Gyűlnek a bajok a magyar cégeknél, amelyeket kitömtek a Növekedési Kötvényprogram milliárdjaival
Befektetés

Gyűlnek a bajok a magyar cégeknél, amelyeket kitömtek a Növekedési Kötvényprogram milliárdjaival

Mintegy 90 hazai cég vette igénybe a magyar gazdaságtörténet egyetlen valamire való, széleskörű vállalati kötvényprogramját, amelyben 2019 közepétől 2022 elejéig összesen 1550 milliárdnyi jegybanki, és nagyjából ugyanennyi banki forrást vontak be a vállalatok. Jellemzően 10 évre adósodtak el a kötvénykibocsátók, de már kezdetben sejteni lehetett, hogy nem mindegyük számára lesz fáklyásmenet az adósságtörlesztés, ráadásul időközben egy recesszión is átesett a magyar gazdaság. A tőketörlesztések még szinte el sem kezdődtek, de az egyik hitelminősítő értékelése alapján már veszélyzónába került mostanra több cég is a Növekedési Kötvényprogram résztvevői közül, őket a korai beváltás és ezzel a likviditás elvesztésének a kockázata fenyegeti.

3000 milliárd forint 90 cégnek

Annak idején a Portfolio is sokat foglalkozott a Növekedési Kötvényprogrammal (NKP), amelynek elindításával a fejletlen hazai vállalati kötvénypiac megerősítése volt az MNB célja. A pandémia legnehezebb időszakát leszámítva a gazdasági konjunktúra és az alacsony kamatkörnyezet feltételei között valósították meg vele mintegy 90 hazai vállalat kedvező forráshoz jutását. A kezdeti értékelések ennek megfelelően nagy sikerről szóltak, ugyanakkor mára sokuknál teljesen megváltoztak a piaci és működési körülmények. A program lényege röviden az volt, hogy

 • 2019 júliusa és 2022 februárja között összesen 1550 milliárd forint értékben vásárolt az MNB olyan kötvényeket, amelyeket a feltételeknek megfelelő cégek újonnan bocsátottak ki valamely tevékenységük finanszírozására,
 • az MNB egy kibocsátásban legfeljebb 70% erejéig vett részt, általában 50%-ban az elsődleges, 20%-ban a másodlagos piacon (ez utóbbi piac ezt követően nem mutatott érdemi aktivitást, holott ez is a célkitűzések között szerepelt),
 • a kibocsátási összegek maradékát jellemzően hazai bankok finanszírozták, a konzorciális hitelekhez hasonlóan sok esetben több bank egyidejű részvételével,
 • a résztvevő vállalatok számára a program igazi értékét az jelentette, hogy ingatlanfedezet nélkül, relatíve alacsony (általában 2-5%-os) kamatlábbal lehetett forráshoz jutni, ráadásul bullet vagy balloon finanszírozással, vagyis a tőkét egészben vagy részben csak a futamidő végén kell visszafizetni,
 • forrásaink szerint a program kezdetén kibocsátott kötvényeknél a kizárólag lejárat végi tőketörlesztés alkalmazása volt a jellemző, később viszont elterjedtek az 5-9. évben a tőke évi 10%-át, majd a 10. év végi lejáratkor 50%-át törlesztő kötvények is.

Gyűlnek a problémák

Arra, hogy problémák vannak egyes kibocsátóknál, május közepén a Scope Ratings hitelminősítő hívta fel a figyelmet, amely több mint 70 cég kötvénykibocsátásánál járt el hitelminősítőként a Növekedési Kötvényprogramban, és jelenleg is 73 NKP-s cég, illetve kötvényeik minősítését látja el. A kötvények minősítése, vagyis a „debt rating” megoszlását mutatja alábbi ábránk a Scope által minősített cégek körében a kibocsátáskori, illetve a jelenlegi állapot szerint. A programban való részvételhez minimum B+ kötvényminősítésre volt szükség. A kibocsátók évente legalább kétszer jelentenek pénzügyi és működési helyzetükről a hitelminősítő felé, a hitelminősítő pedig minimum évente egyszer vizsgálja felül a besorolásukat (a kritikus esetekben gyakrabban). Ahogy az ábra is mutatja, a magyar gazdaság növekedési kilátásainak 2019 óta bekövetkezett gyengülése ellenére nincs szó általános romlásról a besorolásokban, számításunk szerint a cégek átlagos besorolása nagyjából változatlan. Ugyanakkor kedvezőtlen irányba változott az eloszlás azzal, hogy megnőtt a B+ kategória alatti kötvényminősítések száma, márpedig

ha egy kötvény minősítése a B+ besorolás alá kerül, akkor korai beváltásra kerülhet sor.

Az esetek többségében ilyenkor egy kétéves türelmi időszak (grace period) kezdődik, mielőtt a hitelezők követelhetnék az adósság egyösszegű megfizetését a kibocsátótól. Ha sikerül visszakapaszkodni B+ kategóriába, azzal elmúlik az egyösszegű visszafizetés kockázata,

ha viszont B- kategória alá is beesik egy kötvény minősítése, akkor nincs türelem, az adósság 15-90 munkanapon belüli visszafizetése válik esedékessé.

Braun István, a Scope elemzője a Portfolio-nak elmondta: a minősítés B+ besorolás alá kerülése nem egyenértékű azzal, hogy jelentős pénzügyi problémák vannak egy társaságnál, pláne nem jelenti azt, hogy a fizetésképtelenség határára sodródott volna az adott cég. Mivel kibocsátáskor minden kötvény elérte a minimum B+ minősítést, a leminősítésben számos tényező játszott közre, például:

 • a jelentősen visszaesett a kereslet a társaság termékei, szolgáltatásai iránt,
 • jelentős költségnövekedés történt (különösen az energia, a munkaerő és az alapanyagok esetében),
 • likviditási problémák adódtak akár egy agresszív beruházási stratégia vagy a vállalatirányítás meggyengülése miatt,

A nem pénzügyi kovenánsokon túl (mint hitelfelvételi korlát, tulajdonosváltozásra vonatkozó korlátozás, vagy a B+ rating fenntartása a kötvény teljes futamideje alatt) az NKP-s kötvények mintegy 25%-a esetében pénzügyi kovenánsok is léteznek, amelyekre vonatkozó számszerű kritériumok megsértése azonnali visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után, hasonlóan a B+ kategória alá való leminősítés esetéhez. Ilyenek a nettó adósság / EBITDA, a nettó adósság / saját tőke, illetve a finanszírozott összeg / ingatlanérték arány, utóbbi akár a cég teljes ingatlanállományára is vonatkozhat (lévén, hogy maguk a kötvények nem fedezettek).

Mint Braun István elmondta, jelenleg öt céget tart B- minősítés alatt a Scope, közülük

 • három cég adóssága tart jelenleg is türelmi időszakban (őket mutatja alábbi táblázatunk), közülük a Wellis Magyarországé jár le idén októberben,
 • egy cég, a Vasútvill Kft. idén március 5-én C kategóriába került, így türelmi időszak nélküli gyorsított visszafizetésre kötelezi a kötvénydokumentációja,
 • további egy cég, a Masterplast Nyrt. B kategóriában van, de az ő esetében nincs minősítéshez kötött kovenáns (ez ritka, de létező kategória az NKP-s kötvények esetében).
nkp44

Van, hogy sikerül

A türelmi időszak kihívás elé állíthat egy céget, akár azzal, hogy működési kilátásait és pénzügyeit mielőbb jelentős mértékben javítsa, akár azzal, hogy az egyösszegű visszafizetést likviditási helyzetének veszélyeztetése nélkül megoldja.  Ez egyébként sikerült az alábbi cégeknek, akik mára vissza tudtak kerülni a B+ kötvényminősítéshez:

 • az Appeninn Holding Nyrt.-t 2021. április 12-én leminősítette a Scope, majd két év múlva, 2023. április 5-én került vissza a B+ kategóriába,
 • a Forrás Nyrt.-t 2022. június 27-én minősítették le, majd egy év múlva, 2023. június 22-án már B+ kategóriás volt,
 • a Vajda Papír Kft. 2022.november 17-én szintén leminősítést kapott, de 2023. november 3-án visszakerült a B+ besorolásba.

Komolyabb szituáció az azonnali visszafizetési kötelezettség életbe lépése, amelyet a hitelminősítő tipikusan 6 hónappal a türelmi időszak lejárta előtt már előre jelezhet. Ilyenkor korlátozott lehetőségei maradtak a kibocsátónak, de segíthet a

 • tárgyalás kezdeményezése a kötvénytulajdonossal arról, hogy miként tudna eltekinteni a kovenáns nemteljesítének a következményétől („waiver” alkalmazása)
 • amennyiben ez a tárgyalás sikeres, bizonyos feltételek teljesítésével sor kerülhet a korai fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztésére,
 • az adósság restrukturálása, amellyel elkerülhető egy nagyon valószínűvé váló csőd, és amelyet a hitelminősítő részleges csődnek („selective default”) tekinthet,
 • kevésbé súlyos esetekben friss tőke bevonása, az osztalékpolitika finomhangolása is szóba jöhet.

Türelmesek a befektetők

Piaci forrásaink szerint a magyar kötvénytulajdonosok (vagyis az MNB és a hazai kereskedelmi bankok) jellemzően türelmesek, egy negatív hitelminősítői lépés nem vált ki náluk pánikot, készek tárgyalni és lehetőség szerint bíróságon kívüli megegyezésre jutni. Persze minden eset más, és ezekről a kötvénytulajdonosok már csak a banktitok miatt sem feltétlenül beszélhetnek. A mostaninál rázósabb időszak közeledtére is felhívák azonban a figyelmünket a források:

a cégek többségénél még csak a következő években kezdődik el a tőketörlesztés, ami a likviditási kockázatok növekedével járhat együtt.

Az ügy kapcsán Perger Gábor, az AegisLegal ügyvédi iroda partnere megkeresésünkre elmondta: látják, hogy a Scope Ratings aktívan figyelemmel kíséri a magyar NKP kibocsátók üzleti-pénzügyi helyzetének alakulását; és a maguk részéről mindenképpen aggasztó fejleménynek tartják, hogy immár nem elhanyagolható számú vállalatot érint a rating romlás, illetve annak veszélye. Ez sajnálatos következménye annak, hogy az NKP-kibocsátások 2022 elejéig tartottak, azt követően viszont – részben a nemzetközi, részben a hazai makrogazdasági környezet romlása miatt – ezek a kibocsátók sokkal kedvezőtlenebb piaci körülmények közé kerültek, mint azt a kibocsátáskor várták. Ha ezek a tendenciák nem javulnak, akkor nem elképzelhetetlen, hogy közülük többeknek aktív lépéseket kell tenniük, hogy elkerüljék a pénzügyi kovenánsok megsértését.

Dr. Perger Gábor
Dr. Perger Gábor

AegisLegalKötvények, értékpapírok, Összeolvadások, Adatvédelem, Vállalatfelvásárlások és Egyesülések, Társasági jog, Kereskedelmi jog

Több, mint 15 éve képvisel tőzsdei vállalatokat, és ezen idő alatt több tucatnyi tőkepiaci tranzakción dolgozott. Számos vállalatfelvásárlás és tőkebefektetés során látott el jogi képviseletet, mind e... Tovább

"A praxisunkból az a tapasztalatunk ugyanakkor, hogy a Magyar Nemzeti Bank – mint a legnagyobb kötvénytulajdonos – nyitott arra, hogy konstruktív módon egyeztessen ezekkel a kibocsátókkal, és közösen valamilyen intézkedési csomagot dolgozzanak ki a helyzet megoldására, amihez aztán a többi kötvénytulajdonos is tud csatlakozni" – tette hozzá Perger Gábor. Szerinte alapvetően

egyetlen szereplőnek sem érdeke, hogy a rendkívüli visszaváltásra vonatkozó eljárásokat élesíteni kelljen, annál is inkább, mivel ezeket a kötvényforrásokat a vállalatok már jórészt felhasználták,

és éppen a nehezebb helyzetbe került kibocsátók azok, akiknek likvid forrásuk feltehetően nem áll rendelkezésre egy azonnali visszafizetésre. "Mi azt tanácsolnánk az ilyen helyzetbe kerülő vállalatok menedzsmentjének, hogy amennyiben a leminősítés veszélye felmerül, mielőbb keressék meg a kötvénytulajdonosokat, tájékoztassák őket, és kezdjenek tárgyalásokba a megoldási lehetőségekről" – mondta nekünk a szakember.

A Növekedési Kötvényprogram résztvevői
Kibocsátó neve Legutóbbi minősítés dátuma Hitelminősítő Kibocsátói minősítés Kötvényminősítés
Alteo Nyrt. 2023.06.22 Scope BBB- BBB-
Market Építő Zrt. 2023.07.17 Scope BB- BB-
Unix Autó Kft. 2023.10.04 Scope BB BB
Wingholding Zrt. 2023.12.27 Scope B+ B+
Opus Global Nyrt. 2023.08.03 Scope BB BBB-
Pannonia Bio Zrt. 2023.05.19 Scope BB+ BB+
Bonafarm Csoport 2023.08.17 Scope BB BB
Pick Szeged Zrt. 2023.08.17 Scope BB BB
Duna Aszfalt Zrt. 2023.10.12 Scope BB- BB
Masterplast Nyrt. 2024.02.28 Scope B B
Cordia International Zrt. 2023.12.08 Scope BB- BB-
OPUS TIGÁZ Zrt. 2024.03.25 Scope BBB- BBB- 
AutoWallis Nyrt. 2023.07.07 Scope B+ B+
Baromfi-Coop Kft. 2023.12.05 Scope BB- BB-
Appeninn Holding Nyrt. 2024.04.05 Scope B+ B+
B+N Referencia Zrt. 2024.01.17 Scope BB BB
Marso Kft. 2023.09.20 Scope BB- BB
LP Portfolió Kft. 2023.08.08 Scope B+ BB-
Tranzit-Food Kft. 2023.06.08 Scope BB- BB-
Vajda-Papír Kft. 2023.11.03 Scope B B+
Hell Energy Kft. 2023.12.19 Scope B+ B+
Trans-Sped Kft. 2024.04.15 Scope  B+ B+
Aranynektár Kft. 2023.11.09 Scope B B+
Optimum Solar Zrt. 2023.05.09 Scope WD WD
Szinorg Universal Zrt. 2024.02.01 Scope B B+
Épkar Zrt. 2023.11.09 Scope BB- BB
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2023.12.22 Scope A+ A+
Zalaco Sütőipari Zrt. 2024.03.01 Scope BB- BB-
Daniella Kft. 2023.09.11 Scope B+ BB-
Inotal Zrt. 2023.12.07 Scope B+ B+
Naturtex Kft. 2024.04.24 Scope B+ B+
DVM Group Kft. 2024.05.02 Scope B B+
AXIÁL Kft. 2023.05.15 Scope BB BB+
Forrás Nyrt. 2023.06.23 Scope B+ B+
Lexholding Zrt. 2023.06.09 Scope B+ B+
VASÚTVILL Kft. 2024.03.05 Scope C C
Progress Étteremhálózat Kft. 2023.06.07 Scope BB BB+
Duna House Holding Nyrt. 2023.11.16 Scope BB- BB-
CPI Hungary Investments Kft. 2023.07.19 Moody's Baa3 Baa3
Pannon-Work Zrt. 2023.07.03 Scope B+ B+
GVC GROUP Zrt. 2023.07.25 Scope BB- BB-
Éltex Kft. 2023.11.08 Scope BB- BB-
MetMax Europe Zrt. 2023.11.06 Scope B B
Magyar Telekom Nyrt. 2023.09.26 Scope BBB+ BBB+
Sundell Estate Nyrt. 2023.10.17 Scope B B+
METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. 2023.09.14 Scope BB- BB-
Abroncs Kereskedőház Kft. 2023.10.18 Scope BB- BB-
GTC Magyarország Zrt. 2023.09.11 Scope BBB- BBB-
SkyGreen Buildings Kft. 2023.05.31 BCRA BB BB+
Otthon Centrum Holding Kft. 2023.11.16 Scope BB- BB-
Wellis Magyarország Zrt. 2023.10.20 Scope B- B-
Reneszánsz Kőfaragó Zrt. 2023.11.17 Scope B B+
4iG Nyrt. 2023.12.22 Scope BB- BB-
Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft. 2023.12.08 Scope BB- BB-
Hunland Trade Kft. 2023.12.14 Scope BB- BB-
Infogroup Holding Kft. 2024.03.25 Scope BB- BB-
ITK Holding Zrt. 2023.04.13 Scope BB- BB-
MOL Nyrt. 2023.07.21 S&P BBB- BBB-
Envien Magyarorszag Kft. 2024.03.14 Scope BB BB
Nestlé Hungária Kft. 2022.10.28 Moody’s Aa3** Aa3
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt. 2023.12.07 Scope B+ BB-
Richter Gedeon Nyrt. 2024.04.23 Scope BBB+ BBB+
CLA Pig Kft.  2023.08.23 Scope B+ BB-
Bayer Construct Zrt. 2023.08.09 Scope B+ B+
Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. 2023.09.20 Scope BB BB+
MVM Energetika Zrt. 2023.06.15 FitchRatings BBB BBB
KÉSZ Holding Zrt. 2024.04.04 Scope  BB- BB
MET Hungary Solar Park Kft. 2023.11.20 Scope B+ BB-
GOPD Nyrt. 2023.10.17 Scope B B+
Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Kft   2023.11.06 S&P Global BBB- BBB-
OTP Munkavállalók I. KMRP Szervezet 2023.12.06 Scope N/A B
OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet 2023.12.06 Scope N/A B
SUN GROUP Kft. 2024.01.30 Scope BB- BB-
Illés Holding Zrt. 2023.12.08 BCRA BB- BB-
Global Refuse Holding Zrt. 2024.01.24 Scope BB- BB
Kometa 99 Zrt. 2023.11.13 Scope B+ B+
ENSI Kft. 2023.12.19 Scope B+ B+
Communication Technologies Kft. 2024.04.16 Scope B+ B+
VÖRÖSKŐ Kft. 2023.12.15 Scope BB BB
Kopaszi Gát Zrt. 2023.12.12 Scope B+ B+
Szabó Fogaskerékgyártó Kft. 2023.12.22 Scope B B+
Deltaplast Zrt. 2024.01.29 BCRA BB+ BB+
MOBILBOX Kft. 2024.02.06 Scope BB BB+
TEXTURA Zrt. 2024.05.22 Scope CCC B-
MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-1 2023.10.25 Scope - BB
MOL Nyrt. KMRP Szervezet 2021-2 2023.10.25 Scope - BB
Crown Holding Kft. 2024.01.26 BCRA BB- BB-
Biggeorge Property Nyrt. 2024.02.19 Scope B+ BB-
Caola Zrt. 2024.03.18 BCRA BB- BB
PolSolar Kft. 2024.05.16 Scope - BB
Forrás: MNB, Portfolio        

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiszámoló

Örökség: beszélni kell róla

Apósom négy hónapja meghalt, ennyi idő alatt annyi történt, hogy kijött az értékbecslő, adott egy irreálisan magas árat az ingatlanra, amit meg akartunk támadni, mert messze nem ér annyit a h

MNB Intézet

Fánk-hatás 2.0

A Covid-járvány kitörése után kiköltözési hullám indult el a nagyvárosokból, jelentős áremelkedést okozva a környező településeken. Vajon mennyiben változott azóta a helyzet? Visszarend

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Ez aztán a fordulat a Dunaferr

Könyvelő

Könyvelő
Díjmentes előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni? Melyek lehetnek a kiválasztás szempontjai? Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához.

Díjmentes online előadás

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?

Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.

Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Fókuszban a KKV versenyképesség - Herceghalom
2024. június 12.
Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
állampapír parlament országház nő