foldgaz_fozes
Gazdaság

Megjöttek a rezsirendeletek - Mutatjuk a részletszabályokat!

Portfolio
Azzal párhuzamosan, hogy Németh Szilárd rezsibiztos bejelentett pár számot a rezsicsökkentési rendszer átalakításáról az InfoRádióban, megjelent a Magyar Közlönyben három rendelet, amelyek a részletszabályokat rögzítik.

Az első egy kormányrendelet (259/2022. (VII. 21.), amely „az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról” címet viseli és ehhez kapcsolódik két további rendelet, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke adott ki (6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet és 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet) és ezek szabják meg, hogy az áram- és földgázpiacon hogyan kell a piaci árat kiszámítani.

Az új szabályrendszer egyelőre év végéig lesz érvényben és előtte december 30-ig felül kell vizsgálnia a kormánynak a piaci helyzet alapján, hogy mit tegyen és utána ezt negyedévente meg kell ismételnie. Így tehát gyakorlatilag negyedévente várható majd az, hogy az addig bekövetkezett gáz- és árampiaci változások alapján módosulhat a rendszer, az árak.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

A legfontosabb szabályok az árampiacon

 • A villamosenergia kapcsán fontos, hogy az egész rendelet hatálya alól kivették a B GEO árszabást, ami a hőszivattyúk kedvező áramtarifa melletti működtetéséhez kell. Emellett szintén kivették a kedvezményes H tarifát is a fűtési idény idejére (nem kell figyelembe venni a H tarifa szerinti árammennyiséget a fűtési idényben).
 • Mivel sokan B tarifával fűtenek, így tehát csak részben igaz, hogy az árammal fűtők fellélegezhetnek, bár általánosságban is fontos hangsúlyozni, hogy az eddigi 36 forint/KWh helyett minden átlag feletti fogyasztó „csak” a 70,1 forint/KWh árat fog fizetni, miközben a piaci ár ennél sokkal magasabb lenne. Ez összefügghet azzal a Portfolio által is felvetett helyzettel, hogy az olcsó paksi áram a lakosság egész éves áramfogyasztását bőven fedezi, így kérdéses, hogy mi indokolja az átlagfogyasztás feletti résznél a piaci árak „ráengedését” a lakosságra.
 • A főszabály az lett, amit előre mondott a kormány és most a rendelet szövege is megerősíti, miszerint „2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.” Ezen „fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Vet. 141.  § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.”
 • Egy további pont azt rögzíti, hogy a lakossági piaci ár NEM minősül hatósági árnak, „azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik”. Magyarul folyamatosan változhat majd a kiszámlázott áramár, ahogy a piaci feltételek is változnak.
 • Van egy bonyolultnak hangzó mondat is arról, hogy mikor és hogyan kell meghatározni az újév első negyedévére érvényes lakossági piaci árat: „2022. december 31. napját követően a Hivatal a  lakossági piaci árat negyedévre az  egyetemes szolgáltató adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.”
 • A háztartási kiserőművesek, napelemesek számára is van két fontos szabály, amelyek értelmezésünk szerint azt jelentik, hogy az a napelemes, aki nettó értelemben betáplál a rendszerbe, de közben időnként vételez is a hálózatból, neki ezt a hálózatból vételezést rezsicsökkentett áron veszik figyelembe, így tehát a hőszivattyúsokhoz és az áramról fűtőkhöz hasonlóan marad ösztönzés a rendszerben ilyen infrastruktúra telepítésére. A két szabály egyike szerint „Ha az  elszámolási időszak során a  vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az  elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a  betáplált villamos energia a  háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel.”
 • A második szabály pedig: „A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.”

Ezek a fontos szabályok a gázpiacon

 • A földgázpiacon szintén a már jelzett kommunikációnak megfelelően 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre meghatározott áron b) az  a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni.
 • Ez azt jelenti, hogy a gázpiaci lakossági fogyasztó közül csak a 20m3/óra alatti gázmérővel rendelkező fogyasztók kapják az évi 1729 m3-ig 102 forintjával a gáz köbméterét, az efeletti kapacitású gázmérővel rendelkezők, pl. társasházak viszont egy további külön szabály vonatkozik.
 • Ezek után rögzíti azt a rendelet, hogy az 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely) „fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Get. 104.  § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni. Érdekes, hogy míg az árampiacon lakossági ár kifejezést használ a jogalkotó, itt versenypiaci költséget tükröző árról beszél. Ez arra utal, amiről Németh Szilárd is beszélt, hogy míg az árampiacon a piaci árnál jóval alacsonyabb, de a rezsiárnál magasabb árat kénytelenek kifizetni az átlagnál többet fogyasztók, addig a gázpiacon abszolút a piaci árat, a versenypiaci költségeket tükröző árat engedik rá az átlagfogyasztás felett a fogyasztókra.
 • Ahogy fentebb az árampiacnál, a gázpiacnál is rögzítik, hogy „a versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató javaslata alapján. Az ármeghatározáshoz az egyetemes szolgáltató elküldi javaslatát – amely tartalmazza az alkalmazni javasolt, az energiabeszerzési költségeket, versenypiaci költségeket tükröző ár mértékét, valamint annak meghatározásának módszertanát, számszaki levezetését és indokolását – a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az érvényes egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik.”
 • Itt is ugyanaz a bonyolultnak hangzó mondat van a következő ármeghatározásra, mint az árampiacon, miszerint „2022. december 31. napját követően a Hivatal a versenypiaci költségeket tükröző árat negyedévre az  egyetemes szolgáltatónak az adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett javaslatára, annak megtételét követően legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.”

Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

 • Ahogy fent már jeleztük, a jogalkotó tekintettel volt a lakossági fogyasztónak minősülő társasházakra és lakásszövetkezetekre. Számukra a rendelet 5.  § (1)  bekezdésében „meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.” Magyarul itt albetétenként (lakásonként) további évi 1729 m3-nyi gáz is elszámolható rezsicsökkentett áron és csak az így kijövő fogyasztási többletet kell piaci áron megfizetni.
 • Fontos kapcsolódó további szabályok, hogy „Az (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a  társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az  egyetemes szolgáltató részére a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az  épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. A 2022.  augusztus  15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.” itt tehát erősen ösztönzik anyagilag a közös képviselőket, hogy augusztus közepéig küldjék be a nyilatkozatot.
 • Erős anyagi ellenösztöző a trükközés elkerülésére az a szabály, hogy „Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt az 5.  § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”
 • Igencsak résen kell lennie a közös képviselőknek, hiszen „Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az  egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.”

Hogyan nézik az elszámolást?

Nagyon fontos, hogy nincs visszamelőleges, múltba tekintő hatály a többletfogyasztásra, ugyanis a rendelet rögzíti, hogy

Az erendelet szerinti kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe.

Ezután viszont sokaknak jöhet a kellemetlen hír, hogy augusztus 1-től már gyakorlatilag minden nap fogyasztása számít,

ugyanis a rendelet szövege azt jelzi, hogy belép a kormányzati kommunikációban már emlegetett két fontos szám a havi diktálók számára: a 210 KWh/hó, illetve a 144 m3/hó és az efeletti havi fogyasztási részre az áramnál a kétszeres lakossági árat, gáznál a hétszeres piaci árat kell megfizetni.

 • A szöveg ugyanis így néz ki: „A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni.”
 • Az is fontos szabály, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet, a továbbiakban „ESZ-rendelet 5.  §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  villamosenergia-költségeket a 2. § (1) bekezdése szerinti fogyasztás felett legfeljebb a 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci áron számolhatja el. (2) Az  ESZ-rendelet 10.  §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  földgázköltségeket az  5.  § szerinti fogyasztás felett legfeljebb a 6. § szerinti versenypiaci költségeket tükröző áron számolhatja el.” Magyarul: a főbérlő is csak azon a lakossági áron (áram esetén 70,2 forint/KWh, gáz esetén 742 forint/m3) számolhatja el az átlagfogyasztás feletti részre az árat, mint ahogy maga az egyetemes szolgáltató jogosult azt elszámolni a főbérlő, illetve egyéb lakástulajdonos felé.
 • Végül az is lényeges, hogy „Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.”

A rendelet lényegében a kihirdetését követő naptól lép hatályba, így tehát holnaptól, péntektől.

És akkor mennyi pontosan az annyi?

A fentiek után jön a Közlönyben a két rövid MEKH elnöki rendelet, amely gyakorlatilag tételesen megszabja, hogy a gáz- és árampiacon az átlagfogyasztás feletti részre milyen piaci árakat kell figyelembe vennie az egyetemes szolgáltatónak a következő hónapom számláinál:

 • A gázpiacon „a versenypiaci költségeket tükröző, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár” kapcsán két periódust szab meg az elnök, így tehát a) 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ, b) 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ. Németh Szilárd mai bejelentése szerint ez azt jelenti, hogy az eddigi 102 forint/m3 gázár 747 forint/ köbméterre ugrik, igaz a jelenlegi valós versenypiaci ár elmondása szerint 1020 forint lenne, de a lakosság nem ezt fogja fizetni.
 • Az árampiacon „a lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár” kapcsán két kategóriát tartalmaz a MEKH elnöki rendelet. Így „az ESZ árrendelet szerinti a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh, b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh” lesz a lakossági ár, ami tehát a jelenlegi 36 forint/KWh ár helyett értendő a havi 210 KWh feletti fogyasztási részre.

Címlapkép forrása: Getty Images

tőzsde részvény
Mol Dunai Finomító Dufi benzinkút kőolajfinomító
cser-palkovics andras
zaporizzsjai-atomeromu-ukrajna

Holdblog A pénz valódi értéke

(Archívumunkból 2019)   Értékalapú befektetőként törekednünk kell arra, hogy olcsó eszközöket tartsunk a portfóliónkban....

Tematikus PR cikk
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
2022. szeptember 15.
Property Investment Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Model Validation Quantitative Analyst

Model Validation Quantitative Analyst
Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Díjmentes online előadás
Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni?
villanyóra rezsi