Áder János köztársasági elnök (b), Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (b4) és Chikán Attila vezérigazgató MTI/Bruzák Noémi
Üzlet

Jöhet az Alteo kötvénykibocsátása

Portfolio
Korábban beszámoltunk, hogy  a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretein belül több mint 9 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki az Alteo. A Scope BBB- minősítést adott az Alteonak, mely nagyon jónak számít, a Mol is hasonló értékelést kapott. A társaság egy road show-t tartott a piacon, mely során felmerült kérdéseket és válaszokat publikálta a Béten, és az alábbiakban olvasható.

Kibocsátás időzítése – mikor lesznek elérhetők a kötvényfeltételek, mikor várható az aukció?

A jelenlegi tervek szerint a szeptember 23-ával kezdődő héten megküldésre kerülnek az indikatív, de véglegesnek gondolt kötvényfeltételek (részletes term-sheet), az aukció hivatalos meghirdetésére pedig legkésőbb egy héttel az aukció napja előtt fog sor kerülni. Az aukció várható időpontja október második fele-vége. Az ALTEO rating riportja augusztus 7-én lett nyilvános, innen számítva 3 hónap áll rendelkezésre az MNB útmutatása alapján a kötvénykibocsátásra anélkül, hogy új ratinget kellene készíteni. Emiatt a mostani rating alatt a kötvénykibocsátás véghatárideje: november 7.

Nyilvános lesz az aukció?

Jelenlegi elképzelések szerint nyilvános kibocsátást tervez az ALTEO végrehajtani. A nyilvános kibocsátás feltétele az alaptájékoztató MNB általi jóváhagyása. Amennyiben a jóváhagyás időben elhúzódik, akkor a társaság újra megfontolja a zártkörű kibocsátást is. Egy ilyen változtatásról természetesen az ALTEO időben tájékoztatni fogja a befektetőket. Az aukciót követően a kibocsátó a BÉT vállalati kötvény szekciójába kívánja bevezetni a kötvényeket.

Az aukción meghatározásra kerül-e alsó ajánlattételi limit?

Jelenleg nincs ilyen elképzelés, akár 1 db kötvényre is nyújtható majd be ajánlat (50 millió Ft névérték)

Nagy érdeklődés esetén mekkora túljegyzést fogadna el a kibocsátó?

Az NKP Terméktájékoztatóban foglaltakkal összhangban az ajánlatok benyújtását követően a Kibocsátó által elfogadásra kerülő mennyiség legfeljebb 10%-kal haladhatja meg az aukciós hirdetményben meghirdetett mennyiséget.

A másodpiaci árjegyzést ki végzi és milyen feltételekkel fog történni?

Az árjegyzést a kötvény teljes futamideje alatt az Erste Bank Hungary Zrt. fogja végezni az NKP Terméktájékoztatóban szereplő előírásokkal összhangban, mely szerint:

  • „az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,
  • az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
  • a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot.”

A források döntően meglévő bankhitelek kiváltására (előtörlesztésére) kerülnek majd felhasználásra, melyek ezek a hitelek? Lesz-e költsége a hitelszerződések felmondásának?

Nem nyilvános információ, az ALTEO széles körű a banki kapcsolatrendszerrel bír és számos bankkal áll aktív hitelezési kapcsolatban. Általánosságban elmondható, hogy a rövidebb hátralévő futamidejű (~2-7 év), hiteleket kívánják refinanszírozni, amelyek kondíciói várhatóan nem számottevően kedvezőbbek a kibocsátásra kerülő kötvények kondícióinál. A hitelek kiváltásának, előtörlesztésének lesz költségvonzata, de ezek összességében nem jelentősek és figyelembevételre kerültek a belső kalkulációk során. A 10 évnél hosszabb futamidejű projekthitelek (naperőműves hitelek) refinanszírozása nem prioritás, mivel az NKP során legfeljebb 10 éves futamidejű kötvényeket lehet kibocsátani és a finanszírozás futamidejének csökkentése nem cél.

A korábban kibocsátott kötvények közül melyek kerülnek refinanszírozásra?

A tervek szerint a 2020. szeptember 30-án lejáró ALTEO 2020/I kötvény tekintetében fog lejárat előtti visszavásárlást meghirdetni a Kibocsátó (kintlévő össznévérték 2,15 mrd Ft). Az ALTEO a befektetési lehetőségeinek megvalósulásától, illetve a kötvénykibocsátás sikerességétől függően még fontolóra veheti a kötvénykibocsátást követően a 2022/I, 2022 januárjában lejáró kötvényei visszavásárlását részben vagy egészben, természetesen amennyiben az erre vonatkozó esetleges visszavásárlási ajánlatot a kötvényesek elfogadják.

A kibocsátott kötvény visszafizetése lejáratkor, egy összegben történne (bullet), szemben a jelenlegi amortizálódó hitelekkel. Mi a stratégia a futamidő alatt képződő többletforrások felhasználására vonatkozóan?

A többletforrások lehetőséget fognak biztosítani arra, hogy az ALTEO további külső forrásbevonás (eladósodás vagy tőkeemelés) nélkül tudjon újabb ígéretes projekteket megvalósítani. A körülményektől függően nem kizárt az NKP kötvény lejárat előtti visszavásárlása sem (erre vonatkozó call opció kikötése nélkül), ugyanakkor nem cél a jelenlegi osztalékpolitika megváltoztatása, azaz a kifizetések materiális növelése (lásd még: 12. kérdés). Az NKP kötvény visszavásárlására kötelezettséget vállalni az ALTEO nem tud a jelenlegi kibocsátás során.

A hitelkiváltások eredményeként felszabaduló eszközök megterhelésre kerülnek majd új hitelek biztosítékaként?

Lásd az előző kérdést – az ALTEO-nak van egy megcélzott eladósodottsági rátája (~30% tőke/70% hitel, ideértve a kötvényeket is), amelyet nem kíván átlépni, legfeljebb átmenetileg, egyes intenzív befektetési, beruházási időszakokban. További cél, hogy a nettó adósság/EBITDA szorzó hosszabb távon ne kerüljön számottevően és tartósan a 4x-es szint fölé. Ezek okán a felszabaduló eszközök újbóli megterhelése nem várható, maximum eseti jelleggel, szigorúan az adott eszköz működőképességének fenntartását, élettartamának hosszabbítását, vagy technológiai modernizációját célzó jelleggel és nem számottevő arányban.

A kibocsátást és a hitelkiváltásokat követően hogyan fog kinézni a finanszírozási struktúra?

A jelenlegi, nagyságrendileg 20 mrd Ft kötelezettségállomány (hitel+kötvény) legfeljebb nagyjából 45%-a kerülne kiváltásra.

Mi az ALTEO jelenlegi és tervezett osztalékpolitikája?

Amióta az ALTEO a nyilvános részvénypiacra lépett, következetesen „növekedési sztorinak” tekinti magát, amellyel összhangban tudatosan alacsonyan tartotta, tartja az osztalékfizetési szintet. Változatlan cél, hogy a (kis)részvényesek a betéti kamatokat némileg meghaladó, nagyságrendileg 2% körüli osztalékhozamban részesüljenek. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a jelenlegi osztalékpolitika fenntartására vonatkozó vállalást, a kifizetésekkel kapcsolatos kötvénytulajdonosi kontrolljogot a kötvénydokumentáció nem fog tartalmazni.

Rendelkezésre áll-e hosszabb távú üzleti terv, és elérhető lesz-e a potenciális kötvénybefektetők számára? Van-e lehetőség elemző jellegű kérdések feltételére, a megalapozottabb döntéshozatal érdekében?

Az ALTEO három évnél hosszabb tervet nem szokott készíteni, illetőleg ezek is belső használatra készülnek, előrejelzéseket a társaság nem szokott közzétenni. Az ALTEO jelenlegi finanszírozó bankjai esetében az ALTEO működését, pénzügyi teljesítményét érintő kérdéseket, adatigényeket javasolt a hitelezői kapcsolat keretében feltenni, illetve jelezni. Továbbá érdemes megnézni a Scope Ratings előrejelzését, amely nem az ALTEO terveit, hanem a Scope előrejelzését tartalmazza, ennek ellenére jó kiindulópont lehet ilyen irányú modellezéshez.

Beépítésre kerülnek-e bizonyos kovenánsok a kötvény feltételrendszerébe?

Az ALTEO irányító szerve a market sounding során érkezett potenciális befektetői visszajelzések ismeretében fog döntést hozni a kötvény végleges feltételeiről. Azonban ahogyan az a személyes találkozók során elhangzott, a Scope Ratings által a kibocsátandó „senior unsecured” kötvényre kiadott kedvező minősítés (BBB-), valamint az ALTEO közel 10 éves tőkepiaci jelenléte okán a társaság csak korlátozott mértékben gondolkodik kovenánsok alkalmazásában, a Program kiíró szándékaival összhangban.

Milyen tájékoztatási kötelezettségeknek fog eleget tenni a kibocsátó?

Tekintve, hogy az ALTEO részvények a BÉT Prémium kategóriájában jegyzettek, kötvénye(i) pedig a BÉT szabályozott hitelpapír szekciójában, a társaság eddig is a tőzsdei cégektől elvárt legszigorúbb követelmények szerint teljesítette a rendes, ill. rendkívüli közzétételeket. Az NKP keretében kibocsátásra kerülő kötvény a tervek szerint szintén a szabályozott piacra kerül bevezetésre.

A szolgáltatási és kereskedelmi szerződések jellemzően milyen időtartamra köttetnek?

A hosszú távú O&M (operation & maintenance) szerződések esetén a futamidő 5 évnél hosszabb szokott lenni. Ez adja az energetikai szolgáltatások üzletág alapját a saját tulajdonú erőművek O&Mja mellett. Emellett az egyszeri karbantartási és fővállalkozási munkák szerződéses futamideje jóval rövidebb, itt jellemzően projekt nagyságától és bonyolultságától függ a futamidő. A kereskedelemi szerződések esetén (villamos energia és földgáz kiskereskedelmi szerződéseket értjük) jellemzően 1, max. 2 éves futamidőre szokott szerződéseket kötni a társaság.

Mely projekteknél járt már le a KÁT?

Három szélerőmű esetében (Windeo) és a gibárti vízerőműnél, azonban ez utóbbi egység közel 20 évre METÁR támogatást kapott és jelenleg felújítás és modernizáció alatt áll. A KÁT nélküli erőművek az ALTEO szabályozási központjának részévé válnak és annak számára nyújtanak villamos energiát és kapacitást. A szabályozási központnak köszönhetően ezen megújuló erőművek a normál, zsinór villamos energia értékesítéshez képest jelentős többletértéket tudnak teremteni, mert a rendelkezésre álló gázmotoros kapacitásaink és az anyagköltség nélküli megújulós erőműveink igen jól kiegészítik egymást.

A KÁT árhoz képest hogy alakulnak a piaci árak?

A spot piaci, ún. zsinór villamos-energia árban nagy kilengések vannak, de általánosságban elmondható, hogy jelenleg a MAVIR-os (KÁT) árnak nagyjából 40-50%-a, de ez időben változhat. A piaci értékesítés tőzsdei fedezeti ügyleteken keresztül történik, így az ALTEO-t a közelmúltban tapasztalható spot piaci volatilitás mérsékelten érintette.

Az Alteonál a 790 forintos ellenállási és a 730-as támasz szinteket kell figyelni.

Címlapkép: MTI

donaldtrump
ott_one_2019_1500x844
horvátország
seychelle szigetek strandoló lány
szakács étterem restaurant
cimlap_rossz
budapest lánchíd_getty
20191130_141657
Népszerű
Belgrád panoráma
Belgrádban nyitott irodát a HEPA

A nyugat-balkáni regionális iroda közös vállalatok létrejöttét is segítené.

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. április 7.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Értékpapír üzletkötő

Értékpapír üzletkötő
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A legjobb karácsonyi ajándék
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
ott_one_2019_1500x844