A 2019-es év még erős lehet, aztán behúzhatja a féket a magyar gazdaság
Uniós források

A 2019-es év még erős lehet, aztán behúzhatja a féket a magyar gazdaság

Weinhardt Attila
A 2018 első felében még lassabban haladó uniós pályázati folyamatok év végére felpörögtek, ez pedig 2019-ben még lendületet adhat a magyar gazdaságnak, de ahogy fogynak az EU-pénzek, úgy lassulhat a gazdaság is és akár 2-3 éves ínséges idő is jöhet az uniós pénzek terén - rajzolódik ki év végi fejlesztéspolitikai körképünkből. A szakértők közül többen is azt szorgalmazzák, hogy a meg nem valósuló uniós fejlesztésekből felszabaduló (visszacsorgó) forrásokat 2019-ben a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzési és telephely-fejlesztési pályázataira lenne célszerű fordítani, de persze egyre inkább hangsúlyosnak kell lennie a digitalizációs és robotizációs folyamatok támogatásának is. A szakértők várakozásai szerint amellett, hogy a 2021 utáni időszakban kevesebb uniós forrásra számíthat az ország, a támogatásokon belül a hangsúly még inkább eltolódik a visszatérítendő források felé.

1 2 3

A 2018-as év megítélése.
Körképünkben három kérdést tettünk fel és az alábbiakban három külön oldalon abc-sorrendben mutatjuk be az ezekre érkezett válaszokat. Az első kérdésünk ez volt:

Hogyan ítéli meg a 2018-as évet a fejlesztéspolitikai intézményrendszert (sebesség, panaszkezelés, kifizetések volumene stb.), a megjelent uniós és magyar pályázatok tartalma, illetve a piacon mutatkozó igények figyelembe vételét tekintve? (Kedvező és kedvezőtlen tapasztalatokat is várunk.)

Boros Áron, ügyvezető, MKB Consulting

Az országgyűlési választások eredményeként lezajlott kormányzati struktúra-átalakítás, valamint az ehhez kapcsolódó személycserék lebonyolításának időszakát követően az uniós és a hazai források kezelésével foglalkozó rendszer működése újraindult, a pályázatok feldolgozása folyamatosan zajlott. Mind a vállalkozások, mind az intézményrendszeri szereplők számára az év második fele nagyon intenzív volt, összhangban a kormányzat azon fő célkitűzésével, hogy a források minél gyorsabban megítélésre és felhasználásra kerüljenek. Az ősz folyamán innovációs és versenyképesség-fejlesztési céllal olyan konstrukciók kerültek meghirdetésre, amelyek nagyon népszerűvé váltak a hazai kkv-k körében.

A nagy számban beérkezett pályázatok feldolgozása esetenként a tervezettnél több időt vett igénybe, így a jogszabály által meghatározott döntési, illetve kifizetési határidők tartása jelentősebb terhet rótt az illetékesekre. Az elhúzódó folyamatok késleltethetik a projektek megvalósítását, de bízunk benne, hogy ezek nem akadályozzák hazánk Brüsszel felé tett vállalásainak pontos teljesítését.

Kiss Gábor Ferenc, vezető szakértő, FundMonitor

Talán soha nem zajlott még párhuzamosan annyi beruházás, projekt megvalósítása, soha nem volt még egyszerre jelen olyan nagy volumenű támogatás a "piacon", mint 2018-ban. Mindez a kedvezményezetteket, a tanácsadókat és az intézményrendszert ismét próbára tette. A tapasztalatok felemásak. A fejlesztéspolitika átfogó kapacitásproblémákkal küzd, legyen szó a projektek adminisztrációjáról vagy kivitelezéséről, de az erőforrás-szűkösség az intézményrendszert sem kerüli el. Nem segítette a pályázati világot a választásokat követő intézményi reorganizáció sem, ami érezhetően lassította az előrehaladás ütemét. A nagy adminisztrációs teher mindkét oldalon jellemzően késedelmet eredményez az előírt határidőkhöz képest, legyen szó beszámolási vagy kifizetési határidőkről.

Külön kiemelendő a közbeszerzési kötelezettségek körüli folyamatos bizonytalanság, különösen a "soft" jellegű projektek, tanácsadói, szakértői szolgáltatások tekintetében. E kérdésben mindenképpen javasolt lenne a hatóság részéről további egyértelmű, világos iránymutatások, példatárak kiadása.

Szerencsére a korrekciók - többlet kapacitások bevonása, adminisztratív egyszerűsítések, online pályázati rendszer fejlesztései - minden oldalon megindultak, ezek időbelisége viszont a ciklus második félidejére fordulva nem a legszerencsésebb. További kedvező tapasztalat ugyanakkor a kedvezményezett és támogató felek "egymásra találása", a partnerség és a közös érdekkövetés érvényesülése, vagyis a projektek szabályos, hatékony és hatásos megvalósulásának elősegítésére való törekvés az érintettek részéről.

Krisán László, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.

A 2014-2020-as programozási időszak végéhez közeledve kimondható, hogy az uniós források hazai intézményrendszere eddig jól teljesített. Ezt támasztja alá, hogy V4-es összehasonlításban a pályázati kiírások, döntések, illetve mostanra a kifizetések tekintetében is Magyarország az első helyen áll. A kitűzött cél tehát teljesítve, azonban az, hogy a pályázati forrásállomány szinte teljes egésze már kiírásra került, a fejlesztéspolitika mozgásterét le is szűkíti egyben, bár a projektek végrehajtására legalább több idő áll így rendelkezésre. A piac ezévi legproblematikusabb kérdéseit illetően (a költségmegugrások miatti növekmény kérdésköre; az uniós támogatási előlegek nagysága, és annak a központi költségvetésre gyakorolt hatása; a Közbeszerzési törvény (Kbt.) módosítása, annak gyakorlati jelentősége a vállalkozásokra) szükséges a társadalmi szervezetekkel a további párbeszéd annak érdekében, hogy a források hatékonyan kerüljenek felhasználásra.

A gazdasági válságot követően a vállalkozások eszközállomány volumenének növelésére, fejlesztésére a továbbiakban is jelentős igény mutatkozik és az innováció, digitalizáció, robotizáció területek is kiemelt fókuszt igényelnek. Szükséges lenne ezért az Operatív Programokon (OP) belüli vagy az OP-k közötti átcsoportosítások áttekintése, bár ehhez kell a Bizottság egyetértése is. A Pénzügyi Eszközök (8-as prioritás visszatérítendő források) tekintetében még további feladatok vannak, mind a hitel, mind a tőkeágon és érdemes lenne a forgalmazói kört a vállalkozói kör szélesebb elérése érdekében kibővíteni.

Keresztes András, operatív vezérigazgató-helyettes, MAPI Zrt.

2018-ban mintha egy kétsebességes pályázati rendszert láttunk volna. Míg az első 3 negyedévben a már-már megszokott lelassult tempót és a lemaradások további felhalmozását tapasztalhatták meg a pályázók, a projekt életciklusának bármely fázisában tartottak is éppen, addig az utolsó negyedévben mintha új erőre kapott volna a pályázati rendszer. Nem csak, hogy olyan projektjavaslatok kaptak végre támogató döntést, amelyek közel két éve kerültek benyújtásra, de olyan nyertes pályázatról is tudunk, ahol a benyújtás és az eredményhirdetés között mindössze 16 nap telt el, sőt, olyanról is, ahol egy szerződésmódosítás néhány nap alatt átfutott a rendszeren. Más kérdés persze, hogy létezik olyan kifogás, amelyre több mint egy éve nem érkezett visszajelzés.

Kétszer ad, ki gyorsan ad - tarja a mondás, és ez különösen igaz a gazdaságfejlesztést, innovációt célzó pályázatok esetében. A különböző on-line pályázati felületek gyakran még mindig sok bosszúságot okoznak, érezhető azonban a szándék a pályázóbarát megoldások kialakítására. A gyorsaság és a kiszámíthatóság régóta áhított cél, bízunk benne, hogy a fejlesztéspolitikai célok között is előkelő helyen szerepel e kép pont, és hogy az utóbbi hónapokban tapasztalható felfokozott lendület 2019-ben is kitart, hisz a közreműködő szervezetek munkatempója a pályázók hatékonyságát is nagyban befolyásolja.

Laurinyecz Anita, igazgató, Agrárfinanszírozás, Európai Kompetencia Központ és Közszféra Finanszírozás, UniCredit Bank

A hazai intézményrendszer 2018-ra a teljes hétéves ciklus támogatási keretére meghozta a támogatási döntéseket, ami kiemelkedő teljesítmény a többi uniós tagállammal összevetve. Emellett felgyorsult a korábban jóváhagyott pályázatok megvalósítása, az azokra megítélt támogatáselőlegek és támogatások kifizetése.

Papadimitropulosz Alex, ügyvezető, Via Credit

2018-ban a legnépszerűbb pályázat a GINOP 2.1.8. számú adaptív innováció kiírás volt, több mint 3600 érdeklődővel, több mint 2600 nyertessel. Technológiai berendezésekre lehetett támogatást igényelni Közép-Magyarországi régión kívül. Népszerű volt még, kis-és közép-vállalkozásoknak kiírt képzési pályázati konstrukció, ahol több mint 1000 érdeklődő mellett folyamatosak az eredményhirdetések. Több mint 1500 érdeklődőt számlál az informatikai rendszerek bevezetésével kapcsolatos pályázat.

Az informatikai és képzési pályázat is azért volt népszerű idén, mert a fennálló munkaerőhiányra adott választ. Termelő-szolgáltató-kereskedő szektorban működő vállalatok nyújthattak munkavállalóik számára képzéseket, számítástechnikai fejlesztéseket végezhetnek, azaz munkaerő megtartására bizonyult hasznosnak.

Szebeni Dávid, stratégiai igazgató, Enrawell

A gyakorlatban projektek szintjén kettős tapasztalatokkal gazdagodhattak a projektgazdák. Látható, hogy a korábbi dömpingszerű pályázati kiírások jelentette munka után az intézményrendszer kapacitásokat tud átcsoportosítani a megvalósításra, így egyes operatív programokban (TOP/VEKOP, GINOP) az érzékelt ügyintézés a futó projektekben tavalyhoz (2017-hez - a szerk.) képest gyorsult. Ugyanakkor például a Vidékfejlesztési Program továbbra is a jogszabályi határidők többszörösét kitevő elbírálási csúszásokkal küzd, ez pedig jelentős nehézségeket okoz a projektgazdáknak. A Pest megyei kompenzációs pályázatok levegőhöz juttatták az érintett települések egy részét, ám a valós fejlesztési igény a keret többszörösére rúg.

A kifizetési kérelmek feldolgozása és pénzügyi rendezése a saját szubjektív tapasztalatok szerint az elvi határidőkön túlnyúlik. Az önkormányzatok jelentős részét meglepte 2018-ban az előlegek államkincstári számlára vezetésének kötelezővé tétele. A kormányzat részéről ugyanakkor a lépés logikus volt, csak az a különös, hogy eddig várt vele. A likviditási nehézségek azoknál a projektgazdáknál jelentkeztek, akik az előleget átmenetileg más kiadásaik fedezésére használták (volna) fel. Ez természetesen szabálytalan, de a gyakorlatban biztosak lehetünk benne, hogy ha valaki nagyon akarja, találhat ilyen projektgazdát.

Tóth Ádám Ferenc, ügyvezető, European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

A 2018. évben a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számos pozitív fejlesztést valósított meg, amely nagymértékben segítette mind a pályázók, mind pedig a pályázatírók életét. Ügyfélkörünk részéről továbbra is kiemelkedő az érdeklődés, ill. folyamatos az igény a gépbeszerzést és ingatlanfejlesztést (pl. csarnoképítést) támogató pályázatok iránt: tíz nyertes pályázóból kilenc ismételten pályázna, amennyiben volna rá lehetősége: (a gazdaságfejlesztési program egyéb prioritásait látva és egyéb pályázatait ismerve) azt javasoljuk, hogy a visszacsorgó pályázatok irányaként ez a két terület kerüljön megjelölésre.

Váczi Dávid, vállalati értékesítés-támogatási vezető, Budapest Bank

Magyarország az EU-ban elsők között és arányaiban nagy összeggel indította el a visszatérítendő támogatások kihelyezését önálló hitelek és kombinált termékek formájában. 2018-ban jelentős összegű hitel és támogatási igényről született döntés, összesen közel 2700 vállalkozás részesült 212 milliárd forint támogatásban, amelyből 137 milliárd forint volt hitel. Csak a Budapest Bankban 40 milliárd forint volt a kombi kérelmekre jóváhagyott hitelösszeg (az összes hitel 42%-a), és további 10 milliárd forint került önálló hitelekre jóváhagyásra a vállalati ügyfélkörben.

A vissza nem térítendő támogatásokra jellemző egyszerűbb szerződéskötési folyamat a támogatással kombinált hiteleknél összetettebb, mivel a benyújtás óta eltelt változásokat módosítani szükséges a szerződéskötés előtt. Így a projektek többsége az év második felében indulhatott el, illetve sok esetben 2019-re tolódik. A visszatérítendő forrásokra is igényelhető előleg nagymértékben segíti a beruházások finanszírozását, az ügyfelek többsége él is ezzel a lehetőséggel. Az elsősorban általánosabb beruházásokat és a napelem parkokat célzó önálló hitelekkel együtt csak a Budapest Bank közel 20 milliárd forintot folyósít idén (2018-ban - a szerk.) a kedvezményezetteknek.

Új pályázat már kevés jelent meg, mivel a vállalkozásoknak rendelkezésre álló EU források jelentős része már lekötésre került idén. Az MFB Pontokon továbbra is elérhető több, hatékonyságot fejlesztő lehetőség (vállalatirányítási rendszer, KFI, energetika) és ősszel elindításra került egy közel 80 milliárdos önálló hitel, a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram, amely fix 0%-os kamat mellett nyújt maximum 50 millió Ft hitelt új eszközök beszerzésére.
Ez a cikk folytatódik
1 2 3
railroad vasút vonat
koronavirus2
koronavírus coronavirus virus
koronavírus vírus maszk
Goldman: 10% az esélye egy 2020-as recessziónak
piramis
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
Esti webinárium
A kezdőket gyakran megrémíti a volatilitás, pedig az előnyünkre tudjuk fordítani.
magyar fejlesztesi bank palyazat europai bizottsag