Gyökeres fordulatról döntött nyár közepén a kormány az EU-pályázatoknál
Uniós források

Gyökeres fordulatról döntött nyár közepén a kormány az EU-pályázatoknál

Három hét alatt 850 főről hirtelen 3600 fölé ugrott azok száma, akik elkezdtek beregisztrálni az állami projektértékelői rendszerbe, a hullámszerű érdeklődés mögött azonban nem a megemelt fizetés, hanem egy korábbi kormányzati döntés 180 fokos fordulata húzódik meg - tudta meg a Portfolio. Ezt részben a Miniszterelnökség is elismerte érdeklődésünkre, igaz azt hangsúlyozták, hogy szó sincs a minisztériumi pályázatértékelő munkatársak számára kötelezően előírt regisztrációról, csupán ajánlották nekik a lehetőséget. Így lesz tehát a korábban korruptnak bélyegzett és a jelentkezéstől eltiltott minisztériumi stábból újra EU-s pályázatértékelő amiatt, mert túl kevesen jelentkeztek a rendszerbe máshonnan. A stratégiai váltással érdekes helyzetek alakulhatnak ki és kérdéses, hogy az eredeti célját elérheti-e ez a hibriddé alakuló új rendszer.

Átláthatóbb rendszer kiépítése volt a fő cél

Május végétől jelentkezhetnek az EU-s pályázatok állami értékelési rendszerébe az államigazgatás különböző berkeiben dolgozó szakértők, amely változást tavasszal két párhuzamos rendezvényen egyszerre jelentette be Orbán Viktor kormányfő, illetve Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője.

Az új személyekkel feltöltött rendszerrel az volt a kormány fő célja, hogy ki lehessen küszöbölni az előző uniós ciklus pályázati visszaéléseit, illetve értékelési rendszerbeli hibáit. Számos brüsszeli vitánk ugyanis abból adódott, hogy problémákat talált az Európai Bizottság a nyertes uniós projektek kiválasztási rendszerében (kik és milyen szempontok szerint nyertek) és ez a kormányzati feltételezések szerint azzal függött össze, hogy az egyes minisztériumok pályázatértékelői stábjába "beépült" a pályázatírói lobbi, illetve különböző személyi összejátszások, lényegében korrupciós esetek történtek.

A világosan deklarált cél az volt, hogy átláthatóbb, transzparensebb és elszámoltathatóbb szervezetben értékeljék a 2014-2020-as ciklus legtöbb pályázatát, melyek közül egyes felhívásokat hullámszerűen "meglovagolhattak" a csupán pénzszerzést szem előtt tartó pályázók is.

"Tiszta" emberek jelentkezését várták, akár értékelési tapasztalat nélkül

Az elszámoltatható pályázatértékelés érdekében külön jogviszonyt köt az új értékelői adatbázisba jelentkező állami alkalmazottakkal a Miniszterelnökség, közben pedig emailjeik és telefonjaik titkosszolgálati megfigyelésének lehetőségére figyelmezteti őket.

A szigorú kontrollért cserébe viszont azt ígéri, hogy az alapjogviszonyban évente megkereshető pénzt ezzel a hullámszerűen jelentkező értékelési munkával pluszban még meg tudják keresni.

Mivel az eredetileg megcélzott 3000 fős új állami pályázatértékelői stáb lassan akart összeállni, ezért júliusban lazított a feltételeken Miniszterelnökség, így egyes szakterületeken már lehetővé tette, hogy az éves alapfizetés dupláját is megkereshessék a regisztrált szakértők, sőt kivételes esetekben akár még ennél többet is.

Az új rendszer arra épített, hogy a minisztériumi pályázatértékelőkön kívüli, az előéletüket illetően "tiszta", de a pályázatokban akár tapasztalatlan, más állami szakterületeken már bizonyított emberek jelentkezzenek a különböző uniós pályázatok értékelésére. A cél az volt, hogy ők majd néhány hetes kiképzés után, nemzetbiztonsági megfigyelés mellett eldöntik, hogy az egyes felhívásokon ki nyerhet és ki nem. Ezzel párhuzamosan tudomásunk szerint a minisztériumok égisze alatti Irányító Hatóságok pályázatértékelői stábjainak megtiltották a jelentkezést épp a fenti célok érvényesülése érdekében.

Nem volt tolongás, jött a gyökeres fordulat

Július 20-án a tárca azt jelezte érdeklődésünkre, hogy addigra 850-en regisztráltak az új rendszerbe, azaz a megcélzott 3000 fős stábméretnek még mindig csak alig a harmadánál jártunk és míg egyes tudományterületekre sokan, addig más területekre nagyon kevesen jelentkeztek.

Utóbbi a pályázatértékelési rendszer hatékony működését, illetve az EU-pénzek gyors kifizetését veszélyeztette és meglátásunk szerint ez lehetett az a fő kiváltó ok, ami miatt az elmúlt hetekben gyökeres fordulat történt a rendszer felépítésében.

A Portfolio több forrásból származó információi szerint az történt, hogy a Miniszterelnökség kötelezővé tette az egyes tárcák égisze alatt működő Irányító Hatóságoknak, hogy meghatározott számú projektértékelőt jelöljenek saját hatáskörben az új értékelési rendszerbe. Az Irányító Hatóságok tehát abba a helyzetbe kerültek, hogy a nagy(obb) értékelési tapasztalattal rendelkező, de eddig eltiltott személyi kört kellett "megkérni" az új rendszerbe való jelentkezésre.

"Felhívták a munkatársaik figyelmét erre a lehetőségre"

A Miniszterelnökség a Portfolio részére küldött írásos válaszában csupán azt cáfolta, hogy az Irányító Hatóságok kötelezővé tették volna a munkavállalóik számára a regisztrálást (de a mi értesülésünk nem is erre vonatkozott, hanem arra, hogy a Miniszterelnökség írta elő az IH-knak, hogy mennyi értékelőt jelöljenek). A tárca válaszában arra emlékeztetett, hogy az állami projektértékelői rendszerről szóló törvény szerint:

az alapjogviszony szerinti munkáltató nem kötelezheti munkatársait a pályázat benyújtására és az értékelések elvégzésére. Ez minden állami alkalmazott egyéni döntése, elhatározása kell, hogy legyen, hogy szabadideje terhére tud-e vállalni ilyen feladatokat díjazás fejében. Ennek alapján tehát sem a Miniszterelnökség, sem más minisztérium nem kötelezheti és nem is kötelezi egyetlen munkatársát sem az Állami projektértékelői felhívásra történő regisztrációra, csupán annyi történt, hogy az egyes szervezetek felhívták munkatársaik figyelmét erre a lehetőségre.

A tárca tehát azt cáfolta, hogy az IH-k nem tették kötelezővé saját munkavállalóik számára a jelentkezést, de ezt mi nem is kérdeztük, illetve állítottuk. A válasz utóbbi mondatában lehet a kulcs, hiszen a figyelemfelhívás gyakorlati következményét illetően megerősíti a Portfolio információit. A tárca válasza szerint ugyanis a nyári szabadságolások mellett is érdekes módon hirtelen közel 3000 új regisztráció futott be a Miniszterelnökséghez. A friss tájékoztatás szerint:

Az állami projektértékelői felhívásra eddig több mint 3600-an kezdték meg regisztrációjukat, amelyből mintegy 1500 pályázat érkezett be. A pályázatok feldolgozása folyamatosan történik. Jelenleg mintegy 1135 pályázó rendelkezik pozitív döntéssel, velük a keretszerződések megkötése zajlik. Ennek eredményeképpen a szakértői névsor hétről-hétre bővül, annak függvényében, ahogy a keretszerződések aláírásra kerülnek. Jelenleg már több mint 500 fő került be a hivatalos névjegyzékbe.

Arra a kérdésünkre, hogy a friss számok alapján melyek a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű tudományterületek, a tárca azt jelezte:

a legnépszerűbbek a társadalomtudományok tématerületei, a legkevésbé pedig az orvostudományok, a művészetek és a hittudományi területek, de minden tématerületről vannak már jelentkezők.

A jelentkezések pontos megoszlását firtató kérdésünkre a tárca az alábbi grafikont is elküldte számunkra, amelynek adatait leolvasva kb. 4400 regisztrálás adódik:

Gyökeres fordulatról döntött nyár közepén a kormány az EU-pályázatoknál

Vissza a kiindulási helyzetbe (?)

A fenti stratégiai váltással lényegében az új rendszer előtti állapothoz térnénk vissza, azaz a tisztátalannak bélyegzett, de tapasztalt minisztériumi pályázatértékelői kört is bevonnák az értékelési folyamatba (mint ahogy egy tapasztalat nélküli pécsi középiskolai kémiatanárt is például egy K+F pályázat értékelésébe).

Arról, hogy valóban erről van-e szó és így az egész új rendszer sikeressége, életképessége kérdőjeleződhet meg, szintén megkérdeztük a Miniszterelnökséget. A tárca a válaszában egyrészt azt hangsúlyozta, hogy a 3000 fős új értékelői létszám elérése várhatóan az őszre összejön, és azt is újra hangsúlyozta, hogy:

az alapjogviszony szerinti munkáltató, ahogy nem kötelezheti, úgy nem is tilthatja meg munkatársai számára a jelentkezést. Ennek eredményeképpen valóban előfordulhat, hogy lesznek olyan szakértők, akik korábbi belső értékelői tapasztalatukra építve jelentkeznek és részt vesznek az állami értékelési folyamatban. Az ő részvételük a rendszerben nem kizárólagos, az átláthatóságot nem befolyásolja, hiszen varhatóan egy-egy tudományterületen ők kisebbségben lesznek az egyéb szervezeteknél alapjogviszonnyal rendelkező, sikeresen pályázó értékelőkkel szemben. Ez a rendszer életképességét nem befolyásolja, nem kérdőjelezi meg.

Azt is megkérdeztük, hogy hogyan lehet együttesen kezelni azt a rendszert, amelyben egyrészt a minisztériumi apparátustól teljesen független, "tiszta" (és korlátozott tapasztalatokkal rendelkező) projektértékelők is dolgoznak, illetve velük együtt a minisztériumi apparátusban egyébként is pályázatértékelői területen dolgozó, nagyobb gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégák is.

A tárca válaszában azt hangsúlyozta, hogy

Az állami értékelésben résztvevő szakértők minden egyes értékelésbe bevont felhívás tekintetében képzésen vesznek részt, amely segítségével - függetlenül a szakértő korábbi értékelő tapasztalataitól - a tartalmi értékelés elvégezhető. Ezen túl, mivel az állami értékelésbe a tartalmi értékelési szempontok vizsgálata került beemelésre, így az értékelők munkájához sok esetben nagyobb szükség van arra, hogy saját szakterületükön (építészet, gazdálkodástudomány, agrártudományok stb.) legyen meg a megfelelő tudás és tapasztalat, mintsem hogy korábban hány pályázatot értékeltek. A szaktudásuk és a képzésen megszerzett információk és segédletek segítségével minden értékelő képes lesz arra, hogy feladatát - amennyiben azt lelkiismeretesen teszi - az elvárt minőségben ellássa.

A fentiek alapján tehát a tárca nem tart attól, hogy a kétféle értékelői kör "működtetése" zavarokat okozna a pályázatok gyors értékelésében és így a kifizetési tempóban, illetve attól sem, hogy az eddig korruptnak feltételezett minisztériumi értékelői stáb újra elkezdi felhasználni személyes kapcsolatait, miután bekerül az új rendszerbe.

Ipari tartályok
Official Photo 2019 - Emmanuel Babeau (6) (1)
Megint véleményt mond Magyarországról az IMF
GettyImages-1180027214
erdogan
wells fargo
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
2019. október 17.
Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
Brexit mar csak nehany ora maradt hogy összejohessen a nagy alku