bét
Üzlet

Új cég lépett a magyar tőzsdére

Portfolio
Tőzsdére ment a Budapest kertvárosias övezeteiben épülő lakóparkok építésének megszervezésével, a felépült lakások értékesítésével és bérbeadásával foglalkozó ingatlancég, a SunDell. A vállalat vezetőivel és a tőzsdére lépéshez segítséget nyújtó tanácsadókkal beszélgettünk a tőzsdei bevezetésről, az ingatlanpiac változásáról, a cég terveiről.

A társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésekor nem kerül sor nyilvános ajánlattételre, tehát nem IPO-val megy tőzsdére a SunDell. A tőzsdére lépésnek miért ezt a formáját választották?

Piukovics András: Társaságunk Budapest kertvárosias övezeteiben épülő lakóparkok építésének megszervezésével, a felépült lakások értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik. Ahogy az ebben a szektorban gyakorlat, az egyes beruházásokat korábban önálló projekttársaságokon keresztül valósítottuk meg. Szakembereink több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, számtalan sikeres lakóingatlan építési projektet bonyolítottak le. Mivel hosszú távon tervezünk a lakóingatlan szektorban, a korábbi sikeresen zárult projektjeink elismertsége mellett is, úgy döntöttünk hogy, modellt váltunk. Három ingatlanfejlesztő cég egyesülésével létrehoztunk egy transzparens vállalatot, a SunDell Estate Nyrt.-t,, amelyet szeretnénk, hogy megismerjen a piac és a SunDell Estate név összekapcsolódjon az általunk vallott értékekkel. A célunk az, hogy jó minőségben építsünk olyan lakóparkokat és kapcsolódó környezetet, amely harmonikus életteret biztosít a lakóknak, és mindezeket az ingatlanokat megfizethető áron kínáljuk.

A jelenlegi projektjeink finanszírozását az önerőn felül bankhitel és a vevői előlegek biztosítják, , forrást most nem akartunk bevonni tőkeágról. A pandémia hatására kialakult gazdasági helyzet is igazolta utóbb azt a megfontolt tervezést, hogy most csak tőzsdére szeretnénk lépni, de nyilvánosan forrást nem vonunk be. Nem kellett elhalasztanunk a tranzakciót és az eredeti ütemterv szerint haladunk. Jelenleg szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (SZIE) vagyunk, év végéig kell szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) válnunk, december végéig kell a NAV-nak nyilvántartásba vennie minket.

A SZIT-té váláson (mentesül a társasági és a helyi iparűzési adó megfizetése alól) túl mi a célja a tőzsdére lépésnek?

Vikor Áron: Elsődleges célunk, hogy a piacon ismertté és elismertté váljunk, megteremtsük azt a bizalmat, ami hozzájárulhat a társaság ingatlanértékesítési tevékenységéhez és javíthatja a későbbi finanszírozási lehetőségeit. A befektetői bizalom alapvetően szükséges egy esetleges későbbi forrásbevonáshoz, ha úgy látjuk majd, hogy a jövőbeli projektek finanszírozása és a tőkeszerkezetünk egészséges kialakítása ezt megkívánja. Azzal, hogy átalakítjuk a működési modellünket és meg kívánunk felelni mind a nyilvános részvénytársaságokkal, mind a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokkal szemben támasztott követelményeknek, szeretnénk egyértelműen azt az üzenetet küldeni, hogy bízunk magunkban, és ügyfeleink partnereink is bízhatnak bennünk, mert jelenlétünk stabil.

A tanácsadók hogyan segítették a SunDell útját a tőzsdére? Mik voltak a legnagyobb kihívások ezen az úton?

Piukovics András: A tőzsdei bevezetés ére lépés komoly lépés a cég történetében. Hosszú előkészítő munka előzte meg a döntést, melynek része volt a management és tulajdonosok egymás közti hosszas párbeszéde arról, hogy miért is érdemes a jogelődöknek összeállnia egy nyilvánosan működő ingatlanfejlesztő céggé, milyen előnyöket fog ez hordozni, amelyek által és szintet lehet lépni a magyar piacon. A döntés megszületése után az üzleti terveinket kellett összehangolni a jogi keretekből adódó kötöttségekkel.

Várszegi Sarolta: Ahogy András is említette a tőzsdére lépés komoly mérföldkő egy cég életében és egyszeri. Ezért van szükség tanácsadóra, aki szakértelmével közreműködött már több társaság tőzsdei bevezetésében. A tőkepiaci tranzakció nem csak szakmai, hanem lélektani kihívás is, hiszen a cégek korábbi ügymenetük során nem találkoznak olyan kérdésekkel és helyzetekkel, amelyek a tőzsdére lépés folyamatának természetes velejárói. A tőzsdei bevezetés jogi támogatása nem dobozos termék. Nem olyan, hogy kérünk szépen egy tájékoztatót és mi leemeljük a polcról: parancsoljon, a 100 vagy a 200 oldalasat kéri? Első lépésként fel kell mérni, hogy a társaság ténylegesen alkalmas-e a tőzsdei jelenlétre. A következő lépés az átvilágítási szakasz, jellemzően itt jönnek a megoldandó helyzetek különböző jogterületeket érintve. Illetve az átvilágításhoz szükséges dokumentumok összegyűjtése a cég oldaláról időt és emberi erőforrást igényel, és ez az adatszolgáltatás többlet terhet jelent a napi működés mellett. Az utolsó lépés a teljes dokumentáció elkészítése és engedélyeztetése, ez több szakterület jó néhány hónapos összehangolt munkájának eredménye. A SunDellel a közös munkát körülbelül két éve kezdtük el kollégáimmal, az EY adó és pénzügyi tanácsadó csapatából, mert a tőzsdei bevezetéshez a jogi kereteknek való megfelelésen túl, szükség van pénzügyi és adó átvilágításra, pénzügyi elemzésre is. Nagy örömünkre csatlakozott a tranzakcióhoz a Concorde MB Partners is, és velük együtt nagyon izgalmas szakmai műhelymunka folyt. Mivel a SunDell terve az volt, hogy SZIT-ként (szabályozott ingatlanbefektetési társaságként) működjön a jövőben, ezért a folyamatnak része volt, hogy megismerjék ennek a működési formának a követelményrendszerét. Meg kellett vizsgálni, miként tudnak majd megfelelni a jogszabályi elvárásoknak, és át kellett gondolni az ütemezést. Az első a tervezés éve volt, ezután következett az átvilágítás és a dokumentáció elkészítése idén került sorra. A tervezés, strukturálás, a belső folyamat, amíg a gondolat első megjelenésétől kezdve megérik egy cég az átalakulásra, tarthat akár több, mint egy évig is. Ezek után a tőzsdei bevezetés technikailag már néhány hónap alatt elvégezhető.

Michaletzky Márton: Nagy örömünkre szolgált, hogy támogathattuk a Sundellt és a tulajdonosokat a tőzsdei bevezetésre való felkészülés során. Legnagyobb kihívásnak azt láttuk, hogy a társaság döntéshozóinak a korábbi működésmódhoz képest a nyilvános részvénytársaságoktól elvárt működésre kellett átállniuk. Sosem egyszerű arra felkészülni, hogy bizonyos jövőbeli helyzeteket egy teljesen új keretrendszerben hogyan kell majd kezelni. Tanácsadóként ebben tudtuk támogatni a társaságot és a felhalmozott tőkepiaci tranzakciós tapasztalatunkból kiindulva fel tudtuk tenni a megfelelő kérdéseket és meg tudtuk mutatni a tőkepiaci gyakorlatot. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Sundell megtette az első lépést azon az úton, hogy transzparens, sikeres tőzsdei cégként működhessen ügyfelei és tulajdonosai megelégedésére.

Terveznek később részvény- vagy kötvénykibocsátást?

Vikor Áron: Igen, folyamatosan vizsgáljuk, hogy a működésünkhöz szükséges tőkét miként tudjuk a legoptimálisabban biztosítani. A részvénykibocsátás egyelőre nem szerepel a közeli terveink között, azonban, ha sikerül kedvező minősítést elérnünk az MNB NKP programjában, akkor tervezzük, hogy élünk a lehetőséggel és megpróbálunk aukció keretében tőkét bevonni minősített befektetőktől és az MNB-től. Ennek egy részét refinanszírozásra fordítanánk, másik részéből pedig új ingatlanokat fejlesztenénk.

Hogyan hatott a pandémia a vállalat működésére általánosságban?

Piukovics András: Egyrészt érezhető volt a lakossági ingatlan értékesítésben a megtorpanás, hisz hetekig senki sem merészkedett ki az utcára. Másrészt a kivitelezésben is érezhető volt némi csúszás: az alvállalkozók egy részét érintette az otthon maradás okozta munkaerő kiesés, illetve a külföldi és belföldi anyagbeszerzés is akadozott. A korlátozások feloldása természetesen pozitívan hatott mind a keresletre, mind a kivitelezésre, és bízunk benne, hogy a pandémia okozta csúszást a következő időben sikerül minél inkább ledolgozni.


A társaságnak jelenleg is vannak folyamatban lévő építési projektjei. Ezek hogyan haladnak? Hogyan hatott a járvány és az azt követő korlátozások, gazdasági visszaesés a projektekre?

Piukovics András: A korábban említett két jelenségen kívül még két fő hatást érzékeltünk: egyrészt az euró árfolyam erősödése azonnal megjelent az építőanyag árakban, másrészt az ÁFA kulcs 5%-ról 27%-ra való emelésének hatása jelent meg a piacon. Úgy látjuk, hogy a  beruházói, fejlesztői oldalon az ÁFA kulcs változását még nem tudta beárazni a piac, inkább kivárnak a szereplők, és kevesebb új fejlesztést indítanak. Jelenleg Zuglóban a Rákos-patak partján épül két projektünk, az átadási fázisban levő Paskal Rose és az okosotthon megoldásokat támogató Paskal Garden lakópark.

Hogy változtak a kilátások a hazai építőiparban az elmúlt hónapokban?

Piukovics András: Az említett 22%-os ÁFA emelésből a piac számításaink szerint körülbelül 6%-ot tudott beárazni az első félévben, tehát további nagyságrendileg 15% hiányzik azon beruházások bevételéből, ahol év elején ÁFA emelés történt. Még jelenleg sem egyértelműen megállapítható, hogy miként fog a lakosság és az szektor reagálni az elkövetkezendő időben. Jelenleg nyomott áron történik az értékesítés mindenhol, és nőtt a lakások eladásának értékesítési ideje, illetve a tervezett projektek elhalasztását látjuk számos cégnél..

Hogyan hatott a járványhelyzet a munkaerőpiacra az építőiparban?

Vikor Áron: Sokan határon túlról járnak dolgozni Magyarországra az építőiparba, és Magyarországról sokan nyugatra járnak dolgozni. Mostanra nagyjából visszaállt a munkaerőpiaci helyzet. A folyamatban lévő beruházások nagy része nem állt meg, hisz mindenkinek az a célja, hogy értékesítésre kerüljön a már elkészülő ingatlan. Az építőipar munkát tud adni továbbra is nagy volumenben. A kérdés sokkal inkább a tervezett beruházások esetleges időben eltolásából az építőipar jövőjére vonatkozik, ami jelentősen függ a piaci visszarendeződés ütemétől.

Földrajzi értelemben merre terjeszkedne tovább a vállalat? Hol terveznek projekteket?

Piukovics András: Alapvetően Budapest zöldövezeteiben tervezünk továbbra is beruházásokat és maradunk a társasházak építésénél. Portfóliónkban azonban a jövőben szeretnénk növelni a bérbeadásra szánt ingatlanok fejlesztését az eladásra szánt mellett. 

Mik a legvonzóbb ingatlanpiaci szegmensek földrajzi értelemben, projekt- és lakásméretben?

Piukovics András: Budapesten még mindig érezhető a kereslet az új építésű lakóingatlanok iránt, lecserélendő az elöregedett fővárosi lakóingatlan állományt. A kis és közepes méretű lakások fogynak el mindig a leghamarabb.


A nyereség hány százalékát tervezik kifizetni a részvényeseknek?

Vikor Áron: Mivel a jövőben szabályozott ingatlanbefektetési társaságként kívánunk működni, így a törvényi rendelkezések vonatkoznak ránk is, a megfelelő előterjesztést az igazgatóság meg fogja tenni. A számviteli törvény szerint osztalékként kifizethető eredmény legalább 90%-át volna kívánatos osztalékként kifizetni, illetve, ha a társaság rendelkezésre álló szabad pénzeszköze ennél kevesebb lesz, akkor a szabad pénzeszközeink 90%-át. A szabad pénzeszközök nagyságát a folyamatban lévő projektek befolyásolni fogják, és a végső döntés természetesen a közgyűlésé lesz.

Milyen részvénypiaci forgalomra számítanak a SunDell részvényeiben a tőzsdei bevezetést követően? Cél egyáltalán, hogy „pezsgő” kereskedés folyjon a vállalat papírjaival?

Vikor Áron: Az biztos, hogy a jelenlegi részvényeseknek értékesíteni kell majd részvényeket, hogy meglegyen a szabályozott ingatlanbefektetési társaságoknál elvárt 25%-os közkézhányad. Egyelőre azonban nem cél még a „pezsgő” kereskedés. Még nem tartunk ott a folyamatban, ehhez meg kell teremtenünk a korábban már említett bizalmat a potenciális befektetők számára is.

koronavirus_roller_gyerek
spanyolország turizmus tengerpart
bullbear
shutterstock_526779460hotel bécs
vakcina oltás
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Újságíró

Újságíró
2020. szeptember 2.
Járműipar: Új időszámítás, sokasodó kihívások
2020. szeptember 3.
Financial and Corporate IT 2020
2020. szeptember 7.
Private Investor Day 2020
2020. szeptember 9.
Sustainable World 2020
koronavirus_roller_gyerek