gazvezetek gazcsap gazszallitas 2
Gazdaság

Mire számíthatunk a gázpiacon és hogyan készülhetnek fel a vállalkozások a közelgő télre?

Az orosz földgázszállítások megszakítása miatt a magyar gazdaság a GDP 1–6,5%-ával zsugorodhat az IMF modellszámításai szerint. Ennek fényében különösen indokolt minél szélesebb körben szót ejteni a hazai földgázellátás lehetőségeiről, az esetleges korlátozásokról és a vállalkozások által adandó válaszokról. A kialakult hazai földgázhelyzet értékelése alapján pedig a következő megállapításokra juthatunk:
 • A tárolók kulcsszerepet játszanak a hazai földgázkereslet kielégítésében, de tartósan nem képesek pótolni a kieső importforrásokat.
 • Számos forgatókönyv szerint az elkövetkezendő tél végére a földgáz mennyisége kritikus mértékre csökkenhet.
 • A vállalkozásoknak fel kell készülniük arra, hogy az elkövetkezendő télen a földgázellátásban fennakadások lehetnek.
 • A vállalkozásoknak javasolt cselekvési tervet készíteni a válsághelyzetre, valamint a gázfogyasztásukat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni. Becslésünk szerint ennek a csökkenésnek a százalékos mértéke akár két számjegyű is lehet, amely több százmillió m3 megtakarítást jelenthet.

Források és kockázatok

A hazai földgázfogyasztás fedezésére háromféle forrás áll rendelkezésünkre: hazai kitermelés, az európai földgázrendszerrel összeköttetést létesítő csővezetékes források és a tárolói készletfelhasználás. Nézzük meg részletesen az egyes források súlyát és szerepét az ellátásbiztonság szempontjából.

Az ábra az elmúlt évek téli (értsd jelentős földgázfelhasználású október – márciusi időszak) hónapjaiban a napi átlagos kitermelést, importot és tárolói kivétet, valamint az adott időszak leghidegebb napjára eső (csúcsnapi), a három forrásból származó mennyiségeket mutatja. Látható, hogy az időszaki átlagos felhasználás és a csúcsnapi kivét között jelentős különbségek lehetnek.

A hazai kitermelés napi átlagos mennyisége stabilan 4 millió m3 körül alakult, az elmúlt időszakban a csúcsnapokon sem emelkedett ez az érték 7 millió m3 fölé. Ezzel a forrással kapcsolatban kevés kockázat merül fel, bár annyit érdemes megjegyezni, hogy a kitermelés növelése olyan gázmezők bevonásával is történhet, amely a kezdetekben nem tudja biztosítani a megfelelő gázminőséget. A kormányzati kezdeményezések között szerepel középtávon a hazai kitermelés bővítése, de ennek hatása a következő téli időszakban még nem lesz számottevő.

A külföldi csővezetékes útvonalról származó földgáz mennyisége napi szinten az elmúlt időszakban 14 és 23 millió m3 között változott, a csúcsnapi értékei 30 millió m3 körül alakultak. Ez azt mutatja, hogy az import egy rugalmas megoldása a hazai fogyasztás kielégítésének. Jelen helyzetben ezzel a forrással kapcsolatban jelennek meg a legjelentősebb kockázatok Európa szerte az orosz földgázszállítás megszakadása miatt, amely nem csak a téli időszakban jelenthet problémát, hanem a tárolói induló készlet mennyiségét is befolyásolhatja.

A tárolói forrást a másik két forrástól megkülönbözteti a csúcsnapi és a napi átlagos mennyiség közötti jelentős eltérés: a tárolók esetén a csúcsnapi mennyiség akár ötszöröse is lehet a napi átlagos mennyiségnek, ahogy látjuk ezt 2019-ben. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a hazai ellátásban kiemelt szerepe van a tárolókban lévő földgáz mennyiségének, mivel a rugalmasságával képes az import hiányát pótolni.

Az idei év a földgáztárolás szempontjából különleges, mert a korábbiakhoz képest alacsonyabb készletszintről indult a betárolás. Ezt a hátrányos kezdést ellensúlyozta a 2022. áprilist követő gyorsabb ütemű betárolás. A jelenlegi betárolási ütem alapján azt feltételezzük, hogy a 2022-es tárolói töltöttség nem éri el a 2020-as igen magas szintet, attól mintegy 1 milliárd m3-rel elmarad. A lenti ábrán látható, hogy részben a COVID-ból adódó rendkívül alacsony piaci gázárak miatt a tárolók töltöttsége 10 éves szintű maximumon volt 2019-ben és 2020-ban. Ez a feltételezés azonban csak a jelenlegi lehetőségek mellett állja meg a helyét, amennyiben a többletszállítások bevonására irányuló kormányzati szándék megvalósul, a záró készlet jobban megközelíti a 2021. évi szintet.

A fenti forrásoknak a belföldi felhasználást kell kielégíteniük, amely a 2016 és 2020 közötti évek téli időszakaiban napi szinten átlagosan 35 – 37 millió m3 volt. Ennek mértéke azonban nagyban függ az időjárástól is, mivel a téli időszakban a lakossági felhasználás jóval meghaladja a kevésbé időjárásfüggő ipari felhasználást. Ha a napi átlaghőmérséklet fagypont alá süllyed, a hazai felhasználás meghaladja az 50 millió m3-t, ennél hidegebb napokon a 60 millió m3-t is.

Ha az import vonalak megszakadnak, a fogyasztást a hazai termelésből és a tárolói földgázból kell fedezni. Ahogy fentebb is láttuk, a termelés szintjét 4 millió m3-es szint környékén állandónak vehetjük, így 30 – 31 millió m3-t szükséges a tárolókból kitárolnunk átlagosan napi szinten. De mit jelent a vezetékes import rövidebb (1-2 hetes) kiesése a tél során? Erre 2009 januárjában az orosz-ukrán tranzit vita idején volt példa: 2009 januárjában közel tíz napon át a vezetékes behozatal 1-4 millió m3/nap értékre esett. Az import források rövidebb, vagy hosszabb korlátozása két kockázatot rejt:

 1. Hidegebb téli időszakban a napi ellátásunk nagyjából 45-55 millió m3/napig hazai forrásból biztosított függetlenül attól, hogy mennyi gáz van a tárolókban. Van egy fizikai korlátja napi kitermelhető és kitárolható mennyiségnek, ami felett az üzem biztonsága nem fenntartható. Ha a napi gázigényünk 50 millió m3 fölé emelkedik, bizonyos felhasználói kategóriákban a vételezést korlátozni kell függetlenül attól, hogy ténylegesen van gáz a tárolóban, de erről később még szó lesz.
 2. Ha az ősz/tél folyamán a hidegebb idő miatt a tárolók gyors ütemben apadnak, félő, hogy tél végén, vagy egy hidegebb kora tavaszi időszakra elapadnak a tárolói források. A vezetékes import egy ilyen időszakban történő kiesése ugyancsak a felhasználás korlátozását vonhatja maga után.

Korlátozások: mikor, kit, hogyan?

Amennyiben a rendszert üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló források nem elegendőek a tervezett fogyasztás kielégítésére, korlátozásokat léptethet életbe. Jelenleg több jogszabály (törvény és kormányrendelet) szabályozza az ilyen esetben szükséges teendőket és a korlátozási sorrendet. A kormány bejelentette, hogy dolgozik a korlátozási szabályok átdolgozásán, iparági szakértők megerősítették, hogy folyik az egyeztetés a jelenlegi rendszabályok átalakításáról. Ezt erősíti meg a Bizottság által bejelentett csomag, miszerint minden tagállamnak szeptember végéig aktualizálnia kell a saját gázpiaci vészhelyzeti ellátási tervét.

A jelenlegi szabályozás szerint egy földgázipari válsághelyzetnek három fázisa van: korai előrejelzési szint, riasztási szint és vészhelyzeti szint. A harmadik szinten van lehetősége a rendszerirányítónak a felhasználók földgázvételezésének korlátozására. A korlátozás meghatározott kategóriák mentén, meghatározott sorrendben történik. Az infrastruktúrát üzemeltető vállalatoknak összesen 10 kategóriába kell sorolniuk a felhasználókat, 9 korlátozható és egy nem korlátozható kategóriát határoz meg a vonatkozó kormányrendelet. A földgázt vételezők a fogyasztásuk mértékétől és a tevékenységük jellegétől függően kerülnek valamely kategóriába.

A teljesség igénye nélkül az első kategóriába kerülnek azok a földgáztüzelésű erőművek, amelyek alternatív fűtőanyagkészlettel rendelkeznek. A második kategóriába már nagyobb ipari létesítmények is bekerülnek. A további kategóriákba történő besorolás a fogyasztási szint, illetve a földgázfelhasználás korlátozásának társadalmi és ökológiai hatásának értékelése játszik szerepet.

Arra kevésbé lehet számítani, hogy egy esetleges forráscsökkenés és ezzel párhuzamosan tartósan hideg időszak miatti előrejelezhető fogyasztásnövekedés esetén kiterjedt korlátozásokat léptet életbe a rendszerirányító, de a 2009. januári orosz-ukrán gázvita esetében már tanúi lehettünk korlátozó intézkedéseknek. Akkor az első két (akkor még némileg mást jelentő) kategóriában történtek korlátozások. Az erőművek alternatív tüzelőanyagra álltak át, az ipar bizonyos szektoraiban (pl.: autógyártás, építőanyagok gyártása, gépgyártás) csökkentették, vagy felfüggesztették a termelést a szereplők.

Korlátozások: hogyan készüljünk fel rá?

A fentiek tükrében érdemes a vállalkozásoknak felkészülniük az esetleges korlátozásokra adott válaszokkal, cselekvési és kockázati tervvel. Elsősorban nyilván kell tartani, hogy az adott vállalkozás melyik korlátozási kategóriába tartozik. Ezt az információt a földgázipari vállalkozásokkal kötött szerződés tartalmazza. Amennyiben valaki az alacsonyabb számú kategóriába került besorolásra, érdemes a korlátozásokra adandó válaszokkal összetettebben is foglalkozni.

Célszerű a gázfogyasztást monitorozni és meghatározni, hogy a termelés mely területén használják a földgázt a legintenzívebben, milyen a napi átlagos és a maximális vételezés mértéke. Értékelni kell a tevékenységeket abból a szempontból, hogy meghatározhatóak legyenek azok a kulcsfolyamatok, amelyekhez mindenképpen szükség van a földgázra. Ezen túl érdemes a kulcsfontosságú beszállítók tevékenységét is értékelni hasonló szempontokból, hiszen a beszállítóknál érvényesített korlátozás hathat a vállalatra is. Meg kell vizsgálni, hogy mi az a minimum vételezési mérték, ami szükséges a berendezések és eszközök fagyás okozta kárainak elkerülése érdekében.

Ha sikerült felmérni és értékelni a gázfogyasztást a tevékenység szempontjából, akkor meg kell vizsgálni, hogy van-e alternatíva a földgáz kiváltására. Ez a kérdés azonban nem csak a korlátozások idején való folyamatos működés elősegítésénél jelenthet hasznot, hanem az alternatívák által további lehetőséget nyit meg a működési költségek csökkentésére. Ennél a szempontnál kiemelt szerepe van az időtávnak, mivel a technológiai váltás rövid távon - a következő télre -, gyakorlatilag nem releváns, de a hosszú távú és fenntartható működést segítheti ez az elemzés. Ráadásul a földgáz kiváltásának lehetnek dekarbonizációs hatásai is, amelyek szintén hozzájárulhatnak a vállalkozások társadalmi, de akár gazdasági reputációjának növeléséhez is.

Mivel rövid távon a földgáz használata kevésbé helyettesíthető (néhány speciális kivételtől eltekintve), ezért az alacsonyabb korlátozási kategóriába eső vállalkozásoknak érdemes cselekvési tervet készíteniük a korlátozás esetére. A cselekvési terv készítésének elsődleges célja az üzembezárás elkerülése. Csak néhány példa a cselekvési terv tartalmi elemeire:

 • Mely tevékenységet, milyen mértékben korlátoznak?
 • Mit kell tenni, ha a korlátozás átmeneti és mit, ha tartós?
 • Hogyan szervezzék az üzletmenetet a korlátozások időszaka alatt és annak feloldása után?
 • Milyen együttműködés lehetséges a partnerekkel a károk enyhítésére?
 • A leállás mennyi időt vesz igénybe és meddig nem okoz technológiai károkat?
 • A visszaindulás mennyi időt vesz igénybe?

Ezek mind olyan kérdések, amelyek a vállalkozás egyedi jellemzőitől függenek (tevékenység, folyamatok, gazdasági helyzet), ezért univerzális válasz nem adható rájuk. Minden vállalkozásnak önmagának kell ezeket a kérdéseket átgondolnia annak érdekében, hogy az energiaipar válságos időszakában az üzletmenet folytonosságát biztosítsa, tartósan ne sérüljenek a vállalati célok, elegendő és megfelelő termékekkel, szolgáltatásokkal láthassa el a vevőit. Ezzel javíthatja relatív piaci pozícióját egy potenciálisan romboló gazdasági környezetben.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images

autópálya lezárás
új lakások
fehér ház amerika elnök fehérház
vlagyimir putyin

Holdblog Joe Biden mélypontja

Minden idők harmadik legnépszerűtlenebb elnökeként távozott a Fehér Házból 2021 januárjában Donald Trump. Joe...

Tematikus PR cikk
Díjmentes online előadás
Hogyan működik a tőzsde, mik az alapok, hogy válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Díjmentes online előadás
Kezdőként hogyan tudsz külföldi részvényekkel kereskedni?
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Model Validation Quantitative Analyst

Model Validation Quantitative Analyst
2022. október 18.
Portfolio Future of Finance 2022
2022. szeptember 6.
Sustainable World 2022
2022. október 4.
Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával
2022. szeptember 7.
Private Health Forum 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
autópálya lezárás