fed
Gazdaság

Meddig emel a Fed? Elég lesz az 5% körüli szint?

Bebesy Dániel, MKB Alapkezelő
Az elmúlt egy-két hétben jelentős hozamemelkedés indult a nemzetközi kötvénypiacokon. A tavaly év végi megnyugvást követő újbóli hirtelen megugrás oka, hogy a befektetők az utóbbi hetek erős növekedési és a vártnál magasabb inflációs adatainak tükrében elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogy a vezető jegybankoknak milyen szintig kell emelni az irányadó rátájukat az infláció megfékezésére. A jegybankok és a befektetők is kicsit értetlenül szemlélik, hogy az elmúlt évtizedek legszigorúbb kamatemelési ciklusa az eddigi jelek szerint csak mérsékelten fékezi gazdaságot, és így a vártnál lassabban csökkenti az inflációt. 2022-ben a fő kérdés még az volt, hogy a monetáris szigorítások mellett elkerülhető-e a gazdasági növekedés nagyobb visszaesése, a hard landing, vagy esetleg van esély a puha fékeződésre, a soft landingre. 2023 elején megjelent egy új forgatókönyv, a no landing szcenárió, ugyanis a legfrissebb gazdasági adatok egyelőre nem fékeződést, hanem kisebb élénkülést mutatnak.

Lower for longerből higher for longer

Az USA-ban az elmúlt hetekben a rövid kamatok ismét az 5 százalékos szint fölé értek, amire utoljára 2007-ben, a nagy gazdasági válság előtt volt példa. A hangulatváltozást jól mutatja, hogy a 2022 tavaszán kezdődött szigorítási ciklus során a piac most először áraz a Fed saját előrejelzéséhez képest magasabb, 5,5 százalék körüli tetőzést a kamatpályában.

FedBD1
Forrás: MKB-gyűjtés

Egy-két éve valószínűtlennek tűnt, hogy fejlett piaci jegybankok 400-500 bázispontos kamatemelést tudnak végrehajtani, az pedig teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ilyen mértékű szigorítást követően csak mérsékelten fékeződik a gazdaság. A 2010-es években az általános tapasztalat az volt, hogy a nulla közeli jegybanki kamatok ellenére nagyon gyenge volt a gazdasági növekedés, az infláció elmaradt a jegybanki céltól, sok esetben a defláció esélye jelentett nagyobb problémát. A jegybankok számára a fő kihívás az volt, hogyan tudják stimulálni a gazdaságot, ha már a nullás kamat sem elégséges. A döntéshozók megoldásként a „lower for longer” iránymutatást adták, vagyis a piac számára hosszú ideig nagyon alacsony kamatszinteket ígértek. Míg pár éve a legnagyobb kérdés az volt, hogy mennyire kell lejjebb tolni a kamatokat, hogy kellően laza legyen a monetáris politika, most váratlanul az lett a fő dilemma, hogy milyen magasra kell őket tovább emelni, hogy végre elég szigorú legyen.

Válaszként megjelent a „higher for longer”, vagyis a korábban vártnál tartósan magasabb kamatszint képe.

Mit mutat az egyensúlyi kamat?

Elméleti szinten a monetáris politika akkor számít lazának, ha az irányadó kamat az úgynevezett egyensúlyi, semleges kamatszint alatt van, ha pedig felette van, akkor szigorúnak, restriktívnek mondjuk. A helyzet sajnos mégis azért bonyolult, mert az egyensúlyi kamatszintet sosem ismerjük pontosan, az csak egy becsült, elméleti változó, amit közvetlenül nem tudunk megfigyelni. Az egyensúlyi kamat az a szint, amely mellett a gazdaság a potenciálisnak megfelelően növekszik, és nincsen inflációs nyomás. Az egyensúlyi kamat tehát szorosan összefügg a potenciális növekedés mértékével, jellemzően együtt mozognak, amit magyaráz, hogy a magasabb a potenciális növekedés mellett nagyobb a beruházási igény, amit csak magasabb kamatok mellett lehet finanszírozni. Sajnos a potenciális növekedéssel való együttmozgás sem feltétlenül könnyíti meg az egyensúlyi kamatszint meghatározását, mert a potenciális növekedés is csak egy becsült érték. Az USA esetében a potenciális növekedés és az egyensúlyi kamat alakulására is találunk becsléseket, és azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben fokozatosan ereszkedett mindkét változó.

FedBD2
Forrás: MKB-gyűjtés

Egyes kutatások szerint ez a csökkenés az egyensúlyi kamat esetében több évszázada tart. Különösen jelentős viszont az esés a 2008-2009-es válságot (Global Financial Crisis, GFC) követően, a becslés szerint az egyensúlyi kamatláb nulla közelébe, fél százalékpont körüli értékre csökkent, nagyjából másfél százalékponttal lejjebb a GFC előtti értékhez képest. A becslés elsősorban arra alapozódott, hogy a 2010-es években nagyon alacsony nominális kamatszint mellett is csak nagyon alacsony volt a gazdasági növekedés és az infláció mértéke, tehát az egyensúlyi kamatnak is nagyon alacsonynak kellett lennie. Larry H. Summers volt amerikai pénzügyminiszter nevéhez köthető tartós stagnálás elmélete is azt hangsúlyozta, hogy több évtizedes csökkenés után oda jutottunk, hogy csak a nulla közeli, esetleg az alatti, negatív reálkamattal lehet elégséges keresletet generálni a gazdaságban. A Laubach–Williams féle Fed-becslést a 2020-as Covid-válságot követő, rendkívül volatilis környezetben nem frissítették. Léteznek más Fed által készített becslések az egyensúlyi kamat alakulására, ezek az utóbbi években széles becslési tartománnyal emelkedést mutatnak, megközelítve a nagy válságot megelőző szinteket.

Szigorítani próbál a Fed

Amikor 2015-ben a Fed először kezdett komolyabban gondolkodni a nagyon alacsony kamatszint „normalizációján”, a döntéshozók még abból indultak ki, hogy az egyensúlyi kamat sokkal alacsonyabb, mint a korábbi szigorítási ciklusok idején volt, így csak nagyon óvatos és fokozatos kamatemelésekkel szabad haladni. Jerome Powell, jelenlegi Fed-elnök 2018-as Jackson Hole-i beszédében is az óvatosságot emelte ki, de egyúttal figyelmeztetett, hogy a különböző gazdasági változók (egyensúlyi kamatláb, potenciális növekedés, egyensúlyi munkanélküliség – NAIRU) egyensúlyi értékére vonatkozó becslések rendkívül bizonytalanok, és könnyen félrevezetőek lehetnek. A 2015 végén indult Fed szigorítás egyébként még visszaigazolta az alacsony egyensúlyi kamatra vonatkozó feltételezéseket, hisz a Fed 2018 végére nagyon lassan érkezett meg csupán 2,5% közelébe, de a gazdaság és az infláció máris a lassulás jeleit mutatta, így végül az amerikai jegybank egy évvel a Covid-kitörését megelőzően, 2019 tavaszán már ismét kamatot vágott.

fedBDkamat
Forrás: MKB-gyűjtés

A Fed ezekkel a tapasztalatokkal kezdte 2022 tavaszán a legfrissebb szigorítási ciklusát, igaz, a helyzet, annyiban merőben más volt, hogy az infláció 40 éves csúcsokra ugrott. Jelenleg a legizgalmasabb kérdés az, hogy az 500 bázispont körüli eddigi Fed kamatemelés után mennyire szigorú valójában az 5 százalék körüli irányadó ráta? A Fed egyelőre továbbra is a GFC utáni narratívában él, valószínűleg az alacsony egyensúlyi reálkamatban hisz, de azért vannak revízióra utaló jelek. Mindenesetre a Fed negyedéves rendszeres előrejelzéseiből (Summary of Economic Projections, SEP) az látszik, hogy továbbra is nagyon alacsony, 2,5 százalék körüli hosszútávú, egyensúlyi kamatlábban gondolkoznak. Ez nominális érték, tehát, ha igazítom a 2 százalékos inflációs célértékkel, akkor 0,5 százalék körüli egyensúlyi reálkamatot kapok. A Fed tehát valószínűleg abból indul ki, hogy az 5 százalék feletti irányadó kamatokkal meglehetősen szigorú monetáris politikát folytat. Lehetséges azonban, hogy az egyensúlyi kamat mégsem annyira alacsony, mint a Fedben gondolják, és akkor nem is annyira szigorú az 5 százalék.

Szigorú, vagy mégsem annyira?

Az egyensúlyi kamat alakulását hosszú távon olyan strukturális tényezők alakítják, mint a potenciális növekedést befolyásoló demográfiai folyamatok vagy a termelékenység változása.  Az elmúlt években fókuszba került jövedelmi, vagyoni egyenlőtlenségek is jelentős hatással lehetnek, hiszen nagy hatással vannak a fogyasztás, a beruházás és a megtakarítások alakulására, melyek eredőjeként alakul ki az egyensúlyi kamat. Ezek a strukturális hatások, csökkenő népességnövekedés, mérsékeltebb termelékenységbővülés, növekvő egyenlőtlenségek, jól magyarázták az elmúlt évtizedek ereszkedő egyensúlyi kamatát.

A trendszerű strukturális hatásokon túl rövidebb távú, ciklikus tényezők is hatással lehetnek az egyensúlyi kamatra. Sokan gondolják úgy, hogy az egyensúlyi kamat 2008-2009-es válság utáni hirtelen zuhanását inkább ciklikus tényezők magyarázzák. Pénzügyi válság volt, melyet jelentősebb adósságleépítés követett, ami tartósan mérséklet fogyasztáshoz és beruházáshoz vezetett. Jelentős volt az évtized első felében a fiskális kiigazítás, az ausztéria, ami szintén jelentősen visszafogta a keresletet. Ezek olyan átmeneti, de mégis majdnem az egész évtizedet jellemző hatások, melyek hozzájárulhattak a kiugróan alacsony kamatok tartós létéhez. Ha feltételezzük, hogy ezek a ciklikus tényezők domináltak, és hatásuk idővel múlni kezdett, akkor az is lehetséges, hogy az egyensúlyi kamat is korrigálhatott a nagy esést követően. Ráadásul figyelembe kell venni, hogy a Covid-válságot követően ellentétes irányú ciklikus erők bontakozhattak ki. Sokkal lazább, támogatóbb lett a fiskális politika, és az energiaválság és az orosz agresszió miatti biztonsági kihívások miatt ez tartósan meg is maradhat, jelentősebb állami pénzből finanszírozott beruházások képében.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a ciklikus hatások változásának köszönhetően nagy valószínűséggel az elmúlt évtized rekord alacsony egyensúlyi kamatlába az USA-ban az utóbbi évek során korrigálni kezdett, és magasabb szintre kúszhatott.

Természetesen ez a jelenség nem csak az USA-ra korlátozódik, így globálisan hathat az összes kötvénypiaci termék árazására, azokon keresztül pedig az egész tőkepiacra. A mértéket és a tartósságot nehéz megmondani, mert az is valószínű, hogy a főbb strukturális tényezők nem változtak olyan sokat, így az is lehet, hogy a mostani emelkedést hamarosan ismét csökkenés követi majd.

Érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy a következő negyedévek során változtat-e valamit a Fed a SEP jelentéseiben a jelenleg 2,5 százalék körüli hosszútávú egyensúlyi kamat előrejelzésén. Abban az esetben, ha az egyensúlyi reálkamat a 0-0,5 százalékos mélypontról 1-1,5 százalékra emelkedett vissza, ami még mindig jelentősen elmarad a GFC előtti 2-2,5 százalékos értékektől, akkor 2 százalékos inflációs célérték mellett valahol 3,5 százalék körül lehet az új nominális egyensúly, ami 100 bázisponttal magasabb a jelenlegi Fed becslésnél. Az 5 százalékot meghaladó rövid lejáratú kamatok mellett, a jelenleg 3 százalék körüli egy éves inflációs várakozásokat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a Fed szigorú, restriktív tartományban lehet, de sokkal kevésbé szigorú, mintha nullaközeli egyensúlyi reálkamatokból indulnánk ki.

Címlapkép: Getty Images

GettyImages-1473748773
hőhullám, Anglia, forróság, London
berlin
GettyImages-1473939936
Fehéroroszország
GettyImages-1476747576
eső

Holdblog Whatever it takes!

- Baj van a bankokkal! - Honnan tudod? - Honnan tudnám?! De esik az árfolyamuk. - De miért esik? - Mert baj van a bankokkal.... The...

Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Mit mutatnak a grafikonok? Hogyan lehet a technikai képet egy értékalapú befektető szemléletével ötvözni?
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
2023. május 4.
Hitelezés 2023
2023. május 10.
Gen Z Fest 2023
2023. április 25.
Sustainable Tech 2023
2023. április 18.
Vállalati Energiabeszerzés 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1473748773