Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)
Üzlet

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

Portfolio
Közzétette első féléves beszámolóját az Opus a Budapesti Értéktőzsde pénteki zárását követően, így kiderült, a holding 20 százalékkal tudta növelni árbevételét még úgy is, hogy a szezonalitás miatt az ipari termelési és a mezőgazdasági szegmensek bevételének meghatározó része jellemzően a második félévben realizálódik. Ugyanakkor a működési költségek, kiemelten a meghatározó anyagköltségek megugrása és egy korábbi egyszeri tétel hatására, a vállalat EBITDA-ja és üzemi eredménye egyaránt csökkent. Az adózás előtti, valamint az adózott eredményre az időszakban bekövetkezett erőteljes forintgyengülés is negatívan hatott. A mostani féléves beszámolóval kapcsolatban viszont meg kell jegyezni, hogy a benne szereplő számok egy átmeneti időszak teljesítményét mutatják be. A tőkeemelési sorozat javában zajlik, amelynek hatására olyan termelő vállalatok kerülnek majd a holding érdekeltségébe, amelyek jelentősen növelik az Opus-csoport várható eredményét, profittermelő képességét.
Az Opus árbevétele közel 20,9 milliárd forint volt 2018 első félévében, amely 20 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A beszámoló szerint az első félévi üzemi eredmény 886 millió forint, míg a teljes cégcsoport üzleti eredményességét még jobban bemutató EBITDA 1,682 milliárd forint volt. Előbbi 31 százalékos, míg utóbbi 19 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az adózás előtti eredmény 300 millió forint, míg az átfogó jövedelem 167,7 millió forint volt. Az euróárfolyam jelentős emelkedése miatt az átértékeléseket követően 2018 első félévében 119,6 milliós adózott eredményt ért el csoportszinten a holding. A társaság idei első féléves mérlegfőösszege pedig közel 50,4 milliárd forint volt, amely 2,3 milliárddal magasabb a 2017. év véginél.

A társaság kiemelte, a tervek szerint az Opus-csoport saját tőkéjét jóval 100 milliárd forint fölé emelő tőkeemelés-sorozat várhatóan november 30-ával lezárul. Ennek során olyan termelő vállalatok kerülnek a társaság érdekeltségébe, amelyek jelentősen növelik az Opus-csoport várható eredményét és profittermelő képességét, illetve javítják a tőkeszerkezetét.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)
Érdemben nőtt az árbevétel

Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy az Opus Global cégeit csak a 2017-es üzleti évben kezdték el fundamentumokkal megtölteni az új tulajdonosok, éppen ezért a 2016-os üzleti évet csupán azért ábrázoltuk alábbi grafikonjainkon, hogy folyamatában jobban követhető legyen a növekedés.

Az Opus összes működési bevétele közel 22 milliárd forint volt 2018 első félévében, amely 14 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A bevétel 68,7 százalékát a médiaszegmens produkálta, az ipari termelés szegmens 28 százalékban járult hozzá a bevételek alakulásához, a mezőgazdasági szegmens 3 százalékos, míg a vagyonkezelés és ingatlankezelés 0,3 százalékos részesedést mondhatott magáénak.

Az összes működési bevételen belül az árbevétel képviselte a legnagyobb részarányt, ezen a soron az Opus 20,9 milliárd forintos eredményt produkált, amely 20 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.

Az aktivált saját teljesítmények értéke közel 291 millió forinttal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva, amely elsősorban a Csabatáj Zrt. és a Wamsler SE készletgazdálkodásából eredt.

Fontos még kiemelni az egyéb működési bevétel soron történt jelentős változást: egy évvel korábban a cégcsoport még 709 millió forintos egyéb működési bevételt realizált, a mostani félév során viszont 78 százalékos csökkenés következett be. Ez a nagymértékű csökkenés elsősorban azzal volt magyarázható, hogy a tavalyi bázisidőszakban itt került elszámolásra a Csabatáj Zrt. 2017.01.31-re vonatkozó cégértékelése alapján elszámolt 465,5 millió forint értékű negatív goodwill (badwill) értéke, mely egyszeri bevételnek minősült. A tárgyidőszakban hasonló elszámolás viszont nem történt.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

Megugrottak a költségek

Az Opus működési költsége több mint 21,1 milliárd forint volt 2018 első félévében, amely mintegy 17 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb megugrás pont a meghatározó anyagjellegű ráfordításoknál következett be: 2017 első félévéhez képest 32 százalékos volt a növekedés, így az anyagjellegű ráfordítások meghaladták a 12,7 milliárd forintot.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

Csökkent az EBITDA és az üzemi eredmény

A teljes cégcsoport EBITDA-ja 1,68 milliárd forint volt 2018 első félévében, amely 19 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az üzemi eredmény pedig 886,1 millió forint volt, amely 31 százalékos csökkenést jelentett 2017 első félévéhez képest. Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a visszaesésben meghatározó szerepet játszott a már említett egyszeri badwill tétel, amely 465 millió forinttal nyomta meg a 2017-es bázisidőszakot.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)


Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

Nem tett jót az euró erősödése

Az első félév során a devizás tételek átértékeléséből adódóan a pénzügyi műveletek eredményét jelentősen rontotta az euró látványos erősödése a forinttal szemben. Ezen a soron több mint 585 millió forintos veszteség keletkezett, szemben az egy évvel korábbi közel 810 millió forintos nyereséggel.

A fentiek együttes hatásaként 2018 első félévében az Opus 119,6 millió forint adózott eredményt ért el csoportszinten, amely 94 százalékos visszaesést jelentett 2017 azonos időszakához képest.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

Megugrott a készpénzállomány - Szerény mértékben nőttek a kötelezettségek

A pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek értéke több mint 8,5 milliárd forint volt, amely közel 66 százalékos növekedést jelentett tavaly év végéhez képest. Ebből az összegből a pénztár 240,6 millió forintot, míg a bankszámla 8,26 milliárd forintot tett ki. A devizás pénzeszközök átértékelése, az euró kiugróan magas 2018.06.30-i árfolyamán, nagymértékben hozzájárult a pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek tárgyidőszaki növekedéséhez.

A kötelezettségek értéke több mint 33,9 milliárd forint volt, amely 3 százalékos növekedést jelentett a tavaly év végi értékhez képest. Ennek az összegnek a legnagyobb részét, 75 százalékát a média, 19 százalékát az ipari termelési szegmens, 4 százalékát pedig a vagyonkezelés adta. A mezőgazdaság részesedése 2 százalék körül mozgott.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a kötelezettségek 35 százalékát - hasonlóan a 2017.12.31-i értékhez - továbbra is a hitelek és kölcsönök tették ki (11,77 milliárd forint), ez egyben azt is jelentette, hogy a vállalatcsoport hitelkitettségében nem következett be jelentősebb változás.

Javában zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata

Az Opus-csoport első féléves beszámolójában kiemelte, növekedési stratégiája szerint olyan közép- és kelet-európai vállalatok akvizícióján keresztül kíván erősödni, amelyek illeszkednek a hazai befektetéseihez és lehetőséget teremtenek a régiós növekedésre.

Ennek a stratégiai célnak megfelelve döntött az igazgatóság 2018. február 14-én az Opus Global saját tőkéjének további emeléséről. A februárban meghirdetett üzletrészek apportjával közvetlen és közvetett módon kívánnak tulajdont szerezni a Mészáros és Mészáros Kft.-ben, az R-Kord Kft.- ben, a Viresol Kft.-ben, a Kall Ingredients Kft.-ben, valamint a Status Energy Magántőkealap érdekeltségében lévő vállalatokban, úgymint a Geosol Kft.-ben és a Mátrai Erőmű Zrt.-ben.

Az igazgatóság annak érdekében döntött a tőkeemelések előkészítéséről, hogy a tőzsdei társaság üzletrészek apportjával szerzett új vagyonelemekkel kiegészülve a BÉT egyik meghatározó társaságává váljon, portfóliójában tudva a magyar gazdaság húzóágazatainak ipari és termelő vállalatait. Az előzetes tervek szerint az Opus-csoport saját tőkéjét jóval 100 milliárd forint fölé növelheti a megkezdett tőkeemelés-sorozat.

A februári tájékoztatásban ismertetett további tőkeemelések tervezett lezárása a korábbi bejelentésekhez képest egy későbbi időpontban, várhatóan november 30-ig teljesül, tekintve, hogy az átvilágítások értékelésének lezárása szükséges az akvizíciók teljesüléséhez.

Az alaptőke-emelési sorozat első lépéseként július végével az Opus a Kall Ingredients Kft. 100 százalékát szerezte meg, melynek saját tőke értéke a Pwc Magyarország független szakértői jelentése alapján több mint 36,8 milliárd forint. Az új leányvállalat nagy potenciállal rendelkezik, Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb izocukor gyárának számít.

Második lépésként szeptember közepén került a holding tulajdonába a Viresol Kft. 51 százalékos üzletrésze. Ezzel újabb lépés valósult meg a februárban bejelentett, a tőzsdei társaság működésében meghatározó jelentőséggel bíró tőkeemelés-sorozatból.
A leányvállalattá váló cég régiónk egyik legnagyobb modern keményítőipari üzeme. A független szakértő a Viresol Kft. 51 százalékos üzletrészének apportját 26,7 milliárd forintos piaci értéken határozta meg.

Az igazgatóság megítélése szerint a részvényesi értékteremtésének fontos lépése a tulajdonszerzés ezekben a társaságokban, hiszen az ügyletek lezárásával a csoport várható eredményére, profittermelő képességére és tőkeszerkezetére egyaránt pozitívan ható termelő vállalatok kerülnek az Opus konszolidációs körébe.

A folyamatban lévő alaptőke-emelési sorozat további lépéseinek megvalósítása jelenleg is zajlik, azzal a módosítással, hogy a februári tájékoztatásban ismertetettektől eltérően a Status Geo Invest Kft. üzletrészeinek 100 százalékát nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a Mátrai Erőmű Zrt. szerzi meg, ezáltal a Mátrai Erőmű Zrt. szerez a Geosol Kft-ben 100 százalékos mértékű közvetett befolyást.

Az idén várhatóan november végéig záruló tőkeemelésekkel a tőzsdei vállalat 51 százalékos többségi tulajdont szerez a Mészáros és Mészáros Kft.-ben, az R-kord Kft.-ben, továbbá 39,9 százalékban közvetett tulajdonába kerül, és irányító befolyást szerez a Mátrai Erőmű és vele együtt a Geosol Kft. fölött is.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)

A rali után idén csökkent az Opus-papírok árfolyama

A 2017-ben produkált eszeveszett ralit követően idén folyamatosan csorgott lefelé az Opus árfolyama, így év eleje óta több mint 20 százalékot veszítettek a papírok az értékükből, pénteken 542 forinton zártak az Opus-részvények.

Zajlik az Opus tőkeemelés-sorozata - A java még hátra van (2.)
Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter
tarlós-karácsony
Frankfurt Stock Exchange
kivánd190916
shutterstock_1077839366
A worker adjusts a control valve at the delayed coker unit of the Duna oil refinery operated by MOL  Photographer: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
wizzairshutterstock
mobilfizetés shutter
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Frankfurt Stock Exchange