Getty építőipar építkezés munkások
Uniós források

5+1 közbeszerzési javaslat, ami kiszabadíthatja az eurómilliárdokat a jogállamisági eljárás után

Szebeni Dávid
Eurómilliárdok múlnak a Magyarország ellen nemrégiben elindult jogállamisági eljárás eredményén. Az Európai Bizottság és a hazai bírálók egyik visszatérő kritikája a magyar közbeszerzési rendszerről szól. Konkrét, érdemi szakmai javaslatból azonban sokkal kevesebb van, mint kritikából. Mivel azzal a kevés javaslattal pedig sokszor gyakorlati szakemberként nem értek egyet, ezért közzéteszem saját javaslataimat a közbeszerzési rendszer reformjára.

5 + 1 javaslat a közbeszerzési rendszer reformjára

Sajnos az látható, hogy az Európai Bizottság javaslatai sokszor általános szinten maradnak. Átnéztem tehát a hazai pártok idei választási programjait, hogy tisztában legyek azzal, miként reformálnák meg a sokszor kritizált közbeszerzési rendszert. Sokat elmond a mai magyar közpolitikai viták állapotáról, hogy egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tett közzé olyan választási programot, amelyben érdemi közbeszerzési szakmai javaslatok szerepeltek. Mindamellett, hogy elismeréssel adózom Kovács Gergely és csapata közbeszerzési reform terén végzett munkájának, én magam ebben a formájukban számos javaslatukat vitatom.

Egyéb alternatíva híján így mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon szerzett rengeteg személyes tapasztalat alapján azzal szeretnék hozzájárulni a közbeszédhez, hogy megfogalmazom saját közbeszerzési reformjavaslataimat. Tisztában vagyok azzal, hogy némelyik javaslatom természetesen sokak érdekét sérti és alkalmas a vita kiváltására. Ezt a szakmai vitát vállalom, mivel meggyőződésem, hogy az országot az viszi előre, ha szóba állunk egymással és meghallgatjuk egymás érveit. Így válik a szakpolitikai döntéshozatal és a végeredmény minősége jobbá.

1. Az ajánlatok bírálati rendszerének gyökeres megváltoztatása

A beérkezett ajánlatok közül az értékelésből ki kell zárni azokat az ajánlatokat, amelyeknél az ajánlati ár az összes beérkezett ajánlat mediánjától számítva akár lefelé, akár felfelé egy bizonyos ársávon kívül helyezkedik el. A sávon belül maradt ajánlatok között az ár és a minőségi értékelési szempontok döntenek.

Az alkalmazandó ársávot saját adatainak elemzésével a legfőbb áru-, szolgáltatás- és építéscsoportokra a Közbeszerzési Hatóság határozhatná meg, kerülni kell azonban a túl széles ársávot.

Indok: A beszerzések során két komoly probléma az alul- és a felülárazás. Az alulárazások kiszűrésére jelenleg alkalmazott árindoklások rendszere nem tölti be a funkcióját, mivel az ajánlatkérők az esetek többségében nem rendelkeznek azzal a tudással, hogy érdemben meg tudják ítélni egy árindoklás realitását. Ennek hiányában az ajánlatkérő egy kisebb része inkább szubjektív szempontok alapján arra használja az árindoklás rendszerét, hogy kizárja a neki nem tetsző ajánlattevőket és helyzetbe hozzon más ajánlattevőt. Az ársávos módszer előnye, hogy bürokratikus árindoklás és minden egyes eljárásra külön meghatározott árszintvizsgálat helyett az adott kereteken belül a piac határozza meg az árszintet, így nehezebb a túlárazás és az irreálisan olcsó ajánlattétel is.

2. Közbeszerzési jogsértések szigorúbb szankcionálása

A közbeszerzésekben közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) büntetőpont rendszerének létrehozása. Amennyiben egy eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapít meg, a becsült értéktől, a jogsértés súlyosságától és ismételtségétől függően a jogsértő fél szaktanácsadója büntetőpontot/pontokat kap.  A Közbeszerzési Hatóság által vezetett rendszerben egy meghatározott pontszám elérésekor az adott szaktanácsadó a Hatóság által meghatározott ideig nem vehet részt bizonyos értékhatár feletti közbeszerzési eljárásokban. Még több büntetőpont elérése esetén a szaktanácsadót a Hatóság ideiglenesen, kirívó esetben pedig véglegesen eltiltja a szakmagyakorlástól.

Mindemellett a Közbeszerzési Döntőbizottság által ugyanazon eljáráson belül megállapított harmadik jogsértés után az eljárás lebonyolítását szükséges elvenni az ajánlatkérőtől. Az eljárási cselekményeket (pl. az ajánlatok bírálata) ezután kizárólag az eljárásban véletlenszerű elektronikus kiszignálás útján, jogszabályban meghatározott díjazásért a Közbeszerzési Hatóság engedélyével rendelkező FAKSZ szolgáltatásnyújtó végezheti az ajánlatkérő nevében.

Jogsérelmet szenvedett KKV ajánlattevő esetén indokolt a Közbeszerzési Hatóság által megadott árszabás alapján nem csupán az igazgatási szolgáltatási díjat, hanem a jogsérelmet szenvedett ajánlattevőnél a vitarendezési és jogorvoslati kérelem kapcsán felmerült szakértői költségeket is automatikusan megtéríttetni a jogsértő ajánlatkérővel a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést megállapított határozatában.

Indok: Jelenleg a közbeszerzési jogsértések következményei nem kellőképpen szigorúak és a szankciók (a jogsértő döntések megsemmisítése, bírság) leginkább a jogsértő ajánlatkérő szervezetet érintik. A jogsértések száma visszaszorítható, ha a szankciók a kötelezően igénybe vett szaktanácsadót erősebben sújtják. Amennyiben az ajánlatkérő részéről jogsértésre irányuló nyomás nehezedik a szaktanácsadóra, úgy a szaktanácsadó saját egzisztenciális érdeke miatt könnyebben áll ellen a nyomásnak. Ha pedig a jogsértés a szaktanácsadó hozzá nem értésének vagy egyéb magatartásának eredménye, úgy a teljes közbeszerzési piac tisztulásának irányába hat az ilyen szaktanácsadók szankcionálása.

Az ajánlatkérők szigorúbb szankcionálása azért szükséges, mert az ajánlatkérő szervezetek többnyire erőforrás fölényben vannak a KKV ajánlattevőkkel szemben, így hiába tapasztalnak a vállalkozások jogsértést, közülük keveseknél van meg a tudás és anyagi háttér ahhoz, hogy végig vihessen egy hosszú jogvitát.

3. Központosított közbeszerzések átszabása

A központosított, nagy összegű, keretjellegű közbeszerzéseket csak olyan értékhatárig lehessen alkalmazni, amely az előző évi közbeszerzési részpiac adatai alapján a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata alapján még nem piactorzító hatású.

Indok: A központosított, hosszú időre szóló közbeszerzések alapvetően piactorzítóak és gátolják az innovációt, mint minden monopólium. Ez alól lehetnek bizonyos kivételek, mint például a beszerzési szempontból teljesen homogén terméknek számító elektromos áram vagy földgáz. A legtöbb termék és szolgáltatás esetében azonban igaz, hogy versenytorzító hatása van a hosszú időre szóló, indokolatlanul nagy összegű keretszerződéseknek, amelyeken alig néhány cég tud elindulni.

4. Közbeszerzések körének kiterjesztése

A közpénzből nyújtott támogatásokból megvalósuló projektek közbeszerzési értékhatár feletti beszerzései tartozzanak a közbeszerzési törvény hatálya alá a nem közszféra és nem gazdasági társaság szervezetek esetén is akkor, ha a projekt támogatási intenzitása eléri a 70 %-ot.

Indok: A javaslat nem a vállalkozásokra vonatkozik. Számos olyan egyéb szervezet kap akár hazai, akár uniós támogatást, amely beszerzéseit nem köteles nyíltan lefolytatni, így a közpénz hatékonytalan felhasználásának kockázata növekszik.

5. Közbeszerzési értékhatárok automatikus kiigazítása

A hazai közbeszerzési értékhatárok évente történő kiigazítása legalább az inflációval megegyező mértékben.

Indok: a hazai közbeszerzési értékhatárok hosszú ideje nem emelkedtek, változatlanok. Így az ajánlatkérők egyre több olyan beszerzés esetén kényszerülnek közbeszerzést kiírni, ahol a beszerzés reálértékéhez képest indokolatlan a bonyolult közbeszerzési szabályok miatti többlet idő- és költségráfordítás.

+ 1 A Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések opcionális nyílt meghirdetése központi felületen

Javasolt a központi kormányzat részéről a beszerzések nyílt meghirdetését lehetővé tévő központi felület létrehozása. A felület a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre és a közbeszerzésre egyáltalán nem kötelezett ajánlatkérők beszerzéseire egyaránt használható. Az átlátható felületen az űrlap formájában kitölthető nyilatkozatok, akár előre definiált értékelési szempontok, automatikus határidőfigyelés, kommunikációs modul, bontás és jegyzőkönyvkészítő alkalmazás segíti a felhasználókat. Azok az ajánlatkérők, akik a központi felületen beszerzésüket meghirdetik, automatikusan mentesülnek a piaci ár alátámasztásának egyéb módon történő igazolása alól (pl. „három árajánlat”) akár a KEHI, akár az Állami Számvevőszék, akár a NAV, akár egy támogatást kezelő Irányító Hatóság előtt. A felület lehetne a korábban elhalt E-beszerzés portál újragondolt, fejlesztett és kiterjesztett verziója.

Indok: A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések átláthatatlansága sok kritika tárgya. A gyakorlatban azonban indokolatlan lenne minden beszerzésre bonyolult közbeszerzést kiírni. Jelenleg szerte az országban igen esetleges, hogy milyen módokon hirdetik meg az ajánlatkérők ezeket a beszerzéseket. A transzparenciát segítené ez a központi felület, amelynek alkalmazását kötelezővé is lehetne tenni, de a magam részéről inkább a pozitív ösztönzés híve vagyok. Ezért javaslom inkább az önkéntes használatot, amelyért cserébe adminisztratív könnyítés jár. Főként a sok kapacitással, kiterjedt piacismerettel nem rendelkező kis önkormányzatok, egyesületek, alapítványok munkáját teszi könnyebbé ez a megoldás, de idővel más szervezetek számára is előnnyel jár.

Összegzés

A fenti javaslatok megvalósítása véleményem szerint jelentősen hozzájárulna a közpénzek jobb felhasználásához. Természetesen, mint minden javaslat, ezek is vitathatók és érvek ütköztetése során kell kiállniuk a próbát, amelyet szívesen fogadok.

Végezetül azonban fontos leszögezni, hogy sokszor a közbeszerzési rendszeren kérnek számon olyan diszfunkciókat, amely valójában a versenypolitika területe. Egyik szakpolitikai terület sem önmagában áll, ám egy rendszer még oly átfogó reformja sem képes megoldani egy másik rendszer problémáit.

A szerző közgazdász, szakpolitikai tanácsadó. A reformjavaslat a szerző saját véleményét tükrözi, nem tekinthető valamely szervezet hivatalos álláspontjának.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images

usa zaszlo
himlo kiutes
olajfinomito
fagylalt fagyi
irán
2022. május 17.
Hitelezés 2022
2022. május 31.
Financial IT 2022
2022. június 8.
Portfolio Property X 2022
2022. június 1.
Portfolio Digital Transformation 2022
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Díjmentes online előadás
Hogyan csináld a gyakorlatban?
europai-unio-zaszlo