nappali szoba lakás belső
Bank

Lakásfelújítók, figyelem: nagy könnyítéseket és néhány szigorítást is bevezetett a kormány

Novák Katalin miniszter pénteki bejelentésének megfelelően megérkeztek a hétvégén az első lényeges változások a január 1-jén elindított otthonfelújítási támogatás és a február 1-jén debütált kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön szabályaiban. A talán legtöbbeket érintő változás az, hogy mégsem kell az otthonfelújítási hitel folyósítását követő egy éven belül „lezavarni” a felújítást. Jelentős módosítások lépnek hatályba április 21-én, szerdán a felújítási támogatás mellett a CSOK egyes szabályaiban is, ezekre is kitérünk cikkünkben.
Hitelezés 2021 konferencia június elején! A felújítási támogatások is fókuszban lesznek, érdemes regisztrálni!

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben a 183/2021. számú kormányrendelet, ez alapján április 21-ével, szerdával módosul a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. kormányrendelet és a CSOK bizonyos részletszabályai is. Nézzük a legfontosabb változásokat!

Könnyítés az otthonfelújítási kölcsönt felvevőknek

Eddig úgy volt, hogy a kamattámogatott hitel felvevőinek az otthonfelújítási kölcsönből elvégzett munkálatok számláit a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolniuk kell a hitelintézet felé. Ezt a sokak által bírált rendelkezést a rendelet hatályon kívül helyezi, így

nem szükséges a hitel folyósítását követő egy éven belül „lezavarni” a felújítást a már felvett hitelek esetében sem.

"Cserébe" a kérelemhez megfelelően csatolni kell az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. A hitelkérelmet már benyújtók ezt (a módosítás hatálybalépését követő 30  napon belül) a részükre megküldött felszólítás kézhezvételét követő 60. napig kötelesek megtenni. Figyelni kell emellett továbbra is arra, hogy ha a megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak. Könnyítés az otthonfelújítási hitelt felvevők kis részének, hogy a tanulói jogviszonyról nyilatkozni is elég lesz igazolás beszerzése helyett.

fel1

Szigorítás a jelzáloghitel-csökkentést igénybe vevőknek

Eddig úgy volt, hogy aki az otthonfelújítási kölcsönre vette igénybe a második gyermek után járó 1 milliós vagy a harmadik után járó 4 milliós (és minden további gyermek után 1-1 milliós) jelzáloghitel-csökkentést, az akkor is igénybe vehette az otthonfelújítási támogatás általa igényelt akár 3 milliós összegét, ha az otthonfelújítási hitelből már nem maradt akkora tartozás, amit csökkenthetett volna a támogatással. Az új szabály szerint azonban aki az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe,

nem vehet igénybe magasabb otthonfelújítási támogatás összeget a számlával igazolt felújítási összeg és a jelzáloghitel-csökkentési támogatás különbözeténél.

Ha például valaki 3 milliót venne fel otthonfelújítási támogatásként, de a felújítási hitelére már igénybe vette az 1 milliós jelzáloghitel-csökkentést, akkor csak 2 milliót kaphat.

Tanulság: ha van másik jelzáloghitele is az igénylőnek, akkor érdemes annak a tartozásnak a csökkentésére fordítani a gyermekek után járó jelzáloghitel-csökkentést, ez esetben nem csökken a felvehető támogatás összege. A változásnak megfelelően a kérelem során benyújtandó dokumentumok listája bővül egy nyilatkozattal arról, hogy ha részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására nézve érvényesítette a jelzáloghitel-csökkentési támogatást az igénylő, akkor ennek tényéről, továbbá hogy a  jelzáloghitel-csökkentési támogatást mely hitelintézetnél fennálló milyen kölcsöntartozására, valamint – több érintett kölcsöntartozás esetén melyikre nézve – mekkora összegben vette igénybe.

fel3

Új lehetőség a szolgálati lakásban élőknek

Eddig úgy volt, hogy az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez legalább 1 éve a támogatott ingatlanban kellett lakni (állandó lakcím), ez alól az elmúlt 1 évben megszerzett ingatlan, illetve született gyermek volt kivétel, ilyenkor eltekintettek az 1 éves bentlakási kötelezettségtől. Most viszont egy újabb kivételt fog tartalmazni a jogszabály: ha az igénylő és a gyermek a munkája következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – annak jellegéből következően köteles (illetve az  igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt) a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni, akkor szintén igénybe veheti saját tulajdonú (másik) ingatlanára a támogatást. Továbbra is feltétel, hogy a szülőknek és a gyermek(ek)nek együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkezniük a felújított lakásban.

Bővül az elszámolható munkálatok köre

Hosszú a támogatható munkálatok listája, de most tovább bővül. A támogatás ezentúl

szabályozott szellőzési rendszer kialakítására, korszerűsítése vagy elemeinek cseréjére, valamint szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítésére vagy cseréjére

is igénybe vehető. Továbbra is figyelni kell arra, hogy a felvehető támogatáson belül a vállalkozói díj és az anyagköltség aránya mindig 50-50%, vagyis egy bizonyos támogatási összeg felvételéhez egyik és másik költségtípusnak is kell kell érnie a teljes számlaösszegen belül legalább 25%-ot.

fel2

Változás a napelemeknél

Eddig úgy volt, hogy napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget. Ez marad is, két kivétellel:

a tetősíkba integrált, napenergiahasznosítást biztosító tetőhéjazatra ez a kitétel nem vonatkozik.

Az otthonfelújítási kölcsön esetében július 1-jétől a kérelemhez mellékelni kell az  elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát a  napelemes rendszer üzembe helyezése időpontjára vonatkozóan, valamint a  2021. június 30-át követően üzembe helyezett napelemes rendszerek esetén a  villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  támogatással érintett felhasználási helyen az  üzembe helyezéstől olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az  alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető, és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.

Tb-jogviszony és köztartozás a CSOK-nál

Pontosításra került a 180 napos, illetve a 10 milliós CSOK esetén 2 éves tb-jogosultságot elváró és legfeljebb 30 napos megszakítást eltűrő szabályozás a CSOK és a kamattámogatott hitel igénybevételénél. A 180 napos, illetve 2 éves tb-jogosultsági időszak számítása során a különböző (pl. külföldi és felsőoktatási jogviszony),

egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, ennek időtartama ateljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

A tb-jogviszonyt 30 napnál nem régebbi okirattal kell továbbra is igazolni.) Pontosítás az is, hogy az igénylőnek a kérelem időpontjában szerepelnie kell az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

Amire újdonságként igénybe vehető a CSOK

A  Lechner Tudásközpont honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az  érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó

tervezési díj (adaptációs költség) is támogatható bekerülési költségnek számít a CSOK esetében.

A jogosultságot az adaptációs költség esetében a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel, a tervezési díjról szóló számlával és az elektronikus építési naplóval kell igazolni.

Hitelezés 2021 konferencia június elején! A felújítási támogatások is fókuszban lesznek, érdemes regisztrálni!
Falusi CSOK

A Portfolio Csoporthoz tartozó HelloVidék falusi CSOK település keresője: egyedi információk, lakásárak, népszámlálási adatok, gazdasági statisztikák, egyéb mutatók 2486 településről.

frankfurt
görög santorini getty stock
Procida Olaszország sziget
mcdonalds gyorsétterem
london_shutter-20170512
vakcina oltás oltatás koronavírus
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Megnézzük hogy épül fel, és miként kell értelmezni az általa mutatott értékeket.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Üzleti modellező

Üzleti modellező

Hitelkockázati modellező

Hitelkockázati modellező
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
2021-06-08
FM & Hybrid Office 2021
2021-06-09
Hitelezés 2021
ubs_shutterstock-20170323