Jót tettek az EU-pénzek a magyar büdzsének, de még így is nagy lett a deficit
Gazdaság

Jót tettek az EU-pénzek a magyar büdzsének, de még így is nagy lett a deficit

Portfolio
A decemberi csaknem példátlanul nagy, 397,3 milliárd forintos államháztartási többlet oda vezetett, hogy az éves pénzforgalmi hiány 1445,1 milliárd forint lett, ami bár csak 4,4%-kal magasabb a 2018-as évre meghatározott törvényi előirányzatnál, de a GDP arányában még így is 3,4%-os deficitről beszélünk a Pénzügyminisztérium ma közzétett részletes tavalyi évi összefoglalója alapján. A decemberi többletben nagy szerepe volt az EU-tól beözönlött 890 milliárd forintnyi forrásnak, de az év egészét tekintve az EU-s fejlesztések itthoni kifizetése még mindig jócskán megterhelte a magyar büdzsét. Ezzel együtt a tárca azt is rögzíti, hogy az EU számára fontos eredményszemléletű deficit a GDP arányában megállhat 2%-nál, azaz kisebb lehet, mint a 2,4%-os törvényi előirányzat. A végleges adatokra még márciusig várni kell.
"2018-ban az uniós módszertan szerinti hiány várhatóan két százalék körül teljesülhetett a tervezett 2,4% helyett, az államadósság bruttó hazai termékhez mért aránya pedig még tovább, 71%-ra csökkenhetett" - állapítja meg a Pénzügyminisztérium a 2018-as évről ma kiadott részletes pénzforgalmi jelentésében.

Jót tettek az EU-pénzek a magyar büdzsének, de még így is nagy lett a deficit
Azt is rögzíti a tárca, hogy:
 • Általános forgalmi adóból mintegy 403 milliárd forinttal, személyi jövedelemadóból több mint 257 milliárd forinttal, nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból mintegy 266 milliárd forinttal, míg jövedéki adóból közel 90 milliárd forinttal több folyt be, mint 2017-ben
 • A 403 milliárdos áfa-többlet kapcsán a Portfolio elsőként mutatott rá elemzésében, hogy ez nagyobb növekedés, mint amit a gazdaság fundamentumai indokolnának és elsősorban a júliustól élessé vált online számlázási rendszerhez, azaz a gazdaság további fehéredéséhez köthető és ezt a következtetésünket a tárca illetékesei is alátámasztották később.
 • Most az szerepel az áfa kapcsán anyagban, hogy "2018-ban mind a befizetések, mind a kiutalások felülteljesültek az előző évhez képest. A befizetések azonban kiemelkedően, 784,9 milliárd forinttal haladták meg a 2017. évi összeget. A bevétel alakulását befolyásolta, hogy egyaránt növekedett a belföldi, az import és a dohánytermékek utáni áfabevétel. A belföldi befizetések emelkedése elsősorban a kereskedelemhez és a feldolgozóiparhoz köthető. A dohánytermékek utáni bevételek előző évhez viszonyított növekedését elsősorban a magasabb cigarettaforgalom, illetve a jogszabályváltozások miatti alacsonyabb bázisévi bevétel határozta meg. Az import utáni befizetések növekedésének hátterében a forgalom bővülése áll. Az áfakiutalást jogszabályváltozás is érintette, 2018 januárjától a "jó adózók" kiutalási határideje 45 napról 30 napra csökkent."
 • "A magyar emberek biztonságának megőrzésére és az ország határainak védelmére tavaly is jelentős forrást, összesen közel 158 milliárd forintot fordított a költségvetés."
 • Ezekkel együtt tavaly decemberben az államháztartás 397,3 milliárd forintos többlettel zárt, így az éves pénzforgalmi hiány 1445,1 milliárd forint lett
 • Azt is hangsúlyozza az anyag, hogy "2018-ban mintegy 1430 milliárd forintot utalt át az Európai Unió többek között a Széchényi 2020 program megvalósítására. Ezzel szemben tavaly az uniós kiadások több mint 1886 milliárd forintot értek el, a költségvetés pedig továbbra is megelőlegezi a kifizetéseket."
 • Az államháztartás központi alrendszerén belül 2018 egészét tekintve a központi költségvetés 1368,8 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 83,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 7,6 milliárd forintos többletet mutattak.
 • Az összefoglaló az év végi megugró költekezés (több tízmilliárdot csoportosított át a kormány különböző célokra) kapcsán azt rögzíti: "Ez azonban nem veszélyeztette sem a hiánycél biztonságos tartását, sem az államadósság további csökkentését. A kormányzati szektor GDP-arányos uniós módszertan szerinti pontos hiánya legkorábban március végén lesz ismert.


Jót tettek az EU-pénzek a magyar büdzsének, de még így is nagy lett a deficit


Jót tettek az EU-pénzek a magyar büdzsének, de még így is nagy lett a deficit
A részletes folyamatokat bemutató részből érdemes kiemelni az alábbiakat:
 • "A központi alrendszer 2018. évi 19 873,0 milliárd forint összegű bevételei az előző évhez képest 649,7 milliárd forinttal, 3,4%-kal magasabb összegben alakultak. Ezen belül kiemelhető, hogy növekedtek az általános forgalmi adóból, a személyi jövedelemadóból, a jövedéki adóból, valamint a biztosítottak által fizetett nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból származó bevételek. A 2018. december hónapban (a 2007-2013-as ciklus kapcsán - a szerk., ld. alább) beérkező 260,8 milliárd forintnak köszönhetően az "Uniós támogatások utólagos megtérítése" mérlegsorra beérkező bevételek is lényegesen meghaladták az előző évben e sorra beérkező bevételeket. Elmaradtak viszont a 2017. évhez viszonyítva a társasági adóból származó bevételek és az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések."
 • "A bevételek közül a társasági adó mérlegsoron 2018-ban 380,4 milliárd forint realizálódott, ami az előző évtől 244,5 milliárd forinttal (39,1%-kal) maradt el. A bázisévhez viszonyítva az elmaradást egyrészt a 2017. évi adóelőleg-kiegészítést érintő rendelkezések 2018 januárjára történő jelentős áthúzódása magyarázza, másrészt lényegesen csökkent a növekedési adóhitel-befizetések összege."
 • "A központi alrendszer 2018. évi 21 318,1 milliárd forint összegű kiadásai 261,4 milliárd forinttal, mindössze 1,2%-kal teljesültek magasabb összegben, mint az előző évben. Ezen belül jelentősen emelkedtek a 2017. évhez képest a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok hazai kiadásai, valamint a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Alacsonyabban teljesültek viszont az előző évhez viszonyítva az uniós kiadások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások."
 • "A központi költségvetés adóssága 2018. december végéig 1942,0 milliárd forinttal növekedett négy, egymást részben ellensúlyozó tényező következtében."
 • "A központi költségvetés devizaadóssága 2018. december végéig 57,8 milliárd forinttal 5724,8 milliárd forintra csökkent az előző év végéhez képest. A devizaadósság részaránya a 2017. év végi 21,6%-os szintről 20,0%-os szintre csökkent a teljes adósságon belül."
 • "A költségvetés forintadóssága 2018. december végéig 2106,5 milliárd forinttal nőtt, és 22 796,0 milliárd forintot tett ki, a forintrészarány elérte a teljes államadósság 79,5%-át. 2017 decemberében ez az arány 77,4% volt."

Az uniós programok bevételei és kiadásai

Több helyen "szétszórva" szerepelnek az anyagban az EU-s fejlesztésekkel kapcsolatos itthoni kiadások, illetve utólagos brüsszeli megtérítések, illetve a magyar befizetés a közös kasszába. Ezek az alábbiak:
Amint fentebb már jeleztük: "2018-ban mintegy 1430 milliárd forintot utalt át az Európai Unió többek között a Széchényi 2020 program megvalósítására. Ezzel szemben tavaly az uniós kiadások több mint 1886 milliárd forintot értek el."
 • A 2018. évi költségvetési törvénnyel összhangban az uniós bevételek a támogatást nyújtó uniós előirányzatok helyett a költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetébe érkeznek, így ezek kimutatására az "Uniós programok bevételei" mérlegsoron kerül sor. Erre a mérlegsorra 2018-ban 1053,8 milliárd forint bevétel érkezett. A keletkezett bevételek túlnyomó része a Széchenyi 2020 Operatív Programokhoz, valamint a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódik.
 • Az "Egyéb uniós bevételek" mérlegsoron belül az "Uniós támogatások utólagos megtérítése" soron 2018 végéig 260,9 milliárd forint összegű bevétel keletkezett. A tervezett bevétel jelentősen túlteljesült (412,9%), köszönhetően annak, hogy a 2007-2013-as időszak lezárt programjaihoz kapcsolódó záró kifizetések jelentős részét már a 2018. évben átutalta az Európai Bizottság.
 • "A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételeinek összege 2018-ban 209,3 milliárd forint volt, mely 224,5 milliárd forinttal alacsonyabb az előző év bevételeihez képest. A 2018. év bevételei közül kiemelendő az uniós fejlesztések operatív programjai előirányzat-felhasználási keretszámlájára visszautalt összeg, mely 62,6 milliárd forint volt. A két év bevételei közötti eltérés oka, hogy 2017-ben a "A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése" törvénysorra a visszaforgó pénzeszközök kötelezettségvállalással nem terhelt részének visszautalásából adódó bevétel, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program európai uniós törvénysorról érkező összeg jóval magasabb volt, mint 2018-ban."
 • "Az uniós programok előirányzatain a 2018. évben összesen 1886,3 milliárd forint kifizetés történt, amely az éves előirányzat 78,0%-os teljesítését jelenti. Az év során felmerült kiadások legnagyobb részét a 2014-2020-as programozási időszak kohéziós operatív programjai adják, összesen 1506,3 milliárd forintot. Ezek közül a legjobban teljesítoő operatív programok: az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 340,9 milliárd forint, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 301,2 milliárd forint, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 300,8 milliárd forint kifizetéssel."
 • A "Hozzájárulás az EU költségvetéséhez" mérlegsoron 2018-ban teljesített kiadás 316,5 milliárd forint volt, ami a törvényi előirányzat 102,1%-a, és a tervezettnek megfelelően alakult. A hozzájárulás 56,1 milliárd forinttal haladta meg a 2017. év során teljesített összeget.


Címlapkép forrása: MTI Fotó Máthé Zoltán
A GDPR-nál is nagyobb kihívás vár a vállalkozásokra - Jön az ePrivacy
kórház állami egészségügy
brexit getty
Népszerű
Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Értékesítési vezető

Értékesítési vezető

Szerkesztő - újságíró

Szerkesztő - újságíró

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
m3as