Bank

Több százezer devizahitelt kellene újraszámolni

Portfolio
Az árfolyamkockázatok viselése, az egyoldalú szerződésmódosítások és az árfolyamrés ügyében is jogegységi határozatot hozott ma a Kúria. Az árfolyamréssel kapcsolatos döntés megfelel a Kásler-ítéletben született döntésnek: helyette az MNB hivatalos árfolyamát kell használni visszamenőlegesen is. A másik két kérdésben minden attól függ, mit tartalmaz az egyedi hitelszerződés, és milyen tájékoztatást kapott benne a fogyasztó. A döntés teljes, nemzetgazdasági szintű pénzügyi hatása ennek következtében aligha kiszámítható, a több százezer devizahitel-szerződést egyedileg kellene megvizsgálni. Tiszta helyzetet most már csak a kormány és a parlament teremthet.

Fontosabb részletek
  • Az árfolyamkockázat ügyfélre hárításának tisztességessége főszabály szerint nem vizsgálható.
  • Ha azonban az átlagos ügyfél számára nem érthető az adott szerződésben megfogalmazott árfolyamkockázat, az semmissé teheti a szerződést.
  • Minden olyan szerződésmódosítás tisztességtelen, ahol a fogyasztó számára világosan és egyértelműen nem határozták meg, hogy az egyes körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére. Esélyes, hogy a devizahitelek jelentős része ide tartozik.
  • Az árfolyamrés a vártnak megfelelően tisztességtelen és semmis.
  • Jó hír a bankoknak, hogy az árfolyamkockázatok áthárítása miatt nem érvénytelenek a devizahitel-szerződések, azonban az ördög az egyoldalú kamatemelések egyedi tisztességtelenségében rejlik.
  • Az elemzők szerint a hatások egyelőre kiszámíthatatlanok.
  • Rogán Antal szerint több százmilliárdos devizahiteles csomag készül.

A devizahiteles csomag terheit arányosan kell viselni

Az államnak, a bankoknak és az ügyfeleknek is vállalnia kell terheket. Tovább a cikkhez

300 milliárdos devizahitel-kérdés: mi lesz az egyoldalú kamatemelésekkel?

A devizahitelek árfolyamváltozásait lényegében helyben hagyta, a különnemű (vételi és eladási) árfolyamok használatát, vagyis az árfolyamrést viszont semmissé nyilvánította hétfőn a Kúria. A legbizonytalanabb az egyoldalú szerződésmódosítások sorsa, amelyekkel kapcsolatban egy korábbi, 2012-es véleményére utalt vissza a testület. Ez alapján dönthetik el a bíróságok, tisztességtelen volt-e egy-egy hitelszerződésben az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezés. Hogy mekkora lesz az emiatt kijavítandó hitelszerződések aránya, nem tudni, de talán mindegy is: a kormány egységes megoldással készül. Tovább a cikkhez

Orbán Viktor is reagált

"Úgy, ahogy a devizahitelesek ügyében eddig eljárt Magyarország, és el fogunk járni a jövőben, itt, a bankszabályozások ügyében is nagyobb bátorságra lesz szükség" - fogalmazott a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint.

Bejelentette Rogán: több százmilliárdos devizahiteles csomag készül

Mindent vissza kell fizetniük a bankoknak, amit jogtalanul elvettek az adósoktól - reagált a Fidesz frakcióvezetője a Kúria hétfői jogegységi határozatára. Tovább a cikkhez

Megszólaltak az elemzők a Kúria döntése után

Nyitva maradt az egyoldalú szerződésmódosítások ügye a Kúria mai döntésével, ezért egyelőre nem számszerűsíthetők a bankszektorra gyakorolt hatások - vélik elemzők. Tovább a cikkhez

Kinek jó a mai döntés?

Nagyon kevés egyoldalú szerződésmódosítás fog megfelelni annak a szigorú oklistának, amelyben a Kúria meghatározta, hogy mely szerződésmódosítások (döntően kamatemelések - a szerk.) tisztességesek - hangzott el a sajtótájékoztatón. Ebből arra következtethetünk, hogy az egyoldalú szerződésmódosítások nagy része semmis. A bankszektor egészében ezek teljes pénzügyi hatása több mint 300 milliárd forint volt (lásd alább), aminek sorsa most attól függ, mit és milyen arányban tartalmaznak az egyedi szerződések. A mostani jogegységi határozattal végleg elhárult az akadály a jogalkotás elől. A jogalkotókra vár a feladat, hogy például referenciakamathoz kösse a bankok által alkalmazható kamatszintet - hangzott el. Az árfolyamrés tisztességtelensége alapján már a bankok által folyósított forintösszeg sem felelt meg a jogszerűség követelményének, így ha jogszabályilag tömegessé válik a határozat alkalmazása, az szinte az összes lakossági devizahitelt érintheti.

Elsőre jó hír a bankoknak, hogy a devizahitelek főszabály szerint nem érvénytelenek az árfolyamkockázatok áthárítása miatt. Nagyon bizonytalan azonban, hogy az egyoldalú szerződésmódosítások a hitelszerződések mekkora arányában voltak tisztességtelenek. Hogy kinek jó a mai döntést, ennek fényében lehetne eldönteni, de talán ez mindegy is: a labda most már tényleg a jogalkotók oldalán pattog.

Itt a határozat!

A jogegységi tanács határozattal zárta mai ülését - jelentették be a sajtótájékoztatón. Ennek tartalma: 1. A lakossági devizahitelek azon rendelkezése, amely szerint a fogyasztó viseli az árfolyamkockázatot, a főszolgáltatás körébe tartozik, így tisztességtelensége kizárólag akkor vizsgálható, ha az átlagos ügyfél számára a tartalma a szerződéskötéskor nem volt világos, érthető. Ha a tájékoztatás nem volt egyértelmű, vagy a tájékoztatás elmaradt, lehet részben vagy egészben érvénytelen. (Ez az összevont válasz a Kúria 1. és 2. kérdésére) 2. Az egyoldalú szerződésmódosítások akkor tisztességtelenek, ha nem felelbej meg a Kúria által korábban meghatározott elveknek. Akkor nem tisztességtelenek, ha a fogyasztó számára világosan és egyértelműen meghatározzák, hogy az egyes körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére. Az arányosság, a ténylegesség és a szimmetria elvét kell itt figyelembe venni. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint összefoglalva: minden olyan szerződésmódosítás tisztességtelen, amelyre a fogyasztónak érdemi ráhatása nem volt. (Esélyes, hogy a devizahitelek jelentős része ide tartozik.) 3. A vételi és az eladási (különnemű) árfolyamok alkalmazása, vagyis az árfolyamrés tisztességtelen, emögött ugyanis nem áll szolgáltatás, illetve alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható. A szerződés részeként az MNB hivatalos árfolyamát kell használni, amíg előíró jellegű törvényi rendelkezés nem lép a helyébe.

Mindjárt itt a bejelentés

Teljes készültségben várja a sajtó a bejelentést. Ebben a pillanatban közölték, hogy 10 percen belül érkeznek a bejelentők.


Simonné Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának sajtószóvivője (k), Józan Magda sajtófőnök (b) és Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője (j) a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogegységi döntés ismertetésén, a Kúrián 2014. június 16-án. A devizahitel árfolyamkockázatának tisztességessége csak akkor vizsgálható, ha a pénzintézet nem megfelelő tájékoztatása miatt az átlagos fogyasztó számára a szerződés erre vonatkozó része nem érthető - mondta ki a Kúria a jogegységi döntésében.

Zsúfolásig megteltSimonné Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának sajtószóvivője (k), Józan Magda sajtófőnök (b) és Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője (j) a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogegységi döntés ismertetésén, a Kúrián 2014. június 16-án.

Óriási érdeklődés a Kúria bejelentése előtt

Miről dönt a Kúria?

Lényegében mindenről, ami a devizahitelekkel kapcsolatban nagyon fontos: 1. Tisztességtelenek-e a devizahitelek amiatt, hogy az árfolyamkockázatot az ügyfél viseli? 2. Tisztességtelenné és semmissé teszi-e a téves banki tájékoztatás a devizahitelt? 3. Megfelelnek-e az átláthatóság követelményeinek (így jogszerűek-e) az egyoldalú szerződésmódosításokat lehetővé tevő szerződéses feltételek? 4. Tisztességtelen-e az árfolyamrés? Miért fontos a Kúria döntése? 1. Az Európai Bíróság áprilisi döntése értelmében a devizahitel-szerződések érvénytelen pontjait egy jogszerű kikötéssel helyettesíthetik a magyar bíróságok. Hogy mikor és mivel, arra iránymutatást ad nekik jogegységi határozatával a Kúria. 2. Bár a bírósági döntések egyediek, a jogegységi határozatot figyelembe véve állítja össze a kormány a hamarosan várható devizahiteles csomagot. Az alkotmánybíróság márciusban jogosította fel arra a jogalkotókat, hogy visszamenőlegesen módosítsanak korábban megkötött szerződéseket is. A Kúria jogegységi határozatának tétjéről (becsléseink) és a piaci várakozásokról (elemzői-alapkezelői konszenzus) alábbi cikkeinkben írtunk.

Ítéletnap a devizahiteleknél - Óriási a tét

Aligha létezhet nagyobb hatalom a devizahitelek sorsát illetően, mint amekkora most a Kúria kezében van. Óriási a bizonytalanság, de akár már ma eldőlhet mind a három alapvető kérdés: 1. Törvénytelen volt-e az árfolyamkockázatok ügyfelekre hárítása? E kis valószínűségű döntés a Portfolio becslései szerint egyszeriben 2166 milliárdot mozgatna meg a bankok felől az ügyfelek felé. 2. Törvénytelenek voltak-e az egyoldalú kamatváltoztatások? A tét becsléseink szerint visszamenőleg 312 milliárd elvesztése lehet a bankoknak, közepes valószínűséggel. 3. Törvénytelen volt-e az árfolyamrés alkalmazása? A döntés mintegy 96 milliárd forintba kerülhet a bankoknak nagy valószínűség mellett. Ha azzal is számolunk, hogy az ügyfelek követelése 5 év után elévülhet, mindennél valamivel kisebb, rendre 2154 milliárd; 312 milliárd, illetve 35 milliárd forint sorsa dőlhet el a három kérdésben. Feltéve persze, hogy a kormány hamarosan a lakossági devizahitek széles tömegére kiterjeszti a Kúria egyedi perekben irányadó döntését, aminek nagy az esélye. Tovább a cikkhez

Durva devizahiteles csomagra számít a piac

Nem húzza már sokáig az időt a kormány a devizahiteles csomag összeállításával. Hogy mennyire radikális intézkedések várhatók, az nagyban függ a Kúria (legkorábban hétfői) döntésétől. Ennek a legnagyobb tétje az, hogy az árfolyamréshez hasonlóan hozzányúlnak-e az egyoldalú kamatváltoztatásokhoz is. Elemzőket és alapkezelőket kérdeztünk arról, mire számítanak. Piaci konszenzusunk azt mutatja, hogy a bankszektorra 150-400, az OTP-re 25-90 milliárd forintos egyszeri veszteség vár. Ez nem apokaliptikus méretű, de akár a végtörlesztésével felérő hatás lenne. Tovább a cikkhez
1,5 év tanulás után már 500 ezres álomfizetés jár az informatikusoknak
nyse tőzsde usa részvény
fehér ház getty stock
rossmann_getty_editorial
corvinus_getty_editorial
honcsaruk ukrajna_getty_editorial
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Statisztikai elemző

Statisztikai elemző

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
mogo_sajat