Portfolio Konferencia logo

Az új Ptk. hatásai a biztosítók gyakorlatára

Portfolio szeminárium

Időpont: 2014. április 29.   Helyszín: Zara Continental Hotel Budapest

I. blokk

09:00 - 09:50

A biztosítók közötti adatcsere - adatkezelés - adatpótlás

 • Milyen felelősséggel tartozik adatcsere esetén a megkeresett biztosító a szolgáltatott adat helyességéért? Mi várható az ezzel kapcsolatos jogszabályban?
 • Tájékoztatási kötelezettség az ügynökök felé
 • Az új Ptk. és a Pénzmosási törvény ellentmondásai: jogi személy is lehet vezető tisztségviselő gazdasági társaságoknál vagy csak természetes személy? Hogyan oldható fel ez az ellentmondás a gyakorlatban?
 • Hogyan kivitelezhető 2014. december 31-ig a Tényleges tulajdonos azonosításhoz a visszamenőleges adatpótlás?

Előadó: Dr. Szebelédi Ferenc, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

09:50 - 10:40

A régi és az új Ptk. egyidejű alkalmazásának kihívásai

 • Hogyan lehet összeegyeztetni, párhuzamosan működtetni a két Ptk.-t?
 • Hogyan kezelendők a korábbi biztosítási szerződések?
 • IT támogatás, folyamat- és rendszerduplikáció a meglévő, és az új Ptk. hatályba lépését követően megkötött szerződések esetében
 • Kiegészítő biztosítások kérdése az új Ptk. szerint

Előadó: Dr. Szabó Szilvia, vezető jogtanácsos, Allianz Hungária Zrt.

10:40 - 11:10

Kávészünet

II. blokk

11:10 - 12:00

A díjfizetés rendezése az új Ptk. alapján

 • Mennyi ideig marad a szerződés hatályban díj nemfizetés esetén?
 • Hogyan kezelik az egyes biztosítók a díj nemfizetést? Milyen megoldások vannak nem fogyasztók esetében?
 • Hogyan rendezhetőek a póthatáridők?
 • A felszólítás igazolhatósága a Ptk.-ban
 • A fedezetfeltöltés szabályainak alkalmazhatósága a gyakorlatban

Előadó: Dr. Scheffer Zsolt, jogi igazgató, Generali Biztosító Zrt.

12:00 - 12:50

Kártérítés - Felelősségbiztosítás - Sérelemdíj

 • Mit tartalmaz a jogszabály és mit jelenthetnek a változások a gyakorlatban?
 • Hogyan rangsorolható a szerződéses és szerződésen kívüli kártérítés?
 • Kiterjeszthető-e a fedezet a sérelemdíjra a meglévő szerződéseknél?
 • Mit kell feltétlenül tartalmaznia a kártérítésnek felelősségbiztosításnál?
 • Mit lehet a szerződésből kihagyni vagy kizárni?
 • Milyen tájékoztatási kötelezettsége van a biztosítóknak az ügyfél felé?
 • Milyen eljárásrendet kell követni egy sérelemdíj iránti igénynél?
 • Elévülési idő a kárfizetéssel kapcsolatban

Előadó: Dr. Péterfi Éva, jogi igazgató, UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

12:50 - 13:50

Ebédszünet

III. blokk

13:50 - 14:40

Fiduciárius hitelbiztosítékok tilalma

 • A biztosítási szolgáltatás biztosítéki célú engedményezésének semmissége és annak piaci hatásai
 • Hogyan módosultak a fogyasztókkal kötendő szerződések a változások hatására?
 • Mi helyettesítheti az eddigi engedményezést? Hogyan helyettesíthető ez zálogjoggal?
 • Az új Ptk. alapján lehet-e vagyonbiztosítás biztosítottja, vagy életbiztosítás kedvezményezettje hitelintézet?

Előadó: Dr. Pintér Imre, jogi igazgató, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

14:40 - 15:30

Ptk. módosítások hatásai a szerződések létrehozására

 • A kötelmi jog változásainak hatása a szerződés létrejöttére és a meglévő folyamatokra
 • Hogyan szükséges módosítani az ügyfél-tájékoztatókat a Ptk. módosulás miatt?
 • Hogyan alakul a biztosítók kitettsége fogyasztók és nem fogyasztók esetében?
 • A biztosító, mint ajánlattevő - előzetes fedezetvállalás, kockázatvállalás
 • Eltérés a biztosítási szerződéstől - nem csak a fogyasztó javára

Előadó: Dr. Somfai Attila, jogi igazgató, vezető jogtanácsos, KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

15:30 - 16:00

Kávészünet

IV. blokk

16:00 - 16:50

Vezető tisztségviselők felelősségvállalása, felelősségbiztosítás

 • A jogi személyek vezető tisztségviselőinek felelőssége az új Ptk-ban
 • A vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal szemben
 • A vezető tisztségviselő felelőssége harmadik személyekkel szemben
 • Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért
 • A kockázatkezelés eszközei
 • Felelősségkorlátozás-, illetve kizárás
 • Felelősségbiztosítás - a szándékos és súlyosan gondatlan károkozás kizárásának kérdése

Előadó: Gergelyné dr.Mohácsy Edit, vezető jogtanácsos, K&H Biztosító Zrt.

16:50 - 17:30

Kerekasztal-beszélgetés: Az új PTk. kapcsán felmerülő folyamatfejlesztések és adminisztrációs terhek

 • Változások a kötvényesítés folyamatában
 • Milyen adminisztrációs terheket jelent a többszörös biztosítottság?
 • Állapotmegőrzési kötelezettség a kárbiztosításban

Kapcsolat

Iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Hírek, eseményajánlók első kézből

*

* - A feliratkozással elfogadom az ÁSZF feltételeit