Itt a rangsor: ezekre költöttük el a legtöbb uniós pénzt
Uniós források

Itt a rangsor: ezekre költöttük el a legtöbb uniós pénzt

Portfolio
A Portfolio nem hagyta ki és elkészítette a környezet- és energetikai beruházások top 10-es listáját Magyarországra vetítve. A 10 legnagyobb beruházás kifizetett összege majdnem megegyezik a 4-es metró vonalának kiépítésére kifizetett összeggel. A legnagyobb környezet- és energetikai beruházás a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program volt. A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása projektnél, ha nem a megítélt támogatást vettük volna figyelembe a rangsornál, akkor nem is szerepelne a ranglistán.
A rangsort a pályázati hivatalos oldalon található megítélt összegek alapján állítottuk össze. Ha figyelembe vennénk a szerződött összegeket és a kifizetett összegeket is, akkor teljesen más sorrendet kapnánk.

Mint az az alábbi táblázatban is jól látszik a rangsor 7. helyén lévő Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása projekt esetében, ha a kifizetett vagy a szerződött összeget vesszük alapul, akkor ez a projekt nem szerepelne a top listán. A projekt megítélt támogatási összege 22, 46 milliárd forint volt és lett belőle szerződött összegnél 1,06 milliárd forint, kifizetett összegnél pedig 1,18 milliárd forint.

Nem csak ennél az egy beruházásnál vettünk észre eltérést a 3 összeg tekintetében, de ennél a projektnél volt a legnagyobb az differencia. A 10 legnagyobb beruházásból mind a 10 esetében volt minimális különbség a megítélt támogatás, szerződött és a kifizetett összeg tekintetében.

Itt a rangsor: ezekre költöttük el a legtöbb uniós pénzt

A 10 legnagyobb beruházás rövid összefoglalója

1. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program - 33,8 milliárd forint
A projekt célja a Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program keretében, az érintett 66 önkormányzat területén élő lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. Az előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg.

A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldás a tervezett Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer, ami a jelenleg is meglévő Közép-békési Regionális Vízellátó Rendszer, valamint az Orosházi Kistérségi Vízellátó Rendszer összekapcsolásából adódik. A rendszer megtáplálása az Aradi, a Kevermes-Lőkösházi, a Medgyesbodzási és a Csanádapácai vízbázison kitermelt vízzel valósul meg. Az így kialakult rendszerben a termelőtelepeken kialakított létesítmények alkalmazásával, a kitermelt víz megfelelő arányú keverésével, tisztítás-technológia alkalmazása nélkül állítható elő a szolgáltatásra alkalmas minőségű és a vízigényeket kielégítő mennyiségű víz.

Az érintett települések - Geszt kivételével - a regionális rendszerhez kapcsolódva távvezetéken kapják a megfelelő mennyiségű és minőségű vizet. Geszten a megfelelő mennyiségű és minőségű víz szolgáltatása érdekében a meglévő helyi vízbázis felújítása és tisztítás-technológia alkalmazása történik.

2. Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés - 33,1 milliárd forint
A projekt megvalósítása az egész Tisza-völgy szempontjából fontos, de a Felső-Tisza tekintetében kiemelkedő jelentőségű, mivel az árvízi veszélyeztetettség a folyamatban lévő töltésfejlesztések ellenére, továbbra sem csökken majd a szükséges mértékben. A tározó megépítésével a védekezési költségek csökkenése mellett nőtt az árvízvédelmi biztonság, tehát nagymértékben csökken a térségben lévő mezőgazdasági termőterületek, védett ökológiai rendszerek, lakóépületek építészeti emlékek árvízi elöntésének valószínűsége, valamint megoldódott a Bereg vízpótlása, ami elősegíti a gazdaság gyarapodását és a térség lakosságmegtartó erejének javulását.

Fő tevékenység, eredmények és a célcsoport:
  • Egy árapasztó tározó és a hozzá kapcsolódó létesítmények építése a Beregben, amelynek segítségével megcsapolhatók a Tisza tivadari szűkület fölötti legkritikusabb szakaszán az árhullámok csúcsai.
  • A tervezett 60 millió m3-es tározóval várhatóan 40-80 cm árvízszint csökkenés érhető el.
  • A megvalósuló rendszerrel megoldható a Bereg vízpótlása is.
  • A projekt célcsoportja a védett területen élő és gazdálkodó lakosság, valamint a gazdasági, illetve természetvédelmi szervezetek.


3. Duna projekt - 30,1 milliárd forint
Az árvízvédelmi fejlesztés elsőrendű célja a Duna-völgyben élő emberek és javaik védelme az árvizekkel szemben. Tökéletes árvízi biztonság nem létezik, ezért ennek elérése nem is lehet célunk.

A projekt célkitűzése olyan árvízvédelmi fejlesztés megvalósítása, amely esetén az elérhető haszonnak az értéke nagyobb a ráfordított költségek és a várható árvízkárok értékénél a projekt életciklusa során a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével. Mindezek és a helyzetértékelés alapján meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és jogi szükségszerűségek tudatában a projektcélkitűzést az alábbiakban foglalhatjuk össze, amely megfelelő választ ad meghatározott, valós műszaki, gazdasági, társadalmi és jogi szükségszerűségekre. A korábbi, de különösképpen a 2002. és 2006. évi rendkívüli dunai árvizek védekezési tapasztalatai alapján, rövid határidőn belül megvalósítható a jelentős műszaki veszélyt jelentő káros árvízi jelenségek megszüntetése. Ezzel megvalósul a jogszabályban meghatározott mértékadó árvízszint (MÁSZ) elleni kielégítő biztonság és elérhető az árvízi kockázat gazdaságilag racionális szintje a fejlesztéssel érintett magyarországi Duna-szakasz állami fővédvonalain. A projekt célcsoportjai az árvízi fejlesztéssel érintett árvízi öblözetek lakossága, a területen működő intézmények és gazdálkodó szervezetek, illetve a terület (épített) környezeti, táji és természeti értékei.

4. Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása - 24,8 milliárd forint
A projekt célterülete a projekt Magyarország szennyvízcsatorna-ellátottság szempontjából egyik kiemelten hátrányos helyzetű térségét, a Tápió menti településeket érinti. A térségben 2 város (Nagykáta, Tápiószele) és 18 község (Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) helyezkedik el.

A projekt keretében 699 km települési szennyvízelvezető hálózat (464 km gerincvezeték és 235 km házi bekötés), valamint 82 km regionális vezeték létesült. A csatornahálózat mindenhol elválasztott rendszerű. Szentlőrinckáta, Tápiószentmárton, Tápiószele, Sülysáp településeken új szennyvíztisztító telepek létesültek, amelyek az egyes agglomerációkhoz tartozó települések szennyvizeit tisztítják meg. A nagykátai meglévő szennyvíztisztító telep bővítésre került.

5. Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentő tározó projekt -24,8 milliárd forint
A projekt tárgya az árvízszintek magasságának csökkentést szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Közép-Tisza vidékén.

A projekt célja a tározó elsődlegesen: az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan: lehetőséget teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

A projekt helyszíne az árvízi tározónak kijelölt terület a 2.37 számú Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözet része. Délen a Tiszasülyi-főcsatorna, délkeleten a Jászsági-főcsatorna, keleten a Hanyi-éri-főcsatorna, észak felől a Pélyi-csatorna, illetve a Pély-Jászkisér összekötő közút, nyugat felől pedig a Jászkiséri-csatorna határolja.

6. Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése - 24, 6 milliárd forint
Összesen 322 km gravitációs gerinc-csatornán mintegy 5800 db mászható akna és mintegy 3000 db tisztító nyílás épül.

A projekt elsődleges célcsoportja Érd, Diósd és Tárnok lakossága. Szűken értelmezve a célcsoportot, a projekt által közvetlenül érintett lakosságot tekintjük, akiket a projekt keretében sikerül a szennyvízelvezető rendszerbe bekötni. Tágabb értelemben az infrastruktúra hálózat fejlesztésén keresztül a térség teljes lakossága célcsoportnak tekinthető. A tervezett fejlesztéssel a térség területén keletkező szennyvizek 95 %-a kerül hosszútávon összegyűjtésre.

A nagyobb, 5 db átemelő esetén biofilter beépítésével, a kisebb közbenső átemelő aknák zsompos fenék kialakításúak, azaz gyakorlatilag nem marad szennyvíz a ciklus után az aknákban.

7. Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú, EU -támogatásra számottartó projekt előkészítése: Az RSD és mellékágai kotrása, az iszap elhelyerzése és a tassi vízleeresztő műtárgy létesítése - 22,4 milliárd forint
A projekt célja deklaráltan a vízminőség javítása és ezzel összefüggésben a térség gazdasági fejlődésének vízhasználati szempontból történő megalapozása.

Közvetlen célok:
  • az RSD vízminőségének javítása, a jó állapot (jó ökológiai potenciál) elérésével, valamint a természetes fürdőhelyekre előírt EU normák teljesítésével;
  • az RSD vízgazdálkodásnak javítása a vízforgalmi, üzemeltetési problémák megoldása.


Közvetett cél az RSD térségének vízminőség javításával, vízgazdálkodási fejlesztésével a terület eltartó képességének javítása, gazdasági, turisztikai fejlődésének elősegítése.

8. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése - 20,8 milliárd forint
A BKISZ projekt keretében Budapest és a környező agglomerációs települések, Budaörssel kiegészülve egy szennyvízelvezetési agglomerációba tartoznak. Az így kialakított szennyvízelvezetési agglomerációban keletkező szennyvizek tisztítása a meglévő Észak-pesti, a Dél-pesti és a Központi szennyvíztisztító telepen történik. A keletkező szennyvizeknek a telepekre való eljuttatását és a telepek közötti ún. vízkormányzást biztosítja a BKISZ projekt keretében 237 396 m csatorna és 15 új és 4 átépülő átemelő valósult meg.

Jelen projekt célja, hogy Budapest csatornázatlan lakásait minél nagyobb számban bekapcsolja a vezetékes szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerébe.

A projekt a meglévő beépítéssel, jellemzően lakófunkcióval (is) rendelkező területek szennyvízelvezetését kívánta megoldani oly módon, hogy az eddig csatornázatlan lakóingatlanokhoz mintegy 13 927 db új csatornabekötés épül és így mintegy 42 000 lakos számára biztosítja a csatornán történő szennyvízelvezetést.

9. Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó projekt - 17,4 milliárd forint
A projekt tárgya az árvízszintek magasságának csökkentést szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal rendelkező tározó a Felső-Tisza vidékén.

A projekt célja a tározó elsődlegesen: az árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, másodlagosan: lehetőséget teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.

A projekt helyszíne a tározó a Szamos bal partján a 43. számú Szamos-Kraszna közi belvízrendszer, "Északi-főcsatorna, Kocsordi-főcsatorna és K-4" öblözetében, azon belül az Északi-főcsatorna rész-öblözetében a 07.11. Szamos-Kraszna közi belvízvédelmi szakaszban Nagydobos, Szamosszeg, Szamoskér, Tunyogmatolcs, Kocsord, Mátészalka és Ópályi települések között kerül kialakításra.

A projekt célcsoportjai az árvízszint csökkentés hatásterületén élők, kb. 205 ezer lakos.

10. MECSEK-DRÁVA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése - 16,2 milliárd forint
A Mecsek-Dráva projekt célja a hulladékok előírt arányú anyagában való hasznosítása, a vegyesen gyűjtött hulladékokból előkezelés után az energetikailag hasznosítható frakció leválasztása, a bomló szerves hulladékok stabilizálása irányított eljárással, a lerakásra kerülő hulladék minimalizálása, valamint a hulladék-megelőzés elősegítése a házi komposztálás feltételeinek megteremtésével és a lakossági szemléletformálás eszközeivel.

A projekt területén logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek alakítanak ki.

Az egyes gyűjtőkörzetek hulladékait, vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson keresztül juttatják el a hulladékkezelő központokba. A négy átrakóállomás (Pécs, Barcs, Szentlőrinc, Kaposszekcső) kapacitása 53 ezer t/év.

A hasznosítási célok teljesítése érdekében a szelektívgyűjtés -gyűjtőszigetek telepítésével - minden településen bevezetésre kerül.
újszülött kisbaba kóráhz
hologram vezető asszisztens
orban viktor uj kozep-europa
élelmiszer étel getty
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. április 7.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A legjobb karácsonyi ajándék
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
67-es gyors ut