romanepesseg
Gazdaság

A cigány társadalom is öregszik, de gyarapszik Magyarországon

Portfolio
A 2011-es nagyjából 5,5 százalékról 2050-re 9 százalékra emelkedhet a "roma kötődésű" emberek aránya Magyarországon. Az idősödés a roma lakosság körében is megfigyelhető lesz, de náluk ez – elsősorban a kedvezőtlenebb általános egészségi állapot miatt – nem erőteljes.

Folyamatosan növekvő, de közben mérsékelten öregedő roma népességet vetítenek előre Magyarországon azok a forgatókönyvek, amelyek a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében végeztek, és a Demográfia című folyóiratban publikáltak. Az előreszámítás alapváltozata szerint míg a 2011-ben 554 ezer körüli volt a „roma kötődésű” emberek száma hazánkban, ez 2050-re 679 ezerre emelkedhet. Így a „roma kötődésű” népesség aránya a század közepére Magyarországon elérheti a 9 százalékot, szemben a jelenlegi 5,5 százalékkal. 

Fogy a többség

A magyarországi roma kötődésű népesség előreszámítása 2050-ig című tanulmány készítői rámutatnak: az ország lakosságszáma 1980 óta csökken, a halálozás meghaladja a születések számát. A romák esetében ugyanakkor még mindig természetes szaporodásról beszélhetünk. Ez azt eredményezi, hogy a magyarországi népességben a romák aránya folyamatosan nő. Ezért kiemelten fontos annak ismerete, hogy a jövőben mi várható ezen speciális népcsoport esetében.

A „roma kötődésű” népesség már említett 679 ezer fős száma az előreszámítás úgynevezett alapváltozata, ez a legvalószínűbb forgatókönyv a jelenlegi ismereteink szerint.

Emellett készült egy alacsony és egy magas változat is, ezek között kicsit több mint 150 ezer főnyi a különbség (654 ezer és 805 ezer, illetve az irreális változat ennél is több, 826 ezer fővel számol.) 

A mostanit megelőző utolsó roma népesség-előrejelzés 2019-ben készült. Abban a tanulmányban a szerzők feltételezése szerint a cigányság az évszázad közepéig túljut a demográfiai átmenet második szakaszán. Ez azt jelenti, hogy a termékenységi arányszám 2 körüli értékre csökken, a halálozási ráta mérséklődik, és a születéskor várható élettartam megközelíti a teljes népességre jellemző értéket. 

Elemzésük kiinduló éve 1991 volt, ekkor a roma népesség számát 448 ezer főben állapították meg, 2016-ra 714 ezerre, 2061-re 1 millió főt meghaladóra becsülték a cigányság létszámát. Számításaik szerint a roma népesség demográfiai jellemzői egyre inkább hasonlóvá válnak az össznépességéhez, és emiatt a roma  népesség száma is csökkenni fog. Az előreszámításuk alacsony változata szerint mindez 2050 körül következhet be.

A jelenlegi előreszámítás 554 ezer főre becsült „roma  kötődésű” népességből indul ki a 2011-es népszámlálás alapján, 50-50 százalékos férfi-nő arány mellett. Akkor a 14 éves és  annál fiatalabbak aránya 30 százalék volt a cigányok körében, több mint kétszerese annak, ami a teljes magyarországi népességen belül mért arány. A 19 évesnél fiatalabbak száma 216 ezret tett ki. 

A képzettebb nők kevesebb gyereket vállalnak

Fontos információ a jövőre nézve a szülőképes korú nők számának alakulása. Márpedig ez országosan csökken, így - még, ha a termékenység növekszik is - kevesebb gyerek fog születni a következő 40 évben. Ez a tendencia a roma társadalomra nem jellemző, esetükben a szülőképes korú nők száma 2011-ben 155 ezer fő volt, ami a jövőben várhatóan emelkedni fog. A cigány nők termékenységéről és az azt befolyásoló tényezőkről korábbi tanulmányok szerint ugyanakkor 

a jövőben várhatóan emelkedik a roma nők iskolai végzettsége, javul a munkaerőpiaci helyzetük, aminek következtében viszont kevesebb gyermeket fognak szülni, csökken a termékenységi arányszámuk.

Az iskolai végzettség és a termékenység között ugyanis szoros az összefüggés: előbbi emelkedésével csökken az átlagos gyermekszám. 

Míg a legfeljebb 8 általánost végzett,1977–1981 között született nem roma nők átlagos gyermekszáma 2,03, a roma nemzetiségűeké 3,04, volt, addig az ugyanekkor született diplomás, roma nők átlagos gyermekszáma már alig vagy egyáltalán nem tér el a nem roma nők átlagos gyermekszámától.  Mindazonáltal a roma nők termékenységi “viselkedésében” bekövetkező változások csak 15 évvel később fogják befolyásolni a szülőképes korú nők számát. 

A mostani előreszámítás magas és irreális forgatókönyve szerint a romák körében a születések száma emelkedni fog. E két esetben a termékenységi arány megmarad a reprodukciós szintet meghaladó 2,37-os értéken. A többi forgatókönyv szerint a kezdeti enyhe növekedés után, a 2020-as évek közepétől – ha nem  is drasztikus – csökkenés várható a születésszámban.  

Az alapforgatókönyv szerint 2050-re az újszülöttek 12,4 százaléka már roma kötődésű lehet, 2011-ben ezt az arányt 11,9 százalékra tették.

A mérleg másik oldala: a halálozás

A mostani előreszámítás mindegyik változat azzal számol, hogy minden korcsoportban emelkedik a „roma kötődésűek” aránya az össznépességen belül. Ennek az az oka, hogy az ország népessége öregszik. A „roma kötődésű” népességen belül is hasonló figyelhető meg, igaz, az elöregedés meg sem közelíti az országos értéket. 

Míg az idősek aránya 2011-ben Magyarországon meghaladta a 15 százalékot, addig a romáknál a népesség mindössze 5,1 százaléka tartozott ebbe a korcsoportba. Az országos előreszámítás alapváltozata szerint ez az érték 2050-re 28 százalékra emelkedik, ezzel szemben a „roma kötődésű” idősek aránya – bár szintén jelentősen nő – mindössze 15,7 százalék lesz az alapforgatókönyv szerint. 

Ennek fő oka, hogy esetükben is emelkedik a születéskor várható élettartam. A 2011-es népszámlálás idején a roma népesség születéskor várható élettartama átlagosan 5 évvel alacsonyabb, mint az országos érték. Az alaphipotézis szerint a romák halandósági jellemzői ugyan kismértékben javulnak, de lassabban emelkedik a születéskor várható élettartamuk, mint a többségi társadalomé. A kezdeti ötéves lemaradás a romák és nem romák között az időszak végére 7 évre növekszik. A nők esetében 75,0-ről 78,4 évre, a férfiak esetében 66,8-ről 72,9 évre emelkedik.

Nem fogynak, gyarapodnak

A születés és halálozás különbözete, vagyis a természetes szaporodás – illetve fogyás – mutatja egy adott népesség számának alakulását. A „roma  kötődésű” populáció esetében a vizsgált időszak alatt egyértelműen természetes szaporodásról beszélhetünk, szemben az  országos tendenciákkal.  

A romáknál mindig többen születnek, mint amennyien meghalnak még úgy is, hogy csökken és nő a halálozások száma.

Az alap forgatókönyv szerint a szaporodási többlet 2011-ben még meghaladta a 7 ezret, és 2050-re ez nagyjából a felére csökken, várhatóan 3600 fő körül alakul.

A roma gyeremekek száma Magyarországon 2011-ben 163,5 ezer volt. Ez a korcsoport az idő előrehaladtával folyamatosan csökken, és a roma népesség folyamatosan öregszik. 2039-re a gyermekkorú romák száma 150 ezer alá süllyed, 2050-re már várhatóan a 140 ezret sem éri el.  Ez a közel 25 ezer fős csökkenés az alacsonyabb termékenységnek és a gyermekvállalás halasztásának következménye. 

Az idősek száma viszont a romák körében is emelkedni fog, pedig 2011-ben még a 30 ezret sem érte el. De 2020-ban átlépte a 40 ezret, és 2050-ben már százezres tömeget fognak képviselni a 65 év felettiek a roma társadalomban. 

A „roma kötődésű” népesség 2011-es korfája jelentősen eltér Magyarország korfájától. A Ratkó-korszak gyermekei nem jelennek meg kiugró korcsoportként, valószínűleg a korai halálozás miatt, valamint jól látható a demográfiai átmenet különböző stádiumát jellemző alakzat. 2050-re az előreszámítás alapforgatókönyve szerint a korfa alsó korcsoportjában már felfedezhető a csökkenő népességszám, ami az első demográfiai átmenetből a másodikba áthajló mintázatot érzékelteti.

Bizonytalansági faktorok

A KSH tanulmányában közölt számítások a 2011. évi népességszámokon alapulnak, és a szerzők is elismerik, hogy ez nagyfokú bizonytalanságot hordoz magában. A „nemzetiségek” kérdésre ugyanis a „valóságosnál” jóval kevesebben jelölik meg a cenzusoknál a cigányt, és a cigány nyelv használata is erőteljesen háttérbe szorult körükben.

A demográfusok elemzéseiből nyilvánvaló, hogy a romák össznépességen belüli aránya a demográfiai folyamatok mellett a társadalmi integrációjuk mértékétől is függ. Alapvető feltételezéseik szerint a két népesség demográfiai magatartása a jövőben közeledni fog. Ha a közeledés felerősödik (javul a romák iskolai végzettsége, növekszik azok aránya, akik nem szegregált körülmények között élnek), akkor vélhetően csökken a termékenység, javul a születéskor várható élettartam, de az identitásváltás is fokozódhat. 

A "roma kötődésű" népesség számának alakulása az előreszámítás alapváltozata szerint
  2011 2050
Népességszám várható alakulása 553 882 678 941
Szülőképes korú nők száma 146 697 159 147
Születések száma 10 743 9 594
Újszülöttek aránya az összes újszülöttön belül (%) 11,9 12,4
Teljes termékenységi arányszám 2,37 2,05
Halálozások száma 3 626 5 955
Mediánéletkor (év) 27 36
Forrás: KSH Népességtudományi Kutatóintézet

Címlapkép: Getty Images

Putyin-Hszi Jinping talalkozo Moszkva
tankok tankok harckocsi stock
idős, nyugdíjas, ház, terasz, napsütés, kert
Tematikus PR cikk
2023. május 4.
Hitelezés 2023
2023. május 10.
Gen Z Fest 2023
2023. április 25.
Sustainable Tech 2023
2023. április 18.
Vállalati Energiabeszerzés 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Mit mutatnak a grafikonok? Hogyan lehet a technikai képet egy értékalapú befektető szemléletével ötvözni?
Ez is érdekelhet
idős, nyugdíjas, ház, terasz, napsütés, kert