GettyImages-643735466
Gazdaság

Sok magyar cég szállna be a hidrogéngazdaságba, de valami nagyon hiányzik hozzá

A hidrogéngazdaság a magyar cégek, így a naperőművek számára is nagy lehetőségeket rejt. Az új ágazat létrejöttének ugyanakkor feltétele a teljes értéklánc és a megfelelő infrastruktúra kifejlődését támogató szabályozás megalkotása. Világszerte mind több ország fogadta el saját nemzeti hidrogénstratégiáját, de Magyarországon ez továbbra is várat magára, miközben máris elmaradásban vagyunk Nyugat-Európához képest a hidrogéntechnológiák szempontjából.

Csaknem pontosan egy évvel megalakulása után a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform elkészítette az úgynevezett Fehér Könyvet, a hazai hidrogén- és hidrogéntechnológiai szektor stratégiai megalapozó tanulmányát. A dokumentum összefoglalja a vonatkozó jogi és technológiai hátteret, bemutatja a hidrogéntechnológia hazai lehetőségeit, szakpolitikai elképzeléseket és vállalati stratégiákat is feldolgoz, és egyfajta iránymutatásként kíván szolgálni a jogszabályalkotás számára.

Hidrogén-völgyek teremthetnek lehetőséget a magyar cégeknek

A Fehér Könyv hangsúlyosan foglalkozik a nemzetközi, elsősorban az európai uniós helyzetképpel, illetve azzal, hogy közép távon az egyes technológiai pillérekben milyen fejlődési pálya várható.

E tekintetben fontos meghatározni a legjelentősebb hidrogén-völgyeket Európában és a világon, melyek a közeljövőben jelentős üzleti lehetőségeket teremthetnek a magyar vállalatok számára

 – mondta el a Portfolio-nak Lugos Roland, a Platform alapító tagjai közé tartozó Optimum Solar cégcsoport vezetője.

A (Szilícium-völgy mintája után megalkotott) hidrogén-völgy kifejezés olyan meghatározott földrajzi területet, várost, régiót vagy ipari területet jelöl, ahol a hidrogén többféle felhasználása jelen van, egyetlen hidrogén-ökoszisztémában kapcsolódva és integrálódva. Ideális esetben lefedi a teljes hidrogén-ellátási láncot: gyártást, tárolást, forgalmazást és végső felhasználást. Az egyes projektek összekapcsolása és a helyi hidrogén-infrastruktúra fejlesztése a következő lépés a hidrogéngazdaság hosszú távú fejlesztésében. A hidrogén-völgyek nagyon fontosak a döntéshozók és a nyilvánosság számára annak az egyedi értéknek a bemutatására, amelyet a hidrogén kínál az energetikai rendszer tágabb összefüggésben.

A hazai fejlesztési szándékokat célszerű ezekhez is igazítani, megtalálva azokat a szegmenseket, réspiacokat, ahol a magyar szereplők reálisan kapcsolódhatnak be. A Platform célja, hogy ne csak passzív alkalmazói legyünk a hidrogéntechnológiának, hanem iparfejlesztési előnyök is jelentkezzenek Magyarországon.

A dokumentum bemutatja egy, a hidrogéntechnológiai kompetenciákat és jövőbeni fejlesztési szándékokat felmérő kérdőíves kutatás eredményeit is, amely nagyrészt a Platform tagjainak válaszain alapul. Miután azonban a visszaküldött válaszok száma meglehetősen csekély volt, ezért az eredményeket az egész gazdaság szintjére kivetíteni nem megalapozott. Mindenesetre a válaszok alapján a tagok érdeklődése a rendszerintegráció és egyéb szolgáltatások iránt a legjelentősebb, amit a hidrogén-előállítás és -tárolás követ, de csak alkalmazási szinten. A felmérés fontos eredménye, hogy a hidrogéntechnológiák alkalmazása iránt kétszer-háromszor akkora érdeklődés tapasztalható, mint a gyártás iránt. Informális adatközlésekből, szakmai konferenciákon elhangzott információk alapján azonban sejthető, hogy ennél azért erőteljesebb lehet a hazai alkalmazói és gyártói szándék is.

Lépéshátrányban

Magyarország a hidrogéntechnológiák fejlesztése és alkalmazása terén jócskán elmarad a nyugat-európai államokhoz képest; Németországban például már közel 100 hidrogén-töltőállomás működik, míg Magyarországon csak most adták át az elsőt - mondta el a Portfolio-nak Lepsényi István, a Platform irányítóbizottságának elnöke. A szakember szerint a szabályozás szempontjából még óriási feladatok állnak előttünk. A Platform azt is javasolja, hogy a kormány az Európai Újjáépítési Alap forrásaiból támogassa a hidrogéntechnológiát.

IMG_7784
Forrás: Linde

Lepsényi elmondása szerint pozitívum viszont, hogy már itthon is elindult több pilot projekt, például a hidrogén és a földgáz keverését lehetővé tevő technológiák alkalmazásának céljával. Ennek kapcsán ugyanakkor Lugos Roland fontosnak tartja megjegyezni, hogy ezzel az eljárással nem lehet hidrogénpiacot teremteni, ezért a legkevésbé kívánatos, csak átmeneti megoldásként elfogadható felhasználási mód. Az EU szándékai és szabályozása elvileg kizárják, hogy az eredeti, a zöldhidrogén előtérbe állításáról szóló koncepcióval némileg szembe menve a fosszilis és nukleáris ipar szívja el a forrásokat és vegye el a lehetőséget a megújulók elől. Ha ez a magyar stratégiában is átvételre kerül, akkor erre nem kerülhet sor – mondja, hozzátéve, hogy ennek lehetőségét ugyanakkor nem lehet teljesen kizárni.

Több hazai egyetem oktatási anyagában is szerepel a hidrogén, de kutatóközpontok és kkv-k is foglalkoznak a területtel. Érdekes lehet a magyar gazdaság számára az alacsony CO2-kibocsátással előállítható hidrogén (ma a világon termelt hidrogén 99%-át földgázból és szénből állítják elő), amelyhez felhasználható például az atomenergia vagy a megújuló energiaforrások. Nagy lehetőségeink lehetnek a kék hidrogénben is, melynek előállításakor a képződő szén-dioxidot leválasztják és eltárolják, vagy más folyamatokhoz használják fel, például az élelmiszeriparban. Fontos alkalmazási terület a szállítás, mivel kimondottan jó a gázhálózatunk, a földgáz mellé pedig bekeverhető a hidrogén, ami háztartási fűtésnél lehet felhasználható, és ugyancsak jelentős terület lehet a hidrogén iparban történő felhasználása. A hidrogén a közlekedésben is szerepet kaphat, elsősorban a nehéz járművek esetében, ahol az akkumulátorok alkalmazása nehézkesebb.

Termékek és szolgáltatások

A hidrogéntermelő piac fejlődése magyar vállalatok, cégek számára is lehetőségeket teremt, amelyek olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak a gyártás és hidrogéntárolás szegmensben, mint például elektrolizátor alkatrészek, ipari automatizálási eszközök, gépbiztonsági alkatrészek, mérő-, vezérlő és navigációs eszközök, de nyomástartó tartályok gyártása, mérnöki munka, valamint gépek tervezése és kivitelezése is ide sorolható – véli Lugos Roland. Ezzel együtt a legtöbb tag által megjelölt terület a tüzelőanyagcella és kiegészítők integrálása közúti járműbe, vízi járművekbe, hajókba, vasúti járművekbe, (pilóta nélküli) légijárművekbe, telepített energiatermelő berendezéshez, illetve szünetmentes és egyéb (UPS / APU) áramforráshoz.

GettyImages-643264422
Forrás: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images

Az előbbiek mind vásárolt elemek integrálását, esetleg gyártását is jelenthetik, ezek versenyképessége ugyanakkor meglehetősen kérdéses. Ismert egy magyar hidrogénbusz-gyártócég terve is, de kérdés, hogy végül ez a nagy buszgyártókhoz képest hogyan alakul, persze újjá lehet éleszteni a magyar nemzeti buszgyártást is - fogalmaz. Az említett területek között szerepel a tüzelőanyagcella-H2 tároló-elektrolizáló integrálása energiatároláshoz, VER-kiszabályozáshoz.

Csak a megfelelő szabályozási keretek hiányoznak ahhoz, hogy ez üzleti alapon megtérülő szolgáltatást eredményezhessen. További megjelölt területek a tüzelőanyagcella-H2 tároló-elektrolizáló integrálása megújuló alapú projektekhez és a tüzelőanyagcella-H2 tároló, üzemanyagellátó rendszer volt. Valamennyi nagyon fontos a hidrogéngazdaság megteremtése szempontjából. Az érdeklődési területek között a szolgáltatások nagy számban jelentek meg, ami a vizsgálatok, tanúsítványok, hitelesítések kiadását jelenti és természetesen az erre egyébként is szakosodott laboratóriumok, szolgáltatók, kutató intézetek érdeklődését mutatja.

A naperőművek is szerepet kaphatnak

Lugos Roland szerint az elvi lehetőség nagyon nagy arra, hogy ebben a növekvő hazai naperőmű-állomány is szerepet kap, különösen azért, mert a nemzeti villamosenergia-hálózat kapacitásai végesek és ennyi időjárásfüggő kapacitás integrálása érdemi tárolási kapacitások kiépítése nélkül lehetetlennek tűnő vállalkozás.

A hidrogén az EU-ban zajló energiaátmenet egyik legfontosabb tüzelőanyaga lesz.

Nagyon fontos a hidrogéngazdaság magyarországi ágának létrehozása, e cél elérése érdekében azonban ki kell építeni a teljes értékláncot és a megfelelő infrastruktúrát

 – mondja az Optimum Solar cégcsoport vezetője, aki szerint a hidrogéngazdaság fejlődése kétségtelenül egyszerre kínál lehetőséget és támaszt kihívást is. A piac fejlődésével kapcsolatos technológiák még viszonylag korai fejlődési szakaszban vannak, és szabályozásai gyakran széttagoltak. Ennek a piacnak a fejlesztése világos jövőképet igényel, amihez szükséges valamennyi érdekelt fél bevonása, ideértve az állami hatóságokat, önkormányzatokat, továbbá a vállalkozók és az üzleti környezet szervezeteit.

Támogatás indíthatja be a hazai zöldhidrogén-termelést

Minden uniós és más nemzetközi tanulmány is arra utal, hogy akkor indulhat meg a zöldhidrogén-termelés, ha a kapacitások kiépítése érdemben olcsóbbá válik, vagyis az elektrolízis árai radikálisan csökkennek vagy technológiai áttörés következik be. Az EU-stratégia szerint erre legkorábban 2030-ig és utána lehet esély, addig csak támogatásokkal lehetséges a versenyképes hidrogénár elérése a szennyező, földgázalapú hidrogénhez képest. De a CO2-megtakarítások haszna és a dekarbonizáció ennél a támogatásnál sokkal fontosabb.

Magyarországon akkor kezdődhet a zöldhidrogén-termelés, amikor erre lesz támogatás. Elvi akadálya egyáltalán nincs, nekünk is van lehetséges projektünk, amit indítania lehetne naperőművel integrálva, de ehhez elsősorban felhasználói piac és beruházási támogatás kell

 – mondja Lugos Roland.

A hidrogén energiatárolási potenciáljára tekintettel egyértelműen versenytársa lehet az akkumulátoros technológiának - fogalmaz. Az akkumulátorok a hidrogénnel ellentétben nem alkalmasak hosszú távú és nagyüzemi tárolásra, mivel gyorsan lemerülnek, és hatalmas mennyiségre lenne szükség belőlük. A hidrogéntárolásra az egyik megoldást a megújuló energia különféle módjaira integrált áramtermelő és hidrogéntermelő üzemek jelenthetik, például a naperőművek, de nagyon hasznosak lehetnek a hibrid erőművek is, például geotermikus, vagy szélerőművel párosítva. A kapott hidrogént aztán az egyes felhasználói ágazatokban lehet hasznosítani, beleértve akár az exportot is.

A hidrogénpiac közép és hosszú távon exponenciálisan fog növekedni, és azok a cégek, vállalatok, amelyek most fektetnek be hidrogénnel kapcsolatos fejlesztésekbe, képesek lesznek kamatoztatni ezt a növekedést és technológiai vezetőivé válhatnak, továbbá lehetőségük van a szegmens üzleti jövőjének alakítására is - véli.

Azonban még mindig számos akadály gátolja a hidrogénen alapuló gazdasági fejlődést. Ebben a szegmensben minden befektetéseknek szembe kell néznie szabályozási, pénzügyi és gazdasági akadállyal. A vizsgált piac fejlődésével kapcsolatos alapvető kihívások közé tartozik a termeléssel kapcsolatos költségek csökkentése, az energiahordozó szállítása és forgalmazása, valamint a piaci szabályozások és szabványok kiigazítása, amelyek nem csak a hidrogéntechnológiák viszonylag egyszerű méretezését teszi lehetővé, hanem ahhoz is szükségesek, hogy ösztönözzék a cégeket a hidrogénalapú megoldások használatára. Reményeink szerint erről fog szólni a Nemzeti Hidrogén Stratégia – tette hozzá.

Lehetséges területek hidrogén felhasználására

Háztartások fűtése:
Gázcsere vagy a földgáz egy részének alacsony kibocsátású hidrogénnel történő összekeverése csökkentené a gázfelhasználás üvegházhatását, így a lakások fűtése megoldható lenne új infrastruktúra kiépítése nélkül

Közlekedés:
A közlekedés felelős a CO2-kibocsátás jelentős részéért, és közvetlen hatással van a levegőminőségre. A hidrogénhajtású járművek jelentik az egyik megoldást a károsanyag-kibocsátások csökkentésére a könnyű- és nehézáru-szállítás területén.

Ipar:
Lehetséges felhasználás a hidrogén alkalmazásával történő dekarbonizálás olajfinomítás során.

Energiatárolás:
A szél- vagy napfarmokat fel kellene szerelni elektrolizátorral hidrogén előállítására.

Energiarendszer:
A hidrogén felhasználása az áramtermelő szegmensben, magában foglalja a hidrogénnel üzemelő gázturbinák fejlesztését.

A Fehér Könyv célja volt feltárni a lehetséges problémákat, és sok esetben javaslatot is tesz a megoldásra, például a kereslet és kínálat között nyíló olló kezelésére, vagy a hazai hidrogénpiac, illetve szabályozási háttér megalkotására és finomítására.

Kiemelt szerepben az állam

A keresletet a Stratégia alapján igazán a létrehozandó felhasználói piac generálhatja. Ma egyszerűen annyi hidrogénre van igény, amennyi most van a néhány nagy ipari felhasználónál. Ez a fogyasztás csak megfelelő érdekeltség megteremtésével állna át a megújuló hidrogénre, de az ipari ágazatban mennyiségi növekedés nem várható. Keresleti növekedést tehát csak a megújuló hidrogénen alapuló új piaci szegmensek adhatnak, ez a közlekedés és szállítás, valamint a vezetéki bekeverés. Bármilyen többlet kereslet spontán módon való jelentkezése a hazai piacon nem várható, de az exportkereslet elvi lehetősége adott. Utóbbi felvevőképessége gyakorlatilag korlátlan, természetesen, ha versenyképes az ár. A kínálatot pedig a lehetséges gyártókapacitások létrehozásához adott támogatások fogják meghatározni.

Vagyis mindenütt az állam, a támogatások és szabályozások állnak, a piac kialakulását és egyensúlyát pedig a megfelelő döntések segítik. Tehát a kereslet-kínálati olló kinyílásának problémája nem értelmezhető anélkül, hogy megmondanánk, melyik irányba történhet ez. Ha nagy a kínálat, de nincs hazai kereslet, akkor exportra kell mennie, ha jó az ára. Ha nem jó az ár, akkor nem lehet exportálni sem, de a hazai felhasználás sem szívhatja föl, ilyenkor leáll a termelés és megszűnik a kínálat. Ekkor jelentkezik a piaci beavatkozásokra igény, tehát jöhet az állam, de csak utólag, amikor már bekövetkezett a baj. Az is elég valószínűtlen, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot, mert az előzőek szerint ez akkor következhetne be, ha az állam nagyon ösztönözné a felhasználást, de elfelejtené és nem törődne a termelés ösztönzésével.

Tehát az igazán jó válasz az, hogy egyensúlyt teremtő szabályozásnak kell létrejönnie, ami megfelelő lesz a rendes belső piac és az exportlehetőség kialakításához is. A Stratégiának célszerűen nem egy kötelezőnek tartott vagy divatos szabályozási kör kialakítására kell irányulnia.

A következő évekre, évtizedekre érdemes és szükséges is minden releváns kapcsolódó területre konkrét stratégiai célszámokat kijelölni - véli Lugos Roland, aki szerint meg lehet és meg is kell nézni más, már elfogadott nemzeti stratégiákat, amelyekből egyre több akad. Az Optimum Solar szakértői a Fehér Könyv kialakításához való hozzájárulása során maguk is tettek javaslatot ilyen célszámokra.

A Fehér Könyv által meghatározott technológiai és szabályozási kulcsterületek

  • a hidrogénalapú mobilitás, H2 mint üzemanyag;
  • a hidrogén és hidrogéntechnológiák szerepe a jövő villamosenergia-rendszerében, különös tekintettel a megújulók integrációjára, az energiatárolásra; a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó hidrogén előállítási módokra;
  • a hidrogén és gázhálózatok összefüggései, beleértve a nagy léptékű föld alatti tárolást is;
  • a hidrogén ipari végfelhasználása, valamint a meglévő szürkehidrogén-igények környezetkímélőbb hidrogéntípusokkal történő fokozatos kiváltását;
  • mindemellett lényegesek a környezet- és klímavédelmi megfontolások, az oktatási és K+F vonatkozások, a hidrogénbiztonság és a társadalmi elfogadottság kérdései, az EU-s és hazai pályázati, illetve finanszírozási háttér és a nemzetközi együttműködés.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

chile koronavírus oltás átoltottság
nato csúcs orbán viktor joe biden
védettségi igazolvány koronavírus covid-19
nagy britannia buckingham palota

Alapblog Pénzt? Vagy életet?

2020 az elég megrázó társadalmi kísérletek éve volt. Számomra leginkább azért, mert az egész nyugati társadalomból...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021-06-15
Portfolio-MAGE Járműipar 2021
2021-09-07
Sustainable World 2021
2021-09-21
Hiventures - Portfolio Vállalati Tőkefinanszírozás 2021
2021-09-30
Energy Investment Forum 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Treasury Associate

Treasury Associate

Client Asset Analyst

Client Asset Analyst
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
sinopharm koronavírus vakcina