Üzlet

Új alapstratégia jön az Enefinél

Portfolio
Az Enefi részvényeinek kereskedését tegnap reggel egészen a pénteki nap végéig felfüggesztették, mivel a társaság olyan bejelentést kívánt közzétenni, ami a cég részvényeinek árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja. A bejelentés péntek délután megérkezett, az Enefi többek között új alapstratégiáról döntött, amelynek elfogadásáról a társaság augusztus 8-ára összehívott, rendkívüli közgyűlése határozhat majd.

Az előzmények

Az Enefi közgyűlése március 22-én és április 30-án döntött a korábban közzétett stratégiája megváltoztatásáról, egyebek mellett felhatalmazva az igazgatóságot, hogy befektetési és beruházási céllal kutasson fel olyan vagyonelemeket, amelyek a jelenlegi energiahatékonysági portfóliótól profiljában eltérően alkalmasak lehetnek arra, hogy jövedelem termelő képességük révén növeljék az Enefi részvényesei értékét. A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az igazgatóságot az alaptőke zárt körben történő felemelésére is legfeljebb 300 000 000 forint összeggel és megválasztotta Virág Ferencet igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

Új alapstratégia jön az Enefinél

A részvényesek elvárásaihoz igazodva a társaság igazgatósága új alapstratégiát fogadott el, melyet közzétesz a befektetők tájékoztatása céljából és elfogadásra javasol a közgyűlésnek. Bár a társaság igazgatósága rendelkezik tehát jogosultsággal/felhatalmazással a fenti befektetési döntések meghozatalára, az igazgatóság közgyűlés összehívásáról határozott annak érdekében, hogy a tulajdonosoknak lehetősége legyen a konkrét befektetési lehetőségeket megvitatni, azokról dönteni, kérdéseiket az igazgatóság részére feltenni.

Az igazgatóság az itt felsorolt vagyonelemek adásvételi szerződés útján történő megszerzésére tesz javaslatot a közgyűlésnek akként, hogy a vételárral, mint a társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a tárasságban. Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlésnek (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható osztalékelsőbbségi részvényosztályba tartozó, egyenként 10 forint névértékű, dematerializált részvény kibocsátására és ezzel kapcsolatos alapszabály módosításra.

Az Enefi kiemelten felhívta a befektetők figyelmét arra:
  • hogy az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a közgyűlés az igazgatóságot felhatalmazza,
  • a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása,
  • az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ, így különösen, de nem kizárólagosan tulajdonosi döntések, harmadik fél/hatóság hozzájárulása (Random Zrt. részvények vonatkozásában pl. előzetes MNB hozzájárulás beszerzésére van szükség), vagyonelemek átvilágítása, tőkepiaci tájékoztató jóváhagyása stb.,

így fennáll a lehetősége a tranzakció meghiúsulásának.

A befektetési és beruházási célként megjelölt vagyonelemek felkutatására vonatkozó közgyűlési döntés és tulajdonosi elvárás megvalósítása érdekében az Enefi igazgatósága az itt részletezett alapstratégiát fogadta el és terjeszti azt a részvényesek elé. A társaság igazgatósága az elkövetkező évek során ezen alapstratégia mentén látja el tevékenységét. Az alapstratégiába foglalt “pillérek" összesített tőkeérték célja minimálisan 30 milliárd forint, amely cél megvalósítása szükségessé teheti sorozatos tőkeemelések zártkörű és nyilvános megvalósítását éppen úgy, mint a belső erőforrások igénybevételét, például a vagyonelemek saját forrásból történő megvásárlása útján. Az Enefi alapstratégiájának pilléreivel kapcsolatos részletes információk ide kattintva érhetők el.


Új alapstratégia jön az Enefinél
Az Enefi alapstratégiájának pillérei forrás: Enefi

Részvényvisszavásárlási programot indítana az cég

Az Enefi a korábbi működése során bekövetkezett veszteségek miatt (ezek a partner kötelezettségek nem teljesítéséből adódtak és perek alatt állnak, illetve álltak), a társaság hosszú távon nem lesz képes az eredménytartalékából osztalékot fizetni, dacára a várható nyereséges tevékenységének.

Miután a társaság a fenti okokból kifolyólag még hosszú ideig nem lesz képes osztalék kifizetésére, elsődleges részvényesi tőkejuttatást eredményezhet a saját részvény visszavásárlási program. Az Enefi középtávon azt tervezi, hogy az évente megtermelt nettó nyereségének egy előre meghatározott részét részvény-visszavásárlási program keretében fogja visszajuttatni a részvényesei részére.

A társaság vezetősége célszerűnek tartja a felkészülést a negatív tőkepiaci folyamatokra. A vezetőség ez esetben is szabályzat kidolgozását tartja elengedhetetlennek abból a célból, hogy előre meghatározott módon és határértékekkel jelenjen meg a szabályozott piacon - összhangban a törvényi, prudenciális és rendeleti előírásokkal - saját részvény vásárlási programjával, amennyiben a piac lényegesen alulárazná az Enefi részvényeket. Az ily módon megvásárolt részvények elkülönülnének a tőkejuttatás jellegű visszavásárlási program keretében halmozott részvényektől a bejelentések során megkülönböztetett módon. Az árfolyam karbantartás során vásárolt részvények a későbbiekben elidegenítésre kerülhetnek tőzsdei vagy tőzsdén kívüli eladásokkal, illetve alapjául szolgálhatnak újabb akvizíciók lebonyolításának.

Összehívják a közgyűlést

Az Enefi 2019. augusztus 8-án 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart, amelynek helyszíne a társaság székhelye (1134 Budapest, Klapka utca 11.). Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen 2019. augusztus 19-én, 10 órakor kerülne sor.

A közgyűlés napirendi pontjai:
  • Döntés a társaság alapstratégiájának elfogadásáról
  • Döntés alapszabály módosításáról, átváltoztatható-osztalékelsőbbségi részvényre vonatkozó szabályozásról
  • Az igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére
  • Döntés a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről.
  • Döntés a társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról.
  • Döntés a társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról
  • Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

Az Enefi 1,8 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést, míg a társaság részvényárfolyama idén 126,4 százalékkal került feljebb.

Új alapstratégia jön az Enefinél
DSZZS20200216016
zöld park shutter
orbán viktor évértékelő
koronavirus
BullvsBear
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Junior portfóliókezelő

Junior portfóliókezelő

Adótanácsadó

Adótanácsadó

Rendezvényszervező

Rendezvényszervező
Tőzsdetanfolyam
Alapoktól a kereskedési, befektetési stratégiákig.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
BÉT