180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank
Gazdaság

180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank

Portfolio
A sikeres hosszú távú felzárkózáshoz a versenyképesség célzott javítására van szükség. A kormány munkáját támogatandó a Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Versenyképességi Tanács meghívására a mai napon átadta a versenyképesség javítására fókuszáló 180 pontos javaslatát - közölte kedd reggel a Magyar Nemzeti Bank. Röviden bemutatjuk, miből is áll a jegybanki dokumentum.

Zajlik a munka

Két héttel ezelőtt tudtuk meg, hogy a kormány munkáját támogató, Varga Mihály pénzügyminiszter vezette Nemzeti Versenyképességi Tanács a saját javaslatcsomagjába beépíti a Magyar Nemzeti Bank anyagát. A tanács mai ülésén a jegybank anyagát tárgyalja, közben pedig a nemzeti bank nyilvánosságra is hozta a dokumentumot.

A jegybanknál úgy vélik, hogy "2013 óta a magyar gazdaság átlagos növekedése meghaladta a 3 százalékot. A következő évtizedek legfontosabb gazdaságpolitikai feladata az elért eredmények megtartása mellett a felzárkózási pálya erősítése lesz, ezzel biztosítva a magyar emberek életminőségének folyamatos javulását és a társadalmi jólét emelkedését. A hosszú távú fenntartható felzárkózást egy átfogó versenyképességi fordulat alapozhatja meg".

Előállt a jegybank

A 2016-ban elkészült Versenyképesség és növekedés című tanulmánykötet 50 pontból álló javaslatait követően a Magyar Nemzeti Bank egy újabb, 180 pontos javaslatot tesz közzé - jelentette be az MNB.

A jegybank műhelymunkája eredményeit a mai napon Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója a Nemzeti Versenyképességi Tanács számára is átadta.

A javaslatok célja a magyar gazdaságban - elsősorban a külső-belső egyensúlyi és adósságmutatókban, valamint a munkapiacon - kialakult pozitív trendek megtartása mellett a hazai termelékenység javítása, a teljes foglalkoztatás fenntartása, valamint a demográfiai fordulat megalapozása. A versenyképesség javítását célzó lépések hatása gyakran hosszabb távon jelentkezik. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank egyaránt fontosnak tartja egy strukturált hosszú távú program kidolgozását, valamint a végrehajtott intézkedések folyamatos utókövetését.

Az intézkedésekben célzottan szükséges kezelni a hazai humán tőke fejlesztését, a kis- és középvállalkozások technológia-adaptációs képességeinek javítását, a hagyományos és modern infrastruktúrákba történő beruházások emelését, valamint az állami intézményrendszer és a pénzügyi közvetítés hatékonyságának növelését - véli az MNB.

A jegybank az alábbi területeken javasol beavatkozást:

180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank

Lássuk a konkrét javaslatokat!

Hatékony állam, kisebb bürokrácia
 • Az online intézhető közigazgatási ügyek arányának növelése
 • Bértömeggazdálkodás és teljesítménymérés a létszámgazdálkodás helyett
 • A kormányhivatalokban bevezetésre került új besorolási és bérezési rendszer kiterjesztése a teljes államigazgatásra
 • Átlagos bérek emelése, bürokrácia csökkentése
 • Adatbázisokban tárolt adatok összekapcsolása és automatizálása az ügyintézés gyorsítása érdekében
 • Mobil alkalmazások továbbfejlesztése az egyszerűbb ügyintézés érdekében
 • Az elektronikus űr- és adatlapok előre kitöltött részeinek arányának növelése
 • Több adótípusra is kiterjedő elektronikus, NAV által előre elkészített bevallási rendszer kialakítása
 • Adózóbarát, átlátható weboldal fejlesztése, online intézhető ügyek bővítése
 • Online pénztárgép és EKÁER rendszerének további kiterjesztése
 • Az adóhivatal fejlesztése, hatékonyságának növelése
Második adóreform a teljes foglalkoztatásért
 • A munkát terhelő adók csökkentésének folytatása
 • Képzési és egészségügy finanszírozási fókusz erősítése, élethosszig tartó tanulás ösztönzése az adórendszeren keresztül is
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv (MAT) kibővítése a minimálbérig
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv (MAT) kiterjesztése a munkavállalói járulékokra
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv szakképzetlen foglalkoztatottak kategóriájának bővítése
 • Nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzése
Magas színvonalú közoktatás
 • Alsó tagozaton a képességfejlesztés fokozott előtérbe helyezése
 • Képességfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló új Nemzeti alaptanterv kidolgozása
 • Tanítók számának növelése
 • Igény esetén alapozó 0. évfolyam bevezetése az általános iskolákban
 • Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak (tananyag és oktatási módszertan is)
 • Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása: kötelező anyag felülvizsgálata, fakultációk szerepének növelése
 • Középiskolai kötelező közismereti tantárgy bevezetése (alapvető gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai ismeretek)
 • Kompetencia-alapú középiskolai felvételi tesztek bevezetése
 • Központilag meghatározott tananyag mellett rugalmasabb tantervek biztosítása
 • Duális képzés erősítése
 • Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése
 • Minden tantárgyból lehessen angol nyelven középiskolai felvételizni és érettségizni is
 • Tanítási időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelvvizsga-felkészítők állami támogatása, helyszín biztosítása
 • Két- vagy többnyelvű képzés valamennyi magyarországi régióban
 • Feliratos filmek és sorozatok népszerűsítése
 • Külföldi csereprogramok támogatása
 • Külföldi diákok Magyarországon tartása (magyar nyelv tanulásának támogatása, ösztöndíjak)
 • Programozás integrálása a matematika oktatásba
 • Középiskolai felvételiben a természettudomány és informatika súlyának növelése
 • Digitális tananyagok fejlesztése
 • Informatikai eszközpark fejlesztése az iskolákban
Nemzetközileg elismert felsőoktatás
 • A felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése
 • Piaci igények és magántőke becsatornázása az oktatásba
 • Fokozottabb verseny az intézmények között
 • Kettős diploma programok támogatása
 • Angol nyelvű publikációk támogatása (magyar szakfolyóiratok angol fordítása, nemzetközi kutatói együttműködések)
 • A felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése (iskolai karrierdélutánok szervezése a közoktatásban, angol nyelvű képzések körének bővítése)
 • Kollégiumi férőhelyek számának növelése
 • Tanulmányi és szociális ösztöndíj-rendszerek bővítése
 • Külföldi részképzési lehetőségek növelése (nemzetközi ösztöndíjprogramok)
 • A tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjrendszer erősítése
 • Oktatói pálya vonzóbbá tétele (életpályamodellek bővítése, adminisztratív feladatok kiszervezése)
 • Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése
 • Kötelező természettudományos érettségi (matematikán felül)
 • Természettudományos tárgyak oktatási színvonalának növelése a közoktatásban
 • Tudatosabb karriertervezés elősegítése a középiskolások körében
 • Lemorzsolódás csökkentése az egyetemi képzéseken (gyakorlatiasabb tantervek, duális képzés)
Modern egészségügy
 • Valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítása
 • Eredményességhez kötött finanszírozási módszerek alkalmazásának bővítése
 • Teljesítményvolumen korlátok felülvizsgálata
 • Átlátható bérezési rendszer kialakítása
 • A szakmai és a pénzügyi ellenőrzés erősítése
 • Felírt gyógyszerek szükségességének szakmai felülvizsgálata
 • Minimumfeltételek, szakmai és finanszírozási protokollok kialakítása
 • Háziorvosi rendszer funkcióinak erősítése
 • Egynapos aktív ellátások kapacitásának növelése
 • A rehabilitációs és a hosszú távú ápolási kapacitások növelése
 • Az egészségügyi intézmények teljesítményének és a betegek elégedettségének standardizált mérése és publikálása
 • Adókedvezmény vállalati egészségügyi csomagokra
 • Magán egészségbiztosítások számára adókedvezmény
 • Egészségpénztári be- és kifizetések célzott ösztönzése
 • Prevenciós és szolgáltatásfinanszírozási számlák támogatása
 • Magánszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeinek növelése
 • Rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása
 • Beteg-együttműködésen alapuló gyógyszerár-korrekció bevezetése
 • Átfogó mentális egészségcsomag kidolgozása és szisztematikus végrehajtása
 • Tömegsport, vállalati sportkörök támogatása
 • Stresszkezelési tréningek támogatása
 • Telemedicina fejlesztése
Demográfia
 • Pénzügyi családtámogatási rendszer munkavállaláshoz kötött elemei kövessék a dinamikus bérnövekedést
 • Gyermekvállalás népszerűsítése (figyelemfelhívás, családtámogatási elemek ismertségének növelése, felkészítő tréningek támogatása)
 • Nők szülést követő munkaerőpiaci visszatérésének egyszerűsítése (bölcsődei férőhelyek növelése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása)
 • Köznevelési rendszer családbarát fejlesztése (ügyeletek meghosszabbítása a munkaidő végéig, nyári táboroztatás támogatása)
 • Pénzügyi rendszer szolgáltatásainak családbarát fejlesztése
 • Családtámogatási rendszer elemeinek folyamatos felülvizsgálata, hatékonyságuk elemzése
Aktív munkaerőpiaci és bérpolitika
 • Közfoglalkoztatottaknak szóló átképzési programok arányának és hatékonyságának növelése
 • Az állam fizesse a munkába álló közfoglalkoztatott bérét amennyiben a munkáltató legalább még ugyanannyi ideig továbbfoglalkoztatja
 • A nyugdíjkorhatár alatt, nyugdíj mellett munkát vállalók esetében növekedjen a munkajövedelem összegének engedélyezett felső határa
 • A munkaerő-piaci mobilitás támogatása
 • Célzott munkaidő csökkentés részben vagy egészben szociális hozzájárulási adó kompenzációval és/vagy állami bérkompenzációval a sérülékeny csoportokban (kiskorú gyermeket nevelők, felsőoktatási tanulmányokat folytatók, tartós gondozásra szorulók hozzátartozói, 55 év felettiek)
 • Többéves, háromoldalú bérmegállapodás
 • Minimálbérek előre bejelentett hosszútávú emelése
 • Munkaerő-piaci "elszívó hatást" ellentételező területi "kompenzációs mechanizmus" bevezetése, digitális nomádok vonzása
 • Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban
 • Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás
 • Magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása (toborzási költségek leírása, adókedvezmény a hazacsábított munkavállalók után)
 • Felsőoktatás nemzetközi versenyképességének növelése (külföldi rész és továbbképzések támogatása, angol nyelvű szakok számának bővítése)
 • Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése
KKV stratégia
 • A KKV-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény esetében a beruházás minimális értékének csökkentése
 • A beruházások azonnali elszámolhatósága a társasági adóalapban
 • Beruházás értékének levonhatósága a helyi iparűzési adó alapjából
 • Klaszterek működésének támogatása
 • A kkv-k innovációs menedzsment kapacitásának növelése non-profit tanácsadó központ létrehozásával (brit mintára)
 • Feltételes munkáltatói járulékcsökkentés azon kkv-k részére, amelyek K+F beruházást hajtanak végre
 • Neumann János Alap létrehozása a kkv-k IKT fejlesztéseinek támogatására
 • Közvetlen kkv bér- és beruházásfejlesztő támogatás (de minimis)
 • A munkát terhelő adók csökkentése (munkáltatói járulékkedvezmény célzottan KKV-nál)
 • Stratégiai partnerségi megállapodások innovatív KKV-kkal
 • Oktatási, továbbképzési költségek levonhatósága a TAO alapból a kkv-k számára
 • Eredménycélokhoz kötött digitális kurzusok
 • Vezetői készségek elsajátításának/fejlesztésének ösztönzése
 • Felvásárlások és fúziók elősegítése
 • Adminisztratív terhek csökkentése
 • Felszámolási eljárások egyszerűsítése, gyorsítása
 • Hatékony tőke-reallokáció
 • Vállalati kötvénypiac létrehozása
 • A kezdő vállalkozók első három évében TAO-mentesség
 • Részesedési opciók és ezek értékesítésén elért nyereség kedvező adózása
 • Fiatal és női vállalkozók számára kedvezőbb pályázati és hitelfelvételi lehetőségek biztosítása
 • Egyetemi spinoffok népszerűsítése
 • Belföldi és külföldi médiaprogramok a vállalkozói lét népszerűsítésére
 • Egyetemi inkubátorok támogatása
 • Egyetemi infrastruktúra bérlésének lehetősége
 • Nagyvárosi co-working irodák számának emelése
 • Nagyvállalatok által szponzorált akcelerátorok számának növelése
 • Releváns startup konferenciák, meetupok szervezése és támogatása
Iparstratégia
 • Egyedi Kormánydöntések, nagyvállalati beruházási támogatások és strukturális alapok forrásainak irányítása a tudásintenzív és belföldön jól beágyazott feldolgozóipari ágazatokra
 • Következő uniós támogatási ciklus tervezésénél kiemelt szempont legyen a termelőberuházások szolgáltatások felőli támogatása
 • A tudásintenzív szolgáltató ágazatok támogatása
 • A mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése
Innováció
 • A felsőoktatási K+F kiadásoknak a GDP 0,5 százalékára emelése
 • A vállalkozások K+F kiadásainak ösztönzése az üzleti környezet további fejlesztésével (kevesebb bürokratikus teher, több kedvezmény K+F-re)
 • A szabadalmak fenntartási díjának csökkentése
 • Adókedvezmény kiterjesztése a magánszférában egyetemi végzettséggel rendelkező kutatók részére
 • A kutatási-fejlesztési segédszemélyzet létszámának növelése a bérek további emelésével
 • A 30 év feletti munkavállalók számára a doktori képzés költségei 50 százalékának állami átvállalása
 • Specifikus posztgraduális képzések elindítása az elvándorlás megállítása céljából
 • Életciklus elején lévő vállalkozások K+F kiadásainak kiemelt térítése
 • Kötelező vállalati honlap (ingyenes)
 • Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése
 • Okos város - valós idejű online adatok
 • IKT kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok szigorítása
Exportstratégia
 • Egy övezet - egy út (One belt - one road) geostratégiai előnyeinek kihasználása (logisztikai fejlesztések, kínai tőkebefektetések vonzása)
 • Gyorsan növekvő és stabil intézményekkel rendelkező új piacokra való belépés megkönnyítése (Délkelet Európa, ASEAN, Dél-Afrika, Brazília, Mexikó)
 • Hazai külkereskedő réteg támogatása, új kereskedőház koncepció
 • Áruexport mellett a szolgáltatásexport erősítése (víztisztítás, környezetvédelem, zöldenergia)
 • Ország-, szektor-, termékpromóció és céges brandépítés szétválasztása
 • Piacra kész vállalatok átmeneti működése egy nemzetközi co-working irodában
Modern infrastruktúra
 • Az elektromos vasútvonalak arányának emelése
 • A vasúti menetidő csökkentése a vasúthálózat sebességének növelésével
 • A vasúti járműpark korszerűsítése
 • A teherszállítási kapacitások növelése a vasúti hálózaton
 • Elővárosi közlekedés fejlesztése (HÉV, metró, vasút), intermodiális csomópontok támogatása
 • M1, M7 háromsávosítása
 • Autópálya ráhordó utak település-elkerülésének előmozdítása
 • Folyamatos karbantartás az úthálózatokon
 • Új generációs telekommunikációs hálózatok elterjedésének elősegítése
 • Üvegszálas telekommunikációs vezetékek arányának növelése
 • Az elektromos hálózat felülvizsgálata és korszerűsítése
 • A várhatóan megnövekvő lakossági igényekhez (otthoni elektromos autó töltés, a dolgok internetének használata) történő csatlakozások és kapacitások létrehozása
Hatékony energiamix
 • A vállalati energiafelhasználás hatékonyságának növelése a környezetbarát megoldások elterjedésének és az energiatakarékosság támogatásával
 • Nyílászárók felújítása
 • Fűtési megoldások modernizálása
 • Falak magasabb hőszigeteléssel történő ellátása
 • Környezetkímélő energiaforrások felhasználási arányának növelése
Versenyképes pénzügyi rendszer
 • Klaszterek, szövetkezetek, egyéb társulási formák támogatása
 • Angyalbefektetések ösztönzése adókedvezménnyel
 • Befektetők továbbképzése, oktatása. A pénzügyi, digitális, nyelvi, marketing és értékesítési kompetenciák fejlesztése
 • Állami programok, lehetőségek széles körű kommunikációja
 • A lakossági felárak csökkentése
 • A hitelek szélesebb körű hozzáférhetősége
 • A digitalizáció fejlesztése és mélyítése
 • A költséghatékonyság javítása
 • A bankok hitelezési hajlandóságának növelése, nyitás a kockázatosabb ügyfelek irányába is a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül
 • "Fordított" kezességvállalási eljárás, ahol a banki hiteligény előtt a garanciaszervezet minősít
 • Beengedési kritériumok ("KO" kritériumok) célzott lazítása, rugalmasabb garancia mérték.
 • Banki vállalások a kockázatos kihelyezések mértékére, addicionalitás alapú (PD/LGD) garancia allokáció
 • Egyes banki folyamatok átvállalása, költségek enyhítése
 • Összehangolt, garanciát népszerűsítő marketing
 • Kkv-kra specializált kereskedelmi platform elindítása
 • Célzott alapokba/portfóliókba történő befektetés lehetősége állami szerepvállalással
 • Forrásbevonás kötvénykibocsátás révén, hatékonyság érdekében a kisebb kibocsátások "egybecsomagolása"
 • Pénzügyi kultúra mélyítése


A Magyar Nemzeti Bank 180 pontból álló részletes javaslata itt érhető el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
német200117
India merriage
napelem magyar zoldites
négy_napos_munkahét
izer norbert allamtitkar
címlapkép_zöld
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Statisztikai elemző

Statisztikai elemző

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
német200117