vendégmunkás külföldi munkás
Gazdaság

Új fizetős bevándorlási programot indít a kormány, kiderültek a vendégmunkásszabályok

Szabó Dániel
A magyar kormány bemutatta harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó új törvény tervezetét. A tervezet különféle új tartózkodási engedélyeket és vízumkategóriákat vezetne be, kiemelve ezen belül az új, befektetési tartózkodási jogi kategóriát. A terv legmeglepőbb része, hogy a kormány egy olyan engedélyt hozna létre, amely kifejezetten a vendégbefektetőkre vonatkozna, és gyakorlatilag fizetős letelepedési lehetőséget biztosítana az EU-n kívüli beruházóknak.

Egy 255 oldalas törvénytervezetet terjesztett be a Parlament elé a kormány, amely gyakorlatilag gyökeresen átalakítja a magyar bevándorlási szabályokat, teljesen új tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó és vízumkategóriákat határoz meg.

A legérdekesebb, legmeglepőbb lépés, hogy egy új, befektetési tartózkodási jogi kategóriát is bevezetne a kormány.

A törvénytervezet részletesen kitér a vendégbefektetőkre vonatkozó feltételekre és kötelezettségekre. A vendégbefektetői vízumokat és tartózkodási engedélyeket is létrehoznak. Ezek olyan harmadik országbeli állampolgárnak járhatnak, aki Magyarországra történő beutazása és tartózkodása nemzetgazdasági érdeket jelent.

A tartózkodási jogosultság elnyeréséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

  • A befektetőnek rendelkeznie kell érvényes vendégbefektetői vízummal.
  • A beutazás és tartózkodás nemzetgazdasági érdeken kell alapulnia.
  • A befektetőnek eleget kell tennie a törvényben meghatározott egyéb feltételeknek, beleértve az ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel való rendelkezést is.

A fizetős megoldásnál tisztázzák, hogy nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 000 euró (közel 95 millió forint) összegű befektetési jegy megszerzését, vagy legalább 500 000 euró (mintegy 190 millió forint) összegnek megfelelő értékű, természetben Magyarország földrajzi területén található, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban tulajdoni illetőség megszerzését is.

Továbbá azt is nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni, ha valaki legalább 1 000 000 euró (377 millió forint) értékben, oktatási-, tudományos kutatási-, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújt valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott – vagyis modellváltott – felsőoktatási intézmény részére.

A vendégbefektetői tartózkodási engedély érvényességi ideje alapvetően legfeljebb tíz év, és ugyanezen célból további tíz évvel meghosszabbítható. Ezen időszak alatt a befektető köteles rendszeresen igazolni, hogy vállalt befektetéseit teljesítette.

Az új idegenrendészeti törvényjavaslat egybevág a Portfolio hetek óta megszerzett információival, amelyet több háttérbeszélgetésen módszeresen tagadtak a kormány tagjai.

A tartózkodási engedélynél a vízumhoz képest további feltételeket is szab a kormány: a harmadik országbeli állampolgárnak legalább öt évig olyan ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel kell rendelkeznie, amelynek nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki, és ingatlan-alapkezelője legalább egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az ingatlanbefektetésekre vonatkozó szigorú korlátozások is szerepelnek a tervezetben: a vendégbefektetőnek öt évig nem lehet elidegeníteni vagy terhelni a lakóingatlant, amelyet a befektetése során megszerzett. Emellett az ingatlannal kapcsolatos egyéb előírások is meghatározottak, beleértve az alapkezelő biztonsági tanúsítvánnyal való rendelkezést is.

A kormány érvelése a fizetős befektetési megoldása mellett, hogy álláspontjuk szerint az ingatlanbefektetés hosszú távú elkötelezettséget bizonyít, és a vendégbefektetőnek az időszak végéig meg kell őriznie az ingatlan tulajdonjogát és az abban való részesedését.

Volt már hasonló program Magyarországon

2013 és 2017 között működött már harmadik országok állampolgárai részére elérhető letelepedési program Magyarországon. Akkor a letelepedési engedélyért cserébe előbb 250 ezer, majd 300 ezer euróért kellett ötéves lejáratú magyar államkötvényt lejegyezni. A program Kínában lett különösen sikeres, hogy miért, arról szól a Portfolio Telepesek című hatrészes podcast sorozata, mely meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten és az összes nagyobb podcast platformon, valamint persze itt, a Portfolio-n is. A Telepeseket a Kreatív reklám- és médiaipari szaklap az év legjobb podcastjének választotta.

Megvannak az új, tényleg szigorúbb vendégmunkás-szabályok

Az új szabályozás részletesen szól a vendégmunkások számára kiadott tartózkodási és foglalkoztatási engedélyekről is, amelyek a kormány ígéreteinek megfelelően valóban szigorúbb szabályokat is tartalmaznak az eddig ismert javaslathoz képest.

Fontos, hogy a tervezet már szétválasztja a szezonális vendégmunkásokra vonatkozó szabályokat, valamint a beruházások megvalósítása érdekében történő foglalkoztatás feltételeit. Így a törvénytervezet kimondja, hogy szezonális munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az kaphat, aki meghatározott idénymunkát végezne,

A szezonális engedélyeknél feltétel, hogy annak ideje legfeljebb hat hónap, amely tizenkét hónapon belül hat hónapot meg nem haladó időtartamig meghosszabbítható. A szezonális munkavállalás céljából kiállított tartózkodási engedély tizenkét hónapon belül hat hónapot meghaladó időtartamra nem adható ki és hat hónapot követően nem hosszabbítható meg.

Fontos megjegyezni, hogy az engedély nem adható ki vagy hosszabbítható meg olyan esetekben, amikor a vendégmunkás más jogcímen tartózkodási engedélyt kérelmezne.

Beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyek csak az adott projekt megvalósításáig érvényesek, de legfeljebb három évre jogosítanának tartózkodásra Magyarország területén. Az ilyen jogcímen kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb az előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyásban meghatározott időtartamig terjedhet. Ezek a dokumentumok és jogosultságok a cél elérésén foglalt időtartamon túl nem hosszabbíthatók meg.

A törvény kiköti, hogy a vendégmunkásokat, külföldi munkavállalókat lehetőleg el kell különíteni a helyi lakosságtól.

A foglalkoztatót előnyben kell részesíteni, ha a vendégmunkás magyarországi szálláshelyét a foglalkoztató a beruházáshoz kapcsolódó helyszínen, a helyi lakosoktól elkülönített területen biztosítja. De megtagadható a kérelem és az engedély, ha a vendégmunkás magyarországi szálláshelyét a foglalkoztató nem a beruházáshoz kapcsolódó helyszínen, a helyi lakosoktól elkülönített területen biztosítja.

Az alkalmazók felelőssége lesz, hogy a vendégmunkások a munkaviszonya megszűnése vagy megszüntetése esetén Magyarország területét az ezt követő legkésőbb hatodik napon elhagyja.

De nemcsak a beruházások megvalósítására érkezhetnek az EU-n kívüli munkavállalók: a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély szolgálja azt, hogy a gyárakban is dolgozhassanak külföldiek. A terv itt azt szabja meg, hogy olyan munkavállalók részesüljenek ebben az engedélytípusban, akik tényleges munkát végeznek Magyarországon. Illetve akinek a munkavállalása olyan foglalkozásban történik, amelyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter nem zár ki – ez lényegében annak az ígéretnek megtartására vonatkozhat, hogy csak olyan munkakörökbe kerüljenek vendégmunkások, ahol „magyar ember nincs az adott feladatra”.

Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt az a vendégmunkás is kaphat, akinek magyarországifoglalkoztatására belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében harmadikországban letelepedett munkáltatóval fennálló munkaviszonya alapján kerül sor.

Az engedély érvényessége legfeljebb két év, de legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg. A törvény kimondja, hogy egy harmadik ország állampolgárai estében a Magyarországon kiadott vendégmunkás-tartózkodási és foglalkoztatási célú engedélyek száma nem haladhatja meg az összes engedélyes számának 25%-át.

Kizárják a családegyesítés lehetőségét is: a foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező vendégmunkás magyarországi tartózkodására hivatkozással további harmadik országbeli állampolgár tartózkodási jogcíme nem alapítható.

De külön meghatározzák, hogy kik számítanak vendégmunkásnak.

Ez az engedély azoknak szól, akik olyan munkát végeznek, amit ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt Magyarország területén folytatnak, mindezt vagy kedvezményes foglalkoztatónál vagy minősített kölcsönbeadónál. Bizonyos országokat kizárhatnak az engedélyezés alól, ha a magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács jóváhagyásával kiadott – rendeletében úgy dönt.

Itt is áll az a kritérium, hogy csak az lehet vendégmunkás, akinek a munkavállalása olyan foglalkozásban történik, amelyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter nem zár ki.

Könnyítést és kedvezményt kaphatnak viszont azok a vendégmunkás foglalkoztatás, amely a stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztatóknál, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknál vagy a Kiemelt Exportőr Partnerségi Programban szereplő foglalkoztatóknál történik. Az engedély érvényessége itt is legfeljebb két év, és egy évvel hosszabbítható meg a tervek szerint.

Fontos új kikötés, hogy a vendégmunkás nem kaphat nemzeti tartózkodási kártyát.

Jöhetnek magas kompetenciájú külföldiek is

Az új törvények a magas kompetenciával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok helyzetében fontos értelmezési szabályokat is bevezet. A törvény részletesen meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján egyénnek jogosultsága lehet a Magyar Kártya, a Vállalkozói kárty vagy az EU Kék Kártya megszerzésére.

A Magyar kártyához kapcsolódó tartózkodási engedély lehetőséget biztosít a Magyarországon felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok részére tartózkodásra és a szakmájukban történő munkavállalásra. Fontos feltétel, hogy a kérelmező rendelkezzen a szükséges felsőfokú szakmai képesítéssel, és a tartózkodási célja közvetlenül kapcsolódjon a munkavállaláshoz. Kikötés még, hogy aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként az e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez.

Az engedély érvényessége három év, de meghosszabbítható, ha a társadalmi együttélési feltételek teljesülnek.

Az EU Kék Kártya azoknak a magas szintű képzettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak nyújt lehetőséget, akik az Európai Unió tagállamaiban kívánják kifejteni szakmai tevékenységüket. A kártya megszerzése feltételezi a felsőfokú szakmai képesítés birtoklását és az adott munkakörhöz való releváns szakmai képzést vagy tapasztalatot.

Az EU Kék Kártya érvényességi ideje legalább két év, de meghosszabbítható akár négy évre is, a foglalkoztatás időtartamához igazítva.

A vállalaton belüli áthelyezés lehetőséget teremt olyan harmadik országbeli állampolgárok részére, akiket egy vállalkozás áthelyez az Európai Unió tagállamai területére. Fontos, hogy a vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott engedély csak tartózkodásra, nem pedig munkavégzésre jogosít.

A vállalaton belüli áthelyezési engedélyt két évig lehet kiállítani, de ez az időtartam az áthelyezés időtartamához igazodva akár három évig is meghosszabbítható. A vállalaton belüli áthelyezés során a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a vállalatok azonos vállalkozáscsoportba tartoznak.

Jön a Nemzeti, Vállakozói kártya is, egyszerűbb lesz a kutatóknak

A kutatók tartózkodásánál kikötik, hogy doktori fokozattal vagy a ilyen végzettséget biztosító programokban való részvételre jogosító megfelelő felsőfokú képesítéssel kell rendelkezniük. A kutatószervezetnek, ahol dolgoznak jogszabály szerint akkreditált intézeteknek kell lenniük.

A kutatói tartózkodási engedély érvényességi ideje legalább egy év, de legfeljebb két év, és a fogadási megállapodás érvényességi idejéhez igazodik. De a törvény lehetőséget ad az engedély időtartamának legfeljebb két évvel való meghosszabbítására.

Létezne egy kutatói rövid távú mobilitási igazolás is, melynek érvényességi ideje szintén szigorúan szabályozott. A kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély éves limitált időtartamra kiadható, de ezt legfeljebb 365 napig lehet érvényesíteni.

A Vállalati Kártya fogalmat is bevezetnék, amely a jogi személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói számára tartózkodási lehetőséget biztosítana, legfeljebb négy évig. A Kártya érvényessége csak egyszer meghosszabbítható.

Az utolsó fejezet a Nemzeti Kártyát érinti, melyet kizárólag szerb és ukrán állampolgárok kaphatnak.

Az engedély tartózkodásra jogosít legfeljebb kettő évig, és az érvényességét legfeljebb három évig lehet meghosszabbítani.

Ezek a törvényi változások részletesen szabályozzák a harmadik országbeli kutatók tartózkodását Magyarországon, hozzájárulva a tudományos együttműködések előmozdításához és a kiváló kutatók vonzásához az országba.

Címlapkép forrása: Getty Images

Keddig még maradhat a semmittevés a forint piacán
Property Awards, kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio
pfizer vakcina gyógyszergyártó
szélerőmű
Tematikus PR cikk
2024. március 19.
Agrárium 2024
2024. március 7.
Property Warm Up 2024
2024. március 20.
Portfolio-MAGE Járműipar 2024
2024. április 11.
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Tanfolyam
22+1 órás komplex tanfolyam, ahol a tőzsdei kereskedés és befektetés alapjait sajátíthatod el.
Könyvajánló
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Ez is érdekelhet
alkohol bor