Üzlet

Nem csak a nyugdíjra kell célzottan megtakarítani

Portfolio
A pénztári szektorban az utóbbi években növekedést egyedül az egészségpénztárak tudtak elérni, ma már tágan értelmezve a lakosság negyedét érik el az intézmények. A tagdíjbefizetések évről-évre növekednek, viszont a befizetések többsége a munkáltatóktól érkezik. A kedvező piaci folyamatok az OTP Egészségpénztáránál is láthatók, bár a munkáltató befizetések azért is tudtak nagyobb mértékben megemelkedni, mert a Postás Egészségpénztár beolvadt az intézménybe. A nehéz gazdasági körülmények és a befizetések rövid időn belüli felhasználása ellenére a szektorban felhalmozott vagyon mára meghaladja az 50 milliárd forintot. A szektornak óriási szerepe van, mert az egészségügyi kiadások a jövőben dinamikusan emelkednek, célzott megtakarítással azonban a lakosságra nehezedő teher csökkenthető - mondta el Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.
Az október 29-i OTP-Portfolio.hu Öngondoskodás az Egészség Jegyében Konferencián is részt vesz Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Portfolio.hu: A pénztári szegmensek között egyedül az egészségpénztárak tudtak az utóbbi években taglétszám-növekedést felmutatni. Ön szerint minek köszönhető mindez?

Studniczky Ferenc: Az egészségpénztárak az elmúlt években már bizonyítottak a piacon, mely napjainkra kezd beérni. A lakosság egyre szélesebb rétege ismeri már az egészségpénztárak által nyújtott kitűnő szolgáltatásokat, kedvezményeket és mára elértük azt is, hogy a reklámokban is mind többször látható az "egészségszámlára elszámolható" felirat. Az 1 milliós taglétszám, valamint a hozzátartozó kedvezményezettek mára már a magyar lakosságnak legalább az ¼-t is kiteszik. Ezen túlmenően az is elmondható, hogy mind többen ismerik fel az adókedvezményekben a pénztári szolgáltatásokban valamint - a pénztár vásárló erejéből adódó - szolgáltatói kedvezményekben fellelhető előnyöket. Másik, azaz munkáltatói oldalról pedig mára nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezményes adózási kérdéseken túl egészségnyereség is jelentkezik azon cégeknél, amelyek egészségpénztári jutatást adnak dolgozóinknak. Ez megnyilvánulhat a betegszabadság csökkenésében, vagy akár az egészségesebb és ezért vidámabb munkavállalói viselkedésekben is.

P.: A tagdíjbefizetéseket illetően milyen dinamika rajzolódott ki az utóbbi években? Az OTP esetében mi volt látható?

S.F.: A tagdíjbefizetéseik összességében évről évre növekednek. Ezen belül az egyéni befizetések folyamatos jelleggel, míg a munkáltatói hozzájárulások a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos szabályozás függvényében változnak. Az egyéni befizetések szintje pénztáranként eltérő lehet, de általában az összefizetéseken belül 20-30%-os részarányt képviselnek és a tagoknak is nagyjából ekkora százaléka él az egyéni befizetések adta lehetőséggel. A növekedés ütemét az OTP Egészségpénztár esetében az is jól példázza, hogy a munkáltatói hozzájárulások 2013 3. negyedévéig bezárólag meghaladták a két évvel korábbi, azaz 2011-es egész éves befizetéseket. Természetesen ehhez az is nagyban hozzájárul, hogy a múlt évben sikeresen magunk mögött tudhattuk a Postás Egészségpénztár beolvadását, melynek eredményeképpen 21 ezer jellemzően munkáltató taggal bővültünk. A beolvadáson túl az OTP Egészségpénztár évek óta több kitelepüléssel egybekötött ingyenes szűrést ajánl a munkáltatói partnerei részére, mely iránt igen nagy az érdeklődés, ezáltal folyamatosan növekedhetett a cafetéria ezen elemének választása is.

Nem csak a nyugdíjra kell célzottan megtakarítani
Studniczky Ferenc (ügyvezető igazgató, OTP Egészségpénztár)
P.: A statisztikák alapján a szektor még mindig döntő többségében a cégek/munkáltatók befizetéseire épít. Hogyan lehetne azt elérni, hogy a tagok nagyobb arányban járuljanak hozzá a befizetésekhez?

S.F.: Jól irányzott átfogó jellegű kommunikációval lenne szükséges a lakosságot tájékoztatni arról, hogy az egészségpénztári tagságot ne az alapján mérlegeljék, hogy van-e olyan pénzük a kispárnában, melyet félre tudnak tenni az egészségpénztári számlára, hanem, hogy a család éves kiadásai mekkora összeget tesznek ki. Hiszen amennyiben egy család egészségügyi kiadásai (fogorvos, szemüveg, gyógyszer) a 40 ezer forintot meghaladják egy évre vetítve, akkor már egy új tag (akinek extra költségei vannak a számla megnyitásával) esetén is megtakarítások képződnek a család számára. Mindezek mellett természetesen hasznos lenne a pénztár által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, olyan területeken, mint az egészségmegőrzés vagy a primer prevenció. Sajnos a 2012-es év ezzel ellentétes intézkedéseket hozott és a sporttevékenységek, mint a megelőzés leglényegesebb eleme kikerült az egészségpénztárak által elszámolható körből.

P.: A befizetett összegek nagyobb részét a tagok jellemzően viszonylag gyorsan felélik, pedig bizonyos esetekben nagyon kedvező feltételek mellett lehetne előre megtakarítani a konstrukcióban. Milyen tendenciákat látnak a piacon?

S.F.: Az elhúzódó világválság az Európa szerte jelentkező tendenciák szerint valamint Magyarország alacsony GDP-je sajnálatos módon nem abba az irányba mutat, hogy a lakosság most előtakarékoskodjon a nehezebb évekre, hiszen ezeket a "nehezebb éveket" most élik. Mindezek ellenére az elmúlt 10 évben az egészségpénztári piac dinamikus növekedése volt megfigyelhető és ennek eredményeképpen az egészségpénztárak összvagyona (a tagok egyéni egyenlege) mára elérte, sőt meghaladta az 50 milliárd Ft-ot.

P.: Milyen célra használják fel a tagok a befizetett összegeket? Sikerült az utóbbi időben előrelépést tenni azért, hogy a kifizetések a megelőzés felé tolódjanak el és ne csak az utólagos beavatkozásokra?

S.F.: Egyelőre még túlnyomó többségében gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, és fogászati ellátásra használják fel egyenlegüket a tagok, azaz azon termékekre és szolgáltatásokra, melyekre nem vagy részben nyújt csak fedezetet a társadalombiztosítás. Kisebb számban látható, hogy a lakosság igénybe vesz helyettesítő (tb által finanszírozott) szolgáltatásokat is annak érdekében, hogy színvonalasabb ellátásban részesüljenek, vagy kevesebb időt töltsenek a várótermekben. Ezek jellemzően a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat vagy a szemészet.

A fentieken túlmenően az OTP Egészségpénztár kiemelt céljának tekinti a prevenció hangsúlyozását. Éppen ezért számos rendezvényen és munkáltatói családi napon veszünk részt, így idén is, ahol rendszeresen különböző ingyenes egészségügyi szűréseket kínálunk a dolgozóknak, annak érdekében, hogy ellenőrizhessék egészségügyi állapotukat. Ez az a terület, ahol a szűrővizsgálatok fellendítésének érdekében az OTP Egészségpénztár leginkább kiemelkedő szerepet vállal. Másik oldalról megközelítve a pénztár lehetőségei kimerülnek a hatékony kommunikációban, hiszen a tagok helyett nem mehetünk el mi a vizsgálatokra. Viszont éppen ezért minden csatornát kihasználva informáljuk, tagjainkat az egészséges életmód és a prevenció jelentőségéről. Ilyen volt például a most nyáron meghirdetett "nyerjen egészséget" névre hallgató játékunk, melynek nyereménye 200 db teljes körű szűrőcsomag volt. A magyar jogszabályi környezet is támogatja az egészségpénztárak prevenciós tevékenységét, hiszen egészségpénztáron keresztül - orvosi javaslatra - igénybevett szűrővizsgálatok után + 10%-os adójóváírás érvényesíthető.

Nem csak a nyugdíjra kell célzottan megtakarítani
OTP - Portfolio.hu Öngondoskodás az Egészség Jegyében Konferencia 2012
P.: A társadalom öregedésével összhangban a nagy társadalmi ellátórendszerekre egyre nagyobb teher nehezedik. A hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások a megtakarítási piacot megnézve nem igazán emelkedtek az utóbbi időszakban. Az egészségügyi célú megtakarításokat illetően mit lehet látni?

S.F.: Az Egészségpénztári szektor kialakulásától kezdődően a pénztárak vagyona folyamatosan és intenzíven emelkedett. Sajnos az elmúlt néhány évben ez a tendencia lelassult meg állt, sőt volt olyan év, amikor csökkenés volt megfigyelhető. Bízunk abban, hogy a jövőben ezek a folyamatok visszaállnak a korábbi állapotukba, már csak azért is, mert véleményem szerint az egészségügyi célú megtakarításoknak kiemelt jelentősége lesz a folyamatosan növekedő egészségügyi kiadások terheinek csökkentésében.

P.: Folyamatosan előkerülő téma az egészségügy megreformálása és a rendszer kifehérítése. Az egészségpénztári rendszer nagyban elő tudja segíteni ezt a folyamatot. Nagy kérdés, hogy a jövőben Ön szerint az egészségpénztárak szerepét mennyiben lehetne kibővíteni? Hol lehetnek a pénztári szektor határai az egészségügyi rendszerben?

S.F.: Jelenleg az egészségügy reformja hazánkban inkább egy lassú, kis lépésekben történő, elhúzódó folyamatnak tekinthető. Az hogy nagyobb mérvű beavatkozás a magyar egészségügy finanszírozási rendszerben fog-e történni, azzal kapcsolatosan csak találgatni lehet. Az viszont tény, hogy a költségek világszerte növekednek és, hogy egy komplex és átfogó beavatkozás lassan időszerűvé válik.

Ugyan bizonyos területeken valóban elmondható az, hogy az egészségpénztári szektor működése a hálapénz rendszerét fehéríti, azonban átfogó sikereket ezen a területen akkor tudunk elérni, ha olyan szabályok kerülnek lefektetésre melyekkel biztosítható, hogy előre meghatározott térítés ellenében jobb vagy magasabb szintű szolgáltatást lehessen igénybe venni. Azaz jogszabályi szinten biztosítani szükséges azt, hogy legálisan fizethessünk egy jobb orvosért, egy magasabb szintű technikáért, az igénynek megfelelően.

Az egészségpénztári rendszer fő feladataként a társadalombiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatások kiegészítését és a prevenció támogatását jelölhetjük meg. Ezek mellett természetesen lehetőséget kell arra is biztosítani, hogy egyes a TB által finanszírozott szolgáltatásokat kiválthassunk jobb és magasabb fokú ellátással, azonban a társadalom szintjén mindenképpen a szolidaritás elvét kell, hogy a középpontba helyezzük. Ez alatt azt értem, hogy egy betegségből való felgyógyulásnak nem lehet feltétele az egyén vagyoni helyzete.
Koronavírus
Csalódást keltő számok a Rábától
Tesco
Európai Autópiac
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Tőzsdetanfolyam
Alapoktól a kereskedési, befektetési stratégiákig.
webinárium
Hogyan lovagolhatod meg a forint árfolyammozgását? Tőlünk megkapod a választ!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Wall Street