180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank
Gazdaság

180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank

Portfolio
A sikeres hosszú távú felzárkózáshoz a versenyképesség célzott javítására van szükség. A kormány munkáját támogatandó a Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Versenyképességi Tanács meghívására a mai napon átadta a versenyképesség javítására fókuszáló 180 pontos javaslatát - közölte kedd reggel a Magyar Nemzeti Bank. Röviden bemutatjuk, miből is áll a jegybanki dokumentum.

Zajlik a munka

Két héttel ezelőtt tudtuk meg, hogy a kormány munkáját támogató, Varga Mihály pénzügyminiszter vezette Nemzeti Versenyképességi Tanács a saját javaslatcsomagjába beépíti a Magyar Nemzeti Bank anyagát. A tanács mai ülésén a jegybank anyagát tárgyalja, közben pedig a nemzeti bank nyilvánosságra is hozta a dokumentumot.

A jegybanknál úgy vélik, hogy "2013 óta a magyar gazdaság átlagos növekedése meghaladta a 3 százalékot. A következő évtizedek legfontosabb gazdaságpolitikai feladata az elért eredmények megtartása mellett a felzárkózási pálya erősítése lesz, ezzel biztosítva a magyar emberek életminőségének folyamatos javulását és a társadalmi jólét emelkedését. A hosszú távú fenntartható felzárkózást egy átfogó versenyképességi fordulat alapozhatja meg".

Előállt a jegybank

A 2016-ban elkészült Versenyképesség és növekedés című tanulmánykötet 50 pontból álló javaslatait követően a Magyar Nemzeti Bank egy újabb, 180 pontos javaslatot tesz közzé - jelentette be az MNB.

A jegybank műhelymunkája eredményeit a mai napon Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója a Nemzeti Versenyképességi Tanács számára is átadta.

A javaslatok célja a magyar gazdaságban - elsősorban a külső-belső egyensúlyi és adósságmutatókban, valamint a munkapiacon - kialakult pozitív trendek megtartása mellett a hazai termelékenység javítása, a teljes foglalkoztatás fenntartása, valamint a demográfiai fordulat megalapozása. A versenyképesség javítását célzó lépések hatása gyakran hosszabb távon jelentkezik. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank egyaránt fontosnak tartja egy strukturált hosszú távú program kidolgozását, valamint a végrehajtott intézkedések folyamatos utókövetését.

Az intézkedésekben célzottan szükséges kezelni a hazai humán tőke fejlesztését, a kis- és középvállalkozások technológia-adaptációs képességeinek javítását, a hagyományos és modern infrastruktúrákba történő beruházások emelését, valamint az állami intézményrendszer és a pénzügyi közvetítés hatékonyságának növelését - véli az MNB.

A jegybank az alábbi területeken javasol beavatkozást:

180 lépéssel újítaná meg az országot a jegybank

Lássuk a konkrét javaslatokat!

Hatékony állam, kisebb bürokrácia
 • Az online intézhető közigazgatási ügyek arányának növelése
 • Bértömeggazdálkodás és teljesítménymérés a létszámgazdálkodás helyett
 • A kormányhivatalokban bevezetésre került új besorolási és bérezési rendszer kiterjesztése a teljes államigazgatásra
 • Átlagos bérek emelése, bürokrácia csökkentése
 • Adatbázisokban tárolt adatok összekapcsolása és automatizálása az ügyintézés gyorsítása érdekében
 • Mobil alkalmazások továbbfejlesztése az egyszerűbb ügyintézés érdekében
 • Az elektronikus űr- és adatlapok előre kitöltött részeinek arányának növelése
 • Több adótípusra is kiterjedő elektronikus, NAV által előre elkészített bevallási rendszer kialakítása
 • Adózóbarát, átlátható weboldal fejlesztése, online intézhető ügyek bővítése
 • Online pénztárgép és EKÁER rendszerének további kiterjesztése
 • Az adóhivatal fejlesztése, hatékonyságának növelése
Második adóreform a teljes foglalkoztatásért
 • A munkát terhelő adók csökkentésének folytatása
 • Képzési és egészségügy finanszírozási fókusz erősítése, élethosszig tartó tanulás ösztönzése az adórendszeren keresztül is
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv (MAT) kibővítése a minimálbérig
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv (MAT) kiterjesztése a munkavállalói járulékokra
 • Munkahelyvédelmi Akcióterv szakképzetlen foglalkoztatottak kategóriájának bővítése
 • Nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzése
Magas színvonalú közoktatás
 • Alsó tagozaton a képességfejlesztés fokozott előtérbe helyezése
 • Képességfejlesztésre és gyakorlati tudnivalókra koncentráló új Nemzeti alaptanterv kidolgozása
 • Tanítók számának növelése
 • Igény esetén alapozó 0. évfolyam bevezetése az általános iskolákban
 • Rendszeres továbbképzések biztosítása a tanároknak (tananyag és oktatási módszertan is)
 • Középiskolai tantárgyi reform végrehajtása: kötelező anyag felülvizsgálata, fakultációk szerepének növelése
 • Középiskolai kötelező közismereti tantárgy bevezetése (alapvető gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai ismeretek)
 • Kompetencia-alapú középiskolai felvételi tesztek bevezetése
 • Központilag meghatározott tananyag mellett rugalmasabb tantervek biztosítása
 • Duális képzés erősítése
 • Képzettség nélküli (korai) iskolaelhagyás csökkentése
 • Minden tantárgyból lehessen angol nyelven középiskolai felvételizni és érettségizni is
 • Tanítási időn kívüli idegen nyelvű szakkörök, nyelvvizsga-felkészítők állami támogatása, helyszín biztosítása
 • Két- vagy többnyelvű képzés valamennyi magyarországi régióban
 • Feliratos filmek és sorozatok népszerűsítése
 • Külföldi csereprogramok támogatása
 • Külföldi diákok Magyarországon tartása (magyar nyelv tanulásának támogatása, ösztöndíjak)
 • Programozás integrálása a matematika oktatásba
 • Középiskolai felvételiben a természettudomány és informatika súlyának növelése
 • Digitális tananyagok fejlesztése
 • Informatikai eszközpark fejlesztése az iskolákban
Nemzetközileg elismert felsőoktatás
 • A felsőoktatás és vállalatok közötti kapcsolat erősítése
 • Piaci igények és magántőke becsatornázása az oktatásba
 • Fokozottabb verseny az intézmények között
 • Kettős diploma programok támogatása
 • Angol nyelvű publikációk támogatása (magyar szakfolyóiratok angol fordítása, nemzetközi kutatói együttműködések)
 • A felsőoktatás beiskolázási bázisának szélesítése (iskolai karrierdélutánok szervezése a közoktatásban, angol nyelvű képzések körének bővítése)
 • Kollégiumi férőhelyek számának növelése
 • Tanulmányi és szociális ösztöndíj-rendszerek bővítése
 • Külföldi részképzési lehetőségek növelése (nemzetközi ösztöndíjprogramok)
 • A tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjrendszer erősítése
 • Oktatói pálya vonzóbbá tétele (életpályamodellek bővítése, adminisztratív feladatok kiszervezése)
 • Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának és felszereltségének fejlesztése
 • Kötelező természettudományos érettségi (matematikán felül)
 • Természettudományos tárgyak oktatási színvonalának növelése a közoktatásban
 • Tudatosabb karriertervezés elősegítése a középiskolások körében
 • Lemorzsolódás csökkentése az egyetemi képzéseken (gyakorlatiasabb tantervek, duális képzés)
Modern egészségügy
 • Valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítása
 • Eredményességhez kötött finanszírozási módszerek alkalmazásának bővítése
 • Teljesítményvolumen korlátok felülvizsgálata
 • Átlátható bérezési rendszer kialakítása
 • A szakmai és a pénzügyi ellenőrzés erősítése
 • Felírt gyógyszerek szükségességének szakmai felülvizsgálata
 • Minimumfeltételek, szakmai és finanszírozási protokollok kialakítása
 • Háziorvosi rendszer funkcióinak erősítése
 • Egynapos aktív ellátások kapacitásának növelése
 • A rehabilitációs és a hosszú távú ápolási kapacitások növelése
 • Az egészségügyi intézmények teljesítményének és a betegek elégedettségének standardizált mérése és publikálása
 • Adókedvezmény vállalati egészségügyi csomagokra
 • Magán egészségbiztosítások számára adókedvezmény
 • Egészségpénztári be- és kifizetések célzott ösztönzése
 • Prevenciós és szolgáltatásfinanszírozási számlák támogatása
 • Magánszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeinek növelése
 • Rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása
 • Beteg-együttműködésen alapuló gyógyszerár-korrekció bevezetése
 • Átfogó mentális egészségcsomag kidolgozása és szisztematikus végrehajtása
 • Tömegsport, vállalati sportkörök támogatása
 • Stresszkezelési tréningek támogatása
 • Telemedicina fejlesztése
Demográfia
 • Pénzügyi családtámogatási rendszer munkavállaláshoz kötött elemei kövessék a dinamikus bérnövekedést
 • Gyermekvállalás népszerűsítése (figyelemfelhívás, családtámogatási elemek ismertségének növelése, felkészítő tréningek támogatása)
 • Nők szülést követő munkaerőpiaci visszatérésének egyszerűsítése (bölcsődei férőhelyek növelése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása)
 • Köznevelési rendszer családbarát fejlesztése (ügyeletek meghosszabbítása a munkaidő végéig, nyári táboroztatás támogatása)
 • Pénzügyi rendszer szolgáltatásainak családbarát fejlesztése
 • Családtámogatási rendszer elemeinek folyamatos felülvizsgálata, hatékonyságuk elemzése
Aktív munkaerőpiaci és bérpolitika
 • Közfoglalkoztatottaknak szóló átképzési programok arányának és hatékonyságának növelése
 • Az állam fizesse a munkába álló közfoglalkoztatott bérét amennyiben a munkáltató legalább még ugyanannyi ideig továbbfoglalkoztatja
 • A nyugdíjkorhatár alatt, nyugdíj mellett munkát vállalók esetében növekedjen a munkajövedelem összegének engedélyezett felső határa
 • A munkaerő-piaci mobilitás támogatása
 • Célzott munkaidő csökkentés részben vagy egészben szociális hozzájárulási adó kompenzációval és/vagy állami bérkompenzációval a sérülékeny csoportokban (kiskorú gyermeket nevelők, felsőoktatási tanulmányokat folytatók, tartós gondozásra szorulók hozzátartozói, 55 év felettiek)
 • Többéves, háromoldalú bérmegállapodás
 • Minimálbérek előre bejelentett hosszútávú emelése
 • Munkaerő-piaci "elszívó hatást" ellentételező területi "kompenzációs mechanizmus" bevezetése, digitális nomádok vonzása
 • Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban
 • Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás
 • Magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása (toborzási költségek leírása, adókedvezmény a hazacsábított munkavállalók után)
 • Felsőoktatás nemzetközi versenyképességének növelése (külföldi rész és továbbképzések támogatása, angol nyelvű szakok számának bővítése)
 • Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése
KKV stratégia
 • A KKV-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény esetében a beruházás minimális értékének csökkentése
 • A beruházások azonnali elszámolhatósága a társasági adóalapban
 • Beruházás értékének levonhatósága a helyi iparűzési adó alapjából
 • Klaszterek működésének támogatása
 • A kkv-k innovációs menedzsment kapacitásának növelése non-profit tanácsadó központ létrehozásával (brit mintára)
 • Feltételes munkáltatói járulékcsökkentés azon kkv-k részére, amelyek K+F beruházást hajtanak végre
 • Neumann János Alap létrehozása a kkv-k IKT fejlesztéseinek támogatására
 • Közvetlen kkv bér- és beruházásfejlesztő támogatás (de minimis)
 • A munkát terhelő adók csökkentése (munkáltatói járulékkedvezmény célzottan KKV-nál)
 • Stratégiai partnerségi megállapodások innovatív KKV-kkal
 • Oktatási, továbbképzési költségek levonhatósága a TAO alapból a kkv-k számára
 • Eredménycélokhoz kötött digitális kurzusok
 • Vezetői készségek elsajátításának/fejlesztésének ösztönzése
 • Felvásárlások és fúziók elősegítése
 • Adminisztratív terhek csökkentése
 • Felszámolási eljárások egyszerűsítése, gyorsítása
 • Hatékony tőke-reallokáció
 • Vállalati kötvénypiac létrehozása
 • A kezdő vállalkozók első három évében TAO-mentesség
 • Részesedési opciók és ezek értékesítésén elért nyereség kedvező adózása
 • Fiatal és női vállalkozók számára kedvezőbb pályázati és hitelfelvételi lehetőségek biztosítása
 • Egyetemi spinoffok népszerűsítése
 • Belföldi és külföldi médiaprogramok a vállalkozói lét népszerűsítésére
 • Egyetemi inkubátorok támogatása
 • Egyetemi infrastruktúra bérlésének lehetősége
 • Nagyvárosi co-working irodák számának emelése
 • Nagyvállalatok által szponzorált akcelerátorok számának növelése
 • Releváns startup konferenciák, meetupok szervezése és támogatása
Iparstratégia
 • Egyedi Kormánydöntések, nagyvállalati beruházási támogatások és strukturális alapok forrásainak irányítása a tudásintenzív és belföldön jól beágyazott feldolgozóipari ágazatokra
 • Következő uniós támogatási ciklus tervezésénél kiemelt szempont legyen a termelőberuházások szolgáltatások felőli támogatása
 • A tudásintenzív szolgáltató ágazatok támogatása
 • A mezőgazdasági öntözési infrastruktúra fejlesztése
Innováció
 • A felsőoktatási K+F kiadásoknak a GDP 0,5 százalékára emelése
 • A vállalkozások K+F kiadásainak ösztönzése az üzleti környezet további fejlesztésével (kevesebb bürokratikus teher, több kedvezmény K+F-re)
 • A szabadalmak fenntartási díjának csökkentése
 • Adókedvezmény kiterjesztése a magánszférában egyetemi végzettséggel rendelkező kutatók részére
 • A kutatási-fejlesztési segédszemélyzet létszámának növelése a bérek további emelésével
 • A 30 év feletti munkavállalók számára a doktori képzés költségei 50 százalékának állami átvállalása
 • Specifikus posztgraduális képzések elindítása az elvándorlás megállítása céljából
 • Életciklus elején lévő vállalkozások K+F kiadásainak kiemelt térítése
 • Kötelező vállalati honlap (ingyenes)
 • Vidéki digitális infrastruktúra fejlesztése
 • Okos város - valós idejű online adatok
 • IKT kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok szigorítása
Exportstratégia
 • Egy övezet - egy út (One belt - one road) geostratégiai előnyeinek kihasználása (logisztikai fejlesztések, kínai tőkebefektetések vonzása)
 • Gyorsan növekvő és stabil intézményekkel rendelkező új piacokra való belépés megkönnyítése (Délkelet Európa, ASEAN, Dél-Afrika, Brazília, Mexikó)
 • Hazai külkereskedő réteg támogatása, új kereskedőház koncepció
 • Áruexport mellett a szolgáltatásexport erősítése (víztisztítás, környezetvédelem, zöldenergia)
 • Ország-, szektor-, termékpromóció és céges brandépítés szétválasztása
 • Piacra kész vállalatok átmeneti működése egy nemzetközi co-working irodában
Modern infrastruktúra
 • Az elektromos vasútvonalak arányának emelése
 • A vasúti menetidő csökkentése a vasúthálózat sebességének növelésével
 • A vasúti járműpark korszerűsítése
 • A teherszállítási kapacitások növelése a vasúti hálózaton
 • Elővárosi közlekedés fejlesztése (HÉV, metró, vasút), intermodiális csomópontok támogatása
 • M1, M7 háromsávosítása
 • Autópálya ráhordó utak település-elkerülésének előmozdítása
 • Folyamatos karbantartás az úthálózatokon
 • Új generációs telekommunikációs hálózatok elterjedésének elősegítése
 • Üvegszálas telekommunikációs vezetékek arányának növelése
 • Az elektromos hálózat felülvizsgálata és korszerűsítése
 • A várhatóan megnövekvő lakossági igényekhez (otthoni elektromos autó töltés, a dolgok internetének használata) történő csatlakozások és kapacitások létrehozása
Hatékony energiamix
 • A vállalati energiafelhasználás hatékonyságának növelése a környezetbarát megoldások elterjedésének és az energiatakarékosság támogatásával
 • Nyílászárók felújítása
 • Fűtési megoldások modernizálása
 • Falak magasabb hőszigeteléssel történő ellátása
 • Környezetkímélő energiaforrások felhasználási arányának növelése
Versenyképes pénzügyi rendszer
 • Klaszterek, szövetkezetek, egyéb társulási formák támogatása
 • Angyalbefektetések ösztönzése adókedvezménnyel
 • Befektetők továbbképzése, oktatása. A pénzügyi, digitális, nyelvi, marketing és értékesítési kompetenciák fejlesztése
 • Állami programok, lehetőségek széles körű kommunikációja
 • A lakossági felárak csökkentése
 • A hitelek szélesebb körű hozzáférhetősége
 • A digitalizáció fejlesztése és mélyítése
 • A költséghatékonyság javítása
 • A bankok hitelezési hajlandóságának növelése, nyitás a kockázatosabb ügyfelek irányába is a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül
 • "Fordított" kezességvállalási eljárás, ahol a banki hiteligény előtt a garanciaszervezet minősít
 • Beengedési kritériumok ("KO" kritériumok) célzott lazítása, rugalmasabb garancia mérték.
 • Banki vállalások a kockázatos kihelyezések mértékére, addicionalitás alapú (PD/LGD) garancia allokáció
 • Egyes banki folyamatok átvállalása, költségek enyhítése
 • Összehangolt, garanciát népszerűsítő marketing
 • Kkv-kra specializált kereskedelmi platform elindítása
 • Célzott alapokba/portfóliókba történő befektetés lehetősége állami szerepvállalással
 • Forrásbevonás kötvénykibocsátás révén, hatékonyság érdekében a kisebb kibocsátások "egybecsomagolása"
 • Pénzügyi kultúra mélyítése


A Magyar Nemzeti Bank 180 pontból álló részletes javaslata itt érhető el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
BÉT
Tarlos Istvan Budapest fopolgarmester valasztas
Orban Viktor Varhelyi Oliver unios biztos jeloles
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
2019. október 17.
Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
Tarlos Istvan Budapest fopolgarmester valasztas