota alapján:
  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 4 millió 32 ezer forint, maximum 22 millió 176 ezer forint lehet, és a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.
  • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450- 2400 db.
  • Fontos tudni, hogy az új gyakornoki program is az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg, ezért a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.
  • Amennyiben a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő gyakornokot, a kirendeltségek segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő kiközvetítésében. A vállalkozások és a fiatalok közvetítését támogatják továbbá a vállalkozás székhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrumok is.
  • A kijelölt szakképzési centrumok közreműködése a támogató, gyakornokokat közvetítő funkció mellett a szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzéseket biztosít a szakképzés további rendszerszerű tartalmi fejlesztéseinek előkészítéséhez.A hajdúböszörményi KOHA Steel Bt. 2009 óta végzi gépi forgácsoló tanulók gyakorlati képzését. A forgácsoló, CNC gépkezelő, hegesztő, ipari gépész szakmában évi 10-15 tanuló gyakorlati ismeretei megszerzését támogatják. A végzősök közel 15 százaléka a cégnél kap munkalehetőséget. A betéti társaság csak külföldi megrendelésre dolgozik és nagy precizitású darabokat gyárt. MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor


Fiatalkori munkanélküliségi helyzet


A 15-24 év közötti fiatalok európai uniós átlagos foglalkoztatási rátája 33%. Magyarországon a mutató az EU-átlagnál alacsonyabb volt 2015-ben, 26% - mutat rá a felhívás bevezetője. Ezzel a közepesen teljesítő országok csoportjába tartozunk, a többi V4-es országhoz (Lengyelország, Csehország, Szlovákia) hasonlóan.

A fiatalok munkanélküliségi rátája a válság hatására ugrásszerűen megnőtt a legtöbb európai országban. A 15 és 24 év közötti korosztály 2015-ös munkanélküliségi rátája Magyarországon 17,3%, amivel a 20,3%-os EU-s átlagnál jobban teljesít az ország. 2015-től az álláskeresők száma a gazdagsági folyamatok és a Kormányzati intézkedések eredményeként folyamatosan csökken. A 2016. évben az előző éves adatokhoz képest az álláskeresők száma 16,9%-kal, 2017-ben újabb 6,9%-kal, majd 2018-ben 5% csökkent.

Jelenleg az álláskeresők közül az iskolai végzettség tekintetében középfokú iskolai végzettséggel 121,7 ezer fő (50,3%), felsőfokú végzettséggel 14,1 ezer fő (5,9%) rendelkezik. A középfokú végzettséggel rendelkezők 50,4%-a végzett szakiskolát vagy szakmunkásképzőt, 25,2%-a szakközépiskolát, 4,2%-a technikumi, 20,2%-a gimnáziumi végzettséggel bír. (A legfeljebb általános iskolát végzettek létszáma 105,9 ezer fő, mely az álláskeresőkön belül 43,8%-ot jelent.) A 25 éven aluli korosztályba 34,2 ezer álláskereső tartozott, mely 14,1%-ot képvisel az álláskeresők között.


Egy mezőgazdasági pályázat is várható ősszelA fenti gyakornoki programmal párhuzamosan július elején szintén kitették társadalmi egyeztetésre a Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása című, VP3-3.1.1-19 kódszámú pályázatot is, de ahhoz a vasárnap esti záró határidőig nem érkezett egyetlen hozzászólás sem. Ez a pályázat a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forint összeg/termelő/év, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázati "támogatásnak az a célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba. Az intézkedéssel kívánjuk elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. Ösztönözzük a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételét. A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő, más, hasonló termékek. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek." - áll a felhívás indoklásában.

A pályázat keretösszege 2,44 milliárd forint, a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1500 db és a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2019. október 1. napjától nyílik majd lehetőség.

Címlapkép és kép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

További ajánlataink

Ki ez a hétgyermekes anya és mi várható tőle az Európai Bizottság élén?

Bemutatjuk Ursula von der Leyen eddig pályafutását.

Két nagy vidéki szennyvízprojekt indul EU-s pénzből

Összesen 16 milliárd forintnyi forrást szánnak rá.

© 2019 Portfolio

Impresszum     Szerzői jogok     Jogi nyilatkozat     Médiaajánlat     Adatvédelem     ÁSZF