rkord_opus_vasút
Üzlet

Működésbe lendült az energetika, növekvő bevételek és nyereség az Opusnál

Portfolio
Jelentősen megdobta az Opus Global bevételét és nyereségét a harmadik negyedévben, hogy elindult az energetika divízió – derül ki a cég gyorsjelentéséből. A turizmus szegmens helyzetét továbbra is nehezítette a koronavírus-járvány a július-szeptemberi időszakban, az ipari termelési, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzletágra pedig az alapanyagárak és az energiaárak emelkedése hatott negatívan.

A harmadik negyedév főbb számai

Kétszámjegyű bevételnövekedést ért el az Opus Global 2021 harmadik negyedévében a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva – derül ki a cég szerdán, piaczárás után publikált gyorsjelentéséből. Eredményszinten még jelentősebb volt a növekedés, az adózott eredmény a többszörösére emelkedett a bázisidőszaki értékről.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint)
  3Q 20 3Q 21 változás (év/év)
összes működési bevétel 63226 77835 23,1%
EBITDA 8477 14161 67,0%
adózott eredmény 434 12366 2751,3%
teljes átfogó jövedelem 596 12525 2002,5%
Forrás: Opus, Portfolio      

A bázisidőszakhoz viszonyított jelentős növekedés nagyrészt annak köszönhető, hogy míg a konszolidált eredménykimutatásban tavaly az energetika szegmens még üresen állt, miután tavasszal lezárult a szegmens energia termelő társaságainak eladása, az idei harmadik negyedév már tartalmazta a közelmúltban felvásárolt energetikai érdekeltségek eredményeit. Idén március 31-én zárult a Tigáz Csoport felvásárlására, a Titász Zrt. akvizíciója pedig augusztus 31-én zárult le.

A megvásárolt társaságok esetében a Tigáz Csoport 2021. teljes harmadik negyedéves időszaki eredménye, míg a Titász Zrt. esetében csak az idei év szeptember havi eredménye került bevonásra az Opus Csoport eredményébe a július-szeptemberi időszakban.

A turizmus szegmens helyzetét továbbra is nehezítette a pandémia, a többi szegmenst pedig a kritikus energiahelyzet és az alapanyagok ugrásszerű áremelkedése érintette negatívan, ami az anyagjellegű ráfordításokban jelent meg és már az eredményességre is hatást gyakorolt. A beszámolási időszakban az eredményt rontotta még az építőiparnál az apportkor kimutatott szerződésállományokhoz kapcsolódó IFRS sztenderdeknek megfelelően elszámolt értékcsökkenés. Ennek ellenére negyedévről negyedévre növekvő EBITDA-t könyvelt el idén az Opus.

Az Opus Global öt fő szegmense továbbra is ipari termelés, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, a turizmus, a vagyonkezelés és a már ismét tartalommal rendelkező energetika. A csoport konszolidációs körébe 2021. szeptember 30-ával mindösszesen 39 társaság tartozik, a már működő energetika szegmenssel együtt, míg a bázisidőszakban, a tavalyi év ugyanezen napjával – 2020.09.30-ával - 36 társaság alkotta a csoportot, azonban ezen időszakban az energetikai divízió még nem volt aktív.

A cégcsoport mérlegszámaiban egyértelműen növekedés látható a Tigáz és a Titász felvásárlásának köszönhetően. A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentősen emelkedtek az évvégi értékhez képest, ami kötvénykibocsátások eredménye, 2021. márciusában az Opus Tigáz 50 milliárd forintos, áprilisban pedig az anyavállalat egy újabb 39 milliárd forintos kötvénykibocsátást vitt véghez. A kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségek harmadát adják.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint)
  2017 2018 2019 2020 2021. 09. 30. változás 2020 végéhez képest
Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 127,83 130,65 2%
Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 172,09 353,74 106%
Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 160,37 188,38 17%
Saját tőke 14,98 280,35 287,55 227,62 280,65 23%
Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 560,08 822,76 47%
Forrás: Opus, Portfolio            

A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésével párhuzamosan emelkedtek az Opus Global eladósodottsági mutatói is.

A szegmensek

A stratégiai szegmensek közül a bevételek megoszlása alapján a legjelentősebb ipari termelési divízió bevétele kismértékben csökkent a július-szeptemberi negyedévben az egy évvel korábbi szintről, a mezőgazdaság és élelmiszer szegmens egyszámjegyű, a turizmus divízió pedig több mint 30 százalékos bevételnövekedést ért el, ahogy az idei nyári időszakban fellendült a turizmus.

A turizmus helyzetének javulása eredményszinten is látszik, az ületág EBITDA-ja közel duplázódott az egy évvel korábbi szintről. Jelentősen emelkedett az ipari termelési üzletág nyeresége az EBITDA szintjén, de az energetika üzletág is jelentős mértékben, 2,6 milliárd forinttal hozzájárult a csoportszintű EBITDA-hoz. Egyedül a mezőgazdaság és élelmiszeripari szegmens profitja esett jelentősebben.

Ipari termelés

Az ipari termelés szegmens építőipari vállalatait is érintette a koronavírus hatása, mivel egyrészről az építőipar emberi erőforrás igénye igen jelentős, és a covid járvány miatt jelentkeztek munkaerő ellátási gondok az alvállalkozóknál, ami kockázatot jelentett a társaságok életében. Másrészről ebben az évben a szerződéssel már lefedett projektek megkezdése sok esetben csúszást szenvedett el a beszámolási időszakban, ami árbevétel kiesést okozott, amely hatás az adózott eredményben nem jelenik meg, tekintve, hogy a projektekhez kapcsolódó közvetlen költségek sem merültek fel párhuzamosan. A Mészáros és Mészáros Zrt. és az R-Kord Kft. folyamatos pályázatokon való részvétellel próbálja pótolni, a már szerződött projektek későbbre tolódott árbevételét – áll az Opus gyorsjelentésében.

Az ipari termelési divízión belül mind az építőipari ágazat, mind a nehézipari ágazat nyereségességét hátrányosan érintette az alapanyagárak drasztikus növekedése (vas, acél, energia).

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmens eredményét egyrészt az alapanyagár (búza, kukorica) jelentős emelkedése befolyásolta 2020-hoz viszonyítva, valamint az energia árának drasztikus növekedése is negatívan hatott. Az élelmiszeripari ágazatnál a késztermékek önköltségének körülbelül 70 százalékát az alapanyagok és az energia árak teszik ki. Az alapanyagok közül a kukorica áremelkedésének legfőbb oka egyrészt a kínai piac megnövekedett takarmányozási célú igénye a kukorica iránt, illetve a covid válság után globálisan megnőtt a kukorica iránti kereslet a keményítő és bioetanol gyárak részéről. A búza árát szintén a feldolgozóipar megélénkülése és a kukorica árának emelkedése hajtotta felfelé, illetve negatívan hatott a tőzsdei árak változására az a tény is, hogy a 2021-ben megtermelt búza mennyisége a világon mindenütt elmaradt a várakozástól.

Jelenleg megjósolhatatlan, hogy ez az emelkedés mikor fog visszafordulni a gabonapiacokon

– véli az Opus.

A társaságok a késztermékek árának emelésével, termékportfóliójának diverzifikálásával és súlypontáthelyezésével és piacra bevezetett új termékekkel (K+F aktivitás) igyekeznek ellensúlyozni (és kiaknázni) a megnövekedett termelési költségeket, ezért a meglévő szerződések újratárgyalását kezdeményezték.

Turizmus

A turizmus szegmensben 2021. május elejétől a veszélyhelyzeti korlátozások enyhítésével párhuzamosan a magyarországi szállodák védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket fogadhattak, így 2021. május 7-étől fokozatosan megnyitottak a Hunguest Hotels - a felújítási program jelenlegi szakaszában nem érintett - szállodái. A külföldi vendégek számára azonban csak 2021 júliusától nyílt lehetőség a hazai szálláshelyek szabadidős célú igénybevételére.

Az őszi hónapokban több szálloda-tranzakciót is bejelentett a turizmus szegmens gerincét adó Hunguest Hotels:

  • 2021. szeptember 30-án vételi szándéknyilatkozatot tett a Hotel Eger & Park szállodaépület kizárólagos tulajdonának megszerzésével kapcsolatban. A négycsillagos, wellnessrészleggel bíró szálloda a legnagyobb konferenciakapacitással rendelkező hotel az Észak-Magyarország régióban, így a társaság tovább tudja erősíteni pozícióját a régióban az üzleti- és rendezvényturizmus területén, és egyidejűleg a Mátra-Bükk térség legnagyobb turisztikai szolgáltatójává válik.
  • A Hunguest Hotels 2021. június 16-án értékesítette a mátraszentimrei Hunguest Grandhotel Galya hotel épületét, az ingatlan a szállodalánc portfóliójának zömét kitevő városi egységekhez képest eltérő jellemzőkkel bírt. A társaság a következő időszakban törekszik portfóliójának egységesítésére és fejlesztésére.
  • A HH értékesítette 100 százalékos részesedését a Holiday Resort Kreischberg-Murau (Ausztria) leányvállalatában 2021. október 15-én, amelynek a kizárólagos tulajdonát képezi az ausztriai Sankt Georgen ob Murau-ban található Hotel Relax Resort és a Hotel Alpenblick szállodák. Ezen szállodák nem bírnak közvetlen fürdőkapcsolattal, egyedi jellemzőkkel bírnak a társaság többi szállodájához képest, így értékesítésük hozzájárul a jövőbeni egységesebb termékkínálat kialakításához – indokolta a cég.

Energetika

Az Opus Global egyik rövid távú és kiemelt – stratégiai célja volt, hogy egy diverzifikált energetikai portfoliót kialakítása mellett a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon. Az Opus Csoport energetikai portfóliója ma az egyik legnagyobb földrajzi lefedettséggel rendelkező energetikai szolgáltató itthon. A szolgáltatási terület összesen Magyarország 40 százalékát fedi le: a Tigáz hét megyében 1,26 millió felhasználót lát el gázzal, míg a Titász három megyében 760 ezer ügyfélnek szállít áramot.

A Tigáz esetén két jelentős eredményrontó hatás lépett fel az utolsó negyedévben, egyrészről a társaság számviteli politikájának módosulására, amely a kisértékű – jellemzően a lakossági ügyfeleknél felszerelt – mérőórák és nyomásszabályozók azonnali leírásából adódik 1,4 milliárd forint értékben. Másrészről a földgáz árának 2021 második félévében tapasztalt emelkedése miatt a hálózati veszteség pótlására beszerzett földgáz árának drágulása.

2021 eddig

Az év első kilenc hónapjában a működési bevételek szintjén 17 százalékos növekedést ért el az Opus év/év alapon, az üzemi eredmény 6 százalékkal csökkent, az EBITDA 1 százalékkal emelkedett, az adózott eredmény pedig közel a nyolcszorosára ugrott. A szegmensek közül az ipari termelés és a turizmus minden eredményszinten nyereséges, míg a mezőgazdaság és élelmiszeripar az EBITDA szintjén pozitív eredmény termelt, ugyanakkor a működési eredmény és az adózott eredmény szintjén veszteséges volt az év első kilenc hónapjában.

A pénzügyi műveletek eredménye jelentősen növelte a vállalatcsoport 2021. háromnegyedévi konszolidált adózott eredményét.

A pénzügyi műveletek eredménye soron több, mint 15 milliárd forintos nyereséget számolhatott el, amely egyrészt az ez év januárjában megvásárolt és a likvid befektetések közé sorolt Jarlene Energy Kft. eladásakor realizálódott. A másik jelentős pozitív tétel a Tigáz-csoport megvásárlásakor keletkezett badwill tételhez köthető közel 5 milliárd forint értékben, valamint a Titász Zrt. felvásárlásához kapcsolható további több, mint 9,6 milliárd forint értékű badwill elszámolása.

A főbb eredménysorok 9 havi alakulása az Opusnál (millió forint)
  9M 20 9M 21 változás (év/év)
összes működési bevétel 162091 188934 16,6%
EBITDA 26223 26486 1,0%
EBIT 9893 9334 -5,7%
adózott eredmény 3013 23786 689,5%
teljes átfogó jövedelem 3541 23633 567,4%
Forrás: Opus, Portfolio      

Árfolyam

Az Opus Global részvényeinek árfolyama masszívan alulteljesítő idén a hazai tőzsdén, több mint 25 százalékot esett a papír.

Kereskedés Opus-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

A címlapkép forrása: R-Kord

cia
Szijjártó andorra
Koronavírus omikron oltás
trader23

Kiszámoló Te mennyit költesz?

A tegnapi cikk kommentjeiben előkerült, hogy ki mennyit keres és mennyit költ, egyesek szerint sehogy nem tudják 800...

Díjmentes online előadás
Első lépések a tőzsdei befektetés terén.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
2022. február 22.
Portfolio Agrár Klub: Sorsdöntő év következik? - A magyar agrárium kilátásai 2022-től
2022. február 24.
Private Investor Day 2022
2022. április 6.
Agrárium 2022
Steiner Attila eloadas Portfolio konferencia MEKH