uj kormany fenykep
Gazdaság

Megvan, melyik miniszternek mi a feladata - Vannak ám meglepetések!

Portfolio
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjeként a KSH felügyeletéért, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetőjeként a bormarketingért, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterként a sportpolitikáért, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterként pedig a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitikáért is felelős lesz – derült ki az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit rögzítő friss kormányrendeletből. Ez a következő négy év felelősségi kérdései, illetve feladatmegosztása szempontjából kulcsfontosságú rendelet, amelyből láthatóvá válik, hogy hol húzódnak az egyes miniszterek - kívülről látszólag átfedésben lévő - feladat- és hatásköreinek határai, illetve milyen munkaszervezeten keresztül alakítja ki Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati koordinációt.

Miniszterelnöki Kormányiroda: a központi egység

Megjelent kedd éjjel a Magyar Közlönyben a Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről, amely elsőként azt rögzíti, hogy a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete úgy néz ki: a Miniszterelnöki Kormányiroda a központi egység, amelyet miniszter vezet, aki az általános politikai koordinációért felel. A 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról egyébként azt is rögzíti, hogy „A miniszterelnök munkaszervezete a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek része kormányzati igazgatási munkaszervezetként a Miniszterelnöki Kormányiroda.”

A Miniszterelnöki Kormányiroda kapcsán a friss rendelet rögzíti, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát az általános politikai koordinációért felelős miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja és számos területet felsorolnak, hogy ez az irányítás hogyan, milyen formában zajlik majd. Így például ő hangolja össze és szervezi meg a kormányzati munka működését, előkészíti a kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, továbbá például a kormányülések előkészítése is hozzá tartozik sok egyéb koordinációs feladat mellett.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda és Rogán Antal feladat- és hatásköre

Ezután tisztázza a rendelet azt, hogy mi a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatásköre. Így tehát Rogán Antal az alábbi területekért felelős:

 • általános politikai koordinációért,
 • kormányzati kommunikációért,
 • országmárkáért,
 • turizmusért,
 • vendéglátásért,
 • e-közigazgatásért,
 • informatikáért,
 • e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
 • a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
 • mozgóképszakmáért,
 • audiovizuális politikáért,
 • elektronikus hírközlésért,
 • szerencsejáték szabályozásért,
 • polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 • polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 • minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

A fenti pontokat a rendelet további része bővebben is kifejti, majd később egy táblázatban azt is összefoglalják, hogy mely állami szervek irányítása, vagy felügyelete tartozik hozzá. Innen derült ki például, hogy

 • A legtöbb titkosszolgálat is Rogán Antal alá került (az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumtól került ide, az Információs Hivatal a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, és új szervként fogja össze a munkát a Nemzeti Információs Központ, amelybe betagozódik a szintén a belügytől ide került Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ).
 • Némi meglepetésre a KSH felügyelete is Rogán Antal alá került, amit eddig Gulyás Gergely felügyelt.
 • Emellett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is Rogán Antal alá került, amelyet eddig közvetlenül Orbán Viktor irányított.
Miniszterelnoki Kabinetiroda Rogan Antal

A Miniszterelnökség és Gulyás Gergely feladat- és hatásköre

A rendelet ezután rögzíti, hogy melyek a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörei, így tehát Gulyás Gergely az alábbiakért felel:

 • kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 • kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 • kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 • közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 • közigazgatás-fejlesztésért,
 • közigazgatás-szervezésért,
 • helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 • társadalompolitika összehangolásáért,
 • társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
 • ingatlan-nyilvántartásért,
 • térképészetért,
 • egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
 • rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
 • anyakönyvi ügyekért,
 • állampolgársági ügyekért,
 • a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,
 • aktív Magyarországért program.

A rendelet azt is rögzíti, hogy Gulyás Gergely például az alábbiakért is felelős:

 • A Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások tekintetében a kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.
 • Az informatikáért felelős miniszterrel együttműködve ellátja az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.

A kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében például némi meglepetésre „a) ellátja a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatokat, b) előkészíti a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályokat.” Emellett "előkészíti a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására és működésére, b) a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésére irányuló eljárásra vonatkozó jogszabályokat."

Bár van külön építési és beruházási minisztérium is (Lázár János vezetésével), de a jogszabály a fentiek alapján Gulyás Gergely feladataként jelöli meg azt, hogy „a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos jogszabályokat”.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs feladat- és hatásköre

A rendelet az új közjogi funkció, amelyet Orbán Balázs tölt be, kapcsán rögzíti, hogy: „a miniszterelnök a Kormány kijelölése szerint a politikai igazgató útján elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó, vagy kiemelt fontosságú politikai, külpolitikai és közpolitikai, valamint társadalom-, gazdaság- vagy egyéb szakpolitikai feladatot."

A miniszterelnök politikai igazgatója

 • felelős a miniszterelnök munkájához kapcsolódóan szükséges háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítéséért,
 • felelős a miniszterelnök nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,
 • felelős a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követéséért,
 • koordinálja a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és a miniszterelnöki főtanácsadók munkáját.

A rendelt rögzíti azt is, hogy „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján gyakorolja”, illetve azt is, hogy „a miniszterelnök politikai igazgatója részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.”

Az agrárminiszter Nagy István feladat- és hatásköre

A rendelet szerint az agrárminiszter (Nagy István) a Kormány

 • agrárpolitikáért,
 • vidékfejlesztésért,
 • élelmiszerlánc-felügyeletért,
 • élelmiszeriparért,
 • erdőgazdálkodásért,
 • földügyért,
 • halgazdálkodásért,
 • mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,
 • természetvédelemért,
 • földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
 • vadgazdálkodásért,
 • kereskedelemért felelős tagja.

A belügyminiszter Pintér Sándor feladat- és hatásköre

A rendet szerint a belügyminiszter Pintér Sándor, mint a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese, a Kormány

 • bűncselekmények megelőzéséért,
 • büntetés-végrehajtásért,
 • élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 • határrendészetért,
 • helyi önkormányzatokért,
 • idegenrendészetért és menekültügyért,
 • katasztrófák elleni védekezésért,
 • közbiztonságért,
 • közfoglalkoztatásért,
 • közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
 • köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
 • közlekedésrendészetért,
 • közterület-felügyelet szabályozásáért,
 • külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
 • külföldre utazás szabályozásáért,
 • rendészetért,
 • szabálysértési szabályozásért,
 • személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
 • terrorizmus elleni küzdelemért,
 • településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízvédelemért,
 • vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
 • társadalmi felzárkózásért,
 • egészségbiztosításért,
 • egészségügyért,
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért,
 • kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
 • köznevelésért,
 • szociálpolitikáért felelős tagja.

A rendelet néhány konkrét törvény megjelölése mellett azt is rögzíti, hogy ezek kapcsán Pintér Sándor „a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja”. A minisztertől elkerültek tehát egyes titkosszolgálatok Rogán Antalhoz, miközben az Emberi Erőforrások Minisztériumától annak megszűnése miatt számos feladatkör és hatáskör átkerült Pintér Sándorhoz az oktatási és egészségügyi feladatkörhöz kapcsolódóan. Így tehát az EMMI-től a BM-hez került az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Klebelsberg Központ, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, és Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az új felosztás alább látható:

Belugyminiszter Pinter Sandor

Az építési és beruházási miniszter Lázár János feladat- és hatásköre

Új tárcaként jött létre az építési és beruházási minisztérium Lázár János vezetésével, amelynek keretében a miniszter a Kormány:

 • állami beruházásokért,
 • építésgazdaságért,
 • építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
 • településfejlesztésért és településrendezésért,
 • településkép védelméért,
 • területrendezésért,
 • – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért felelős tagja.

A rendelet ezután tisztázza, hogy a miniszter az állami beruházásokért való felelőssége keretében:

 • Az energetikai rendszert érintő és a védelmi ipari beruházásokat ide nem értve összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.
 • Ellátja a központi költségvetési forrásból megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
 • A tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a jogszabály vagy a Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve közbeszerzés-lebonyolítói, beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A vasúti beruházások esetében a miniszter a Kormány által jóváhagyott nyomvonal alkalmazásával, valamint a Kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények figyelembevételével jár el.

A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében:

 • Ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat
 • Összehangolja – a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,
 • Ellátja – az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében:

 • Előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,
 • Irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,
 • Gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.
 • A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti:
 • A településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
 • A településtervezésre,
 • Az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
 • A hátrányos helyzetű településekre,
 • Az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat.

Ezután a többi terület kereteit is körbe határolja a jogszabály.

A gazdaságfejlesztési miniszter Nagy Márton feladat- és hatásköre

Szintén új tárcaként jött létre Nagy Márton vezetésével a gazdaságfejlesztési minisztérium, amelynek keretében a miniszter a Kormány

 • nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
 • pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért,
 • – a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
 • gazdaságfejlesztésért,
 • lakáspolitikáért,
 • versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
 • állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
 • állami vagyon felügyeletéért,
 • postaügyért felelős tagja.

A fentiek kiegészítéseként a rendelet hozzáteszi: a miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.  § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segíti.

A rendelet ezután az alábbiakat is rögzíti:

 • A miniszter a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelőssége keretében a) szakmai javaslatot tesz a  Kormány részére a  gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, b) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  Kormány részére a  mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a  kamattámogatott hitel-, tőke- és garanciaprogramokat, c) a Kormány részére évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, d) részt vesz az Európai Uniós források elosztásában, e) előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat, f) kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét.
 • A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében a) előkészíti a pénz-, tőke- és biztosítási piacokra, az e piacokon működő piaci szereplőkre, illetve e piacok állami felügyeletére, a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályokat, b) előkészíti az  önkéntes nyugdíjpénztárakra, a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az  önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat, c) koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt, d) kijelöli az OBA, BEVA és a Szanálási alap állami képviselőit, e) kijelöli a Pénzügyi Stabilitási Tanács külső állami meghívottját.
 • A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége keretében – 148.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározottak kivételével – a) nemzetközi intézményekkel összefüggő gazdaságfejlesztési kérdésekben eljár, b) kidolgozza a  nemzetközi fejlesztési hitelek, az  exporthitel-biztosítás és -hitelezés irányelveit, valamint szabályozását, c) koordinálja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban folytatott kormányzati tevékenységet és javaslatot tesz az Igazgatótanácsban való képviselő személyére, d) koordinálja az  Európai Beruházási Bankban folytatott kormányzati tevékenységet és javaslatot tesz az Igazgatótanácsban való képviselő személyére.
 • A miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében előkészíti a  gazdaság fejlesztésének támogatására, a gazdasági kamarákra és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat. Emellett a miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében a) gazdaságpolitikai javaslatokat készít a  Kormány részére, melyek az  egyensúly javítására, a  gazdasági növekedés fenntartható emelésére, a gazdaság finanszírozásának megteremtésére irányulnak, b) folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi a  gazdaságpolitikai lépéseket és szükség esetén javaslatot tesz a Kormány részére a beavatkozásokra, c) javaslatokat tesz a kormány részére a gazdaság versenyképességének és termelékenységének növelésére és gondoskodik ezen feltételek megteremtéséről, d) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve javaslatot készít a Kormány részére a támogatott vállalati hitelprogramok bevezetésére valamint azok módosítására, e) a gazdaság fenntartható felzárkózását támogató versenyképességi lépések kialakításában együttműködik az érintett minisztériumokkal és szakmai szervezetekkel, f) elvégzi az állami építőipari projektek minőségbiztosítását.
 • A miniszter a lakáspolitikáért való felelőssége körében a) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a lakáspiaci folyamatokat, b) javaslatot tesz a Kormány részére a lakáspolitika fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó intézkedésekre, c) a családok otthonteremtésének hatékony elősegítése érdekében – a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszterrel, valamint a családokért felelős miniszterrel együttműködésben – javaslatot tesz a lakáscélú állami támogatások feltételrendszerére.
 • A miniszter a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért való felelőssége körében a) a  versenyképesség feltételeinek megteremtése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszerének működését, a Kormány részére javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésre, b) a  versenyképességi szempontok érvényesítése érdekében együttműködik az  igazságügyért felelős miniszterrel a gazdaság működését érintő jogszabályok előkészítésében, c) javaslatot tesz a  fizetésképtelenségi, reorganizációs és a  végelszámolási eljárások egyes kérdéseinek szabályozására.
 • A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében a) előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat, b) ellátja az  egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek kereteinek kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A fentieken túl a miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti az állami vagyonra, az  állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. Azt is rögzíti a rendelet, hogy a miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében:

 • alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját,
 • előkészíti és végrehajtja a  Kormány vagyongazdálkodási politikájához kapcsolódóan az  állami tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag előkészíti a szükséges jogszabályokat, jogszabály-módosításokat,
 • vizsgálja és ellenőrzi az  állami vagyont érintő szerződéseket, a  privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az  állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, továbbá ellátja az  állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az  állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését,
 • gondoskodik a  PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e  PPP szerződésekben meghatározott, az  államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e  PPP projektek és szerződések kezeléséről,
 • a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a  miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti a  Kormány gazdaságpolitikai és fejlesztéspolitikai céljainak a  megvalósítását, és ennek keretében együttműködik a  Kormány szakterület szerint érintett minisztereivel, valamint a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a  jogszabály vagy Kormány döntése alapján, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez, illetve egyes sajátos építmények és létesítmények esetén szükséges beruházás-előkészítési, beruházás-lebonyolítói, költségvetés- és tervellenőri, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról,
 • a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján ellátja az  állami vagyon értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer működtetésével, az  elektronikus árverési rendszer keretében történő értékesítéssel összefüggő feladatokat.

A honvédelmi miniszter Szalay-Bobrovniczky Kristóf feladat- és hatásköre

A rendelet azt is rögzíti, hogy a honvédelmi miniszter a Kormány

 • honvédelemért,
 • a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
 • védelmi fejlesztésekért,
 • sportpolitikáért,
 • sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
 • kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős tagja.

Az igazságügyi miniszter Varga Judit feladat- és hatásköre

A rendelet szerint a régi-új igazságügyi miniszter a Kormány

 • igazságügyért,
 • választójogi és népszavazási szabályozásért,
 • áldozatsegítésért,
 • kárpótlásért,
 • európai uniós ügyek koordinációjáért,
 • fogyasztóvédelemért felelős tagja.

A kultúráért és innovációért felelős Csák János miniszter feladat- és hatásköre

Szintén új minisztériumként jött létre a kultúráért és innovációért felelős minisztérium Csák János vezetésével. A rendelet szerint ő a kormány:

 • kormányzati tudománypolitikáért,
 • tudománypolitika koordinációjáért,
 • szakképzésért,
 • felsőoktatásért,
 • családpolitikáért,
 • gyermek- és ifjúságpolitikáért,
 • kultúráért,
 • kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,
 • vállalkozásfejlesztésért felelős tagja.

Utóbbi feladatkör kapcsán a rendelet rögzíti "A miniszter a vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében előkészíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat."

A miniszter a vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében a) meghatározza a  vállalkozásfejlesztés irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért, b) előkészíti a  mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, és a  beruházások ösztönzésére vonatkozó programokat, kezdeményezéseket, felel azok megvalósításáért és érvényesítéséért, c) együttműködik a  gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a  kidolgozásában, valamint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működőtőke-bevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában, d) együttműködik a  befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel.

A külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter feladat- és hatásköre

Szijjártó Péter Szintén régi-új miniszter a kormányban a tárca élén, a feladatköre azonban változott. A rendelet szerint ő a Kormány

 • külgazdasági ügyekért,
 • külpolitikáért,
 • a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,
 • űrkutatásért,
 • – a csángó ügyek vonatkozásában – nemzetpolitikáért,
 • üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,
 • harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős tagja.

A legmeglepőbb feladatkör a fentiek közül talán az ötödik. Ennek kapcsán a rendelet azt rögzíti: „A miniszter a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitikáért való felelőssége körében összehangolja a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységét, ennek keretében a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a  csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében.”

Szijjártó Péter irányítása alatt ezentúl csak a Nemzeti Befektetési Ügynökség lesz.

A pénzügyminiszter Varga Mihály feladat- és hatásköre

A rendelet a régi-új pénzügyminiszter Varga Mihály feladat-és hatásköreit is rögzíti. Fontos, hogy ő lesz továbbra is a miniszterelnök gazdaságpolitikáért felelős helyettese is és pozíciójában ő a Kormány

 • adópolitikáért,
 • államháztartásért,
 • költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
 • számviteli szabályozásért,
 • nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében,
 • lakáscélú állami támogatásokért,
 • egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
 • nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,
 • nyugdíjpolitikáért felelős tagja.

A rendelet azt is rögzíti, hogy a miniszter vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit és ezután a fenti területeket részletesebben is szabályozza.

A technológiai és ipari miniszter Palkovics László feladat- és hatásköre

A régi-új miniszter egy új elnevezésű tárcát irányít és ebben a minőségében Palkovics László a Kormány

 • iparügyekért,
 • bányászati ügyekért,
 • belgazdaságért,
 • energiapolitikáért,
 • környezetvédelemért,
 • körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 • hulladékgazdálkodásért,
 • hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
 • a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,
 • közlekedésért,
 • víziközmű-szolgáltatásért,
 • nemzeti közműszolgáltatásokért,
 • foglalkoztatáspolitikáért,
 • felnőttképzésért,
 • társadalmi párbeszédért felelős tagja.

A területfejlesztési miniszter Navracsics Tibor feladat- és hatáskörei

A régi-új miniszter egy új tárca élén kapott feladatot, amelyet a rendelet az alábbiakban határol körbe. Eszerint Navracsics Tibor a Kormány:

 • területfejlesztésért,
 • területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
 • közbeszerzésekért,
 • európai uniós források felhasználásáért,
 • az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért felelős tagja.

A rendelet rögzíti, hogy a miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnökség segíti.

Az uniós források felhasználásával kapcsolatos fenti pont kapcsán az alábbiakat rögzíti részletesen a rendelet. A miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében:

 • előkészíti az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
 • összehangolja a  központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a  támogatáspolitikai intézkedésekhez,
 • c) javaslatot tesz az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó hazai forrásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozási tartalmat,
 • az  agrárpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe utalt jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatok kivételével ellátja az  európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
 • biztosítja a fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot,
 • összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését,
 • tárgyalásokat folytat – a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve – az  Európai Unió intézményeivel az  európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,
 • biztosítja az  európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a  programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
 • gondoskodik a  hazai források és az  európai uniós források tekintetében az  Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107.  cikk (1)  bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról,
 • ellátja a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi és tájékoztatási feladatokat,
 • ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
 • ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását,
 • működteti a közvetlen európai uniós források önerő és előkészítési költségének támogatási mechanizmusát,
 • ellátja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (RRF Terv) végrehajtásához kapcsolódó tagállami hatósági feladatokat.

Emellett azt is rögzíti a rendelet, hogy a  miniszter az  európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszerben folyamatosan figyelemmel kíséri az  európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós források felhasználását, nyomon követi és értékeli az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait, és azokról a Kormányt tájékoztatja.

Továbbá a miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében

 • a  kohéziós politika tekintetében összehangolja a  2020 utáni európai uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyaláshoz kapcsolódó kormányzati feladatokat,
 • gondoskodik a 2020 utáni európai uniós programozási időszak legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumának (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról.

A rendelet végül azt is rögzíti, hogy milyen stratégiai kabineteket hoz létre a kormány és mely felelősségi körökben rendelkeznek ügydöntő jogkörrel a Kormány nevében:

 • A Stratégiai és Családügyi Kabinet 58 féle felsorolt területen
 • A Gazdasági Kabinet 57 féle felsorolt területen
 • A Nemzetpolitikai Kabinet 4 féle felsorolt területen
 • A Védelmi Tanács 23 féle felsorolt területen.

Utóbbi kapcsán a rendelet rögzíti: a Védelmi Tanács elnöke ügydöntő jogkörrel gyakorolja a Kormány részére a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8.  § (8)  bekezdésében, valamint a  honvédelemről és a  rendkívüli intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 62/A. § (6a) bekezdésében meghatározott hatáskört.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. Budapest, 2022. május 24.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor (b8) ötödik kormányának tagjai, miután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől (k) Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j8) jelenlétében a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Balról jobbra Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Palkovics László technológiai és ipari miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Lázár János építési és beruházási miniszter, Csák János kulturális és innovációs miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy István agrárminiszter, Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes, a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter.

Liszicsanszk
Orosz útlevél
Puskák
Karikó Katalin
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
2022. szeptember 15.
Property Investment Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu
Díjmentes online előadás
Érdemes most beszállni?
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
orosz ukrán háború kijev