Uniós források

Itt az első kkv-fejlesztési pályázat! Lássuk a buktatókat!

Portfolio
Legalább már három éve a piacon működő, árbevételének legalább felét egy meghatározott tevékenységi körből szerző feldolgozóipari vállalkozás indulhat azon a november 10-től megnyíló pályázaton, amelyet - nyolc másik kiírással együtt - pénteken délután jelentett be a kormány a most indult Széchenyi 2020 program keretében. A kiírásból világosan kiderül, hogy az a közép-magyarországi régión kívüli feldolgozóipari kapacitásbővítési projekteknek szól, kötelező vállalások társulnak hozzá és reális, költségtakarékos módon összeállított pályázatokra érdemes törekedni a nagyobb nyerési esély érdekében. Fontos, hogy a friss kormányzati kommunikáció mellett ez a pályázat még vissza nem térítendő támogatást ad 10-100 millió forint közötti összegben, igaz legfeljebb 50 százalékos támogatási intenzitás mellett. Az alábbiakban a 22 oldalas részletes pályázati kiírás alapján a legfontosabb jellemzőket gyűjtöttük össze. A tegnap bejelentett 8 további pályázat néhány lényeges eleme:
Nekik szól a pályázati lehetőség

A feldolgozóipari kapacitásbővítést favorizáló felhívás célcsoportjába azon vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek:
 • magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak vállalkozásai (a szolgáltató szektor és az építőipar kivételével),
 • amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztésük a részletes kiírásban megadott több tucat TEÁOR kódszámú tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik,
 • és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A pályázat néhány kiemelten fontos kritériuma:
 • csak olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • csak olyan mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és ebbe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • csak olyan vállalkozás nyújthat be pályázatot, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a a pályázati felhívásban felsorolt több tucat TEÁOR-kódú tevékenységek valamelyikéből származik
 • a pályázó vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét
 • fontos, hogy a támogatási kérelemben igényelt támogatás nem haladja meg a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét
 • csak a Közép-Magyarországi régió területén kívül, a pályázó vállalkozás székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén megvalósuló projektekre lehet pályázni
 • az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 10 és 100 millió Ft közötti, a projekt elszámolható összköltsége pedig legfeljebb 300 millió forint lehet
 • a kiemelt iparágakban fejlesztő nyertes vállalkozásoknak legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával kell finanszírozniuk, amely önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie
 • jó tudni, hogy támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető, illetve lényeges, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek nem számolhatók el; a projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető,
 • a gyártókapacitás bővítési prioritású pályázatot jól mutatja például az, hogy többek között a darabonként nettó 200 ezer Ft feletti beszerzési áru eszközöket támogatja,
 • az is ugyanezt a célt mutatja, hogy a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük, közben az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzés költsége legfeljebb 25%-ot tehet ki.

Kötelező vállalások

A pályázó vállalkozásnak a projekt keretében az alábbiak mindegyikének teljesítését vállalja:
 • Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5). Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Nettó árbevétel növelése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

A fenti témakörhöz tartozik, hogy a nyertesnek a projekt keretében létrehozott termelő kapacitásokat, fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig fenn kell tartania és üzemeltetnie kell

A pályázat főbb keretei:
 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,5 milliárd Ft. A támogatott pályázatok várható száma: 150-200 db.
 • A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 10 millió Ft - 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
 • Mivel a pályázati kiírás 2014. október 10-én jelent meg, így a pályázatok benyújtása 2014. november 10-től indulhat, online módon elektronikus kitöltő programon keresztül
 • A projektjavaslatok benyújtásának határideje: 2014. december 31.
 • A pályázatok egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra és lényeges, hogy az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére.
 • Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.
 • Fontos, hogy a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.
 • Amennyiben a keret kimerül, akkor egy tartaléklista megnyitására kerül sor, amelyen a támogathatósági sorrendet az alábbi két szempont határozza meg:
 • 1. A 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján leghátrányosabb helyzetű kistérségekben tervezett beruházások előnyben részesülnek.
 • 2. Az árbevétel összegének növekedése a támogatási kérelem benyújtását megelőző két év jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolói alapján; a nagyobb árbevétel-növekedésű vállalkozások kerülnek a tartaléklista élére.
 • A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja (amely hosszabbodhat, ha hiánypótlás, vagy tisztázó kérdés válik szükségessé).

Néhány lényeges technikai feltétel
 • Lényeges, hogy a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie
 • A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles
 • a megvalósítás helyszínén üzemeltetni
 • Fontos, hogy a kapacitásbővítő fejlesztéseknél minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges, amelynek a pályázatban leírt részletes tartalommal kell bírnia
 • Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett (több választható formában) biztosíték nyújtására kötelezet, igaz szintén 20 millió forintnyi nyertes támogatási összeg felett előleg lehívást igényelhet.

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás tartalmazza: 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 1052 Jégkrém gyártása 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása 1072 Tartósított lisztes áru gyártása 1073 Tésztafélék gyártása 1082 Édesség gyártása 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 1085 Készétel gyártása 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása 1101 Desztillált szeszes ital gyártása 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 1105 Sörgyártás 1106 Malátagyártás 1310 Textilszálak fonása 1320 Textilszövés 1330 Textilkikészítés 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 1393 Szőnyeggyártás 1394 Kötéláru gyártása 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 1396 Műszaki textiláru gyártása 1399 Egyéb textiláru gyártása mns 1411 Bőrruházat gyártása 1412 Munkaruházat gyártása 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1414 Alsóruházat gyártása 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 1420 Szőrmecikk gyártása 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 1511 Bőr, szőrme kikészítése 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 1520 Lábbeligyártás 1610 Fűrészárugyártás 1621 Falemezgyártás 1622 Parkettagyártás 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 Tároló fatermék gyártása 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 1711 Papíripari rostanyag gyártása 1712 Papírgyártás 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 1723 Irodai papíráru gyártása 1724 Tapétagyártás 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 2011 Ipari gáz gyártása 2012 Színezék, pigment gyártása 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 2016 Műanyag-alapanyag gyártása 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 2030 Festék, bevonóanyag gyártása 2041 Tisztítószer gyártása 2042 Testápolási cikk gyártása 2051 Robbanóanyag gyártása 2052 Ragasztószergyártás 2053 Illóolajgyártás 2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása 2060 Vegyi szál gyártása 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 2219 Egyéb gumitermék gyártása 2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2223 Műanyag építőanyag gyártása 2229 Egyéb műanyag termék gyártása 2311 Síküveggyártás 2312 Síküveg továbbfeldolgozása 2313 Öblösüveggyártás 2314 Üvegszálgyártás 2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 2320 Tűzálló termék gyártása 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása 2341 Háztartási kerámia gyártása 2342 Egészségügyi kerámia gyártása 2343 Kerámia szigetelő gyártása 2344 Műszaki kerámia gyártása 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása 2351 Cementgyártás 2352 Mész-, gipszgyártás 2361 Építési betontermék gyártása 2362 Építési gipsztermék gyártása 2363 Előre kevert beton gyártása 2364 Habarcsgyártás 2365 Szálerősítésű cement gyártása 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 2370 Kőmegmunkálás 2391 Csiszolótermék gyártása 2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása 2420 Acélcsőgyártás 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása 2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása 2441 Nemesfémgyártás 2442 Alumíniumgyártás 2443 Ólom, cink, ón gyártása 2444 Rézgyártás 2445 Egyéb nem vas fém gyártása 2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása 2451 Vasöntés 2452 Acélöntés 2453 Könnyűfémöntés 2454 Egyéb nem vas fém öntése 2511 Fémszerkezet gyártása 2512 Fém épületelem gyártása 2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 2529 Fémtartály gyártása 2530 Gőzkazán gyártása 2540 Fegyver-, lőszergyártás 2550 Fémalakítás, porkohászat 2561 Fémfelület-kezelés 2562 Fémmegmunkálás 2571 Evőeszköz gyártása 2572 Lakat-, zárgyártás 2573 Szerszámgyártás 2591 Acél tárolóeszköz gyártása 2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 2593 Huzaltermék gyártása 2594 Kötőelem, csavar gyártása 2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2611 Elektronikai alkatrész gyártása 2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 2630 Híradás-technikai berendezés gyártása 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2651 Mérőműszergyártás 2652 Óragyártás 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 2670 Optikai eszköz gyártása 2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása 2731 Száloptikai kábel gyártása 2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 2733 Szerelvény gyártása 2740 Villamos világítóeszköz gyártása 2751 Háztartási villamos készülék gyártása 2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása 2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor) 2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 2814 Csap, szelep gyártása 2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása 2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2849 Egyéb szerszámgép gyártása 2891 Kohászati gép gyártása 2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 2895 Papíripari gép gyártása 2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 2910 Közúti gépjármű gyártása 2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 3030 Légi, űrjármű gyártása 3040 Katonai harcjármű gyártása 3091 Motorkerékpár gyártása 3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 3099 Mns egyéb jármű gyártása 3101 Irodabútor gyártása 3102 Konyhabútorgyártás 3103 Ágybetét gyártása 3109 Egyéb bútor gyártása 3211 Érmegyártás 3212 Ékszergyártás 3213 Divatékszer gyártása 3220 Hangszergyártás 3230 Sportszergyártás 3240 Játékgyártás 3250 Orvosi eszköz gyártása 3291 Seprű-, kefegyártás 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 3831 Használt eszköz bontása 3832 Hulladék újrahasznosítása

Katona Bence Hiventures
IMG_20191017_163000
kulfoldi piaci terjeszkedesi tapasztalatok panelbeszelgetes
Frankfurti tőzsde
Lovretity Andras kulfoldi felvasarlas ugyvedi tanacsadas
hongkong191017
Németország már nem Európa motorja
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Délutáni webinárium MA
Praktikus tanácsok online tőzsdézéshez és kockázatkezeléshez.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
2019. október 17.
Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
Sipos-Tompa Levente HiVentures MFB konferencia