építőipar
Ingatlan

Leszálló ágban az építőipar - Csak egy év múlva várja a beruházások feléledését a szakma

Portfolio
Az építőipar egy ötéves beruházási ciklus leszálló ágába került. Az Európai Unió hét éves ciklusának pénzügyi forrásaival finanszírozott létesítményei megvalósulnak, kifutnak, a 2021-2027-es időszak forrásaira pedig még várni kell. A hazai önkormányzati választásokat követően az önkormányzatok építési-beruházási célú megrendelései megtorpantak, amit a koronavírus-járvány következtében megváltozott pénzügyi helyzetük romlása felerősített. Közreadta helyzetjelentését és a 2021-re vonatkozó várakozásait az ÉVOSZ.
Portfolio Signature karácsonyra is!
A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezményre is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A járványhelyzet második hulláma a magánberuházók fejlesztéseit visszafogja, a lakossági megrendelések területén is fokozódik a kivárás. Egyedül a magyar állam tartotta az első hét hónapban a 2019. évben tapasztalt megrendelési szintjét, augusztus hónaptól azonban itt is csökkenés tapasztalható. Az építési beruházási célú közbeszerzések (állami és önkormányzati) száma 2020. január 1 - október 31. között a 2019. év hasonló időszakának az 55%-ára esett vissza, a közbeszerzési feladatok értéke pedig a múlt évinek a 75%-ára zsugorodott.

Nem folyik elegendő műszaki előkészítés a 2021-ben megindítható állami/önkormányzati projektek esetében, ami járvány esetén is nagy volumenben végezhető lenne, így az év eleji élénkítés is csak késedelemmel indítható.

Két nap és jön a PIF! Ne maradj le az év egyik legfontosabb hazai ingatlanpiaci eseményéről!

Az építési ágazat megrendelései 2019 augusztusától csökkennek

Egyre alacsonyabb 2019. évi bázishoz mérve is 2020. szeptember végén az építőipar rendelésállománya 16,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az építési ágazat 2020. évi termelési értéke január-szeptember hónapokban 2.938 Mrd Ft, ami 11%-kal kisebb az előző évi teljesítéstől. Különösen erős a csökkenés a mélyépítési ágazatban, az ún. egyéb létesítmények megvalósítása területén, ahol a termelési érték szeptember végén 20,6%-kal volt kisebb, rendelésállományuk pedig 27,6%-kal volt alacsonyabb.

A beruházási piac 2017., 2018., 2019. években megélt évenkénti 20% fölötti növekedését, majd 2020. évben várható 10% fölötti csökkenését, elfogadható üzleti kockázatok mellett az építési ágazat nehezen tudja követni. A megtett járványügyi intézkedések ellenére október hónap elejétől az építőiparban is megjelentek a vírusos megbetegedések. A tervezési, kivitelezési folyamatok átszervezésével, létszám-átcsoportosításokkal igyekeznek a vállalkozások a folyamatos munkavégzést biztosítani. A járványhelyzet egyre több helyen lassítja a tevékenységet, ami határidő csúszásokat eredményez. Különösen jellemző a csúszás a befejező szakaszban lévő létesítményeknél, ahol az élőmunka-igényes szakipari, szerelőipari, gépészeti feladatokat kell elvégezni.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint:

 • A tervező, kivitelező és lebonyolító vállalkozások üzletileg még elfogadható évet zárnak, de a 2021. évre átmenő megbízások összege alacsony, a jövő év vonatkozásában nagy a bizonytalanság.
 • Minden megrendelői szegmensben fokozódik a kivárás. Az önkormányzatokvonalán gyakorlatilag megszűnt a létesítmények előkészítése, terveztetése.
 • Az állami megrendeléseknél előrehozott beruházások egyelőre nincsenek, amivel a beruházási ciklus mélységét lehetne csökkenteni. Inkább az előkészítések lelassulásával, átütemezések sokasodásával találkoznak a lebonyolító mérnökirodák.
 • A tervezői, kivitelező kapacitás adott ahhoz, hogy 2021. évben 5.000 Mrd Ft értékű teljesítése lehessen az ágazatnak. (2019. évben 4.400 Mrd Ft-ot teljesített az ágazat.)

Milyen megrendelések segíthetnek?

Az ÉVOSZ javaslatai szerint el kellene indítani:

 • A szennyvíz- és csatornahálózatok fejlesztését, technológiai korszerűsítését. Ezt célzó országos programot.
 • A városi elavult ivóvízrendszerek rekonstrukcióját, a műszaki okok miatt elfolyó vezetések vízmennyiségek problémájának felszámolását.
 • Az útépítés területén feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként a szerződéskötéseket és a beruhásokat.
 • Középtávra előremutató feladatokról a vállalkozásoknak elegendő információja nincs. Fontos lenne az állami és önkormányzati beruházási elgondolások egységes felületen való követése.
 • Az új építésű lakások 5%-os ÁFA szabályainak mielőbbi közzétételét. Szabályozási oldalról is legalább 5 éves előrelátásra van szüksége a lakáspiacnak. 
 • Az újlakás-építések engedélyezési eljárásánál a további egyszerűsítések helyett a gyorsított eljárás rendjének bevezetését a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási eljárási rendhez hasonlóan.
 • Komplex lakásgazdálkodási program államilag koordinált kidolgozását, amely egyaránt foglalkozik a lakásépítéssel, a lakásfelújítással, bérlakással, üres lakások hasznosításával.
 • A rozsdaövezeti fejlesztéseknél az engedélyezési eljárási rend gyorsítását, hasonlóan a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások eljárási rendjében.
 • A COVID-19 járvány miatti csúszások indokolják, hogy a 2021. január 1-jétől érvényes épületenergetikai előírások számonkérése a használatbavételi eljárásoknál fél évvel később, 2021. július 1-jétől lépjen hatályba.
 • A beruházás-lebonyolítás területén tapasztalható fokozott állami szerepvállalással szemben a piac szereplőinek versenyét és erőteljesebb igénybevételét.
Portfolio Ingatlan Újlakás-kereső
Westside Residence

Westside Residence

1134 Budapest, Bulcsú 5-9
206 db lakás
30 – 108 m2 alapterület
34.9 – 93.5 M Ft
Átadás:
2021 Év vége

Ajánlatot kérek

Az építőipar az elmúlt években 100.000 fő képzetlen munkaerőt vett fel a piacról, akiknek szakirányú, munka melletti képzéséhez kormányzati segítséget is vár. A működő 103 ezer építési vállalkozói struktúra rendkívüli elaprózodottságot mutat. A járványhelyzet jelenleg különösen rámutat a mikrovállalkozások sérülékenységére, ezért lehet javasolt a vállalkozások fúziójának ösztönzése, kormányzati támogatása az építőipari termelési-szolgáltatási értékláncon belül. Továbbá a járvány első és második hulláma alatt a csökkentett munkaidejű bértámogatási lehetőséggel nem volt reális opció az ágazat szereplői számára, helyette viszont a Szakszövetség a bérek személyi jövedelemadójának, közterheinek csökkentését tartja megfelelő megoldásnak. A járvány okozta piaci helyzet javítását és a tartós növekedési pályán való mozgást úgyszintén egyszerre szolgálná a közszféra építési-beruházásainak előre hozása és szakmailag alaposabb előkészítése. Ehhez szükségesnek tartják többek között modern költségtervezési rendszerek kidolgozását, oktatását és bevezetését a hazai gyakorlatba. A járványhelyzetben és anélkül is nehezen követhetőek a vállalkozások számára az építési ágazat kormányzati megosztott irányítása és a gyakori jogszabályváltozások. 

A szervezet szerint tovább lehetne egyszerűsíteni a nem uniós külföldi állampolgárok hazai foglalkoztatásának engedélyezését, a kormányközi megállapodásokkal éves létszám kontingensek mellett átmenetileg a külföldi szakmunkások és mérnökök foglalkoztatásának egyszerűsítése lehet indokolt.

Portfolio Ingatlan Irodakereső
Atenor - RoseVille

Atenor - RoseVille

1034 Budapest, Bécsi út 68-84.
Kiadó terület: 15503 m2
Bérleti díj: 20 – 20 EUR
Átadás:
2021

Ajánlatot kérek

Felhígult a szakma

Az elmúlt három év erőteljes keresletbővülésének negatív hatása, hogy sok kókler is megjelent a piacon, úgymond „felhígult” a szakma. A szakmai felhígulás az állami, önkormányzati megrendelői, beruházási szaktudás területén is érezhető. Eért egy új típusú piaci ellenőrzés átgondolása sürgető az építésfelügyelet, a munkaügyi felügyeletek, a közbeszerzési ellenőrzések és adóügyek területén egyaránt. Az építési ágazatban a szakmai színvonal és a megbízhatóság növelése érdekében az ágazati növekedési program részévé lehetne tenni a tervezői és kivitelezői kötelező felelősségbiztosítást. Szervezeti nagyságtól és a létesítmény bekerülési értékétől függetlenül a tevékenységi jogosultság megszerzésének, a tevékenység folytatásának feltételeként javasolja az ÉVOSZ kötelező tervezői és kivitelező felelősségbiztosítás bevezetését, hasonlóan az ausztriai gyakorlathoz.

A szakmai megbízhatóság és a létesítmények előkészítési hiányosságainak elkerülése érdekében javasolja az ÉVOSZ az 500 millió Ft-ot meghaladó létesítményeknél a kötelező tervellenőrzés intézményének visszaállítását és a beruházás-lebonyolító kötelező alkalmazását.

Portfolio Ingatlan Raktárkereső
ctPark Budapest West - BIA5

ctPark Budapest West - BIA5

2051 Biatorbágy, Mészárosok út 6
Kiadó terület: 30315 m2
Bérleti díj: 4.9 – 9.5 EUR
Átadás:
2021 Q1

Ajánlatot kérek

2021-től jöhet a fellélegzés

A tervező, kivitelező és lebonyolító vállalkozások egyaránt arra számítanak, hogy

a beruházási piac élénkülésére összességében 2021. év II. félévétől korábban nem lehet számítani.

Az ÉVOSZ tagszervezeteinek piaci várakozásainál leegyszerűsödtek a regionális különbségek. Nincs lényeges eltérés keletről nyugatra haladva az országban, vagy északról délre. Különbség Budapest és agglomerációs övezete, valamint az ország további térségei között jelentkezik. A vállalkozások továbbra is szakmunkás- és mérnökhiányra számítanak. A munkaellátottság csökkenésével vidéken jelei mutatkoznak a képzetlen munkaerő létszám csökkentésének. Budapesten a foglalkoztatottak száma október hónapban nem csökkent.

A szakmunkások átlag bruttó bére 350-400 ezer Ft között mozog, a mérnököknél a bér a felkészültség, a projekt bonyolultságának függvényében nagyobb szóródást mutat, 550-1000 ezer Ft között mozog. A vállalkozások nagy többsége 2021. évben nem, vagy csak az inflációt követő bérfejlesztést tervez a jelenlegi munkaellátottságából kiindulva.

A mikro- és kisvállalkozók munkaellátottsági várakozásai nagy szóródást mutatnak. Budapesten 2021. évre elegendő munkát remélnek, vidéken mintegy 25%-os csökkenést kalkulálnak. A közepes és országos nagyvállalkozások tervező, kivitelező és mérnöki szolgáltató területen egyaránt csökkenést látnak a jelenlegi kapacitáslekötésükből kiindulva, 15-30% közötti nagy szóródással. A mélyépítési ágazatban ettől rosszabbak a várakozások.

Az árak tekintetében a vállalkozások egyelőre áremeléseket nem terveznek, miközben a költségeik növekednek. Költségnövekedést hozott a járványhelyzet kezelése, a bérnövelések, a háttéripari beszerzési költségek növekedése. A vállalkozások tartalékokat látnak a tervező – lebonyolító – kivitelező közötti jobb együttműködésben. A járványhelyzet ezt az együttműködést lényegesen megnehezítette.

Portfolio Ingatlan Újlakás-kereső
Metrodom Panoráma

Metrodom Panoráma

1047 Budapest, Attila utca 14
632 db lakás
30 – 147 m2 alapterület
21 – 132.5 M Ft
Átadás:
2019 Q3

Ajánlatot kérek
pozsonyiéjszaka
GettyImages-1154601854(1)
munkanélküliség
falu házak
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Trendlovaglás, vételi és eladási zónák azonosítása, piaci aktualitásokkal fűszerezve
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
falu házak