Ezért buknak el az egészségügy átalakítási kísérletei
Gazdaság

Ezért buknak el az egészségügy átalakítási kísérletei

Alapvető adatok nem állnak rendelkezésre a magyar egészségügyben a megalapozott döntésekhez, az egészségügy átalakítását célzó eddigi kísérletek a politikai akarat hiánya miatt haltak el - véli Gulácsi László, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. A Portfolio-nak adott interjújában az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék vezetője azt is elmondta: rendkívül fontos, hogy az emberek megértsék, szükség van a változásokra az egészségügyben, a döntéshozóknak pedig egy hosszútávú egészségügyi fejlesztési stratégiát kellene kidolgozniuk. Meglátása szerint a magasabb orvosi, szakdolgozói fizetéseken keresztül először pénzt kell tenni a rendszerbe, de nem önmagában a pénz a lényeg.
Gulácsi László is részt vesz a Portfolio március 1-jei Biztosítás 2016 című konferenciáján. Moderátorként vezeti a


Önnek, mint egészségügyi közgazdásznak muszáj feltennem azt a közhelyes kérdést, hogy sokat vagy keveset költ Magyarország az egészségügyre? Lehet egyáltalán erre a területre sokat költeni?Ezért buknak el az egészségügy átalakítási kísérletei
Nem tudjuk megmondani, hogy sokat költünk vagy keveset, ez nem közgazdaságtani, hanem politikai kérdés. A közgazdász azzal foglalkozik, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan lehet a társadalom szempontjából optimálisan elkölteni, úgy, hogy a lehető legtöbb egészség-nyereség legyen elérhető. Az, hogy egy ország milyen juttatásokat (milyen egészségügyi szolgáltatásokat) biztosít a polgárainak, politikai kérdés. Ezt "basic benefit package", azaz "alapcsomag" formájában biztosítja, amely a befizetések ellenében jár, és amit fejlett országokban részletesen leírnak. Ennek az összeállításában nagy szerepe van az egészségügyi közgazdászoknak, hiszen ha tudjuk, hogy mit kell szolgáltatnia az egészségügynek, akkor az elvárható, hogy a szolgáltatások költség-hatékonyan történjenek.

Magyarországon azonban nincs specifikálva a mit, a hányszor és a hol (milyen szakember bevonásával), vagyis ilyen explicit alapcsomag nálunk nincs, ezért nem is tudjuk, hogy ki milyen ellátásra, hányszor és milyen minőségben jogosult.

Az alapcsomag kialakítását egy nagyon komoly rangsorolás előzi meg. Ez arról szól, hogy milyen ellátás fontos, kinek fontos (meghatározott lakossági csoport) és mennyire fontos (mennyit szánunk rá, vagyis hány százalékban támogatja a társadalombiztosítás és mekkora költségvetési hatást enged). Nálunk ilyen rangsorolás tudományos alapokon még nem történt, ennek következtében az egészségpolitika nem tud szakmailag megalapozott döntéselőkészítési alapokra támaszkodni.

Ezek szerint akkor arról sincs információja az egészségpolitikának, hogy mit veszünk a pénzünkért?

Nem tudjuk, hogy mit veszünk a pénzünkért.

Részben, mivel nem ismert az alapcsomag (mi az, ami jár), részben azért, mert nem ismert az ellátás minősége, azaz nem tudjuk, hogy gyógyul a beteg, és a pontos költsége sem. Meggyógyul-e vagy sem a beteg, és ha igen, akkor meggyógyul-e annyira, mint más országokban az infarktus, stroke, vagy épp a rák után. Ezt az egészségpolitika sem tudja, a kórház sem, az orvos sem, a beteg sem, senki sem. Ezzel kapcsolatban komoly OECD-együttműködés van, azonban Magyarország gyakorlatilag nem szolgáltat ebbe adatokat, ebben nem veszünk részt a kívánatos módon, pedig ebből nekünk lenne hasznunk. A betegbiztonságról nem sokat tudunk, erre még definíciónk sincs. Arra nézve sem áll rendelkezésünkre adat, hogy különböző okok miatt (anyagi helyzet, iskolázottság, földrajzi helyzet) a lakosság mekkora hányada nem tudja igénybe venni megfelelő módon a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokat és ezért hányan szorulnak ki az egészségügyi ellátásból.

Ez így elsőre sokkolóan hangzik. Ezek alapján nem állnak rendelkezésre a megalapozott döntésekhez szükséges adatok. Ezért fulladtak kudarcba az eddigi, egészségügy átalakítását célzó kísérletek?

Azért haltak el az egészségügy átalakítását, javítását, hatékonyabbá, jobbá tételét célzó próbálkozások, mert a rendszerváltás óta erre nézve nem volt meg a megfelelő politikai akarat. Sem megfelelő politikai elkötelezettség, sem szakmai nyomás nem volt arra vonatkozóan, hogy konkrét változások legyenek az egészségügyben. Ehhez egyébként szükség lenne arra, hogy legyenek megbízható, döntéshozatalt megalapozó adatok a magyar egészségügyi rendszerről. Ismernünk kellene, hogy mely intézményekben gyógyulnak jól a betegek, és hol nem gyógyulnak a betegek a kívánt és a lehetséges mértékben, ismernünk kellene a túlélési arányokat, ahhoz hogy meg lehessen állapítani hol és milyen tennivalók vannak.

Célszerű lenne, hogy a döntéshozók megmondják, mit finanszíroz az állam, mi tartozik az alapcsomagba, és mi az, amiért a lakosságnak fizetnie kell és mennyit. Alapvetően szükség van arra is, hogy az emberek megértsék: átfogó változtatásokra van szükség az egészségügyben.

Akkor Ön szerint előbb mindenképp szükség lenne egy struktúraváltásra és csak utána kellene több pénzt adni az ellátórendszernek?

Legelőször is pénzt kell tenni a rendszerbe, orvos, nővéri és más munkatársak fizetésének emelése érdekében, miközben határozottan, arányosan, és pontosan számonkérhető (adatok!) javulást kellene megkövetelni minőségben és hatékonyságban.

Ha csak pénzt öntenének a rendszerbe, elvárások nélkül, akkor haszon sem képződne. Az OECD 2014-es egészségügyi jelentése Magyarországról megállapítja, hogy sok felesleges egészségügyi szolgáltatás történik az egészségügyben, ez is oka a minőségi problémáknak. Szóval a rendszer hatékonysága valószínűleg nagyon rossz. Persze erről nem ötletelni kellene, hanem egy hosszútávú egészségügyi fejlesztési stratégiára lenne szükség.

Mit ért ez alatt? Egy hosszú távra szóló kormányzati tervet?

Az eddigiekben a változások nagy része a menedzsment területén történt, és működéssel, finanszírozással, szervezeti struktúraváltozással voltak kapcsolatosak. Bármely menedzsmentet érintő változás előtt azonban az egészségügy területén a governance, azaz a kormányzást érintő azaz stratégiai kérdéseket kell tisztázni. Kijelölni a célokat, létrehozni az ösztönzőket, és ha ez megvan, akkor jöhet a menedzsment, hogy a feladatokat ügyesen megoldja. De hangsúlyozom, először valós adatokon és tudományos eredményeken nyugvó stratégia kell. Azért sem sikerült az elmúlt évtizedekben elérni azt, hogy az egészségügy jobb, hatékonyabb legyen, mert ilyen stratégia nem volt. Stratégiai cél és politikai elkötelezettség (amely magában foglalja a megfelelő finanszírozást is) nélkül minden előrejutás reménytelen.

Bár az új egészségügyi államtitkár csak néhány hónapja került kinevezésre, hasonló terveket kiolvas az eddigi ígéreteiből?

Minden új államtitkár rengeteg új és jó dolgot szeretne. Meglátjuk majd, hogy mi lesz.

Egy ilyen stratégiával itthon lehetne tartani az orvosokat, egészségügyi szakápolókat?

Minden egészségügyi dolgozót nem lehet itthon tartani, ez más, nálunk sokkal gazdagabb országokban is probléma, mert a gazdagoknál is vannak még gazdagabbak, ahol a fizetés magasabb és a karrier lehetőségek jobbak. A fejlett országokban kiterjedten alkalmazzák a hosszútávú manpower planning eszközét, a munkaerő tervezést, amelyet a fejlesztések során is nagyon figyelembe vesznek, Magyarországon azonban nem használjuk ki ennek a fejlett módszertannak a lehetőségeit.

Hogy itthon lehessen tartani az egészségügyi dolgozókat, ahhoz egy projektet kellene kidolgozni.

Ki kell jelölni a célokat, stratégiai szektorokat, ki kell alakítani és működtetni az "itthon tartási" rendszert, finanszírozást hozzárendelni, szakmai karrier utat kidolgozni, segíteni a magas szinten dolgozó, kutató kollégákat, hogy anyagi és szakmai ambícióikat itthon is elérhessék. Ez sok munka, nagyon sok munka, de hosszútávon megtérül. Nem önmagában a pénz a lényeg, de persze az is fontos.

Az elmúlt időszakban egyre súlyosabb hírek érkeztek az állami ellátórendszerben tapasztalható körülményekről. Ennek fényében az emberek, akik megtehetik, hajlandóak egyre inkább a magánegészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Látható ez a tendencia? Kényszerből vagy minőségi megfontolásokból döntenek így az igénybevevők?

Az emberek fizetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért változik. Ebben mi is elég sok kutatást végeztünk a Budapesti Corvinus Egyetemen, és az eredményeket publikáltuk. Két ok is magyarázza a magánszolgáltatások igénybevételének terjedését. Az emberek egy része kényszerből költ, mert másképp nem kapja meg a szolgáltatást, vagy csak hosszú várakozás után kapná meg, ezért "hálapénzt" ad. Mások a társadalombiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatásokért vagy a magasabb minőség reményében hajlandóak költeni. Fontos azonban azt is látni, hogy Európában már így is az egyik legmagasabb az egészségügyi hozzájárulás, amit a beteg zsebből fizet. Ezt már nemigen lehet tovább emelni szóval ez nem járható út. Az egyetlen járható út az egészségügy, mint rendszer hatékonyságának növelése.

Ebbe a rendszerbe hogyan lehetne becsatornázni magánforrásokat a biztosítótársaságokon keresztül? Hogyan tudja ezt az állam előmozdítani?

A biztosítótársaságok sohasem fogják finanszírozni az egészségügyet, ők profitorientált cégek, nem ez a feladatuk. Fontos lenne azonban, hogy valamilyen formában fokozottabban bevonódjanak.

Ehhez azonban sok mindenre szükség van, ilyen például az, hogy legyen egy egyértelműen megállapított "alapcsomag", azaz lehessen tudni kinek mi jár a társadalombiztosítása alapján. Szükséges leírni a szolgáltatások elvárt minőségét, költségét, ismerni a hosszabb távú megbetegedési trendeket, hiszen enélkül kiegyensúlyozott működés nehezen képzelhető el, és még sok minden más. Viszont, a dolog nem lehetetlen, sok helyen a világban egészen jó rendszerek működnek. Olyan országokban is, ahol az anyacégeik vannak a hazai, egészségügy iránt érdeklődő biztosítóknak. Ott sok tudás, tapasztalat halmozódott fel, kiváló szakemberek vannak, a cégek hazai szereplői, ha több lehetőséget kapnak és ezt itthon alkalmazhatják, bizonyára jelentősen hozzá tudnak járulni az előrelépéshez ezen a téren.

Gulácsi László is részt vesz a Portfolio március 1-jei Biztosítás 2016 című konferenciáján. Moderátorként vezeti a

Gulácsi László Orvos (DOTE), szakorvos (Társadalomorvostan), valamint a matematikai közgazdaságtan, a szociológia (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), a matematika (KLTE), valamint az egészség-gazdaságtan (University of York) terén szerzett egyetemi oklevelet. A Medical University of Amsterdam, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Debreceni Orvostudományi Egyetem PhD fokozataival rendelkezik. A Pécsi Tudományegyetemen habilitált. Az "European Journal of Health Economics", a "Society and Economy" szerkesztő bizottságának tagja és az "Orvosi Hetilap" rovatgondozó munkatársa. A Magyar Közgazdasági Társaság, Egészség- és Egészségügy-gazdaságtan Szakosztályának az elnöke. Az eddigiekben 11 könyvet és több mint 430 szakmai közleményt publikált az egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi technológiaelemzés, népegészségügy és a minőségfejlesztés terén magyarul és idegen nyelven.

GettyImages-1183637203tusk
GettyImages-172781953federalreserve
GettyImages-200487905-002
Csaknem pormentes lesz az ALDI magyarországi logisztikai bázisa
STA_0781
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Tőzsdei hullámlovaglás kezdő kereskedőknek.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
2019. november 20.
Big Office Day Konferencia 2019
2019. november 20.
Big Office Consumption Based IT 2019
2019. november 21.
Property Investment Forum 2019
GettyImages-1183637203tusk