Lehullt a lepel Oroszország harckocsijairól - Ez lesz majd, ami eldöntheti a háborút?
Globál

Lehullt a lepel Oroszország harckocsijairól - Ez lesz majd, ami eldöntheti a háborút?

A nyílt forrásokból elérhető adatokat, illetve az orosz harckocsiraktárokról és javítóüzemekről megvásárolt műholdképeket ukrán elemzők összevetették az orosz haderő jelenlegi veszteségeivel és gyártókapacitásával, majd kiszámolták, meddig tudja Moszkva finanszírozni ukrajnai háborúját és mikor fogyhat ki véglegesen a harckocsikból.

Az ukrán elemzők által készített tanulmány (bár néhol lényegesen régebbi, 2023 októberében készült képeket használ), így is lefedte az orosz harckocsitartalékok 95 százalékát, figyelembe vette az ország termelési képességeit, a fronton már harcban lévő páncélosok állományát, és azt a szürke zónát is, amely a raktárakból kivont, de a frontra még meg nem érkezett tankokat takarja.

Mennyi harckocsija maradt Oroszországnak?

A kutatás során több, a háborút megelőzően készült tanulmányt vettek alapul a tartalék-bázisokon és a járműjavító üzemek területén található eredeti harckocsi-számok megállapítására.

Bázisok

A friss adatok helyességét részben csökkenti a vásárolt műholdképek minősége, illetve egyes bázisokról hiányzó felvételek. Előbbi esetén konzervatívabb megállapításokat tettek (ha kétséges volt az állapot, javításra alkalmasnak jelölték az adott páncélost), utóbbi esetén pedig a 2023 októberében használt értékeket vették számításba (349. és 103. számú bázisok).

A harckocsi száma az egyes bázisokon a háborút megelőzően és a rendelkezésre álló legfrissebb műholdképek alapján
Bázis Darabszám, 2022 (ARI-elemzés alapján Darabszám, 2023. október (Covert Cabal-elemzés) Darabszám, 2024 január-március Harcképes páncélosok típusa
22. 850 450 250 (januári) T-80UD
111. 890 430 340 (február végi) T-80BV és T-62/55
1295. 300 55 30 (febuár végi) T-55
2544. 436 300 300 (2023 végi adat) Ismeretlen
769. 1117 700 750 (2024 március) T-72 és T-62/55
1311. 331 550 550 (2024 március) T-72
349.* 814 390 390 (2023 végi) Ismeretlen
103.* 574 400 400 (2023 végi) T-80UD
6018. 200 N.a. 40 (januári) T-80BV
Egyéb, kisebb bázisok N.a. 250 100  
Összesen 5512 3525 3150  
Forrás: Vijszkovij Viscsun, Portfolio      

A táblázatból jól látható, hogy Oroszország mintegy 2000-2500 páncélost reaktivált a háború kezdete óta az eredeti 5500 darabhoz képest. Vagyis, Moszkva készleteinek közel felét már valamilyen szinten felhasználta.

A táblázat egyik fontos tényezője, hogy a szerzők – mivel nyilvánvalóan nem állapítható meg a műholdképről a pontos állapot – a megmaradt harckocsik esetében nem tesznek különbséget aközött, hogy teljes felújításra, vagy csak pótalkatrésznek történő kannibalizálásra alkalmasak-e a megmaradt páncélosok.

További érdekességek a bázisokkal kapcsolatban, hogy

 • megkezdődött a 22. bázis kiürítése, ahol a harkivi gyárban készült, alapvetően ukrán dízelmotorokkal szerelt T-80UD-ket tárolták. Ezt Moszkva sokáig nem alkalmazta, feltételezhetően a teljes motorcsere igénye miatt.
 • A 111. bázis csökkenő kivonás arra utalhat, hogy a 103. javító üzem túlterhelt, nem tud járművet fogadni.
 • Az 1295-ös bázis hamarosan kimerül, az összes ottani T-55-ös a frontra érkezhet.
 • A 769., 103. és 349. bázisok esetén nem történt jelentős változás, a növekvő számokat a 2023-as felmérésnél konzervatívabb besorolás okozta.
 • A 6018. bázis teljesen kimerült, a megmaradt 40 harckocsi csak alkatrészként használható.
 • Általánosságban elmondható, hogy a jó állapotban tárolt és nagyon gyorsan helyreállítható tankok kimerülése miatt a kivonás mértéke jelentősen csökkent 2023 tavasza óta.

Javitóüzemek

A korábbi tanulmányok nagy hibát követtek el azzal, hogy nem vették figyelembe a felújításra átszállított harckocsik mennyiségét – állítja a mostani tanulmány. Ennek megfelelően ők pótolták a hiányosságot, ezzel pedig elő is került nagyjából 1300-1500, a raktár és a frontvonal között „félúton” lévő páncélos.

A harckocsi száma az egyes javítóüzemek területén a háborút megelőzően és a rendelkezésre álló legfrissebb műholdképek alapján
Javítóüzem Darabszám, 2022 (Jompy-elemzés) Darabszám, 2024 Típusok
560. 183 70-100 T-72
61. 381 250 Ismeretlen
Omszktranszmas 0 320-350 T-80
163. 63-82 100 Ismeretlen
103. 481 600-700 T-62
Összesen 1100-1200 1300-1500  
Forrás: Vijszkovij Viscsun, Portfolio    

Fontosabb kiemelések a javítóüzemekkel kapcsolatban:

 • Az üzemhez kapcsolódó számok nem teljes értékű páncélosokat jelölnek, ugyanis az üzem közelében tárolják a kannibalizálható, vagy éppen már teljesen szétszerelt és felhasznált harckocsikat is. A fenti táblázatban szereplő számok kiemelten a még valamilyen módon hasznosítható tankokat jelölik
 • A 163. üzem képminősége olyannyira rossz volt, hogy lényegében minden „dobozt” páncélosként számítottak be – függetlenül attól, hogy használható, vagy éppen akár páncélozott szállító járművet jelöl.

Következtetések a raktárkészletről

A jelenleg elérhető információk alapján Oroszországnak összesen 3050-3250, valamilyen módon felhasználható harckocsija van a tárolóbázisokon és további 1300-1500 harckocsi tartózkodik a javítóüzemek környékén, felújításra/modernizálásra várva, vagy épp donorként.

Ez, összevetve Moszkva jelenlegi veszteségivel, nagyjából 2-2,5 évig, potenciálisan 2026 elejéig elegendő ahhoz, hogy zavartalanul biztosítsa a veszteségek pótlását.

Ugyanakkor erre a számra kihathat a javítóüzemek túlterheltsége is: létezik egy olyan forgatókönyv, miszerint a tartalékok „élettartama” megnyúlhat, abban az esetben, ha az üzemekben a javítási ütem lassul. Erre jelenleg is van példa, hiszen egyre rosszabb állapotban lévő páncélosok érkeznek felújításra, amely így több időt vesz igénybe.

Mennyi harckocsit gyárt Oroszország?

A becslések szerint Moszkva havi szinten 100 darab bevethető harckocsit állít elő. Ebből a gyártás a T-90-esek esetén havi 5 darab lehet, a teljes gyártókapacitás pedig 15-20 darabot tehet ki.

Minden más, újonnan szolgálatba állított harckocsi a régi rendszerek felújításából vagy modernizálásából származik.

A tanulmány kutatása szerint a felújított harckocsik előállítási üteme átlagosan havonta 77 darab volt. Ez megegyezik a nyugati becslések 100 darabos havi előállítási képességével (figyelembe véve a 15-20 darab „nulláról” előállított páncélost is).

A tanulmány kiemeli, hogy a harckocsik modernizálására fordított kapacitások már elérték a maximumot, és innentől kezdve csökkenő tendenciát jósolnak, a következők alapján:

 • Az előre felhalmozott alkatrészkészletek kimerülőben lehetnek, miután a háború a vártnál jobban elhúzódott. Ezt a jelenséget ugyan tompíthatják a szankciók megkerülésére tett intézkedések, de ennek hatékonyságát a tanulmány megkérdőjelezi.
 • Krónikus munkaerőhiány jellemzi a védelmi ipari termelést.
 • A berendezések elhasználódása megnövekedett, a termelési ráták a 2015-2017 közötti szintekre estek vissza.
 • Növekedett a ráfordított munkaórák és költségek mértéke a produktumok esetén: a nyugati import helyettesítése, vagy a szankciók kijátszása több időt és pénzt igényel.
 • Romló harckocsiállomány: Moszkva logikusan a legkönnyebben helyreállítható harckocsikat emelte ki a bázisokról először. Ezek száma azonban drasztikusan csökkenhet, így a soron következő javítások több alkatrészt, időt és költséget igényelnek. Ez kompenzálja a növekvő kapacitásokat.
 • Figyelembe véve a felújítási kapacitásokat, ha Moszkva veszteségei sokáig és jelentősen meghaladják ezeket az értékeket, Oroszország kénytelen lesz lelassítani a támadásai ütemét és mennyiségét.

Lehetséges forgatókönyvek Oroszország kivéreztetésére

A tanulmány végül különböző forgatókönyveket állított fel az orosz katonai potenciál lehetséges kimerülésével kapcsolatosan. Ezek a forgatókönyvek a veszteségeken, meglévő tartalékokon és a gyártási/felújítási kapacitásokon alapulnak.

 • Optimista forgatókönyv:

2023-ban a vizuálisan megerősített orosz veszteségek száma 866 páncélost tett ki. Ehhez még a legvisszafogottabb becslések szerint is érdemes 20-30%-ot hozzáadni – a tanulmány 30%-kal számol. Így az éves veszteség 1125 harckocsit tesz ki. Az átlagos veszteségráta 93 egység havonta, amelyet jelen esetben fedez az orosz ipari kapacitás. Jelenleg az Ukrajnában található harckocsik számát 2200-2500 darabra teszik.

Ahhoz, hogy a veszteségek mértéke csökkentse az orosz haderő harcképességét, a veszteségrátának 160-170 páncélos/hóra kell emelkednie.

Akkor a veszteség és termelés egyensúlya felbomlik, az orosz haderő állapota 12-18 hónap alatt kritikusra fordulhat

 • Mérsékelt forgatókönyv:

Abban az esetben, ha a veszteség-termelés arány kiegyensúlyozott marad, Moszkva a harcképesség csökkenése nélkül tudja fenntartani a konfliktus jelenlegi dinamikáját, egészen a bázisokon lévő tartalék kimerüléséig. Ez valószínűleg 18-24 hónapon belül, 2026 elejére következhet be.

Ezt követően csak a gyártási kapacitására támaszkodhat, amely a front igényeinek ¼-1/5-ödét képes csak fedezni.

 • Pesszimista forgatókönyv:

Oroszország külső segítség igénybevételével elodázhatja a készletei kimerülését. Ez lényegében azt jelenti, hogy Moszkva elkezd közvetlen nehézfegyver-utánpótlást kapni harckocsik formájában Iránból, Észak-Koreából és esetleg Kínából. Ez az opció külön mérlegelést igényel, mivel egy egész sor tényezőt foglal magában: ezen országok politikai felkészültségétől kezdve a harcképes harckocsik tényleges számáig és típusáig.

A tanulmány végül megállapítja: a „mérsékelt” forgatókönyv a legvalószínűbb,

vagyis az, hogy Moszkva legkésőbb 2026 elejéig képes lesz fenntartani a konfliktus dinamikáját, onnantól kezdve azonban gyorsan romlik a haderő harcképessége.

Címlapkép forrása: Oleksii Chumachenko/Anadolu Agency via Getty Images

Kasza Elliott-tal

3M Company

Nemrég írtam a Solventumról, levált az MMM-ről és áprilisban a tőzsdére ment. Minden MMM részvényes a 4 részvénye után kapott egy SOLV részvényt. Ez eddig nagyon szép, azonban 05.14-én MM

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Nesze neked, ötéves szuperállampapír: tízmilliárdokat buktak a magyarok az értelmetlenné vált befektetésen
Financial IT 2024
2024. június 11.
Portfolio Property X 2024
2024. május 29.
Portfolio Agrofuture 2024
2024. május 23.
Portfolio AgroFood 2024
2024. május 22.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Díjmentes előadás

Kereskedés a magyar piacon kezdőknek

Minden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.

Díjmentes előadás

Tőzsdei megbízások helyes használata

Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Ez is érdekelhet
zágráb