Balaton strand víz felhő vihar
Gazdaság

Apokalipszis? avagy ismét a paradicsomban? – Romló esélyek

Bánfi Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem
Az elmúlt év októberében megjelent APOKALIPSZIS? avagy ismét a PARADICSOMBAN? című könyv bevezetőjében még azt írtam, a világpolitika és a világgazdaság legsúlyosabb konfliktusa a népvándorlás (migráció) politikai és gazdasági kezelése, ezt követő mérhetetlen nagyságú társadalmi konfliktus az automatizálási és robotizációs forradalom következménye. Az előbbi már látható és érzékelhető, az utóbbi még csak tudható és becsülhető. A dilemma: nem elhanyagolható méretű gazdasági áldozatokat kell hozni a jövőbeni társadalmi és gazdasági konfliktusok elkerülése, de legalább mérséklése érdekében, vagy az előrelátható konfliktust a következő generációra és annak politikai vezetésére hagyjuk. Az alábbiakban Bánfi Tamás írását közöljük.

Hat hónap alatt a dilemma nem változott, a világgazdaság és a világpolitika konfliktusai tovább szaporodtak, kitört a világjárvány, aminek súlya felbecsülhetetlen. Még be sem fejeződött, több országban, földrészen (Afrika, Dél-Amerika) a járvány terjed és még azt sem tudhatjuk, hogy ahol csillapodik, ott csak az első hullámon vagyunk majdnem túl, és jöhet a következő is, vagy az elmúlt hónapok rémálmainak vége, a vírus elpusztult vagy a betegséget megakadályozó vakcinát felfedezték és felhasználható.

Nem tudjuk és feltételezhető, hogy bizonyossággal sohasem fogjuk megtudni a kitörés okát, vajon emberi mulasztás vagy természeti reakció történt. Ami elvitathatatlan, a természet pusztítása, kizsákmányolása és szennyezése olyan mértékű durva beavatkozás, amelynek a hatása az emberiségre felmérhetetlen, de akár végzetes is lehet. Ezt a romboló emberi butaság és a vele született önzés magyarázhatja, de az Embert az elmúlt évtizedekben kialakult jövedelmi és vagyoni koncentráció mértékéért semmi nem mentheti fel. Az ok az emberi gyarlóság és butaság.

Robosztus állami feladatok

Preferencia sorrend nélkül sorolva:

 • A népvándorlás gyorsulásának megakadályozása, visszafordítása, a helyben maradás életviteléhez (munkalehetőség, élelmiszer- és vízellátás, oktatás, egészségügy) szükséges feltételek biztosítása sürgős, azonnali igény.
 • A mai nyugdíjrendszer a 2030-as évek végéig összeomlik. Az öngondoskodás támogatása mellett az alkalmazotti jogviszonytól független állami, állampolgári jogon járó öregségi nyugdíjnak kell lenni.
 • Az automatizáció és robotizáció elkerülhetetlen velejárója a munkahelyek megszüntetése. A foglalkoztatás új és domináns formája a háztartásvezetés és a gyermeknevelés állami alkalmazotti elismerése és finanszírozása lehet.
 • A gyermeknevelés teljeskörű költségeinek a társadalmi elismerése és finanszírozása a társadalom és a gazdaság működésének a legtermészetesebb része.
 • A klímaváltozás folyamatos kutatása: „ÚJ VAGY ISMERT BETEGSÉGEK JÁRVÁNYSZERŰ TERJEDÉSE, FERTŐZŐ ÁLLATOK TÚLSZAPORODÁSA ÉS TERJEDÉSE, az állat- és növénypopuláció sorvadása és egyes fajok kihalása, az egyes földrajzi területek éghajlatváltozásához alkalmazkodó mezőgazdasági termékek létrehozása, az állattenyésztés feltételeinek a kialakítása, valamint számos ma még fel sem ismert kutatási cél finanszírozása kényszerítő erejű feladat lesz.” (Az idézet 2019 októberében megjelent könyvem 59. oldalán a 4. bekezdés.)

A tomboló világjárvány a világgazdaság, illetve az egyes országok gazdaságának a különböző, de mindenhol drasztikus méretű visszaesésével jár, amely már részben bekövetkezett és a jövő hónapjaiban, éveiben be fog következni. A rossznak vannak és lesznek jó hatásai is. A környezetszennyezés csökken, a természet pusztítása mérséklődhet, a fogyasztás és a termelés szerkezete egyidejűleg átalakul, az egészségügyi ellátórendszer megváltozik, az öregségi gondozás életképes lesz.

Robosztus finanszírozási igények

Nem túlzott a leegyszerűsítés, ha az igények kielégítését az adóbevételekre hárítjuk, akkor a robosztus finanszírozás igény kikényszeríti a robosztus adóbevételt. Először is felejtsük el az elméleti síkon közismert fogalmakat, így az igazságos adórendszer és az optimális adórendszer teóriáit. A gyakorlatban ilyen nem volt, nem is lehetett és nem is lehet, ehelyett egy elvet kell érvényesíteni, az adóverseny kizárását. Ennek hiánya az előző évszázad két katonai világháborúja, a 2019-2020-ban kitört harmadik biológiai világháború után kitörhet és a negyedik adóverseny világháborúja következhet, aminek a vége nem az újkori paradicsom eljövetele, hanem az Apokalipszis.

Vegyük észre, hogy a két katonai világháború embervesztesége ugyan messze meghaladja a világjárvány halálozási számát, de akkor egyrészt az elesett fiatalabb férfiak munkaerőhiányt okoztak (akiket nagyrészt a nők foglalkoztatása pótolt), ma az elhunytak a nyugdíjaskorúak, akik már a munkapiacon kívül vannak, viszont az automatizáció és a robotizáció felgyorsulása, valamint a gazdasági szerkezet változása, a természet kizsákmányolásának a várható csökkenése, a GDP-t ezideig növelő lufik kipukkanása az élőmunkaigényt drasztikus mértékben csökkenti, a munkanélküliek számát drasztikus mértékben növeli. Továbbá, a katonai világháborúk csak nevükben voltak „világ”háborúk, valójában a fejlettebb világ egy részére terjedt ki, míg a járvány a világot teljes terjedelmében súlyosan érinti, különösen ha a globalizációból adódó összefonódásokat is figyelembe vesszük.

Az adóverseny megszűnése elvi síkon egyszerűen megfogalmazható: ugyanazért (jövedelemért, termékért, vagyonért) minden egyes országban ugyanannyi adót kell fizetni az adókötelezett (jogi és természetes) személynek. Az adóversenyt felváltó és kizáró egységes adórendszer feltételei:

1. Az adórendszer szerkezetének az országonkénti egységesítése, azon belül meg kell határozni

 • a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az osztalékadó tartalmat;
 • a termékadó fajtáit (az általános forgalmi adón kívül lehetséges jövedéki adó és speciális árucikkekre kivetett többletfogyasztási adó);
 • a vagyonadó létét és tartalmát;
 • az örökösödési adó létét és tartalmát;

2. az adóalap meghatározásához szükséges módszertan kidolgozása

3. az adókedvezmény és az adóelengedés lehetőségének az eltörlése.

Az adófizetés helye

A kétféle adótípusnál az adózó és az adóhatóság földrajzi kapcsolatát eltérő módon közelíthetjük és határozhatjuk meg:

 • A termékadónál az internetes kereskedés széleskörű terjedéséhez igazodva a befizetés helye a rendelés és a teljesítés, s ha a kettő nem azonos, akkor a teljesítés földrajzi helyének az adóhatósága a befizetés címzettje.
 • Ha az országokban összességében egységes az adórendszer, azaz az adóalapot azonos módszer alapján határozzák meg, az adókulcsok és a büntető szankciók is azonosak, a természetes személyek állandó lakhelye és a jogi személyek telephelye a meghatározó, amiről az adózók számos szubjektív szempont szerint dönthetnek (éghajlat, biztonság, természeti és építészeti adottságok, kulturális élet, emberi viselkedés).

Az előző fél évszázadban telepített „aknamezők” felrobbantása

Az adóverseny kizárása újabb „aknamezők” telepítését is megakadályozza, a régebbiek felrobbantása viszont indulásként pótolhatatlan egyszeri kedvező költségvetési pozíciót teremt.

A mezők az adóparadicsomok és az offshore műveletek területei (országok, szigetek, államok, tartományok), az aknák az adózás elől odamenekített pénztömeg. A becsült összeg 25-36 ezermilliárd dollár, a világ GDP-jének 30-40 százaléka, 90 százalékos adókulccsal legalizálva 22-32 ezermilliárd dollár, 80 százalékossal 20-29 ezermilliárd dollár egyszeri adóbevétel lenne a tulajdonosok országaiban. Nem kevesen kételkednek a megszüntetésében, a tömegek nem tudnak róla, a politikusok befogják a szemüket és bedugják a fülüket, míg néhány újságíró és „elvetemült” szakértő egyéni akciókkal, több-kevesebb sikerrel próbálkozik.

A tehetetlenség magyarázatai jól hangzó érvelések, azonban félrevezetők. A kis országok (szigetek) offshore tevékenysége sem elhanyagolható nagyságrend, azonban az USA és az Egyesült Királyság kínálja a legjobb adóelkerülési lehetőséget a nem rezidensek számára. Nélkülük a tőkekivándorlás terén érdemi eredményt nem lehet elérni. És még a ráadás, a négy könyvvizsgálatot és adótanácsadást egyidejűleg folytató cég (Big Four) a világ összes gazdasági szempontból nem elhanyagolható országában jelen van és működik, a piac döntő hányadát lefedi, s nem mellékesen a saját tevékenységéből adódó adófizetési kötelezettségét is optimalizálja.

Az offshore, az adóparadicsom felszámolása technikailag egyszerű, időben viszonylag gyorsan lebonyolítható, a szelektivitást kizáró általános érvényű megoldás lehetséges és szükséges.

A megoldás a pénzcsere

A pénzcsere technikai beavatkozás a pénzrendszerbe. Pénzelméleti szempontból a pénzláb, az ármérce mértékegységének a megváltoztatása, gyakorlati oldalról a konkrét pénzben kifejezett összes áru árnagyságának, a jövedelmek és a vagyonok teljes körének azonos arányú átszámítása. A változtatás elméletben mindkét irányba megtörténhet, célszerűbb a pénzlábat emelni és az árakat, a jövedelmeket, a vagyonokat arányosan kevesebb pénzben kifejezni. Senki sem veszített, senki sem nyert, a piaci szereplők között sem a fogyasztásban, sem a jövedelmekben, sem a vagyonokban újraelosztás nem történt. A reálgazdaságban minden változatlan, csak a változatlan méret nominális kifejezése azonos mértékkel arányosan változik.

Az offshore vagyonok legalizálásához (nevesítéséhez) szükséges pénzcsere eddigi gyakorlattól abban tér el, hogy nem egy országon belüli akció, hanem sok országot érintő döntés. A pénzcserének mindazon országokban meg kell történnie, amelyek valutáinak világpénzkénti szerepe jelentős. Ebbe a körbe feltétlenül beletartozik az USA dollár, az euró, az angol font, a japán jen, a svájci frank. Feltételezhető hogy idesorolja önmagát Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Dánia és még több önkéntességet vállaló ország. Feltétlenül célszerű (nem szükségszerű!), hogy a pénzláb korrekciója azonos mértékű legyen, mert így az azt végrehajtó országok valutáinak egymás közötti árfolyama nem kell hogy ez okból változzon. A többi ország önállóan dönthet a csatlakozásról, de ha a pénzlábban változtatni nem kíván, valutájának az árfolyama azonnal leértékelődik.

Előzetesen három kérdésben kell dönteni, amelyet követően megvalósítható a nem adózott (vagy csak névlegesen adózott) vagyonok adófizetés utáni legalizálása.

1. Az offshore, az adóparadicsom fogalma egzakt módon nem határozható meg, de egy egyszerű és elfogadható leírás megadható: ha az adott földrajzi helyen alapított cég az országban tevékenységet nem folytat, a tulajdonos nem az ország rezidense és az üzletvezetés sem az adott földrajzi helyen van, akkor a rendkívül kedvező adózási feltételek, az egyszerű adminisztratív kötelezettségek, az alacsony fenntartási költségek adóparadicsomot igazolnak.

2. A pénzláb módosítását követő átváltásnál a számlapénz offshore eredete egyértelmű, míg a készpénzé nem, ezért beváltását szabályozni kell. A készpénz feltehetően abszolút összegben nagy, arányában kicsi és majdnem kizárólag dollár. A készpénzforgalom jelentős visszaesésének köszönhetően az automatikus készpénzváltás felső limitje viszonylag alacsony szintre kalibrálható és afölött a készpénz eredetét igazolni kell. Annak hiányában a legalizáláshoz a számlapénzre érvényes adókulcsot kell alkalmazni.

3. Az offshore jellegű pénzek legalizálásához szükséges paraméterekben dönteni kell:

 • egykulcsos vagy progresszív adóskála legyen, utóbbiban mekkora az adósáv és az adókulcs(ok);
 • mely ország államháztartásának a bevétele az azonosított számlatulajdonos adóbefizetése;
 • a nem azonosítható, az azonosítható, de a számlatulajdonos már nem élő személy (természetes halállal meghalt vagy megölt diktátor, elfelejtett örökség, az örökösök elől eldugott vagyon) számláján levő pénzösszeg a személyhez kapcsolható ország állam államháztartásába folyjon be, vagy a globális összeg a meghatározott kulcsok alapján a nemzetgazdaságok között kerüljön szétosztásra, vagy külön kezelve egy globális alapba helyezzék, amiből a föld természeti pusztulását lehet és kell akadályozni.

********************

A már idézett könyvem ajánlása talán túlzottan is bizakodó: „Huszonéveseknek a húszonalattiakért”. Talán a fiatalabb politikusok az ifjú generációk érdekében cselekszenek, a gazdasági hatalom belátja és elfogadja a számukra hátrányos újraelosztást, a világ népességének egyik részének elegendő a jobb élet helyett a szebb élet reménye, a másik része pedig eljut az emberhez méltó élet alapvető feltételeihez (élelem, ivóvíz, lakhatás, egészségügy, oktatás). A korábban adózott jövedelmek utólagos drasztikus adóztatása részleges igazságszolgáltatás a következő generációnak az előző generációk károkozásáért.

Bánfi Tamás

A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

Címlapkép forrása: Getty Images

A vendégszerzőink írása a szerzők sajátja és nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio álláspontjával.

samsungshutterstock
DunaHouse
Lemondott a Visa vezére
EKB épület
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Díjmentes grafikonelemzők, megbízástípusok, hasznos praktikák.
Online előadás
Stratégiaépítés legfontosabb elemei, lépései, szempontjai.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
2020. szeptember 3.
Financial and Corporate IT 2020
2020. szeptember 9.
Sustainable World 2020
2020. szeptember 10.
Property Market RELOADED 2020
2020. szeptember 10.
Lakás Konferencia 2020
eu zászló