Törlik az adószámodat, ha trükközni próbálsz az EU-pályázatokkal
Uniós források

Törlik az adószámodat, ha trükközni próbálsz az EU-pályázatokkal

Weinhardt Attila
Vízi Ildikó
Két durva módszerrel akarja korlátozni a kormány azokat az uniós pályázati nyerteseket, akik rögtön megkapják az 50 százalékos előleget: előre leíratja velük, hogy mikor és mire használhatják a pénzt, ha pedig valaki például a trükkös pénzfelhasználás miatt nem tudja befejezni a projektjét, törlik az adószámát - ez derül ki a 272/2014-es kormányrendelet minap napvilágot látott módosításából. Bár nem biztos, hogy ezek a módszerek valóban megelőzik a visszaéléseket, mindenesetre látszik, hogy ha már ragaszkodik a kormány a kifizetési számokat pörgető magas előleghez, akkor kemény szankciókat is társít a gyorsan folyósított pénzek mellé. Az uniós támogatások felhasználását rögzítő fontos jogszabály rengeteg helyen módosult, az alábbiakban csak a legfontosabb területeket foglaljuk össze, témákba rendezve.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról részletesebben a 98/2016. (V. 13.) Korm. rendeletben olvashatunk.

Két drasztikus változás

1. Ha a kedvezményezett a projektet nem vagy csak részben valósítja meg, és emiatt az irányító hatóság vagy a kedvezményezett a támogatási szerződéstől elállt vagy azt felbontották, az irányító hatóság kezdeményezi
 • az állami adóhatóságnál a kedvezményezett adószámának törlését, vagy
 • természetes személy kedvezményezett esetén a 164. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kizárását az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből.

2. Az előleg felhasználására és az előleggel való elszámolásra vonatkozó összegszerű és időbeli ütemezést a felhívásban és a támogatási szerződésben rögzíteni kell. Állami támogatás esetén az irányító hatóság a felhívásban rögzíti, hogy a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel. Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított hét napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet.

Csepreghy Nándor keddi interjújában jelezte, hogy beleállnak az 50%-os előleg kifizetés vitájába Brüsszellel, a kormány "kockázatközösséget" vállal a pályázókkal, de olyan áron, hogy aki nem teljesíti a vállalását, azt törlik. Ugyanígy az előlegfelhasználás támogatási szerződésben való előre ütemezése is azt szolgálja, hogy beszorítsák a cégeket abba, hogy tényleg arra használják a pénzt, amire kapták, ne trükközzenek vele.

KKV-kat érintő fontosabb változások

 • A mikro-, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló, standard kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek esetén kiterjednek a monitoring és információs rendszerben a támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban rendelkezésre álló információk, így különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságok vizsgálatára. A pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat pontszámot csökkentő tényezőként kell figyelembe venni.
 • Ha a kedvezményezett természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról - választása szerint - igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a törvény (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
 • Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatást igénylőnek a mindkét támogatási formára vonatkozó támogatási kérelmeta monitoring és információs rendszeren keresztül kell elkészítenie és benyújtania. A pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó felhívásnak tartalmaznia kell a támogatás részét képező pénzügyi termék részletes leírását is. Ha a támogatási kérelem valamely támogatási forma tekintetében a jogosultsági ellenőrzési feltételeknek nem felel meg, akkor a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és erről a támogatást igénylőt értesíteni kell.
 • Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén mindkét támogatási formára vonatkozóan csak akkor köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatási döntéssel rendelkezik. A pénzügyi termékről a kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül, a vissza nem térítendő támogatásról a meghatározott határidőben kell döntést hozni, és a meghatározott határidőben szerződést kötni.
 • Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondja, az a fenntartási időszak időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.
 • A kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy ha csekély összegű (de minimis) támogatást igényel, a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi év során részére megítélt csekély összegű (de minimis) támogatásnak mennyi volt a támogatástartalma.
 • A 272/2014-es kormányrendelet módosítása többlet információt nem tartalmaz az új állami pályázatértékelői rendszerre vonatkozóan ahhoz képest, mint amit a területről szóló új törvénybe már beleírtak és amelyeket már korábbi cikkünkben összefoglaltunk.
 • A nem közbeszerzés köteles beszerzés esetén a felhívás erre vonatkozó rendelkezése alapján a beszerzési igényt az ajánlattételi határidőt megelőző öt nappal a kedvezményezett és a támogatást igénylő köteles a hivatalos pályázati honlapon az ott meghatározott követelmények szerint közzétenni. Az új funkció E-Beszerzés néven érhető el, mely tervezet változásról, az akkori információk alapján ebben a cikkünkben már írtunk.
 • A támogatás folyósítására - a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés alapján - utófinanszírozással a kedvezményezett fizetési számlájára, vagy közvetlenül a szállító, az engedményes vagy a zálogjogosult fizetési számlájára történő utalással kerül sor.
 • Záró kifizetési igénylés esetén az irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító hatóság első hiánypótlási felhívásának kedvezményezett általi kézhezvételét követő hatvan napon belül le kell zárni. Az eljárást az irányító hatóság indokolt esetben felfüggesztheti.

Felhívásokat érintő változások

 • Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a felhívás címét - pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén ennek tényére történő utalással - és célját.
 • A felhívás az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott tartalommal hirdethető meg. Az irányító hatóság felelőssége a felhívás e rendelet és a vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseivel való összhangjának megteremtése.
 • Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter elvégzi a módosított felhívás minőségbiztosítását, továbbá a közleményt és a módosított felhívást - szükség esetén a javasolt pontosítások átvezetését követően - haladéktalanul, de legkésőbb az azok beérkezését követő munkanapon közzéteszi. Ha a módosítás értelmében a kitöltőprogramot is módosítani kell, a módosított felhívás a módosított kitöltőprogrammal egyidejűleg kerül közzétételre.

Ha a módosított felhívás közzététele
 • a támogatási kérelem benyújtásának első lehetséges határnapját megelőző nyolc napon belül történik, támogatási kérelem a módosított felhívásban meghatározott napon, de legkorábban a módosított felhívás közzétételét követő nyolcadik napon nyújtható be,
 • a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, a módosított felhívás közzétételét követő legalább nyolc napig biztosítani kell a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét.

Támogatási kérelmet érintő változások

 • A területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra kizárólag egy területi szereplő, az általa vezetett konzorcium, vagy olyan közvetlenül vagy közvetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság nyújthat be támogatási kérelmet, amelyben a területi szereplő többségi tulajdonnal rendelkezik. Támogatási kérelmet kizárólag a területi szereplő, az általa vezetett konzorcium vagy a - közvetlenül vagy közvetve - többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság nyújthatja be.
 • Az EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésekben való részvételre vonatkozó kérelmet az a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett nyújthat be, aki, vagy amely kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként szerepel a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
 • A támogatási kérelem, az egységes kérelem, a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett helyett az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású meghatalmazott is eljárhat.
 • Az EMVA forrásból nyújtott, egységes kérelemmel érintett támogatás esetén a felhívás rendelkezhet úgy, hogy a támogatás igénybevételére benyújtott támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.
koronavirus, mikroszkop
koronavírus covid-19 járvány orvos
taxi koronavírus
német200117
cimlap_olaj0331_2
koronavírus sakk
Frankfurti tőzsde
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. május 19.
Portfolio HR Revolution 2020
2020. május 21.
FM & Office 2020
2020. május 21.
Future City 2020
2020. június 2.
Smart Logistics 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Elemző / Vezető elemző

Elemző / Vezető elemző
Webinárium
Alapoktól a befektetési, kereskedési ötletekig.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
európai uniós zászló európai bizottság