magyarorszag helyreallitasi ellenallokepessegi eszkoz eu penz fejlesztes celterulet 210407
Uniós források

Íme, az a 9 cél, amire közel 6000 milliárd forintnyi EU-s helyreállítási forrást akar elkölteni a kormány

Portfolio
Közeleg az április 30-i határidő, amíg le kell adnia a magyar kormánynak az Európai Bizottság felé azt az átfogó anyagot, hogy mire szeretné elkölteni a vírusválság miatt létrehozott helyreállítási és ellenálló képességi eszközből (RRF) a hazánknak járó mintegy 5900 milliárd forintot. A kormány december elején egy vázlatos tervet hozott nyilvánosságra, és közben egyeztetést folytatott a háttérben az Európai Bizottsággal a részletekről, aztán néhány hete rögzítette a Magyar Közlönyben azt a 9 átfogó célt, amelyre el akarja költeni a pénzt. Mindezzel párhuzamosan zajlik egy társadalmi egyeztetés is a hivatalos pályázati felületen, ami azután vált teljessé, hogy a minap már mind a 9 célterület anyagait közzétették. Érdemes tehát összefoglalni a legfrissebb tudnivalókat, felhasználási szabályokat és dátumokat azután, hogy a napokban kutatói javaslatokat is publikáltunk az ország ellenállóképességének javításához.

Fontosabb felhasználási szabályok, határidők

A Magyar Nemzet ma reggeli összefoglalója ehhez jó alapot ad, amelyhez néhány saját kiegészítést is fűztünk:

 • A 750 milliárd eurós NextGenerationEU nevű uniós helyreállítási program legnagyobb tétele a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), amelynek a pénzügyi kerete 2018-as árak mellett 672,5 milliárd euró. Ebből 312,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, 360 milliárd euró pedig a hitel. A további 77,5 milliárd eurónyi tételt az alábbi táblázat rögzíti, amely az RRF GYIK anyagban található:
 • Az RRF keretéből Magyarországnak legfeljebb 7,17 milliárd euró támogatás (350-es árfolyammal 2510 milliárd forint) és további 9,66 milliárd eurónyi hitel (3381 milliárd forint), tehát együtt legfeljebb 16,8 milliárd euró, csaknem 5900 milliárd forint jut. A támogatás végső összege majd valahol 4,64 milliárd és 7,17 milliárd euró között "áll meg" a makroadatoktól függően (ld. alább).
unios forrasok osszesen tablazat 210407
 • Míg a normál felzárkóztatási (kohéziós) források elköltésére hét plusz három év áll rendelkezésre (2021-2027 plusz 3 év), addig az RRF forrásainak maximum öt éven belül célt kell érniük. Utóbbi esetben a kedvezményezett maga a tagállam és újdonság, hogy a támogatási forma messzemenően eredményorientált, azaz az államnak nem számlákkal kell igazolni, hogy az adott program megvalósult, hanem kizárólag az eredmények teljesülése számít. A végső kedvezményezettek számára is a határidőre történő teljesítés az elvárás, azonban velük már az államháztartási forrásfelhasználási szabályok mentén, számlaalapú elszámolás történik.
 • Az RRF-tervet a tagállamoknak, így Magyarországnak is főszabályként április 30-ig kell hivatalosan benyújtaniuk. Az Európai Bizottságnak ezt követően két hónapja van az értékelésre, ám az az idő meghosszabbítható. Ezután szükség van az Európai Tanács jóváhagyására is, amely várhatóan a bizottsági javaslatok elfogadásától számított négy héten belül megszületik.
 • Az RRF-tervben felsorolt céloknak (lásd alábbi 9) összhangban kell állniuk az Európai Unió országspecifikus ajánlásaival. A többi között fontos, hogy a támogatásokkal erősödjön az ország gazdaságának növekedési potenciálja, és újra lendületet vegyen a munkahelyteremtés. Mindeközben el kell érni azokat az célszámokat, amelyeket az unió kitűzött, így például a digitalizáció vagy az éghajlat-politika területén.
 • Az RRF-re szánt pénzeket csak abban az esetben lehet lehívni Brüsszelből, ha teljesülnek a tagállami RRF-tervben tett vállalások. Erről évente kétszer kell jelentést tenni Brüsszelnek.
 • A fent vázolt 3380 milliárd forintnyi hitelrészt a tagállamok nem kapják meg automatikusan, azaz ha egy ország élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor azt 2023. augusztus 31-ig lehet kérnie, addig lehetséges a szerződést megkötni a Bizottsággal. Az igényt alá kell támasztani a megnövekedett pénzügyi szükséglettel, amelyet a tervezett reformok – különösen fontos a zöld- és a digitális átállás – megvalósítása indokol.
 • A tavaly nyári EU-csúcson született alkuból eredően az Európai Bizottság a teljes tagállami keret támogatási elemének csak a hetven százalékára vállalhat kötelezettséget 2022. december 31-ig, míg a fennmaradó harminc százalékot 2023 végéig lehet lekötni. Az, hogy ez a 30 százaléknyi rész pontosan mekkora összeg lesz és mely tagállamnak mennyi jár, egyelőre nem ismert, csak 2022 nyarán derül ki, mert addigra válnak ismertté a 2020-as és 2021-es gazdasági adatok (GDP, munkanélküliség), amelyek ennek a 30%-nyi pénznek a felosztási képletében benne vannak.
 • Így tehát a fent és alább is jelzett 2510 milliárd forintnyi támogatás nem a végső szám Magyarország számára, mert ezt a tavaly nyáron az Európai Bizottság által előrevetített makroadatok mentén kalkulálták. Így ha a magyar gazdasági pálya eltér attól (pl. jobb GDP-pálya, alacsonyabb munkanélküliség), akkor az összeg lefelé jócskán módosulhat majd (és a számításokhoz figyelembe vett technikai EURHUF árfolyam is változhat a mostani 350-es szintről). Amint az alábbi táblázatban rögzítjük: a 70%-nyi allokált rész miatt legalább 4,64 milliárd eurót biztosan kapunk, és legfeljebb 7,17 milliárd eurót. A tényleges támogatási összeg majd valahol 6,5-7,17 milliárd euró között lehet a végső makroadatok alapján.

Hat pillérre épül az egész terv

Az RRF rendelet szerint a helyreállítást és ellenállóképességet olyan intézkedések támogatása révén kell fokozni, amelyek az európai jelentőségű, hat pillérre tagolt szakpolitikai területekre vonatkoznak. Ezek a következők:

 1. zöld átállás;
 2. digitális transzformáció;
 3. intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, beleértve a gazdasági kohéziót, a foglalkoztatást, a termelékenységet, a versenyképességet, a kutatást, a fejlesztést és az innovációt, valamint az erős kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) magában foglaló, jól működő belső piacot;
 4. társadalmi és területi kohézió;
 5. egészségügy, valamint gazdasági, társadalmi és intézményi ellenállóképesség, többek között a válsághelyzetekre való felkészültség és a válsághelyzetekre való reagálási képesség növelése céljából;
 6. valamint a következő generációra, a gyermekekre és a fiatalokra – így például az oktatásra és a készségekre – vonatkozó szakpolitikák.

A tagállamoknak továbbá megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az RRF-ből támogatott reformok és beruházások megfeleljenek az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak. Mivel a helyreállítási program pénzeire is kiterjed a 2021-től hatályba lépett jogállamisági mechanizmus, ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell különösen a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját, valamint az eszközből és egyéb uniós programokból való kettős finanszírozás elkerülését.

Fokozatosan bontották ki a tervek részleteit

A magyar RRF-tervről tavaly december elején jelent meg az első vázlatos, 13 oldalas anyag, abban még 5760 milliárd forintos keret szerepelt és azt bocsátották először társadalmi egyeztetésre. Aztán február elején megjelent a Magyar Közlöny egyik rendeletében az a 9 cél, amelyek mentén a kormány fel akarja használni a forrásokat, majd az RRF-terv mellé elkezdtek megjelenni a különböző területek részleteit terveit kibontó anyagok.

Március elején az energetikai elképzeléseket vázolták, aztán a közlekedési és köznevelési terveket, majd a felzárkózó települések terveit, aztán a digitális reformot, az egyetemek megújítását, az egészségügyi átalakítását, a körforgásos gazdaság kialakítására és a vízgazdálkodás javítására vonatkozó terveket.

Ezek az anyagok pdf-ben mind elérhetők itt és a társadalmi egyeztetésre is lehetőséget adó partnerségi felületen véleményezni is lehet őket.

Íme, a 9 cél, amire el akarja költeni a kormány a pénzt

Mivel a tavaly nyári uniós alku alapján az Európai Bizottság azt várja, hogy a tagállami RRF-források legalább 37%-a a zöld átállásra, további 20%-a pedig a digitalizációra menjen, így ez a két cél már eleve az 57%-át meghatározza az 5900 milliárd forintos keretnek. Fontos azonban kiemelni, hogy zöld és digitális fejlesztésnek sokféle beruházás, átalakítás besorolható, így az 57%-nyi rész nemcsak a 2 dedikált célterületből fog összejönni, hanem például az egyetemfejlesztési, vagy a vízgazdálkodási programnak is lehet digitalizációs és zöld "lába". A zöld és digitális célokhoz figyelembe vehető reformok és beruházások célhoz való hozzájárulásának mértéke azok jellegétől függ: 0-40-100% mértékű hozzáadott értékkel bírhatnak.

Egyelőre nem hozta nyilvánosságra a kormány a 9 alábbi célterületre számszerűen allokált forrásokat és azt sem, hogy az 57%-nyi rész pontosan milyen tételekből hogyan jön össze. Egyelőre csak az tudható, hogy egyetemfejlesztésre 1509 milliárdot szán a kormány, de abban is nyilván bőven lehetnek digitális és zöld elemek.

A 9 dedikált fejlesztési célterület tehát:

 1. Demográfia és köznevelés. A cél a gyermekvállalási kedv és a hazai lakosságszám növelése az ezt elősegítő család-, adó- és egészségpolitikai eszközökkel. Idetartozik a fiatal generációk XXI. századi követelményeknek megfelelő, nemzeti alapokon álló, minőségi oktatásának biztosítása.
 2. Egyetemek megújítása. Ebbe tartozik a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó szakképzés korszerűsítése. A cél az, hogy a magyar egyetemek Európa legmagasabb színvonalú oktatási, tudományos, innovációs és kulturális központjaivá, a helyi közösség, a gazdaság- és kutatásfejlesztés motorjává váljanak. A január végi kormányzati kommunikáció szerint erre a területre önmagában 1509 milliárd forintnyi forrást akar elkölteni a kormány.
 3. Települések és régiók felzárkóztatása. Ez teljes körű fejlesztési beruházásokat jelent, beleértve a munka és a tanulás lehetőségeinek a bővítését. 
 4. Vízgazdálkodás. Védeni kell a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket, megújításra szorul a vízgazdálkodás, melynek erősíteni kell a versenyképességét és jövedelemtermelő képességét. Egyúttal ellensúlyozni kell a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre gyakorolt negatív hatásait.
 5. Fenntartható és zöldközlekedés kialakítása. A cél az, hogy Magyarország összes települését összekapcsolják egy nemzeti közlekedési rendszerbe. Bővítik a regionális, városközi és az áruszállítási útvonalakat, valamint elősegítik a klímabarát technológiák elterjesztését. 
 6. Energetika, zöld átállás. Erősíteni fogják az ország energiafüggetlenségét a hatékonyság növelésével. Olyan megoldásokra is fordítanak pénzt, melyek csökkentik a szén-dioxid kibocsátását. 
 7. Körforgásos gazdaság megteremtése. A megtermelt hulladék mennyiségét kell visszaszorítani és környezetbarát módon újrahasznosítani. 
 8. Digitalizáció fejlesztése. Magyarország olyan eredményt kíván elérni, mellyel hatékonyabbá és versenyképesebbé tehetők a gazdasági, államigazgatási, oktatási és egészségügyi rendszerek. 
 9. Egészségügy. Önálló területként is megjelenik a tervezetben. Jelentős összegek fordíthatók az általános egészségi állapot erősítésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére, beleértve az infrastrukturális, a humánerőforrás- és az informatikai feltételek fejlesztését.

Nyomon követés, nyilvánosság

Az RRF-terv végrehajtásának hatékony nyomon követése érdekében a tagállamoknak az európai szemeszter keretében évente kétszer kell jelentést tenniük a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv teljesítése terén elért előrehaladásról.

A Bizottságnak az eszköz végrehajtásáról éves kell jelentést benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésnek információt kell tartalmaznia a jóváhagyott tervek alapján a tagállamok által elért haladásról, a mérföldkövek és célok végrehajtásáról, a kifizetésekről és felfüggesztésekről, valamint az eszköznek az éghajlati és digitális célokhoz való hozzájárulásáról, a közös mutatókról és a hat pillér keretében finanszírozott kiadásokról is. A tagállamok által végrehajtandó tervek és a vonatkozó pénzügyi támogatás értékelését a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási határozat útján kell elfogadnia.

A fentiek mellett egy helyreállítási és ellenállóképességi eredménytábla is készül amely az RRF eszköz teljesítmény-jelentéstételi rendszere.

A Bizottság eredménytáblában jeleníti meg a tagállamok terveinek végrehajtása terén elért előrehaladást a hat pillér vonatkozásában. Az eredménytábla az unió weboldalán elérhető lesz.

Bárki részt vehet a társadalmi egyeztetésben

A gyors beavatkozás igénye miatt a tervezésre és a társadalmasításra is rövid idő áll rendelkezésre - jegyzi meg az RRF GYIK anyaga. Ezért a legcélszerűbb ezen az RRF kapcsán dedikált oldalon tájékozódni. Ide kerülnek fel a véleményezésre szolgáló dokumentumok, itt találhatók meg a tájékoztatók, háttéranyagok és itt lehet a legegyszerűbben észrevételeket, javaslatokat rögzíteni. A felület teljesen nyilvános, bárki egy egyszerű regisztráció után közzéteheti véleményét, amit a többi olvasó is megismerhet, így akár kiegészíthetik, támogathatják egymás álláspontját.

A honlapon az észrevételekhez kapcsolódó tervezői álláspontok is megjelennek, természetesen a tervezés adott állása szerinti információkra építve. A partneri folyamat nemcsak a tervezetek véleményezéséből áll, nagyon fontos a tervezés számára a társadalom igényeinek, ötleteinek megismerése is, a tervezést megalapozó általánosabb érvényű inputok a becsatornázása.

Címlapkép forrása: Hugh Rooney/Eye Ubiquitous/Universal Images Group via Getty Images

koronavírus járvány mintavétel teszt covid-19 magyar adat
frankfurt
GettyImages-532625414
Budapesti Értéktőzsde
juventus
iskola jelentkezés önkéntes tanuló diák suli

Alapblog Soha ilyen jókedv!

Ilyet még nem látott a világ, az Egyesült Államokban olyan ütemben oltanak, hogy a vállalatok beszerzési menedzserei...

Kasza Elliott-tal Tesla

Tegnap élesedett a pár napja berakott eladási megbízásom 780-on, rögtön nyitás után. Majdnem elérte a csatornatetőt...

Tematikus PR cikk
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2021-04-29
Lakossági hitelkockázatok & behajtás 2021 Meetup
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
2021-06-08
FM & Hybrid Office 2021
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Felvigyázó /Junior felvigyázó

Felvigyázó /Junior felvigyázó

Elemző/Junior elemző

Elemző/Junior elemző
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Minden, amit a kezdéshez tudni érdemes.
unios helyreallitasi terv klimavallalas rrf 210416