parlament országgyűlés adócsomag
Gazdaság

Jönnek a könnyítések - Így adózunk 2021-ben

Méretes őszi adócsomaggal rukkolt elő a Pénzügyminisztérium a héten. A 2021-es új adóterveket tartalmazó törvényjavaslat mindegyik főbb adónemet érinti, egyiket erőteljesebben, másikat kevésbé. Vonzóbb lehet a kisvállalati adózás, egyszerűbb lesz a helyi iparűzési adó bevallása, szélesednek a fizetési könnyítési szabályok. Összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót egyetlen cikkben, és adószakértő segítségével értékeljük az adómódosítások jelentőségét.
A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.
A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A koronavírus-járvány nemcsak a gazdasági kilátásokat írja át, hanem befolyásolja az adópolitika alakítását is. Ennek megfelelően lényeges könnyítéseket találhatunk a Pénzügyminisztérium által kedden benyújtott 154 oldalas jövő évi adócsomagban.

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője lapunknak összességében úgy vélekedett, hogy legfontosabb vagy talán legnagyobb hatású intézkedések a mostani csomagban az adó adminisztráció egyszerűsítését célozzák. Ilyen például az Áfa-bevallási tervezet NAV általi elkészítése vagy a helyi iparűzési adó bevallás egykapussá tétele, illetve a már bevezetett olyan adózás szempontjából egyszerűbb adminisztrációval járó lehetőségek szélesítése mint a KIVA vagy az egyes adózók és magánszemélyek számára járó automatikus fizetési könnyítések.

Áfa bevallási tervezet, behajthatatlan követelések áfája

Ahogyan az már az előzetes kormányzati kommunikációból várható volt, a törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét (eÁfa). A törvényalkotó egyértelmű célként határozza meg, hogy a tervezet elkészítése adminisztrációkönnyítést jelent majd az adózók számára.

Az adószakértő ugyanakkor arra hívja fel ennek kapcsán a figyelmet, hogy édemes végig gondolni, hogy mennyi plusz terhet róhat ez a tervezet az adózókra, mivel a jelenleg rendelkezésre álló Áfa-bevalláshoz szükséges nyilvántartásaikat kell majd egy NAV által kiközölt másik adathalmazzal összehasonlítani. Fajcsák Gábor szerint nem mellékes szempont továbbá az adóhivatal a vállalkozás áfa levonási jogának gyakorlását nem tudja és nem is veheti át, így a tervezet valószínűleg főként a levonható áfa miatt nagyon kis százalékban tekinthető majd véglegesnek. "Érdemes azonban követni az adóhatóság ilyen irányú digitális fejlesztéseit, és

például olyan szoftvereket használni, melyek már beépítve tartalmazni fogják az eÁfa tervezet automatizált összehasonlítását és a hatóság által egyre szélesebb körben nyilvánossá tett adatbázisokat

- javasolta az RSM szakértője.

Az Áfa-változások közül az e-kereskedelmet érintő jogharmonizációs változásokon túlmenően említést érdemel a behajthatatlan követelések ÁFA-visszaigénylésére vonatkozó szabályok enyhülése is, melynek következtében bizonyos feltételekkel gazdasági társaság és magánszemély viszonylatban is lehetővé válik majd az Áfa visszaigénylése.

Fontos megemlíteni, hogy az Európai Unió e-kereskedelmi áfa csomagja eltörli a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentességét. Azaz 2021. július 1-től minden külföldről (nem EU államból) rendelt áru után általános forgalmi adót kell fizetni. Néhány csalárd cég az EU-n belül is visszaélt az egységes piacra vonatkozó rendelkezésekkel, de ezt a kiskaput is bezárja az a hazai gazdálkodóknak kedvező módosítás, amely kimondja, hogy július 1-től alapvetően a fogyasztás helye szerinti tagállamban kell megfizetni az áfát távértékesítéskor - részletezte az uniós harmonizációs szabály kapcsán a Pénzügyminisztérium korábban.

Egykapus HIPA-bevallás, ideiglenes adófizetési kötelezettség építőipari tevékenységek esetében, megosztási szabályok szigorítása

Fontos változás, hogy az adózók számára egyszerűsödik a helyi iparűzési adó bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. A javaslat indoklása itt leszögezi, hogy a bevallás-benyújtás/fogadás központosítása az önkormányzatok bevételi érdekeit semmilyen szempontból nem érinti, helyi adóról lévén szó a helyi iparűzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében önkormányzati bevétel marad, az adót az önkormányzat számlájára kell fizetni. Fajcsák Gábor a jelentős adminisztrációs kötelezettség-csökkentést okozó módosítás kapcsán rámutatott arra, hogy mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozásnak jelent majd könnyítést, hogy nem kell minden érintett önkormányzathoz benyújtaniuk a helyi iparűzési adóbevallásukat, elegendő lesz egyetlen bevallást beküldeni a NAV-hoz.

A törvényjavaslat indoklása arra is kitér a helyi adóknál, hogy adminisztrációs szempontból mind az önkormányzati adóhatóságnak, mind az adózóknak nehézséget okoz az építőipari tevékenységet terhelő ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése, amely az eseti jellegű bejelentkezés, bevallás benyújtás, adófizetés szigorú kötelezettségét, illetve 180 nap települési munkavégzés után a települési telephely keletkezését és annak bejelentését vonja maga után. Erre figyelemmel a javaslat a 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó hatályos szabályokat megszünteti. Az RSM adószakértője szerint számottevő könnyítést jelent az építőipari cégek számára, hogy 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó, ami az öt százalékos újlakás-áfával karöltve jelentős élénkítő hatást gyakorolhat majd erre a szektorra.

Az adótanácsadó egy nem sok céget érintő, de kiskaput bezáró szigorító javaslatot is kiszúrt a 2021-es adócsomag helyi adókat taglaló részében. A gépkocsi bérbe és lízingbeadó cégek számára zár be egy adóoptimalizálási kiskaput az adóalapmegosztási szabályok változása, mely szerint az eszközértéket a székhelyen, telephelyen felmerült személyi jellegű ráfordítás arányában kell majd kimutatni 2021-től. "Ez a rendelkezés megakadályozza, hogy az említett cégek HIPA-paradicsomokba allokáljanak adóalapot, ezzel részben elkerüljék a HIPA-fizetési kötelezettséget" - fogalmazott.

Kedvezőbb KIVA szabályok

Elsősorban a kkv-szektor számára jelentős változás a KIVA hozzáférhetőségének korábbi évekhez képest történő szélesítése, illetve az adókulcs csökkentése. A törvényjavaslat szerint a KIVA adókulcsa 2021-től 11 százalékra csökken, miközben a bevételi értékhatár a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra nő.

"Ez az adónem egyszerűsége folytán eddig is kedvező lehetőséget biztosított a magasabb bérköltséggel vagy beruházási igénnyel bíró vállalkozások számára, ami azonban az alacsony belépési és felső korlát miatt pont az ilyen társaságok csak szűk körének volt elérhető. A KIVA ugyanis speciális adóalap számítási szabályainak köszönhetően nem minden vállalkozás számára kedvezőbb alternatíva a társasági adóhoz képest, azonban

várhatóan a mostani módosítással számos olyan vállalkozás számára nyílik meg a lehetőség, mely jobban járhat a KIVA alkalmazásával

- értékelte a KIVA-könnyítéseket Fajcsák Gábor.

A kisvállalati szektoron kívül adócsökkentésre számíthatnak jövőre a gyümölcstermesztők, az államigazgatási ügyeket intézők és az utazási irodák. A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazat egyes szereplőinek hoz könnyítést ugyanis a köztes értékesítők mentesítése a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetése alól, amely nagyjából három milliárd forintot hagyhat mintegy kétezer, turizmusban tevékenykedő vállalkozásnál.

Szélesedő automatikus fizetési könnyítési lehetőségek

A szakértő szerint jelentős intézkedésként értékelhető, hogy a megbízható adózók és a magánszemélyek esetében egyaránt megduplázódik az automatikus fizetési könnyítések felső értékhatára, ezáltal szélesebb körben lesz alkalmazható ez a kedvezmény is. 

A megbízható adózók jövő évben évi egy alkalommal a jelenlegi értékhatár kétszereséig, azaz 3 millió forintig vehetik majd igénybe az automatikus könnyítési lehetőséget az esedékességig meg nem fizetett adó tekintetében.

A vállalkozási tevékenységet folytató és nem folytató magánszemélyek esetében is hozzávetőlegesen megduplázódik – előzőnél 500 ezer forintról 1 millióra, utóbbinál 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik – a pótlékmentes részletfizetések értékhatára, ráadásul utóbbi esetében is 12 hónapra növelik a korábban 6 hónapos részletfizetési lehetőséget.

"Ezek az intézkedések jelentősen tehermentesítik majd az adóhatóságot a folyamatban lévő fizetési könnyítési ügyek számát tekintve, az adózók és magánszemélyek számára pedig egyszerűbbé és gyorsabbá teszik majd az ügyintézést" - vélekedett lapunknak nyilatkozva a szakember.

Jövedelemadók

Egyszerűsödik és átláthatóbbá válik az adókedvezmények rendszere. A családi adókedvezmény mintájára a bizonyos betegségek után járó ún. személyi kedvezményt is az adóalapból számolják jövőre. A kedvezmény összege továbbra is évről-évre együtt nő minimálbérrel.

A javaslat megszünteti továbbá a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbséget: 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak.

A társasági adó kedvezményrendszerét is érinti az egyszerűsítés, amely megszünteti jövőre a cégek fejlesztési tartalékának 10 milliárd forintos felső határát.  

A számviteli törvény módosulására tekintettel hatályon kívül helyezésre kerül az a rendelkezés, amely a társasági adóalap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.

Az Szja törvény melléklete kiegészül, ugyanis a nem pénzben kapott juttatások közül adómentessé válik a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül.

A javaslat alapján személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét nem lehet igénybe venni.

Jövedéki adó

A dohánytermékeket érintő jövedéki adó-emelésekről részletesen írtunk ebben a külön cikkünkben.

A jövedéki adót érintő változás lesz jövőre, hogy ténylegesen adómentessé válik a bérfőzés és a magánfőzés 2021. január 1-jétől. A kormány 2010 óta küzdött a szabad pálinkafőzésért, és sikerült elérni azt, hogy ez a lehetőség minden uniós polgárt megillet. A kormány a kedvező szabályokat már 2021. január 1-től alkalmazza. Jövőre minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen. A mentesség évente ugyanekkora mennyiségű párlat erejéig a bérfőzésre is érvényes. 

Illetékek

Az illetéktörvény javaslat szerint módosítása az ügyfelek pénzügyi, valamint a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében bizonyos kivételekkel az első fokú közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettség megszüntetését célozza - olvasható a javaslat indoklásában. A Pénzügyminisztérium tájékoztatója szerint ennek köszönhetően évente másfélmillió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé.

Közigazgatási eljárási illetéket tehát csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve az adó és értékbizonyítvány kiadása után kellene fizetni. Nem változna ellenben az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási szolgáltatási díjak rendszere.

A változtatás hatására nemcsak az adminisztrációs teher, hanem az ügyfelek illetékterhe is csökken, hiszen azon eljárások után, amelyeket külön igazgatási szolgáltatási díjfizetés nem terhel (például a jegyző által kiállított egyes igazolások esetén), nem kell a 3000 forint összegű – általános tételű – eljárási illetéket megfizetni.

Turizmus

A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazat egyes szereplőinek hoz könnyítést a köztes értékesítők mentesítése a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetése alól, amely nagyjából három milliárd forintot hagyhat mintegy kétezer, turizmusban tevékenykedő vállalkozásnál.

Agrárium

A mezőgazdaságban érdekelt gazdálkodók számára várható adóügyi könnyítésekről külön interjúban számoltunk be:

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás

koronavirus jarvany halaos aldozat
unhappy_2
amerikai elnökválasztás trump biden usa
valasztas
törökország erdogan
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
2020. november 10.
Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
2020. november 10.
Öngondoskodás 2020
2020. november 10.
Portfolio Private Health Forum 2020
2020. november 11.
Energy Investment Forum 2020
koronavirus jarvany halaos aldozat