Lemondott Novák Katalin
Gazdaság

Lemondott Novák Katalin

Portfolio
Novák Katalin köztársasági elnök bejelentette lemondását a kegyelmi ügy miatt.

Novák Katalin államfő szombat délután a köztévében jelentette be lemondását.

A történtek előzménye, hogy kiderült, Novák Katalin elnöki kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. A férfit azért ítélték el, mert arra kényszerítette az otthon több kiskorú lakóját, hogy vonják vissza a később pedofíliával elítélt igazgató ellen tett vallomásukat.

Novák Katalin mai nyilatkozatában elmondta, hogy hozott egy olyan kegyelmi döntést, ami sokakban értetlenséget váltott ki. A kegyelmezési jogkör mind közül a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni a rendelkezésre álló információk alapján - mondta. Hozzátette, hogy abban a hiszemben hozta tavaly áprilisban a döntést, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával.

Novák Katalin nyilatkozatában elismerte, hogy hibázott, és bocsánatot kért.

A teljes nyilatkozat megtekinthető Novák Katalin Facebook-oldalán:

Novák Katalin az elmúlt napokban Katarban tett látogatást, de szombaton hirtelen megszakította útját, és hazarepült.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a botrány kapcsán alkotmánymódosítást jelentett be, amely szerint kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselkemény esetén az elkövető nem kaphat elnöki kegyelmet.

Novák Katalint egy másik kegyelmi ügyben is érték kritikák: tavaly áprilisban kegyelmet adott a terrorcselekményekért elítélt Budaházy Györgynek és néhány vádlott-társának.

Novák Katalin nyilatkozata nem tisztázta a kegyelmi botrány körülményeit, így a politikai változásokat kiváltó ügy részletei továbbra is homályosak. A köztársasági elnök asszony röviden annyit mondott az ügyről, hogy abban a hiszemben hozta tavaly áprilisban a döntést, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Ezzel viszont a jogerős bírósági ítéletet vonta kétségbe, de azt ugyanakkor nem mondta el, hogy milyen oka volt erre, csupán annyit mondott, hogy hibázott. Az szintén nem derült ki, hogy miből vonta le a következtetést, hogy tévedett, és a bíróság mégis helyesen dönthetett.

Novák Katalin 2022. május 10-én lépett hivatalba mint a harmadik magyar köztársaság 6. köztársasági elnöke. Ő volt az első női köztársasági elnök az eddigi három magyar köztársaság történetében.

Novák Katalin a külpolitikában rendkívül aktív államfő volt, és a kormány irányvonalánál nyugatosabb és Ukrajna-barátabb politikát folytatott. Első külföldi útja 2022 májusában Lengyelországba vezetett, amellyel az ukrajnai háború kirobbanása után némileg megromlott a korábban virágzó kétoldalú kapcsolat.

Novák Katalin fontos gesztusokat tett Ukrajna felé is: kétszer járt hivatalos úton Ukrajnában a háború kitörése óta, legutóbb 2023 augusztusában, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívására részt vett a Krími Platformon.

Az államfő határozottan elítélte Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. Lapunknak adott 2023 februári interjújában azt mondta:

Ukrajna lerohanásával Vlagyimir Putyin átlépte a Rubicont. Az úgynevezett nyugati világ egy emberként kiáltott fel az agresszió láttán: ne tovább!

Novák Katalin államfői posztja előtt számos kormányzati funkciót betöltött: 2010-ben a Martonyi János vezette Külügyminisztériumban volt miniszteri tanácsadó, 2012 és 2014 között Balog Zoltán miniszter kabinetfőnökeként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol 2014 és 2020 között család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt. 2020. október 1-je és 2021. december 31-e között családokért felelős tárca nélküli miniszter volt.

A köztársasági elnök lemondását a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény szabályozza. Eszerint:

2. § (1) A köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök az elhatározását írásbeli nyilatkozatával fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.

(2) A köztársasági elnök megbízatása a lemondó nyilatkozatban megjelölt, a tizenötödik napnál nem korábbi időpontban, ennek hiányában az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata meghozatalának napján, elfogadó nyilatkozat hiányában az annak meghozatalára nyitva álló határidő eredménytelen elteltével szűnik meg. Ha az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri, a köztársasági elnök megbízatása az elhatározását fenntartó nyilatkozatban megjelölt időpontban, ennek hiányában a fenntartó nyilatkozat benyújtásával szűnik meg.

A köztársasági elnöki feladatoknak a megbízatás lejártát követő ellátásáról és az új köztársasági elnök megválasztásáról Magyarország Alaptörvénye rendelkezik:

11. cikk (1) A köztársasági elnököt a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított harminc napon belül kell megválasztani. A köztársasági elnök választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki. Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja.

14. cikk (1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnéséig vagy a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése esetén az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

Novák Katalin lemondó nyilatkozatának leirata

"Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl! Most Önökhöz szólok. Nem a politikusokhoz, a politikacsinálókhoz, hanem azokhoz, akiknek a szolgálatára két évvel ezelőtt felesküdtem.

Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szenvedélyesen szeretem Magyarországot, a hazánkat, és mert hiszek Önökben. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a minden nap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szeretet erejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni.  

Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak.  

A kegyelmezési jogkör mind közül talán a legérzékenyebb. Mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor és így van ez ma is.  

A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk. Hiszem, hogy ebben egységes a nemzet - minden véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme közös kötelességünk. Három gyermeket szültem, így személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre.  

Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok mellett voltam, vagyok és leszek.  

Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.  

A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküt tettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék-e a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni? Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre.  

Bocsánatot kérek azoktól, akik most úgy érzik, cserben hagyom őket. Akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet.  

Azt a kérdést kellett feltennem magamnak: mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak? Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel, ne adják fel a nehéz pillanatokban sem, tartsanak ki, amíg lehet, a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs. Az embernek, a nemzetnek egyaránt. Vigyázzunk rá!  

Köszönöm! Köszönöm Önöknek, hogy célt és értelmet adtak a köztársasági elnöki feladatnak. Köszönöm a találkozásokat, amelyek a legnagyobb ajándékai voltak ennek a két évnek. Köszönöm, hogy leülhettem a sámlira, hogy sikerült oda is figyelmet irányítani, ahova a hétköznapokban kevesebb jut. Azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, köszönöm a magas színvonalú munkát, az elhivatottságot, az emberséget. Köszönöm a családomnak a mindenkor biztos hátteret. Köszönöm Istvánnak, hogy huszonöt éve együtt lehetünk a szép és a nehéz pillanatokban. Köszönöm, hogy segített megmutatni, hogy egy férfi ugyanúgy tudja támogatni a társát, ahogy egy nő. Köszönöm Ádámnak, Tamásnak és Katának, hogy az édesanyjuk lehetek, és hogy célt adnak életem közélet után következő szakaszának is.  

A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat! Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ.  

Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam.  

Isten, áldd meg a magyart! Mert a TIÉD az ország, TIÉD a hatalom és TIÉD a dicsőség." 

A leirat forrása: sandorpalota.hu

Címlapkép forrása: MTI /Hegedüs Róbert

KonyhaKontrolling

Sabbatical - ne így ne dolgozz!

Korábban ígértem, hogy beszámoljak a sabbaticalról, ezért most megteszem. Sajnos a bejegyzés írásának napján már 3 hónapja dolgozom, de igyekszem hűen visszaadni a részleteket. Pihenés Az e

Holdblog

Miért kellett a Mol-nak az UTE?!

HOLD After Hours. Horváth Ágnessel, a Mol vezető közgazdászával vitatkoztunk olajról, UTE-ról, Molról, meg Ryan Goslingról.  Jó szórakozást! 00:45    Miért kellett a Mol-nak a

RSM Blog

Mikor érdemes HR tanácsadóhoz fordulni?

Napjainkban az üzleti eredményesség egyik legfontosabb támogatója a stratégiához közvetlenül hozzájáruló, gyors változásokra képes, emberközpontú HR menedzsment. Biztosítja a szervezet n

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Itt a csattanós válasz azoknak, akik nem vesznek lakást, mert alacsonyabb kamatokra várnak

Privát bankár

Privát bankár
Interaktív online előadás

Vételi és eladási zónák - Részvénypiaci panoráma

Mire számíthatunk a következő napokban a részvénypiacokon? Milyen fontos szintekre kell figyelni a főbb indexek esetén? Melyek lesznek a jól és rosszul teljesítő régiók, országok, szektorok és ágazatok?

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Retail Day 2024
2024. április 11.
EU Források 2024
2024. március 6.
Agrárium 2024
2024. március 19.
Sustainable Tech 2024
2024. április 24.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!