A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása
Üzlet

A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása

Portfolio
A megújuló energiaforrások terjedése világszerte nagy átrendezősédéseket és zavarokat okoz a villamos energia piacokon. A változások - amelyeket még pár évvel ezelőtt is nehéz lett volna elképzelni - sebessége csaknem mindenkit, így a pici szereplőket is meglepte. A megújulók - különösen a nap- és szélenergia - gyors felívelése számos régióban fokozatosan aláásta a közműcégek tradicionális üzleti modelljeit, különösen azon országokban, ahol az áramfogyasztás stagnál vagy csökken. A villamos energia termelő vállalatok világszerte érzékelik a változásokat, azonban eltérő módon reagálnak a kihívásokra; márpedig azok a vállalatok, amelyek későn reagálnak az energiaforradalomra, a végső bukást kockáztatják - derül ki az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) elemző intézet új jelentéséből.
A megújuló energiaforrások terjedéséről és a villamos energia szektor kilátásairól szó lesz a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián. Még nem késő regisztrálni.

A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása

Míg bizonyos országokban a trend korai szakaszában a megújulók terjedése a tarifába épülő támogatások miatt inkább felfelé hajtotta az árakat, számos régióban már lefelé szorítja a nagykereskedelmi villamos energia árakat, a fejlesztők pedig immár rendszeresen alacsonyabb áramárakat biztosító ajánlatokat tudnak tenni az aukciókon, mint a fosszilis alapon termelő riválisaik. Ilyen például az USA Texas államában megfigyelhető folyamat is, ahol a szél- és napenergia gyors terjedése - az olcsó palagáz mellett - alaposan hozzájárult a széntüzelésű erőművek alkonyához.

A megújulóknak pedig elegendő egy viszonylag kis piaci szeletet kihasítaniuk ahhoz, hogy a trend jelentkezzen, ráadásul gyorsuljon is - állapítja meg az IEEFA jelentése. Míg a megújuló energiaforrásoknak még vélhetően évtizedekbe fog telni, amíg az energiatermelés domináns formáivá váljanak globálisan, jelenlétük már ma stabilnak tekinthető, gazdaságilag is ésszerű, fejlődésük és előretörésük pedig elkerülhetetlen.

A jelentés fontosabb megállapításai:
 • Az Európa-szerte csökkenő nagykereskedelmi villamos energia árak jelentős zavarokat okoztak, és tökéletes esettanulmányokhoz vezettek a későn észbe kapó közműcégekről. Ezek, azáltal hogy nem mérték fel és ragadták meg elég gyorsan a megújuló energiaforrások jelentette lehetőséget, többnyire jókora leírásokra kényszerültek (eszközeik elértéktelenedése miatt). A 2010 és 2016 közötti években az európai villamos energia közműcégek összességében mintegy 150 milliárd dollárnyi eszközleírást valósítottak meg a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint.
 • Az európai nagykereskedelmi villamos energia árak a 2008-ban tapasztalható 80 euró/MWh körüli szintről 30-50 euró körüli szintre süllyedtek.


A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása
Forrás: IEEFA, Nemzetközi Energiaügynökség

 • Hasonló jelenségek figyelhetők meg az Egyesült Államokban is. Az energia infrastruktúrát fejlesztő, építő és üzemeltető NextEra például a cashflow átcsoportosításával évtizedes beruházási programba vágott bele, amelynek célja egy olyan fenntartható üzleti modell kialakítása a megújuló energiaforrásokra támaszkodva, amely ugyanakkor alacsony áron képes biztosítani a villamos energiát. A másik végletet az NRG jelenti, amelyik a jelentés szerint gyakorlatilag lerombolta a saját piaci értékét azzal, hogy úgy döntött, visszatér a fosszilis energiahordozókon alapuló stratégiához.
 • Kínában a Shenhua Group, az ország legnagyobb szénbányászati vállalata, illetve a China Guodian, az ország egyik legjelentősebb villamos energia termelő társaságának egyesülésével a világ legnagyobb villamosműve születik meg, az új vállalat installált kapacitása pedig meghaladja a 225 gigawattot. A kínai kommunista párt jóváhagyásával lezajló és sratégiájának is megfelelő összeolvadásnak köszönhetően a Shenhua egyben arra is lehetőséget kap, hogy a világ legnagyobb szénbányász vállalatából egy integrált, pénzügyileg robusztus energiacéggé váljon, amely eszközeinek 20 százalékát a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó infrastruktúrában tartja.
 • India 2017-ben mérföldkőhöz ért, amikor is a napenergia alapon termelt áramtarifák első ízben a szénerőművekben előállított villamos energia ára alá kerültek. Részben ennek hatására a legnagyobb indiai állami közműtársaság, az NTPC drámai módon megváltoztatta középtávú stratégiai fókuszát, és azt a roppant ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy 2022-ig 25 GW megújulóalapú kapacitást telepít az országban.


A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása
Forrás: NTPC, Bloomberg New Energy Finance, Livemint, Bloomberg Gadfly, IEEFA

 • Ausztráliában a villamos energia árak fontos politikai kérdéssé váltak, a jelentés szerint főleg a "következetesen kaotikus" energiapolitika, illetve a megújuló energiaforrások terjedésének lassúsága miatt. Az AGL integrált ausztrál energiavállalat azonban viszonylag jól jött ki a helyzetből, miközben ugyanis a nagykereskedelmi árak emelkedéséből is profitált, fontos lépéseket tett az elkerülhetetlen, technológia hajtotta energiaátmenetre való felkészülés érdekében.
 • Dél-Afrikában pedig, ahol a villamos energia árak 2007 óta megnégyszereződtek, nem kis részben a szénerőművek költség és időtúllépéssel járó fejlesztésével összefüggésben, ha lehet, a megújulók még vonzóbbnak tűnhetnek a tanulmány szerint.

Esettanulmányok

Az IEEFA jelentése 11 esettanulmányt tartalmaz, amelyek villamos energia termelő társaságok példáin keresztül mutatja be a megújuló energiához való hozzáállás különféle példáit. Noha ez a megközelítés a vállalati politikák felől vizsgálja az energiaátmenetet, állandó hivatkozással van a helyi kormányzati politikákra is, amely értelemszerűen nem csak az állami tulajdonú társaságok stratégiája tekintetében meghatározó tényező.

A 11 vizsgált villamos energia közműcég:
 • Engie
 • Enel
 • RWE
 • E.On
 • NextEra Energy
 • NRG Energy
 • Tokyo Electric Power Company (TEPCO)
 • AGL
 • China Energy Investment
 • NTPC
 • Eskom


Míg bizonyos társaságok, mint például a NextEra vagy az olasz ENEL világszinten is élen járnak a megújuló-dominanciájú villamos energia rendszerek kialakításában, addig mások, mint például az Eskom és az NRG, elutasította üzleti modelljeik modernizálását. A képet tovább bonyolítja, hogy bizonyos társaságok a két stratégia között, késlekedve kötelezik el magukat az átmenet mellett, ami ezzel együtt a pénzügyi eredmények és a részvényesi érték jelentős csökkenését is okozta.

A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása
Forrás: IEEFA
A jelentés szerint a 2007 és 2016 közötti szűk évtizedben a trendből kimaradó, alulteljesítő közművek összesített vesztesége elérte a 185 milliárd dollárt. Ezzel szemben az Enel, a NextEra és AGL ugyanebben az időszakban 27 milliárd dollárral tudta növelni kombinált piaci kapitalizációját.

Kikényszerített változás

A jelentés külön kiemeli a német energiaszektorban zajló változásokat, konkrétan az E.On és az RWE tavalyi döntését, amellyel nagyrészt az új és hagyományos energiaforrások mentén mindkét társaság kettéosztódott, válaszul a villamos energia szektor világszerte átformáló változásokra, amelyek pusztító hatással van ugyanakkor azokra a piaci szereplőkre, amelyek későn reagálnak. A két német társaság lépését nagyrészt a német szövetségi kormány Energiewende programja, illetve a nukleáris energia kivezetéséről hozott döntés kényszerítette ki. A németországi villamos energia nagykereskedelmi árak 55 százalékkal csökkentek 2011 és 2016 között, ami a német villamos energia termelő társaságoknál összességében mintegy 30 milliárd eurós leírásokat eredményezett az eszközértékben.

Mindez az RWE esetében évről évre milliárdos értékvesztéseket eredményezett erőművi portfóliójában, ami az árbevétel és a tőkeerősség gyakorlatilag folyamatos csökkenésével járt együtt. Az adósság/sajáttőke mutató a 2007-es 1 körüli szintről 2016-ra 5,87-ig emelkedett; miközben a társaság részvényei jelentősen alulteljesítette a német részvénypiac egészét.

A bukást jelentheti a nap- és szélenergia elutasítása
Forrás: Thomson Reuters
Az RWE jelentős átalakításokba fogott fosszilis erőművi portfoliójában, ennek részeként pedig például a magyarországi Mátrai Erőműben és a magyarországi lignitkitermelésben tartott többségi részesedésének eladását is kilátásba helyezte. A legjelentősebb lépést azonban az Innogy létrehozásával, és megújuló eszközeinek az új vállalatba történő átcsoportosításával tette meg az RWE - ezáltal lehetőséget biztosítva a befektetőknek a megújulók közvetlen eléréséhez. Az új társaságban továbbra is 77 százalékos tulajdonnal rendelkező RWE-nél pedig maradt a hagyományos, szenes és nukleáris erőművi portfólió - amelyben a szén súlya továbbra is meghaladja az 50 százalékot a villamos energia termelésben.

Így, bár a szétválás évéből, 2016-ról az RWE még 5,7 milliárd eurós veszteséget jelentett, 2017 első félévében már 7 százalékkal bővült az EBITDA-ja az előző év hasonló időszakához képest. Az eredmény részben az RWE kereskedői divizójának javuló teljesítményére reflektál, részben azonban az RWE-hez képest kétszeres piaci értékkel rendelkező Innogy-nak köszönhető, amely idén áprilisban részvényenkénti 1,6 eurós osztalék kifizetéséről döntött (79 százalékos kifizetési arány mellett). 2017-ben az RWE részvényárfolyama már némi emelkedést mutatott, miután a nagykereskedelmi árak is emelkedtek.

Az Innogy sikerét látva az Engie és az E.On is érdeklődni kezdett a cég iránt, azonban az RWE számára a társaság értékesítése egyben vélhetőleg a fenntartható üzleti modell végét is jelentené a IEEFA jelentése szerint. Közben az idei első félévben tovább olvadt a szenes és nukleáris portfóliójának (az RWE terminológiájában a "hagyományos" villamos energia termelés) nyereségessége. Az RWE lignit és nukleáris divíziójának EBITDA-ja 15, míg a szén-, gáz- és biomasszaalapú termelés esetében 30 százalékos volt a visszaesés. Közben az Innogy EBITDA-ja 2 százalékkal bővült, noha a száraz időjárás miatt a vízerőművek teljesítménye elmaradt a várakozásoktól. A jövő pedig nem tűnik derűsebbnek: az RWE saját előrejelzése a nyereségesség további jelentős csökkenését jelzi előre a lignit- és nukleáris erőművek esetében.

Haladék a szénnek

Azáltal, hogy Németország 2022-ig az összes atomerőművét lekapcsolja, a szén némi haladékhoz jutott. Az IEEFA szerint azonban ahogy a nukleáris egységek kiesnek majd a termelésből, a megújulók és az energiatárolás egyszerűen kiszorítja majd a szenet hosszabb távon az energiamixből. A német gazdasági minisztérium 2017 szeptemberi várakozásai szerint az ország széntüzelésű erőművi kapacitásainak felét, mintegy 25 gigawattot kell majd leállítani 2030-ig, hogy elérjék a szén-dioxid-kibocsátási célkitűzést. Az EU új szabályai pedig várhatóan további nyomást helyeznek majd a szénerőművekre. Az RWE egy idei belső pénzügyi jelentésében úgy fogalmazott, a nitrogén-oxidokra és higanyra meghatározott új, szigorúbb határértékeket erőműveiben jelenleg nem képes teljesíteni.

Meg kell jegyezni, hogy Németország évente körülbelül 25 milliárd eurót költ a megújuló alapon termelt villamos energia támogatására, amit nagyrészt a fogyasztók fizetnek meg. Ez az összeg azonban máris nem tűnik olyan soknak, ha a fosszilis energiaforrások használatának egészségi és környezeti hatásaira gondolunk. Ezen költségek pedig nincsenek beárazva a fosszilis energiaforrások árába, ami ugyancsak felfogható egy nem csekély támogatási tételnek.

A Németországban az úttörő Energiewende programnak köszönhetően korábban megfigyelhető jelenségek immár globálisan is jelentkeznek. A vizsgált társaságok között állami tulajdonú cégek is szerepelnek, a tulajdonos jellegéből azonban önmagában nem lehet következtetni a globális trendhez való viszonyra: míg az indiai NTPC radikális fordulatot hajtott végre a megújulók felé - tükrözve a kormánypolitika célkitűzéseit is, addig a dél-afrikai Eskom nem csak az energiaforradalomra "felejtett el" reagálni, de tulajdonosai és fogyasztói felé is mulasztott ezáltal a jelentés szerint.

A jelentés készítőinek végkövetkeztetés szerint azok az áramszolgáltatók, amelyek a leginkább élenjárnak a megújulóalapú üzleti modellre történő stratégiai átmenetben, vélhetően a legjobb eséllyel kerülik majd el azokat a negatív pénzügyi jelenségeket, ami például a későn mozdulók körében már az elmúlt években tapasztalható volt. Azokra a társaságokra pedig, amelyek elkerülik vagy kifejezetten ellene igyekeznek dolgozni a megújulók terjedésének, vélhetően egy olyan jövő vár, amelyben már nem lesz szerepük - vonják le a végső következtetést a jelentés készítői.

Címlapkép: Füst száll fel a németországi Hohenhameln szénerőművének kéményeiből 2015. szeptember 10-én
MTI/EPA/Julian Stratenschulte
wall street_shutterstock
wall street_getty
walmart_getty
facebook_getty
Sundar Pichai, CEO of Google, getty
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Pénzügyi modellező

Pénzügyi modellező

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól.
wall street_shutterstock