cimlap_Mol_jo
Üzlet

Nehéz környezetben is jól teljesít a Mol

Kedvező gyorsjelentést tett közzé a Mol ma hajnalban, amelyben sikerült teljesítenie a megemelt éves célkitűzéseket. A gyenge makrokörnyezet ellenére jó számokat publikált a hazai olajtársaság, sőt jövőre még magasabb eredményeket tűzött ki célul a menedzsment. Olcsó a Mol a szektortársaihoz képest, pozitív árfolyamreakcióra számítunk a reggeli kereskedésben.

A legfontosabb pontok

  • Az elemzői várakozásokat EBITDA szinten jelentősen sikerült felülmúlnia a társaságnak, az adózott eredmény viszont egyszeri tételeknek köszönhetően alacsonyabb lett a konszenzusnál. Az upstream és a downstream külső környezetből adódó gyengélkedését csak részben tudta kompenzálni a bomba formában levő fogyasztói szolgáltatások és midstream (gáz) szegmens.
  • Az upstream az alacsonyabb olaj és gázáraknak és a csökkenő kitermelési volumennek köszönhetően gyengébb eredményeket szállított. Azonban az ACG mezőben történő részesedés vásárlásának köszönhetően növekedhet az idén a kitermelt volumen.  
  • A downstream is a gyenge makrokörnyezetnek esett áldozatául, a legnagyobb ütést a petrolkémia szenvedte el, melynek a termelési volumene is jelentősen mérséklődött.
  •  A fogyasztói szolgáltatások szegmens ismét brillírozott, nőtt az üzemanyagalapú és a nem üzemanyag alapú termékek profitabilitása is.
  • A gáz (midstream) üzletág rendkívül jó negyedévet tudhat maga mögött, jót tettek az orosz-ukrán tranzitszállítási feszültségek az FGSZ kapacitásfoglalásainak.
  • Az éves megemelt CCS EBITDA és egyszerűsített szabad cashflow célját teljesítette a társaság.
  • A Mol árazását tekintve kifejezetten olcsónak tűnik a szektortársaihoz képest.

A gyenge makrokörnyezet ellenére jól teljesített a Mol

Az PKN Orlen, az INA, és az OMV már korábban közzétette harmadik negyedéves számait, és hasonló tendenciákat lehetett tapasztalni, mint a Mol esetén, azaz a csökkenő olajárak miatt szerényebb upstream eredményt, a hanyatló finomítói és legfőképp petrolkémiai marzsoknak köszönhetően gyengébb downstream profitabilitást. A gáz divízió jó teljesítménye nem meglepő az OMV által publikáltaknak megfelelően, az INA jelentése pedig már megágyazott a fogyasztói szolgáltatások divízió újabb kiváló teljesítményének.

Rátérve a Mol számaira, a készletátértékelési hatástól és egyszeri tételektől tisztított (CCS) EBITDA 12 százalékkal haladta meg az elemzők által vártakat a negyedik negyedév vonatkozásában, melyhez minden szegmens pozitívan járult hozzá, azonban éves alapon a gyengébb makrokörnyezetnek köszönhetően még így is 7 százalékos visszaesést volt kénytelen elszenvedni.

Az üzemi eredmény 14 százalékkal mérséklődött éves alapon, mely lényegében a konszenzus által vártnak megfelelően alakult, azonban az adózott eredmény éves alapú feleződése 28 százalékkal maradt el attól, amit az elemzők prognosztizáltak. A vártnál magasabb CCS EBITDA-hoz nagyobb amortizáció is társult, ez a magyarázat a konszenzusnak megfelelő EBIT-re, azonban az egyszeri tételek a vártnál jobban húzták lefele az adózott eredményt, mint a környezetvédelmi céltartalékképzés vagy az orosz Baitex társult vállakozás 37 millió dolláros leírása.

A kutatás-termelés üzletág egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja 6 százalékkal múlta felül a várakozásokat, azonban még így is 17 százalékkal mérséklődött éves alapon.

A finomítás-kereskedelem CCS EBITDA-ja is halványan megverte az elemzői prognózisokat, azonban éves szinten hasonló mértékű csökkenést szenvedett el, mint a kutatás-termelés.

A fogyasztói szolgáltatások szegmens ismét brillírozott, és 11 százalékot vert rá az elemzők számításaira, mellyel a tavalyi negyedik negyedéves eredményt 31 százalékkal sikerült felülmúlnia.  

A gáz (midstream) divízió lepte meg legjobban az elemzőket, 33 százalékkal magasabb EBITDA-t realizált az üzletág, mely éves alapon 57 százalékos növekedésnek felel meg.

Összességben pozitívnak értékelhető a Mol negyedik negyedéves gyorsjelentése, és a nehéz működési környezet ellenére sikerült teljesíteni a harmadik negyedévben megemelt 2,4 milliárd dolláros CCS EBITDA-t 2019 év egészére vonatkozóan, sőt még 1,5 százalékkal felül is múlta azt a magyar olajtársaság.

A szegmensenkénti CCS EBITDA ábra jól szemlélteti, hogy a Mol két tradicionális üzletágának csökkent a jövedelmezősége, azonban a fogyasztói szolgáltatások és a gáz divízió valamelyest kompenzálni tudta az eredménycsökkenést.

Kutatás-termelés (upstream)

A kutatás termelés divízió egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja 17 százalékkal mérséklődött a negyedik negyedévben éves összehasonlításban, melyhez az alacsonyabb kitermelési volumen és a realizált szénhidrogénárak csökkenése is hozzájárult. A 2P készletszint a 2018 év végi 324 millió hordóról 270 millióra csökkent 2019-ben, mely még 7 évig biztosítja a kitermelést, azonban ezekben a számokban még nem szerepel a frissen akvirált azeri ACG mező.

A horvát és magyar mezők termeléscsökkenését valamelyest sikerült a nemzetközi portfoliónak kompenzálnia, de teljes egészében nem. Az Egyesült Királyságban található Scolty & Crathes mező termelése napi 4,4 ezer hordóval növelte a csoport termelését, azonban a közép-kelet-európai régió 10,2 ezer hordó/nappal csökkentette karbantartási munkálatok és a természetes hanyatlásnak köszönhetően.

A realizált szénhidrogénárak 13 százalékot csökkentek a negyedévben éves összehasonlításban, a kitermelés fajlagos költsége pedig 5 százalékkal növekedett, mely a közép-kelet-európai mezők karbantartási munkálatainak volt betudható.

Finomítás-kereskedelem (downstream)

A downstream divízió EBITDA-ja 16 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben éves alapon, mely a gyengébb marzskörnyezetnek, és a csökkenő petrolkémiai termelésnek volt köszönhető. A finomítás nagykereskedelmi árrése mérséklődött a tavalyi értékhez képest, azonban a petrolkémiai esetén növekedni tudott.

Fontos megjegyezni, hogy a poliol projekt a tervezett ütemben és költségvetés szerint folyik, a nagyszabású építési munkálatok 2019-ben megkezdődtek, a teljes projekt jelenleg 50%-os készültségnél tart. Továbbá megszületett a végső beruházási döntés a Rijekai Finomító Maradékfeldolgozó Projektről, melynek célja, hogy az INA downstream üzletágát fenntarthatóvá és jövedelmezővé tegye. A projekt egyik eleme egy késleltetett kokszoló üzem felépítése, amelyet várhatóan 2023-ban helyeznek üzembe.

A Mol közel 4 százalékkal több finomított terméket értékesített a negyedévben, mint 2018 azonos időszakában, azonban ez csak kompenzálni tudta a gyengébb marzsokból adódó eredménycsökkenést. A motorüzemanyag kereslet 2019 egészében 3,4 százalékot nőtt a közép-kelet-európai régióban, mely támogatólag hatott a szegmens eredményére.

A petrolkémiai termékek értékesítése 25 százalékkal zuhant a negyedik negyedévben éves alapon, mellyel rendkívül gyenge teljesítményt produkált a szegmens. A jelentős volumen zuhanás egyrészt tervezett, másrészt kényszerleállásoknak volt köszönhető.

A finomítói marzsok 12 százalékkal csökkentek a negyedévben éves alapon, míg a petrolkémiai árrések több mint a harmadukat veszítették el.

Fogyasztói szolgáltatások

A szegmens eredménye hatalmasat, 31 százalékot nőtt éves alapon, melyhez mind az üzemanyagalapú szolgáltatások, mind a nem üzemanyagalapú szolgáltatások hozzájárultak.

Közel 5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi üzemanyagértékesítés, mely a régió fogyasztás-emelkedésének, 4 új benzinkútnak, és a piaci részesedések növekedésének volt betudható.

A Fresh cornerek száma elérte a 877-et, és a nem üzemanyagalapú termékek pedig már közel 30 százalékot tudtak kihasítani a szegmens profitjában. A nem üzemanyag alapú árrés 14 százalékkal növekedett éves alapon a negyedik negyedévben.

Gáz (midstream)

Az FGSZ eredménye óriási mértékben, 57 százalékkal növekedett éves összehasonlításban, mely egyrészt az orosz-ukrán tranzitszerződés körüli vita miatt megnövekedett kapacitásfoglalásoknak, másrészt a működési költségek csökkenésének volt köszönhető, mint az olcsóbbá váló gázár, illetve az üzemeltetési gáz és a hálózati veszteség is alacsonyabb lett.

Így látja Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

Erős eredményt értünk el 2019-ben, ami a gyengébb külső környezet ellenére is kicsivel meghaladta a megemelt EBITDA célkitűzést. Jelentős mérföldköveket értünk el 2030-as stratégiai transzformációs projektjeinkkel: szerződést kötöttünk Azerbajdzsánban egy jelentős upstream részesedés vásárlásról, a poliol projektnél elértük az 50%-os készültséget, míg a Fogyasztói Szolgáltatások ismét rekordot döntött. Szilárd alapjainkra építve, a növekvő globális bizonytalanság ellenére optimistán tekintünk a 2020-as évre. Új eszközeink segítségével várakozásaink szerint az EBITDA 2,5 milliárd dollárra nő, középtávon 60 dollár/hordós Brent kőolajárral számolva és még konzervatívabb petrolkémiai környezetet feltételezve. Ez ismét elég cashflowt fog biztosítani nekünk, hogy fedezze stratégiai beruházásainkat.

Teljesültek a megemelt célok

A Mol teljesíteni tudta a harmadik negyedévben megemelt CCS EBITDA célkitűzését, sőt felül is tudta múlni másfél százalékkal a nehéz külső környezet ellenére. Egy helyen nem sikerült a kitűzött eredményt hozni, a downstream-ben a kitűzött 50 milliós hatékonyságjavulás helyett csupán 40 millió dollárt sikerült realizálni.

celkituzesek

Kitekintés 2020-ra

Az idei 2,44 milliárd dolláros CCS EBITDA-nál magasabbat, 2,5 milliárdot vár a menedzsment 2020-ra, és mivel a tőkeberuházások (capex) hasonló szinten maradhatnak, mint 2019-ben, ezért az egyszerűsített szabad készpénzáramlás is a tavalyihoz képest kissé emelkedhet. A kutatás-termelés napi átlagos kihozatala 120 ezer hordó olajegyenértékes körül alakulhat, melyben már 2020 második felétől a frissen akvirált azeri ACG mező nagyságrendileg 20 ezer hordó pótlólagos termelése is beszámításra került.  

A menedzsment változatlanul hagyta a külső környezetre vonatkozó prognózisát az idei évre, csupán annyit tett hozzá, hogy a petrolkémiai árrések a megcélzott 300-400 euró/tonnás sáv alsó részében helyezkedhetnek el inkább.

Olcsó a Mol a szektortársakhoz képest

Az egy részvényre jutó nyereség több mint feleződött az adózott eredménynél említett egyszeri leírásoknak és a csökkenő eredményeknek köszönhetően.

A Mol csoport nettó hitel/EBITDA hányadosa és eladósodottsága jóformán változatlan volt az előző negyedévhez képest, mivel a negatív egyszerűsített készpénzáramlást és akvizíciós kiadásokat ellensúlyozni tudta a nettó működőtőke csökkenése.

P/E alapon kifejezetten olcsónak tűnik a Mol, ugyanis a Thomson Reuters adatbázisa szerint 7,66 P/E rátával rendelkezik, és vonzó közel 10 százalékos egy részvényre jutó növekedést kínál átlagosan az elkövetkezendő két esztendőre tekintettel az elemzők prognózisa szerint. A régiós szektortársainál, azaz az OMV-nél és legfőképpen a PKN Orlennél mindenképpen olcsóbb, melyet jól szemléltet, hogy a regressziós egyenes alatt helyezkedik el. A PKN Orlentől egyenesen negatív eredménynövekedésre számítanak az elemzők, mely a romló finomítói és főleg petrolkémiai környezet okán lehetséges. A Mol esetében azonban az ACG mezőbe történő részesedés vásárlás, a poliol üzem megépülése, a rijekai finomító fejlesztése, egyéb hatékonyságjavító programok és a fogyasztói szolgáltatások divízió dinamikus bővülése kedvező növekedési képet festenek a jövőbeli eredményekre vonatkozóan.

Az EV/EBITDA árazási mutató oldaláról szemlélve is olcsónak tűnik a szektortársaihoz hasonlítva a Mol, ebben az esetben is bőven a regressziós egyenes alatt helyezkedik el a magyar olajtársaság. A régiós szektortársak, a narancssárgával jelölt OMV és PKN Orlen jóformán ugyanakkora árazási szorzón forognak, ellenben jóval mérsékeltebb EBITDA növekedéssel kecsegtetnek az elemzői konszenzus szerint, mint a Mol.

Emelkedő trendben marad a Mol?

Technikailag kulcsszinten tartózkodik a Mol árfolyama, a tét nem kicsi, melyet a heti grafikon mutat meg igazán jól, a 2015 óta tartó emelkedő trend törhet meg, amennyiben a 2600 forint körüli támaszról nem sikerül elrugaszkodnia jelentősen a jegyzésnek. Az emelkedő trend folytatásához elengedhetetlen, hogy minél hamarabb a 2800 forintos ellenállást kezdje ostromolni az árfolyam, amennyiben viszont elesne a jelenlegi kulcsszint, a következő megálló 2500 forintnál található, mely kevésbé erős támasz, mint a jelenlegi 2600 forintos.

A gyorsjelentést megelőző összefoglaló itt található.

Címlapkép: MTI, Marjai János

Ola
New Yorki tőzsde
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Elemző / Vezető elemző

Elemző / Vezető elemző
2020. május 19.
Portfolio HR Revolution 2020
2020. május 21.
FM & Office 2020
2020. május 21.
Future City 2020
2020. június 2.
Smart Logistics 2020
katonaság koronavírus járvány